Skip to main content

Full text of "ispanyolca"

See other formats
'/\p -'■'■■ J #:: i \ ^ JNCI KUT SOZLUKLU 

ISPANYOLCA 

KONUSMA KLAVUZU (GUIA DE C0NVERSAC10N TURCO ■ ESPANOL) il' INKILAP 

S.O.MERKEZKOTtiPHAN ."^riiSSBB wmSSSBBK&^R^BBtBMsBsSBBmBBEaBSm 


762 2.9 2 WO 
II 'i © 2000, Illhiap Kirahevi Yaym 

Sanayi vc Tic. A.S. Bn ki cabin her Liirlu yayin haktan 

Fikir ve Sanat Escrkri Yasast gercgince 

Tnkilap Kkabcvj Yayin Sanayi vc Ticaret A.S.'yc aiLlir. 

Dizgi: Gulixar Ocylan 

Duxelti: tnei Kut 

Kapafc Vartan Pacaa 

Bask.: ANKABA.NIM 
Matbaaalar Sit. No.: 38 Bagalar - Istanbul ISBN 97s- 10-] 501-4 
O0-34-Y-OO5 1-0070 00 01 »2 0.1 04 OS 10 9 S 7 6 5 4 3 1 1 •;r inkilap 

Ankara Cad, No.: 95 

Sirkcci 34410 ISTANBUL 

Tel.: (0212) 51*06 10 (Pbx) 

tax: (0 212) 514 On 12 

Web sayfasi : http://www.inkilan.CQn] 

c - posta : pos ta ©i nki lap.cf i m jgiNDEKJLER ispanya uzerine birka? soz 

SOLUM : 1 
DiLBiLGiSi Alfabe 
Sozdizimi 
Tanim edati 
Gins 
Qogul 
Sifatlar 

■§ahis zamirleri 
"TUmleg olart §ahis zamirleri 
Edatlar 
iyelik sifatlan 
i§aret sifatlan 
Soru 

Diizenli 3 tiir fiil gekimi 
Baglica duzensiz fiiller 
-imek ya da olmak fiili (SER ve ESTAR) 
Oteki onemli fiiller VIII 

1 

1 

1 

4 

4 

5 

5 

6 

S 

6 

7 

8 

8 

8 

10 

12 

13 

16 BOLUM: II 

KONULAR (Alfabetik sirayla) 

Acil durum (Acil telefbnlar) 

Ad res 

Ag as-lar 

Aile 

Aksesuvarlar 

Aletter 

Ahsveri§ (Tax Free, Genel Konus; malar, Pazarlik, 

Diikkanlar) (Ayrica Bkz, Magaza) 
Araba arizasi 
Araba kiralama 

Araba yolculugu (Yol tabelalan, karayolu bilgileri) 
Arag gere? odasi - Bkz, Ev e§yalan 
Ayakkabici 
Aylar 

Bahge 

Bakkal (Yiyecek olguleri) 

Balikci (Baliklar, deniz uriinleri) 

Bahklar - Bkz. Ball kg!, Restoran 

Barika (Mesai saatleri, Kredi kartlan) 

Bar -Bkz. Cafe/Bar 

Ba|sagligi 

Bayramiar 19 

19 
21 
22 
23 
25 
23 

27 
32 
38 

33 

43 
46 
47 
48 
50 

52 

58 
59 ill ! ,; ' : - : '.-'■■■ ■- IM I 


Igrndekiler 

Bebek esyasi 

Benzin istasyonu 

Berber (Erkek berberi) (Kadin berberi ig-in Bkz. Kuaffir) 

Biletalma 

Bilgi edinme / verme 

Bilgisayar 

Bira - Bkz. Cafe/Bar 

Bisiklet 

Bogagure^i 

Bui us ma - Bkz. Davet 

Biiro 

Cafe-Bar (Kahve, bira, igki ffirteri; mezeler} 

Cografya 

Cay saatf 

Qevre 

Qigekler 

Ciftlrk 

Dans 

Davet 

Deniz urunleri - Bkz. Balikgi, Restoran 

Dil hakkinda (Yabanci diller) 

Din 

Disci 

Dogum Tarihi 

Doktor (Hastaiiklar, Organlar) 

Doviz burosu - Bkz. Banka 

Duygular 

Diikkanlar - Bkz. Afijveris 

Eczane (liag kullanimi) 

Ekonomi 

Emaiet 

Ev (Ev esyalan, Banyo, C, ocuk odasi, Mutfak, Salon, 

Yalak o., Yemek o., Arag gereg odasi) 
Fast food (Sandvig turieri) 
Film gekimi 
Fiyat sorma 
Fotografp] 

Gece kuiGbti ve barlar 
Genel ifadeler 
Gezme - Bkz, Turistik gezi 
Giyim esyalan (Alisveris, Giyim esyalan, 

Kumaslar, Aksesuvarlar) 
Goriis bildirme 
GozlQkgu 
Gumrifk/Sinir 
Gitnler 
Hal ici 
Hastahkiar - Bkz, Doktor 60 
61 
S4 
So 
5B 
72 

73 
75 

78 
79 
85 

87 
S3 
SO 
SI 
92 
94 

95 

98 

100 

103 

104 

113 

1-5 
119 
121 

122 
128 
130 
'31 
132 
135 
136 139 
146 
147 
149 
151 
152 Hastane (Acil) 

Hatir sorma - Bkz. Saglrk/Haiir Sorma 

Hava durumu 

Havaalani (Havaafani damsma) 

Hayvanlar 

Hediyelik e§ya 

Hitap sekilleri 

Hobrler ve oyunlar 

Hukuk 

jgki - Bkz. Cafe/Bar 

jlag- Bkz. Eczane 

infaat 

Istasyon (istasyon dam 5 ma, trenler) 

isaretler-Bkz. Tabelalar 

k4 bglma {i§ ve meslek erbabi) 

!§ seyahati 

[yi diiekler 

izin isteme 

Kabul etme 

Kabul etmeme 

Kahvslti 

Kahve - Bkz. Cafe-Bar 

Kamping 

Karakol 

Kasap 

Kirtasiyecr 

Kisaltmalar 

Kitapcj 

Konser (Konser salon I an) 

Kuafor 

Kumaslar - Bkz. Giyim esyalan 

Kuru temizleyici 

Kirtlama 

Kuyumcu 

Liman 

Maddeler 

Magaza 

Makineler 

Manav (Sebzeler, Meyveler) 

Meslekler - Bkz. Is bulma 

Metro (Madrid ve Barcelona metrolan) 

Mevsimler - Bkz. Hava durumu 

Meyveler - Bkz. Manav 

Mezeler - Bkz. Cafe/Bar 

Mitliyetler - Bkz. Gikeler ve Milliyetler 

Mutfak esyalan - Bkz. Ev esyalan 

MCize - Bkz. Turistik gezi 

Muzik ve miizik aletleri (Zarzuela, Konser) Igindekiler 

155 

158 
161 
166 
168 
169 
170 
172 173 

■174 

179 
183 
185 

186 
187 
188 

189 

191 
194 
197 
198 
200 
201 
204 
207 

210 
212 

213 
215 
218 

219 
222 
223 

226 228 IV ■ - V 


.:.m 

3e 

Be 

Be 

Bil 

Bil 

Bil 

Bil ' 

Bfi 

B; 

B. 

Bi 

Ci 

Ci 

Q 

? 
c 

D 
□ 
D 
D 
D 

C ■ 

C 

c 

c 

L 

c 

E 
E 

E 
F . Notlar 


Okul 

Opera 

Organlar - Bkz. Doktor 

Of el (OrJa servisi) 

Otobus duragi 

Ofopark - Bkz. Park etme 

Oyurtlar-Bkz. Hobiler ve oyurrtar 

Ogrenim-Bkz. Okul, Universite 

yifu binmleri 

Oneriler 

Oziir dileme 

Ozunu yolcu 

Pansiyon 

ParfQmerr dukkam 

Parit etme 

Pasaport isleri 

Pazarlik - Bkz. Alrsveris 

Plaj ' ' 

Polls - Bkz. Karakol 

Postane 

Randevu alma 

Renkler 

Restorer, (Yemekler, Yemek terimleri 

Ispanyol yemekleri) 

Ret -Bkz. Kabul etmeme 

Rica ve istek 

Saat 

Saglik/Hatrr sorma • 

Sayplar 

Sebzeler - Bkz. Manav 

Selamla^ma 

Sergi - Bkz. Turistrk oezi 

Seyahat 

Sfefer* aCen!aS ' (0rganfze *" r 'ar) 

Simr-Bkz. GQmriJk 

Sigara 

Si la Mar 

Sinema 

Siyaset 

Sokakta 

Spor (Sporlar, Sporcular) 

Supermarket 

Tabelalar (isaretler) 

Taksi 

Tamirriarte - B kz. Araba arrzas, 

'amsma/Tanrstirma 

Tekrar ettirme 230 
231 

233 
£44 247 
248 
249 
250 
351 
254 
257 
259 

263 

266 
270 
272 

273 

289 

291 
294 
295 

297 299 

304 

306 

307 

308 

311 

313 

314 

318 

321 

323 

325 

327 Telefon 

Televizyon 

Terzi 

Tesekkiir etme 

Tip - Bkz. Doktor 

Tiyatro 

Toplumsal konular 

Trafik isaretleri - Bkz. Yol isaretleri 

Trafik polisi 

Tren yolculugu - Bkz. istasyon 

Turistlk gezi (Muzeler) 

Turizm burosu (Turizm danism a) 

Ucak yolculugu - Bkz. Havaalanr 

Ulasim 

Olkelerve rnilliyetter 

Universite 

Unlemli ifadeler 

Vedalasma 

Yas sorma / soyleme 

Yemek 

Yemekler - Bkz. Restoran 

Yer belirtecleri - Bkz. Yol ve yon sorma 

Yiyecek Siguier! - Bkz. Bakkal 

Yiyecekler - Bkz. Supermarket 

Yol durumu -Bkz. Hava durumu 

Vol isaretleri 

Yol ve y5n sorma (Yonler, Yer belirtecleri 

5ehrrdeyeradlarr) 
Yonler - Bkz. Yol ve yon sorma 
Zaman 
Ziyaret 

SOLUM: ill 
Katalanca {el Catalan) 
Baskca (el vasco) 
Galicia dili (el gallego) 

BOLUM; IV 

Tiirkce - ispanyolca Sozltik 
Ispanyolca - Tiirkce Sozluk 

indice aifabetico de materias {para espanoles) 
(Ispanyollar icin alfabetik konu dizini) Igindekiler 

328 
331 
332 

334 

335 
337 

338 

339 

347 

349 

351 
353 
355 
356 

357 
358 359 
360 364 
366 367 
373 

380 386 
405 425 VII ispanya iizerine brrkas soz 

iSPANYA OZERiNE BJRKAp SOZ 

Avrupa'mn en bati ucundaki IberFk yarrmadasmm (Portekiz dninrtal h» m = 

SMS i^SSSSSKHKH 

Ispanya'™ ba^kenti olan Madrid"™ tarihi tX. yiizyrfdaki Ara D F miri 

-ispanya da k a r SI [ aS abile reS i n iz sorunlarda size yard™ olmas" amacl „ ta 

inci Kut 

Istanbul, §ubat * 999 VIII B O L U M I Dl LBI LGISI 
La gramatica 


ALFA'BE 
(El alfabeto) 
Aa 


Bbd! 


Cc(2) 


CH ch( 3 ) 


D dW 


a 


be 


se 


ge 


de 


Ed 5 ) 


Ff 


G#) 


HhO 


II 


8 


efe 


he 


age 


i latina 


Jj(8) 


Kk 


LlC9) 


LL lid") 


M m 


hota 


ka 


ele 


e(l)ye 


eme 


Nn 


Si fit 11 ] 


Oo 


P p 


Qq(12) 


ene 


en ye 

pe 


ku 


Rr 


Ss 


Tt 


Ul 


Vv 


erre 


ese 


te 


u 


uve 


Ww 


Xx 


Yy 


2zfl3) 
doble 


ekis 


i griega 


seta 
uve ....■ 
Notlar 

NOTLAR 

tam olarak degdi ^e de TbW I h f ^'""^ t*lttte 

telSffuz edemiyorsaniz nZT ? ' f k bU SSSI pe " ek s *«* 
sakmcayok. Y 2 " n ° rma ' s 0,arak <el a ffuz etmenizde bir 

parantez icinde (fi) olarak gSg" ^^ ° kunl, ? u 

(7) H harfi okunmaz, 
(S) J harfi H sesi verir. 

iNCE L gibi telaff^dtr ' ^ **"*"**«» crkarplan 

ffi iffisttsst^ bir r^ bu *«« * Notlar 

ispanya'nin bazi bolgelerinde ve SzellikJe Guney Amerika'da 
Turkgedeki c'ye yakin bir ses verdigi olur. 

(11) R harfi, ny bi^imiride telSffuz edilir. 

(12) Q harfi, yalmzca e ve i unlulerinden once ve araya u harfi kon- 
mak sartiyla kullamlarak K sesi verir. 

(13) 2 harfi, (C harftnde oldugu gibi) peltek bir S sesi vermek iizere 
yalmzca a, o ve u unlulerinden once kullamlir. 

Not: Turkce karsilikiar verilirken, (uzun degil de) vurgulu okunmasi 
gereken hecelerin uzerine vurgu isareti (') konulmustur. Bir dilin iyi 
anlaf ilabilmesi icin dogru telSffuz edilmesi ve dogru vurgulanmasi 
cok onemli oldugundan, Turkge karsiliklardaki vurgu isaretlerine 
dikkat edilmesi gerekir. 
I DIKKAT! 

Yukanda anlatilan Castilla ispanyolcasi telaffuz ozelliklerine 
orsin ispanya'nin rpesitli bolgelerinde farkli §ive ve diyalektler- 
fe karsilasilmasi dogaldir. Ozellikle giineydeki Extramadura, 
A.Tda[ucia ve Murcia bolgeleriyle Kanarya Adalan'nda telaffuz- 
ts en gok su farkiiliklar goriilur: 

s, c ve z harflerinin telaffuzu aynidir, yani yukanda agtklanan 
eftek s yoktur: cerveza, therbetha gibi degii, serbesa diye 
afcunur. (ispanyolcada bu ozellige "seseo" denir.) 

* Aslmda y agirlikli ly karisimi olmasi gereken il harfi, normal 
vve dSniisur: calle, ka(l)ye yerine kaye diye telaffuz edilir. 

.spanyolcada bu ozellige "yefsmo" denir.) 

* Sozcuk sonundaki -s yutulur: ornegin las tres, la(h) tre(h) gibi 
3'sffuz edifir, Aynca ispanyolca konu§ulan Guney Amerika 
ZrKeierinin her birinde kendine. ozgu telaffuz farklilikiarr oldugu 
3K5i. kelime hazinesinde de farkiiliklar oldugu unutulmamahdir. So2dizimi,Ta nlmedat , arl 

SOZDl'ZJMi 

(La sintaxis) 

T0rk eedesozdizi m ,' § 6yledir: Cins, cogul. sifatlar Omek: Ben ikj kis Gzne + Tumlegler + Rj| 
^'^ b i rgWi§denQ?b . tef .. st . yorum 

SS "SS a ****""• T ^e linden oldukga farkf, fair Ozne * Fiil + Tumle e | er BELlRUVEBELlRsiZ 

TANIM EDATLARl 
(Los articufos) ,/ v^- '"'""; W — "da hangisi old S'Lifol^ T'^ 6 ^ <»2Eft 
soz ■ edilen isimlerde) ise 71°™' herhan9 ' bir tanertSeS 

He comido unas m J ° kudum ■> CiNS 
(E( g6nero) 

-spanyolcada isimier (ve onlan tamamlayan sifatlar), masculine 
Tsril) ve femenino fdifil) olmak uzere iki cinstir. isim ve srfatlann 
;jyuk bir bdlumu, erilse sonuna -o : disilse sonuna -a seslisi alir. 
Blj kuralin dismda kalanlardan -dad ve -cion takisiyla bitenler 
;:sildir. 

QOGUL 

(El plural) 

s;snyolcada isimier (ve onlan tamamlamak uzere arkalarma 
sc'enen sifatlar) cogul olunca sonuna -s (sessiz harfle bitiyorsa 
-es) aim 

'-' = s:ij|ino: ellibro (kitap) 

los libros (kitaplar) 

un iibro (bir kitap) 
unos libros (bazi kitaplar) 
un esparto! (bir ispanyol) 
los espafioles (ispanyollar) 

-emenino : la casa (ev) 

las casas (evler) 
una casa (bir ev) 
unas casas (bazi evler) 

una habitacibn (bir oda) 
dos habitaciones (iki oda) SIFATLAR 
(Adjetivos) 

s-=nyolcada cins ve sayi bakimmdan tamamladiklan isimlere 
uyan sifatlar, nitelik bildiriyorsa ismin arkasinda yer alir; 


§ahis zamirleri 

el cuaderno(rojdr" 
la flor roja 
los cuadernos rojos 
las flores rojas "kirmizi defter 
kirmizi 5i?ek 
kirmizi defterler 
kirmizi gicekler un sombrero bonito giizel bir § apka 
una casa bonita guzel bir ev 

unos sombreros bonitos birka? guzel sapka 
unas casas bonitas birkac guzel ev 

Ancak sifat nicelik ya da iyelik biidiriyorsa, Turkgedeki gibi, 
tamamladigi ismin onunde yer alir: muchos alumnos 
primera clase 
ml casa 
nuestro coche pek 50k ogrenci 
birinci mevki 
benim evim 
bizim arabamiz §AHIS ZAMiRLERl 
(Pronombres personales) ben 

sen 

o (erkek) 

o (kadm) 

biz 

slz 

onlar yo 

tu 

el 

ella 

nosotros/nosotras 

vosotros/vosotras 

ellos/ellas yo 
tu 
el 

eyya 
nosatros 
bosatros 
eyyoslsyyas TUMLEO OLAN §AHIS ZAMiRLERl 
(Pronombres como complemento) 

(Bazi hallerde edatlarla birtikte kullamlir.) Edatlar ona/o n u/o n d a/o n d an 

bize/bizi/bizde/bizden 

size/sizi/sizde/sizden 

sizlere v.s. (resmt) 

oniara/onlan/onlarda/ 

onlardan ie/la 
nos 
os 
ies/ios 

les/las le/la 
nos 

OS 

ies/los 
les/las bana/beni/bende/benden me 
sana/seni/sende/senden te 
size v.s. (resml) le/lo me 
te 

le/lo 
EDATLAR 
(Preposiciones) 

lspanyolcada. kendi basina anlam, olmayip cumle icinde 
Se yer ad.Sl sozcukle otekiler arasmda anlam .Ig.si kuran 

^GkU olan basUca edatlar (ya da edat gibi Man.lan zarflar) 

sunlardir: 

a 

ante 
antes de 

ba'no 
ffrerka de 
kon 
kontra 

de 

debaho de 

del ante de 

dentro de 

desde 

despues de 

detras de 

en 

entre 

atfliya 

asta 

para 

por 

segun 

sin 

sobre a 

ante 

antes de 

bajo 

cerca de 

con 

contra 

de 

debajo de 

delante de 

dentro de 

desde 

despues de 

detras de 

en 

entre 

hacia 

hasta 

para 

por 

segun 

sin 

sobre tras tras -e, -ye 

-nin onunde 

-den once 

-nin altinda 

-nin yakminda 

lie 

-e kar§i 

-nin 

-nin aitinda 

-nin Onunde 

-nin iginde 

-den beri 

-den sonra 

-nin arkasmda 

-nin iginde 

-nin arasmda 

-e dogru 

-e kadar 

igin 

igin, ugruna 

-e gore 

-siz 

-nin OstOnde, 

hakkmda 

-nin ardmdan 


lyeiik. isaret, soru Soru iYELiK S1FATLARI 

(Adjetivos posesivos) 

benim 
sen in 

onun 
bizim 

sEzin 

onlann 

Not: Birinci ve ikinci cogul sahis iyelik sifatlan, kisilerin erkek ya 
da difi olmalarma gore iki turludijr. Sahip olunan sey gofiulsa, 
iyelik sifatmin sonuna -s eklenir. 

i§ARET SIFATLARI 
(Adjetivos demostrativos) mi(s) 


mi(s) 


tu(s) 


tu(s) 


su(s) 


su($) 


nuestro(sy 
nuestra(s) 


nuestro(s) 


vuestro(s)/ 
vuestra(s) 


buestro(s) 


su(s) 


su(s) bu 

ftl 

o 

bunlar 
sunlar 
onlar Eril Di§il Cinssiz 

este esta esto este 

ese esa eso ese 

aque! aquella aquello akel 

estos estas - estos 

esos esas - esos 

aquellos aquellas - akeyyos SORU 
(Interrogativos) 
hangi? 6<=ual? ku&i 

i,Cual es el mejor? 

(Hangisi en iyisi?) 

hangileri? <,cuales? kuales 

£.Cuales son los hoteles mas baratos? 
(Hangileri en ucuz oteller?) sa? tane? 

^Cuantos quiere usted? 

iKac tane istiyorsunuz?) 

1dm? 

i,Quien es? 
(Kimo?) 

nasil? 

^Como se va al puerto? 

_— ana nasi I gidilir?) ne kadar? 
Cuanto cuesta esto? 
B- ne kadar?) ^cuanto(s)? ^quien? £,como? ^cuanto (a)? kuanto(s) kien .js zaman? icuando? 

^Cuando empiezan las rebajas? 
Vxitmier ne zaman bashyor?) Z,que? Que desea usted? 
Vs srzu ediyorsunuz?) -eden? 6P or ^ 7 

For que esta cerrado el museo? 

Vlzs neden kapah?) nerede? 

_3=-de esta la parada? 

Zu3k nerede?) ;,donde? kdmo kuanto(s) kuando ke por ke donde Jtofc ispanyolcada soru ve unlem cumleierinde, ciimlenin soru 
.-= -a unlem oldugu basmdan anlasils.n ve ses tonu ona gore 
^atansin diye, soru ve unlem isaretleri ciimlenin bas ina ters 
: =-ak konur. 9 DiJzenli 3 tiir fiil cekimi -iMEK ya da OLMAK fiili DUZENLi 3 TUR FUL QEKiMi 
Las 3 conjugaeiones regulares -AR ile biten 


-ER ile biten -IR ile biten 


fuller 
fiiller 


fiiller 
GENi§ ZAMAN - Presente de IndicatWo 


TOMAR (aimak) 


METER (koymak) VIVIR (yasamak) 


tomo 


alirim/ 


meto 


koyarim/ vivo ya^arim/ 
aliyorum 
koyuyorum yasjyorum 


totnas 


alirsin/ 


metes 


koyarsm/ vives yafatsin/ 
aliyorsun 
koyuyorsun yasiyorsun 


torn a 


alirf 


mete 


koyar/ vive yasar/ 
ahyor 
koyuyor yasiyor 


tomamos 


alinz/ 


metemos 


koyanz/ vivimos yasanz/ 
aliyoruz 
koyuyoruz ya;iyoruz 


tomais 


ahrsiniz/ 


meteis 


koyarsmiz/ vivis yasjarsimz/ 
aliyoraunu; 
koyuyorsunuz ya§iyorsunjz 


toman 


all Mar/ 


meten 


koyartar/ viven ya?anar 
aliyorlar 
koyuyorla yasiyorlar 


Olumsuz: 
no tomo 


no meto no vivo 


Soru '. 
(,tomo? 


(,meto? i.vivo? 


Olumsuz soru: 


i.no tomo? i.no meto? i.no vivo? - -areket bildiren edilgen cumleler 
_s carta fue escrito por el. 
Ue*i;p onun tarafindan yazilmifti. 

E5TAR fiili, daha cok gejjiciHk bildirmekle birlikte su hallerde 
_ =— ilirt 

* '•"=- bildirir 

E oaiacio esta en la plaza. 
=jray meydanda. 

W cssa esta en aquella calle. 

=a — evim o sokakta. 

' Ssdci olan nitelikler 

=s=ay enfermo. Hastayim. 

_= sopa esta caliente. (Jorba sicak. 

I _ -jsal durumlar 
=sc="yenfadado. Ofkeliyim. 

E=cs.-nos contentos. Memnunuz. 

; _-_- bildiren edilgen, cumleler 
_= z.i".s fue escrita con tinta. 

: -iQrekkeple yazilmisti. tome aldim 

tomaste aid in 
tomo aid i 

tomamos aldik 
tomasteis aldiniz 
tomaron aldilar 

Olumsuz: 
Soru: 
Olumsuz sonx -Di'U GEg;Nii§ zaman 

Preterito indefinido meti 

metiste 

meti 6 

metimos 

metisteis- 

metieron (koyduin vivi 
(koydun) vivist 
(koydu) vivio 
(koyduk) vivimos 
(koydunuz) vivisteis 
(koydu lar) vivieron no tome no meti 

itocne? yneti? 

t,notome? i,nometi? 

10 (yasadim) 

(yas,adin) 

(yafadi) 

(yasadik) 

(ya§adiniz) 

(yasadilar) 

no vivi 
(,vivi? 
^no vivi? = : B'a birlikte 
=r-_. ;=minando. 

nos cenando. Yuruyorum. 

Ak§am yemegi yiyorduk. = - s-imdaki bien zarfiyla birlikte 
c^a bien. Ta ma m ./i y i - 15 


1 
t 

t 
t 
t 
t 
t 

t 

( Oteki dnemli fMller 

6TEKI ONEMLi FILLER 
Otros verbos importantes Simdiki 

zaman 

COMER (yemek) ben 

sen 

o 

biz 

siz 

onlar COIflO 

comes 
come 

comemos 

comeis 

comen COMPRAR (satin almak) ben 

sen 

o 

biz 

siz 

onlar compro 
compras 

compra 
compramos 
comprais 
compran DAR (vermek) ben 

sen 

o 

biz 

siz 

onlar doy 

das 
da 

damos 
dais 

dan Gecmis 
zaman com i 

comiste 

com: 6 

comimos 

comisteis 

comieron com pre 

compraste 

compro 

compramos 

comprasteis 

compraron di 

diste 
dio 

dimos 
diste is 
dieron Gelecek 
zaman comere 
comeras 

comera 
comeremos 
comer£is 
comeran comprare 
compraras 

comprara 
compraremos 
comprareis 
compraran dare 

daras 
dara 

da re rr. os 

dareis 

daran HABER (malik olmak) (Bilesik gekimlerde kullamlir.) 

hube habre 

hubiste habras 

hubo habra 

hubimos habremos 

hubisfeis habreis 

hubieron habran ben 

sen 

o 

biz 

siz 

onlar he 
has 

ha 

hemes 
habeis 
han HACER (yapmak) 
ben hago 

sen haces 

hace 
biz hacemos 

siz haceis 

□rfar hacen 

PODER (- yapabilmek) 
ben puedo 

sen puedes 

puede 
= z podemos 

siz podeis 

onlar pueden 

QUERER (istemek) re- 


quiero 


sen 


q uteres 


2 


quiere 


Z- 


queremos 


siz 


quereis 


._ 3r 


quieren 


SABER (bilmek) 


re" 


se 


=•="" 


sabes 


■ 


sabe 


-.1 


sabemos 


SE 


sabeis 


s- 


saben hice 

hiciste 

hizo 

hicimos 

hicisteis 

hicieron pude 

pu diste 

pudo 

pudimos 

pudisteis 

pudieron quise 
quisiste 
qui so 
quisimos 
quisiste is 
quisieron Oteki onemli fiiller hare 

haras 

hara 

haremos 

hareis 

haran pod re 

podras 

podra 

podremos 

podreis 

podran querre 
querras 

querra 
querremos 
querreis 
querran supe 

supiste 

supo 

supimos 

supiste is 

supieron -ENER (sahip olmak, bir seyi var olmak) 

-»=r tengo tuve 

tienes tuviste 

tiene tuvo 

tenemos tuvimos 

teneis tuvisteis 

tienen tuvieron : 

: = 
siz 

-jr. 3 r sabre 

sabras 

sabra 

sabremos 

safareis 

sabran tendre 

tendras 

tendra 

tertdremos 

tendreis 

tendran 16 17 Oteki onemli fiiller DIKKAT! 

* Herhangi bir seyin yapilabilip yapilamayacagim sormak iizere 
PODER fiili ya da iES POS1BLE? ibaresini kullanabilirsiniz: 

iPuedo sacar una foto? 
Resim gekebilir miyim? 

j,Puede mostrarme en el mapa? 
Bana haritada gosterebilir misiniz? 

£Es posible llamar un taxi? 

Taksi gagirmak mumkun mu? 

* Herhangi bir seyi yapmak zorunda oldugunuzu anlatmak uzere 
TENER QUE ibaresi kullanabilirsiniz: 

Tengo que cambiar dinero. 
Para bozdurmam gerekiyor. 

Tenemos que buscar un hotel. 
Otel bulmak zorundayiz. 

* Bir seyi sevdiginizi (ya da sevmediginizi) beiirtmek icin GUS- 
TARfiilini kullanabilirsiniz: Me gusta el vino. 

§arabi severim. 

No me gusta ia cerveza. 
Biray! sevmem. Nos gusta el helado. 

Dondurmayi severiz. 

No nos gusto ia pelicula. 
Filmi begenmedik. BOLUM ACiL DURUM 
Las emergencias DIKKAT! Acil durum telefonlan: 

Hastane acil servis 
Kizil Hac 
Polis 
"rafik polisi 
teiye 

f tilrlu bilgi igin 
idrid'te T.C. Buyukelciligi 
ilona'da T.C, Konsoloslugu 061 

(91)522 22 22 

091 

092 
080 
010 
(91)303 64 01 

(93) 412 06 83 imdat! ^ 

; Socorro! 
sokorro! ■ Yardima ihtiyacim var! 

jNecesito ayuda! 
nethesito ay Ma! ■ Doktor cagirm! 
[Uame a un medico! 
yame a un mediko! 

■ Polis cagirin! 

;Llame a la policial 
yame a la poiithiya! - Ambulans caginn! 

jLlame una ambulancia! 
yame una ambulanthiya! 

- Yangin varl 

jFuego! 
fuego! 18 19 Ad res Acil durum 

- Hirsiz var! 

jAi iadr6n! 
al ladrdn! 

- Kayboldum! 
jEstoy perdido (-da)! 

estoy perdido! (kadm.perdida) 

- Telefonu kullanabilir miyim? 
^Puedo usar el telefono? 
pu$do usar el telefono? - ...imi saidilar! 
Me han robado mi . 
me an robado mi ... 

- ...imi kaybettim! 

jHe perdido mi ...! 
e perdido mi ...I ADRES 
La direccion 
spanya'da posta adresi ornegin §oyle olatailir: 

Maria Martinez 

C/ Rafael Calvo 

5a / 72 Dcha. (veya Izq.) 

28800 Madrid 

Bu adresteki kisaltmalar su anlama gelir: 

C = Calls (sokak) 

5& - quinto (5. kat) 

72 = septima (daire 7) 

Dcha. = derecha (sagdaki kapi) 

lzq. = izquierda (soldaki kapi) 20 21 Agaglar AG A£ LAR 

Los arboles ^Ofi 

akasya 

at kestanesi 

gam 

cinar 

incir 

kavak 

koknar 

limon 

mese 

okaliptus 

palmiye 

portakal 

selvi 

sogiit 

zeytin la acacia 

el castano 
el pino 
el platano 
la higuera 
si alamo 
el abeto 
el limonero 
el roble 
el eucalipto 
la palmera 
el naranjo 
el cipres 
el sauce 
el olivo akathiya 

kastanyo 

pino 

pl&ano 

Ig6ra 

alamo 

abeto 

limonero 

roble 

eukatipto 

palmera 

naranho 

thipros 

sa Lithe 

olibo 22 
A1LE 
La familia . Kac kardefsiniz? 

<,Cuantos hermanos sois? 
kuantos ermanos sois? 

- Erkek (kiz) kardef in var mi? 

^Tienes hermanos (hermanas)? 
tiyenes ermanos (ermanas)? 

- Evet, iki erkek kardef im var. 

Si ; tengo dos hermanos. 
si tengo dos ermanos - Uc kardef iz. 

Somos tres hermanos. 
somos tres ermanos ■ Hie kardef im yok. 
No tengo hermanos. 
no tengo hermanos - Evli misiniz? iEste Listed casado (casada)? - Evliyim. 

- Bekanm, 
-Dulum 

- Bosandim. Estoy casado (-da) 
Estoy sofero (^a). 
Estoy viudo (-da). 
Estoy divoioado (-da). . iki gocugum var. 

Tengo dos hijos. 
rengo dos ihos es& usfeftfj) kasado? 
estoy kasado (casada) 
estoy sdttsro (siMra) 
estoy biytido (biyiida) 
estoy ditxirthjyado 
(ditxntfiiyada) 

Kac. gocugunuz var? 

^Cuantos hijos tiene? 

kuantos ihos tiyene? 

- Qocugum yok. 

No tengo hijos. 
no tengo ihos 23 E Ai| e 


AILE OYELERi 


- Miembros de lafamilia 


amca 


el tio (paterno) 


tiyo 


anne 


la mad re 


madre 


baba 


el padre 


padre 


bacanak 


el cufiado 


kunyado 


baldiz 


la cufiada 


kunyada 


buyukanne 


la abuela 


abulia 


buyiikbaba 


el abuelo 


abuelo 


da mat 


el yerno 


yerno 


dayi 


el Ho (materno) 


tiyo 


dede 


el abuelo 


abuelo 


elti 


la cufiada 


kunyada 


eni§te 


el curiado 


kunyado 


erkek evlat 


el hijo 


Sho 


erkek karde§ 


el hermano 


ermano 


e§ 


el esposo/ 


esposo / 
la esposa 


esposa 


gel in 


la nuera 


nuera 


goriimce 


la cufiada 


kunyada 


hala 


la tia {paterna) 


tlya 


kan 


la mujer 


muher 


kayinbirader 


el curiado 


kunyado 


kaympeder 


el suegro 


suegro 


kaymvalide 


ia suegra 


suegra 


kiz evlat 


la hija 


iha 


koca 


el marido 


martdo 


kuzen/kuzin 


el primo/la prima 


primo/prima 


kuzin 


la prima 


prima 


ogul 


el hijo \ 


ijo 


teyze 


la tia (materia) 


tiya 


to run (erkek/kiz) 


el nieto/la nieta 


niyeto/niyeta 


yegen 


el sobrino/ 


sobrino/ 


(erkek/kiz) 


la sobrina 


sobrina 


yenge 


la cufiada 


kunyada 24 Aksesuvarlar AKSESUVARLAR 
Los accesorios 
anahtarlik 

atki 

syna 

baston 

euzdan 

janta 

co rap (erkek) 

corap(kadin) 

e§arp 

kasket 

kol dugmesi 

kravat 

kravat ignesi 

mendil 

mucevher 

saat 

fapka 

§emsiye 

taki 

zincir el liavero 
la bufanda 

el espejo 
el baston 
la cartera 
el bolso 
los calcetines 
las medias 
el pafiuelo 
la gorra 
los gemelos 
la corbata 
el alfiler de 
corbata 
el pafiuelo 
la joya 
el reloj 
el sombrero 
el paraguas 
la alhaja 
la cadena 

25 yajbero 

bufanda 

espeho 

baston 

kartera 

bolso 

kalthetines 

mediyas 

panyuelo 

gdrra 

hemelos 

korbata 

alfit6r de 

korbata 

panyuelo 

hoya 

reloh 

sombrero 

paraguas 

alaha 

kadena Aletler Alifverif ALETLER 
Los utensilios ALI§VERI§ 
Las compras 
alet 

alet kutusu 

bah 96 aletleri 

balta 

5a pa 

$ekic 

delgi 

firca 

ingilizanahtan 

kazma 

kerpeten 

keser 

kiirek 

matkap 

mengene 

pense 

rende 

tamir takimi 
testere 
tokmak 
tomavida el utensilio 

la caja de 

herramientas 

los utiles de 

jardineria 

el hacha 

la azada 

el martillo 

el taladro 

el cepillo 

la Have inglesa 

el zapapico 

las tenazas 

la azuela 

la pala 

el taladro 

electrico 

el torno de banco 

los alicates 

el cepillo 

(de carpi rite re) 

las herramientas 

la sierra 

el mazo 

el destornillador 

26 utensiliyo 

kaha de 

erramiyentas 

utiles de 

hardineriya 

aga 

athada 

martiyyo 

taladro 

thepiyyo 

yave inglesa 

thapapiko 

tenathas 

athuela 

pala 

taladro. 

elektriko 

torno de banco 

alikates 

thepiyyo 

erramiyentas 
siyerra 
matho 
destorniyyador F 
nereden alabilirim? 
.Donde puedo comprar ...? 
zonde puedo komprar ... 1 

En yakin ... nerede? , • 

j Donde esta ei/la ... mas cercano (-nal ? 
jonde esta ei/la ... mas therkano (fherkana)? ... almak istiyordum. 
Quisiera comprar... 
kisiyera komprar ... 

Bunu aliyorum. 

Me la/lo llevo. 
me la/lo yebo . Fiyati ne kadar? 

;Cuanto cuesta? 
kuanto kuesta? soanya'da oturmayan yabancilar, TAX FREE tabelasi bulunan 
dSlardan b^'hafta iginde en az 15.000 Pese talik al,sveri| 

aparlarsa odedikleri KDV mifctanni uikeden ciktiktan sonra 
Sen alabilirler. Bunun icin, ispanya'dan ayrihrken (pasaport kon- 
^olunden gecmeden once) ellerindeki faturalan _ gumruge 
aamgalatmalan. daha sonra da bu faturalan alisvensi yaptiklan 
=rrnava qondererek vergi iadesi taiebinde buiunma an gerekir 
ve bu miktar sonradan kendilerine banka ceki olarak gondenhr 
ya da hesaplanna yatinlir. 27 Ali§veri§ Alisveris ALI§VERISTE GENEL KONUSMALAR 
Frases corrientes 

(Belirli konular torn alfabetik listeye bakiniz.) 

MUSTERi - Cliente 

- Nerede ali§veri§ yapabilirim? 
i.D6nde puedo hacer compras? 
donde puedo ather kompras? 

- Dukkaniar/Buyuk magazalar nerede? 
iDonde estan [as tiendas/los grandes almacenes? 
donde estan /as tiyendas/los grandes almathenes? ■ Kacta agiliyor/kapamyor? 

ifi. que hora se abre/se cierra? 

a ke 6ra se abre/se ihferra? 

■ Bana yardim edebilir misiniz? 
i.Puede ayudarme? 

puede ayudarme? 

■ Bunu begendim. 
Me gusta este. 
me gusta este 

■ Bunun fiyati nedir? 
i,Cuanto cuesta esto? 
kuanto kuesta esto? ■ Kilosu/metresi/tanesi ka$a? 

^Cuanto cuesta el kilo/el metro/ia pieza? 

kuanto kuesta el kilo/el metro/la piye'tha? - indirimde misiniz? 
i,Estade rebajas? 
esfa' de rebahas? 

- Onu gbrebilir miyim? 

^Puedo verlo? 
puedo berlo? 

- Bunu begenmedim. 
No me gusta este. 
no me gusta este ■ Bu 90k pa hall. 

Es muy caro. 
es muy karo ■ Dana ucuz bir fey istiyorum. 

Quiero algo mas barato. 
kiyero algo mas barato ■ Kasa nerede? 

^ Donde esta la caja? 
:i-.de esta la kaha? 

- Bunu degi§tirmek/iade etmek istiyorum. 
Quiero cambiario/devol verlo. 

■-iro kambiarlo/debolberto 

- Nakit Sdemek istiyorum. 
2uiero pagar en efectivo. 

-■'em pagar en efektlbo 

- Qek/Kredi karti kabul ediyor musunuz? 
iAcepta usted cheques/tarjeta de credito? 
athepta uste(th) gekes/tarheta de kredito? 

- Taksitle odeyebilir miyim? 
^Puedo pagar a plazos? 
puedo pagar a plathos? 

- Fatura verebilir misiniz? 
iPuede darme una factura? 
puede darme una faktura? 

SAT1C1 - Vendedor 

- Sizinle birisi ilgileniyor mu? 

^Alguien le atiende? 
algien le atiyende? 

- Size nasLl yardim edebiiirim? 
i,C6mo puedo ayudarie? 
kdmo puedo ayudarie? 
28 29 


Alisveri§ 

- Hos geldiniz! 

iBienvenido! 

bienbenido! 
(Kadinsa: jBienvenida!) 
(Qogulsa sonuna -s alir.) 

- Ne arzu ediyorsunuz? 
i,Que desea usted? 

ke desea uste(th)? 

- Fiyati peseta. 

Cuesta pesetas. 

kuesta pesetas 

- Nakit mi odeyeceksiniz? 
iQuiere pagaren efectivo? 
kiere pagar en efektibo? ■ Kredi kartiyla mi odeyeceksiniz? 
iQuiere pagar con tarjeta de credito? 
ki6re pagar kon tarheta de kredito? 

■ iste paramn iistu. 

Aqui esta el cambio. 
aki esta et kambiyo Alisveris - Liitfen buyrun! 

Pase por favor! 
pase por fabor! ■ Kac tane istiyorsunuz? 

i,Cuanto(s) quiere? 
kuanto(s) kiy6re? 

■ Liitfen kasaya odeyin. 
Pague a la caja por favor. 
page a la kaha por fabor PAZARL1K - El regateo 

- Bu 50k pahali! 
jEs carisimo! 

es karisimo! 

- Daha ucitzu var mi? 
iTiene aigo mas barato? 
tiyene algo mas barato? - Fiyati cok yuksek! 

jCuesta demasiado! 
kuesta demaslyado! 

■ Yammda fazia para yok! 

No tengo mucho dinero. 
no tengo mugo dinero - indirim yapabilir misiniz? 
iPodria bajar un poco el precio? 
podriya bahar un poke el prethiyo? ■ ... peseta verebilirim. 

Le doy ... pesetas. 
le doy ... pesetas ALI§VERI§LE iLGiLl SOZCUKLER 
bozuk para el cambio cek 


el cheque 


dukkan 


la tienda 


fatura 


la factum 


fiyat 


el precio 


indirim 


la rebaja 


kasa 


la caja 


kredi karti 


fa tarjeta 
de credito 


kuru temizleme 


limpieza seca 


nakit 


en efectivo 


pahali 


caro (-ra) 


paket 


ei paquete 


taksitle 


a plazos 


torba 


la bolsa 


ucuz 


barato (-ta) 


DUKKANLAR - Las tiendas 


ayakkabici 


la zapateria 


bakkal 


la tienda de 
alimentation 


balikci 


la pescaderia 


biiyiik magaza 


los grandes 
almacenes 


eczane 


la farmacia 


ekmekcj/finn 


la panaderia 


fotografgi 


la tienda de 
fotografia 


goziukcii 


la optica 


kasap 


la carniceria 


kirlasiyeci 


la papeleria 


kuafbr 


la peluqueria 


kuru temizleyici 


la tintoreria 


kuyumcu 


la joyeria 


kiirkcu 


la peleteria 


manav 


la fruteria/ 
la verduleria 


nalbur 


la ferreteria 


pastane 


la pasteleria 


supermarket 


el supermercado 


§ark uteri 


la charcuteria 


terzi 


la sastreria 


tuhafiyeci 


la merceria 


tiituncii 


el esta n co Vocabulario 
kambiyo 
geke 
tiyenda 
faktiira 
prethiyo 
rebaha 
kaha 
tarheta 
de kredito 
limpietha seka 
en efektibo 
karo 
pakete 
a plathos 
bdtsa 
barato thapateriya 

tiyenda de 

alimentattjydn 

peskaderiya 

grandes 

almathenes 

farmathiya 

panaderiya 

tiyenda de 

fotografiya 

dptika 

kamitberiya 

papeleriya 

pelukeriya 

tintoreriya 

hoyeriya 

peleteriya 

fruteriya/ 

berduleriya 

ferreteriya 

pasteleriya 

supermerkado 

garkuteriya 

sastreriya 

mertheriya 

estanko 30 31 Araba anzasi ARABAARIZASI 
La averia de automovil - Arabam bozuldu/anza yapti. 

Mi coche tiene una averia. 
mi kdge tiyene una aberiya 

- Qekici bulabilir miyiz? 
iPodemos conseguir una grua? 
podemos konsegir una grua? 

■ Arabami <jekebilir misiniz? 

iPodria dar remolque a mi coche? 
podriya darremolke a mi koge? 

■ Arabami itebilir misiniz? 
iPodria empujar mi coche? 
podriya empuhar mi kdge? ■ Bana bir tamirci gdnderebilir misiniz? 

iPodria enviarme un mecanico? 
podriya enbiyarme un mekaniko? 

■ En yakm tamirhane nerede? 
^D6nde esta el tafler mas cercano? 
donde esta el tayy6r mas therkano ? - Arabam galif miyor. 
Mi coche no funciona. 
mikdge no funthiy6na ■ Lastifc patladi. 
Tengo un pinchazo. 
tengo un pingatho - Akii bitti. 

La bateria esta descargada. 
la bateriya esta deskargada ■ Varttilator kayisi koptu/gev§edi. 
La correa del ventilador esta rota/suelta. 
la korrea del bentiliddr esta rdta/suelta 32 Araba anzasi ■ Motor stop ediyor. 

El motor se para. 
el motor separa ■ Motor hararet yapiyor. 
Ei motor se recalierita. 
el motdr se rekaliyenta 

■ Egzos borusu patiak. 

El tubo de escape esta roto. 
ei tubo de eskape esta roto • 6n/arka ISstikleri degi§tirebilir misiniz? 

i,Podria cambiarme los neumaticos delanteros/traseros? 
podriya kambiarme los neumatikos delanteros/traseros? 

■ Sizde yedek parca var mi? 

^Tierte usted repuestos? 
fiye~ne uste(th) repuestos? 

- Kisa devre problem! var. 

Hay un problema de corto circuito. 
ay un problema de kdrto thirkuito 

- Hemen sjmdi tamir edebilir misiniz? 
i,Podria repararlo ahora mismo? 
podriya repararlo adra mismo? - Ne kadar surer? 
iCuanto tarda ra? 
kuanto tardara? ■ iki saate kadar hazir olur. 

Estara listo dentro de dos horas. 
estara listo dentro de dos dras ■ Borcum ne kadar? 

i,Cuanto le debo? 

kuanto le debo? 33 Araba arizasi ARABAYLA iLGJLi S6ZCUKLER - Vocabulario aks 

akii 

amortisor 

araba 

anza 

balata 

benzin 

benzin deposu 

benzin filtresi 

buji 

gamurluk 
cekici 
cekme halati 

debriyaj 
direksiyon 
distributor 
egzos borusu 

el freni 

emniyet kemeri 

far 
fren 
fren diski 

fren pedak 
gaz pedali 
hava filtresi 
istepne 

jant 
kaporta 
karbiirator 
kisa devre 
kiakson el eje 
la bateria 
el amortiguador 
el coche 

la averia 

la guamicion 

la gasolina 

el deposito 

de gasolina 

el filtro de 

gasolina 

la bujia 

el guardabarros 

la griia 

el cable de 

remolque 

el embrague 

el volante 

el distribuidor 

el tubo de 

escape 

el freno de 

mano 

la cintura de 

seguridad 

el faro 

el freno 

el tambor 

de freno 

el pedal de freno 

el acelerador 

el filtro de aire 

el neumatico de 

recambio 

la llanta 

el capo 

el carburador 

el corto circuito 

el claxon ebe 

bateriya 

amortiguador 

koge 

aberiya 

guarnithiyon 

gasolina 

deposito de 

gasolina 

filtro de 

gasolina 

buhiya 

guardabarros 

griia 

kable de 

remolke 

embrage 

bolante 

distribuidor 

tubo de 

eskips 

freno de 

mano 

thintura de 

segurida(th) 

faro 

freno 

tambdr de 

freno 

pedal de freno 

atbelerador 

filtro de ayre 

neumatiko de 

rekambiyo 

yanta 

kapo 

karburador 

korto thirkuito 

kiakson 34 kontak 


el arranque 


Araba arrzasi 

arranke 


lastik 


el neumatico 


neumatiko 


motor 


el motor 


motor 


otomatik vites 


la transmision 


transmisyon 
automatica 


automatika 


otomobil 


el automovi! 


automohil 


patlak 


el pinchazo 


pincathp 


plaka 


la placa de 


plaka de 


matriculacion 


mairikulathiyon 


platin 


los platin os 


platinos 


radyator 


el radiador 


radiyador 


reflektor 


el captafaros 


kaptafaros 


romork 


remolque 


remdlke 


s eg man 


el segmento 


segmento 
de piston 


de piston 


silecek 


el limpiaparabrisaE 


limpiya-parabrisas 


sinyal 


ia intermitencia 


intermitenthiya 


stop lambasi 


las luces de 


luthes de 
detention 


detenthiyon 


§anzman 


ia caja de 


kaha de 
cam bios 


kambiyos 


tamirci 


el mecanico 


mekaniko 


tamirhane 


el taller 


tayyer 


tampon 


el parachoques 


paragokes 


tekeriek 


la njeda 


rueda 


tube less listik 


el neumatico 


neumatiko 
macizo 


mathitho 


vantilator 


el ventilador 


bentilador 


vantilator kayi§i 


la correa del 


korrea del 
ventilador 


bentilador 


vites 


el engranaje 


engranahe 


vites kolu 


la palanca de 


palanka de 
velocidades 


belothidades 


yag filtresi 


el filtro de aceite 


filtro de atheyte 


yedek parga 


el repuesto 


repuesto 35 Araba kiraiama Araba kiralama ■ ARABA KIRALAMA 
El alquilerdecoches^ RENT A GAR u 
. Araba kiralamakistiyorum. 

Quiero alquiiar un coche. 
kiyero a/» un *°e e 

GiinliJguJHaftaligi ne kadar? 

. Fiyata sigorta dahil mi? 
.liprecioirACluyeelsegum? 

.Hangi marka olduguonemlidegil- 

No importa que marca. 
no importa hi marka 

- Uluslararas, ehHyetini^ «j ™? , ? 

36 - §u formu doldurmaniz gerekiyor. 

Tiene que llenar este forrnulario. 
tiyene ke yen&r este formuteryo 

- Arabayi iade ediyorum. 

Voy a devolver el coche. boy a aeooiosr m w^v 
ARABA KIRALAMAYLA iLGlLi SOZCOKLER - Vocabulario 


anahtar 


la Have 


yabe 


ehliyet 


el came de 


karris de 
conducir 


kondui&ir 


form 


el forrnulario 


formulariyo 


haftasonu icin 


para el fin de 


para el fin de 
semana 


semana 


kira 


el alquiler 


alkiler 


marka 


la marca 


marka 


saatlik 


por hora 


porora 


sigorta 


el seguro 


seguro 
37 ft* Araba yolculugu ARABA YOLCULUGU 
Viajar en coche 
i§ARETLER CEDA EL PASO 

DESVIO 

DIRECCION PROH1BIDA 

FRENE 

NO ADELANTAR 

OBRAS 

PEATONES 

PEL1GR0 

PRECAUCION 

PROHIBIDO ESTACIONAR 

SAUDA 

SENT1DO lllNICO 

STOP/PARE 

VADO PERMANENTE Yo! ver 

Servis yolu 

Yasakyon 

Durun 

Sollama yasagi 

Yol da gal if ma var 

Yayalar icin 

Tehlike 

Dikkat 

Park yasagi 

Qikis 

Tek yon 

Dur 

24 saat gecis DiKKAT! 

ispanya'ya karayoluyla gidecek olanlar icin: Fransiz sinirinda 
kuzeydeki Irun'dan Madrid'e inen N-l otoyolu, gilneydeki 
Barcelona iizerinden Madrid'e uzanan N-l I otoyolu ve Portekiz 
sininndan Madrid'e gelen N-V otoyolu var. ise yarayabilecek 
telefon numaralan: 900 123 505 ve 900 100 899. 38 Araba yolculugu . Madrid'e gitmek icm hangi yolu almaliyim? 

iQue camino debo tomar para ir a Madrid? 
ke kamino debo tomar para ir a Madri(tii)? 

- Otoyola nasil cikabilirim? 
^Como puedo salir al autopista? 
komo puedo salir al autopista? 

- Bu yol paral. m>? - Bu yoldan ...'e gidilir mi? 

i&L carretera es de peaje? iSe va a ... por esta carretera? 
esta karretera es de peahe? se ba a ... por este karretera? 

. Bu yol nereye c.kiyor? - ikisinden hangisi daha iyidir? 

^Adonde lleva este camino? tCuffl de los dos es mejor? 
adonde yeva este kamino? 

- Bana yolu tarif eder misiniz? 

^Puede indicarme el camino? 
puede indikarme el kamino? kual de los dos es mehor? - Haritada gosterebilir misiniz? 
^Puede indicarme en el mapa? 
puede indikarme en el mapa? 

- Toledo buradan ne kadar uzaklikta? 
i,Que distancia hay desde aqui hasta Toledo? 
ke distanthiya ay desde aki asta Toledo? 

- Aranjuez buraya kac kilometre? 
^Cuantos kilometros son hasta Aranjuez? 
kuantos kilometros son asta Aranhueth? 

- Nerede benzin istasyonu var? 
^Donde hay una gasolinera? 
donde ay una gasolinera? 

(Ayrica Bkz. BENZiN ISTASYONU) 39 Araba yolculugu 

- Park yeri nerede? 
i,D6ncie esta el aparcamiento? 
donde esta el aparkamiyento? - Buraya park edebilir miyim? 

i,Puedo aparcar aqui? 
puedo apark&r aki? ■ Yolumuzu kaybettik. 

Nos hemos perdido. 
nos emos perdido ■ Liman ne tarafta? 
t,Por donde queda el puerto? 
por ddnde kMa el puerto? - Bizi sehre kadar gotiirebilir misiniz? 

iPodria llevarnos hasta la ciudad? 
podriya yebarnos asta la thiuda(th)? 

- Bu yakinlarda telefon var mi? 
i,Hay un teiefono aqui cerca? 
ay un teiefono aki therka? - Bu yakinlarda otel var mi? 

^Hay un hotel cerca de aqui? 
ay un otel therka de aki? 

YANITLAR §5YLE OLABLiR: 

- Buradan saga donun. 

De aqui doble a la derecha. 
de aki doble a la derega ■ Biraz ileriden sola doniin. 

Un poco mas adelante doble a la izquierda. 
un poke mas adelante doble a la ithkiyerda ■ Tuvalet nerede? 
I Donde estan los aseos? 
donde estan los aseos? Diimdiiz gidin. 

Siga todo recto. 
sfga todo rekto ■ Pek uzak/yakin degil. 

No es tan lejos/cerca, 
no es tan lehos/therka 40 Araba yolculugu Le faltan todavia diez kilometres. 
le faltan todabiya diem kilometres - Bu yol kapali. 


-Bu 


yolda onarim var. 


Esta carretera 


esta cerrada. Hay obras en esta carretera. 


esfa karretera 


esfa therrada ay 


6bras en esta karretera 


ARABA YOLCULUeUYLAiLGiLi SSZCtlKLER -Vocabulario 


acik 


abierto 


abiyerto 


araba 


el Goche 


kdge 


araba stirmek 


conducir 


konduthir 


asin hiz 


exceso de 


ekst£<sso de 


velocidad 


belothida(th) 


azami hiz 


el limits de 


limite de 
velocidad 


belothidaQh} 


bati 


el oeste 


o6ste 


benzin 


la gasolina 


gasolina 


benzin i stasyo n u lagasolinera 


gasolinera 


dogu 


el este 


este 


durmak 


pararse 


pararse 


diimdiiz 


todo recto 


tddo rekto 


ehliyet 


el carne de 


karne de 
conducir 


condutbir 


far 


el faro 


faro 


fren 


ei freno 


fren 


garaj 


el garaje 


garahe 


giiney 


el sur 


sur 


harita 


el mapa 


mapa 


istepne 


la rueda de 


rueda de 
recambio 


rekambiyo 


kamyon 


el camion 


kamiyon 


kapali 


cerrado 


tjvsrrado 


kaza 


el accidente 


akthjdente 


korna 


el claxon 


klakson 


kriko 


el gato 


gato 


kuzey 


e! norte 


norte 41 Araba yolculugu 

kuzey 

lastik 

motor 

onarim 

otomobil 

otoyol (parali) 

otoyol (parasiz) 

on cam 

parali yol 

park etmek 
park yeri 
patlak lastik 
plaka numarasi 

romork 
saga 

self-servis 
silecek 

sola 

siiriicu belgesi 

sofor 
§ose 
tabela 
takoz 

tamir etmek 
tampon 
trafik ifigi 
trafik isaretleri 

treyler 
uzak 

yag 

yakin 

yol el norte 
el neumatico 
el motor 
la reparacion 
el automovil 
el autopista 
el auto via 
el parabrisas 
el autopista 
de peaje 
aparcar 

el aparcamiento 
el pinchazo 
el numero de 
matriculacion 
el remolque 
a la derecha 
autoservicio 
el limpia- 
parabrisas 
a la izquierda 
el carne de 
conducir 
el chofer 
la carretera 
el letrero 
el taco 
reparar 

el parachoques 
el semaforo 
las sefiales de 
trafico 
el rem o! que 
lejos 
el aceite 
cerca 
el camino norte 

neumatiko 

motor 

reparathyon 

automobil 

autopista 

autobiya 

parabrisas 

autopista de 

peahe 

aparkar 

aparkamiyento 

pingatho 

numero de 

matrikulathyon 

remolke 

a la derega 

auta-serbithiyo 

limpia- 

parabrisas 

a la ithkiyerda 

karne de 

konduthir 

gofer 

karretera 

letrero 

fato 

reparar 

paragokes 

semaforo 

senyates de 

trafiko 

remolke 

lerios 

atteyte 

therka 

kamino 42 Ayakkabici AYAKKABICI 

La zapateria 
- Bir gift siyah ayakkabi istiyorum. 
Quiero un par de zapatos negros. 
kiyero un par de thapatos negros 

- Vitrindeki modeli gormek istiyorum. 
Quiero ver el modelo que hay en el escaparate. 
kiyero ber el modelo ke ay en el eskaparate 

- Kahverengi siiet mokaseniniz var mi? 

^Tierie usted mocasines de ante de color marron? 
tiyene uste(th) mokasines de ante de kotor marron? 

- §u modeli deneyebilir miyim? 
^Podria probar ese modelo? 
podriya probar ese modelo? 43 Ayakkabici Ayakkabici - §u cantayi gdrebilir miyim? 

iPuedo ver ese bolso? 

puedo ber ese hdlso? 

- Kac numara giyiyorsunuz? 
i,Que niimero calza usted? 

k6 niimero kaltha ustefthj? ■ Bu ne derisi? 

iQui piel es esto? 
ke piyel es esto? 

■ Otuz yedi. 

El treinta y siete. 
el treynta i siyete ■ Aym modelin laciverdi var mi? 
iTiene usted el mismo modelo en azul marino? 

tiyene uste(th) el mismo modelo en athul marino? Evet var. 


- Kalmadi. 


Si, tengo. 


No nos queda mas. 


si, tengo 


no nos k§da mas 


Bu 50k sikti. 


- Bu biiyuk geldi. 


Me aprietan mucho. 


Son demasiado gra rides. 


me apriyetan muqo 


son demasiyado grandes ■ Bir numara biiyugunu/kusugiinii verin liitfen. 
Deme un niimero mas grande/pequeno por favor. 
deme un numero mas grande/pekenyo por fabor 


■ Bunun topugu 50k yiiksek. 
Tlene el tac6n muy alto. 
tiyene el taken muy alto - Bunlar gok rahat. 

Son muy comedos. 
son muy kdmodos ■ Ismariama ayakkabi yapiyor musunuz? 

i.Haoen ustedes zapatos a medida? 
at&en ust6des thapatos a medida? 

■ Siyah ayakkabi bagi var mr? 
iTiene usted cordones negros? 

tiyene uste(th) kordones negros? AYAKKABICIYLA 

aleak 

ayakkabi 

bag 

boy a 

biiyuk 

cekecek 

dar 

deri 

firga 

giymek 

ismariama 

kalip 

kucuk 

model 

mokasen 

numara 

rank 

rug an 

spor 

ayakkkabisi 

siiet 

siis 

terlik 

toka 

topuk 

yiiksek iLGiLISOZCUKLER 

bajo Ha) 
el zapato 
el cordon 

la crema de 
zapatos 
grande 
el calza dor 
apretado (-da) 
el cuero 
el cepillo 
calza r 
a medida 
la norma 
pequeno (-fia) 
el modelo 
el mocasin 
el numero 
el color 
el charol 

za pat i lias 

deportivas 

el ante 

el adomo 

la zapatilia 

la hebilla 

el tacon 

alto (-ta) Vocabulario 

baho 

thapato 

kordon 

krema de 

thapatos 

grande 

kalthaddf 

apretado 

kuero 

thepiyyo 

kalthar 

a medida 

drma 

pekenyo 

modelo 

mokasin 

numero 

kolor 

garot 

thapatiyyas 

deportibas 

ante 

adorno 

thapatiyya 

ebiyya 

takdn 

alto 


44 45 Aylar Bahge I 
J AYLAR 
Los meses 


if% -*- 
BAHQE 
El jardin 
Ocak 


enero 


enero 


Subat 


febrero 


febrero 


Mart 


marzo 


marthp 


Nisan 


abril 


abril 


Mayis 


mayo 


mayo 


Haziran 


junio 


hiinyo 


Temmuz 


julio 


hulyo 


Agustos 


agosto 


agosto 


Eylul 


septiembre 


septiyembre 


Ekim 


octubre 


oktubre 


Kasim 


noviembre 


nobiyembre 


Aralik 


diciembre 


dithiyembre agag 
agag$ik 
avlu 
gigek 

gim kesme 
makinesi 
gtmen 
git 
dal 
fiskiye 

hamak 

havuz 

kameriye 

kova 

makas 

saksi 

sulak 

femsiye 

fezlong 

t9stere 

tirmik 

yaprak 

yol (patika) 46 el arbol 
el.arbusto 
el patio 
laflor 

el cortacesped 
ei cesped 
la cerca 
la rama 
el surtidor 
de agua 
la hamaca 
el estanque 
el cenador 
el cubo 
las tijeras 
(podadoras) 
la maceta 
la regadera 
el parasol 
la tumbona 
la sierra 
el rastrillo 
la hoja 
el sendero 

47 arbol 
arbusto 

patiyo 
flor 

korta-thespeth 

thespetb 

therka 

rama 

surtidor de 

agua 

amaka 

estinke 

fhenaddr 

kubo 

tiheras 

(podadoras) 

matheta 

regadera 

parasol 

tumbona 

siyerra 

rastriyyo 

6f?a 

sendero 


Bakkal 1 BJ 

j La tienda BAKKAL 
La tienda de comestibles 
(Orcadian icinBkz. SUPERMARKET) .. nerede bulabilirim? 
^Donde puedo encontrar ...? 
ddnde puedo enkontrar ...? 

... istiyorum. 

Quisiera ... 
kisiyera ... -100 gr..- 

250 gr... 
Yanm kilo... 

1 kilo... 

1 litre ... 

1 duzine verin. Pong am e 
100 gramos. 
... un cuarto. 
... medio kilo. 
... un kilo. 
... un litro. 
... una docena. 

48 pongame thiyen 
gramos 
,..un kuarto 
... mediyokilo 
... un kilo 
... un litro 
... Onadothena Bakkal . Siraya girmek gerek. 
Hay que hacer cola. 

ay ke ather kola - Sira bende. 

Me toca a mi. 

me toka a mi ■ Yanm duzine yumurta verir misiniz? 
i,Podria darme media docena de huevos? 
podriya darme mediya dott^ria de uebos? 

- 250 gr. peynir istiyorum. 

Quiero un cuarto de queso. 
kiy6ro un kuarto de keso 

- Yanm kilo §eker verin lutfen. 

Deme medio kilo de azucar por favor. 

deme mediyo kilo de athukar por fabor 

- Bir paket tereyag ne kadar? 

^Cuanio cuesta un paquete de mantequilia? 
kuanto kuesta un pakete de mantekiyya? 

- iki §ise slit liitfen. 

Dos bote 1 1 as de leche por favor, 
rids boteyyas de lege por fabdr 

- icecekler nerede? 

(,Ddnde estan las bebidas? 
donde estan las bebidas? 

- Bir kavanoz ye§il zeytin verir misiniz? 
^Podria darme un frasco de aceitunas verdes? 
podriya d£rme un frasko de atheytunas berdes? 

- Kasa ne tarafta? 

I Donde esta la caja? 
donde esta la kaha? 49 [ 
Ballki BALIKQI 
La pescaderia 
BALIKLAR - 

alabalik 

barbunya 

gipura 

dil baligi 

fener baligi 

hamsi 

kalkan 

karagoz 

kefal 

kill? baligi 

levrek 

mezgit 

palamut 

sardalya 

somon 

uskumru 

yilan baligi Los pescados 
la trucha 


truga 


el salmonete 


salmonete 


la dorada 


dorada 


el lenguado 


lenguado 


el rape 


rape 


el boqueron 


bokeron 


el rodaballo 


rodabayyo 


el besugo 


besugo 


el pardete 


pardete 


la pez espada 


petti espada 


la lubina 


lubina 


la merluza 


merlQtha 


el bonito 


bonito 


la sard in a 


sardina 


el salmon 


salmon 


la caballa 


cabayya 


la angula 


angOla 50 Baiik$i DENiZ URUNLERi 


- Los mariscos 
ahtapat 


el pulpo 


pulpo 


istiridye 


la ostra 


dstra 


istakoz 


la langosta 


langosta 


ka rides (kiigiik) 


la gamba 


gamba 


karides (biiyiik) 


el langostino/ 


langostino/ 
la cigala 


thigala 


kalamar 


el calamar 


kalamar 


midye 


el mejillon 


mehiyyon 


tarak 


la almeja 


almeha 


yengec. 


el cangrejo 


kangreho 


51 Banka BANCO fHlSAOVffCAW Central Hispano 

Empress 
Banco 

Santander .UJNYA 4f MXA Dt CATALU BANKS mi 

iRilivor musunuz? ralisma saatleri, geneldel 

maz. KSn kredi terttonmn Iptell icin: (gi) 5?2 03 03 
American Express (91 ) 547 40 00 

Diners Club (93)315 25 12 - Bana en yakm bankayi gosterebilir misiniz? 

iPodria indicarrne e! banco mas cercano? 
podriya indikarme et banko mas therkano? 

- Bankalar saat kacta agiliyor/kapaniyor? 

^A que hora se abren/se cierran los bancos? 
a ke 6ra se abren/se thierran los bankos? 

- Bankalar dgleyin acik mi? 

i,Los bancos estan abiertos a mediodia? 
tos bankos estan abiyertos a mediyodtya? - Dolar bozdurmak istiyorum. 
Quiero cambiar dolares, 
kiiro kambiar dolares - Dolann kuru ne kadar? 

l,A cuanto esta el dolar? 
a kuanto esta et dolar? ■ Turk Urasi bozdurabilir miyim? 
^,Puedo cambiar liras turcas? 
puedo kambiar liras turcas? 

- Bana 100 dolarlik mark verebilir misiniz? 
^Podria darme cien dolares en marcos alemanes? 
podriya darme thien dolares en markos alemanes? 

- pesetayi dolara cevirmek istiyorum. 

Quiero convertir pesetas en dolares. 

kiyero konbertir pesetas en dolares 

- Ankara'ya para, g on dermek istiyorum. 
Quiero enviar dinero a Ankara. 

kiyero enbiar dinero a Ankara 

- Hesap a?mak istiyorum. 

Quiero abrir una cuenta. 
kiyero abrir una kuenta 53 Bants ■ Hesabima para geldi mi? 

^Ha llegado dinero a mi cuenta? 
a yegado dinero a mi kuenta? 

- Paramn gelmesi ne kadar surer? 
^Cuanto tiempo tarda ra en llegar? 
kuant tiyempo tardara en yegar? 

- Hesabima ... Peseta yatirmak istiyorum. 

Quiero depositar pesetas en mi cuenta. 

kiyero depositar pesetas en mi kuenta 

- Hesabimdan para cekmek istiyorum. 
Quiero sacar dinero de mi cuenta. 
kiyero sakar dinero de mi kuenta 

- Hesap numaramz ka$? 

iCual es el numero de su cuenta? 
kual es el numero de su kuenta? 

- Hesap numaram 

El numero de mi cuenta es ... 
e/ numero de mi kuenta es ... 

- §u ceki bozdurmak istiyorum. 

Quiero cobrar este cheque. 
kiyero kobrar este geke 

- Komisyon ally or rnusunuz? 

I Cob ran ustedes co mi si on? 
kobran ustedes komisyon? Banka - Bana makbuz verebilir misiniz? 

iPodria darme un recibo? 
podriya darme un rethibo? 

- Ne kadar faiz veriyorsunuz? 
^Cuanto interes pagan ustedes? 
kuanto interes pagan ustedes? 

- Kimliginiz/Pasaportunuz var mi? 

iJiene usted su came de identidad/su pasaporte? 
tiyene uste(th) su kame de identida(th}/su pasaporte?- 

■ Liitfen s u kagidi doldurun. - Liitfen surayi i 
Llene este Dapel por favor. Firme aqui por 1 Liitfen surayi imzalayin. 

Firme aqui por favor. 
firme aki por fabor - Liitfen f u kagidi doldurur 
Llene este papel por favor. 
yene este papel por fabor 

- Liitfen vezneye gecin. 

Pase por caja por favor. 
pase por kaha por fabor ■ Kartim para makinesinin icinde kaldi. 

Mi tarjeta de credito se quedo en el cajero automatico, 
mi tarheta de credito se kedo en el kahero automatiko BANKAYLA iLGIU SOZCUKLER Vocabulario agik 
Alman marki 

Amerikan dolari 

banka 

banka havalesi 

banka hesabi 

bankamatik abierto 

marcos 

alemanes 

d 61 ares 

americanos 

el banco 

el giro bancario 

la cuenta 

bancaria 

el cajero 

automatico abiyerto 
markos 
alemanes 
dotares 

amerikanos 

banko 

hiro bankariyo 

kuenta 

bankariya 

kahero 

automatiko 54 55 Banks ban knot el billete 
de banco 
bozdurmak (para)cambiar (dinero) bozuk para 

can hesap 

cek 

qek defteri 

cekmek (para) 
dolar la moneda 
suelta 
la cuenta 
corriente 

el cheque 
el libra de 
cheques 
sacar (dinero) 
dolar doldurmak (form) Henar doviz 
doviz kuru 

faiz 

faizoram 
hesap cuzdani 

imza 

imzalamak 

isvicre frangi 

kapali 

kasa 

kagit para 

kimlik 

komisyon 
kredi 
kredi karti 

kur 

makbuz 

mevduat 

ciizdani 

mevduat hesabi las divisas 
la cotizacion 
(de divisas) 
el interes 

el tipo de interes 

la libreta 

(de depositos) 

la firma 

firmar 

francos suizos 

cerrado 

la caja (fuerte) 

los billetes 

el carne de 

identidad 

la comision 

el credito 

la tarjeta 

de credito 

la cotizacion 

el recibo 

la libreta de 

depositos 

la cuenta 

de deposito 

56 biyyete 

de binko 

kambiyar 

moneda 

suelta 

kuenta 

korriyente 

geke 

libro de 

getes 

sakar (dinero) 

dolar 

yenar 

divisas 

kotithatjvyon 

interes 

tipo de interes 

libreta 

firma 

firmar 

frankos suH&os 

th_errado 

kaba (fuerte) 

biyyetes 

kame de 

identida(lh) 

komisyon 

kredito 

tarheta de 

kredito 

cotifoatbydn 

retbibo 

libreta de 

depositos 

kuenta de 

depdsito miktar 
miisterek hesap 

nakit para 

para birimi 

para cekmek 
para makinesi 

para yatrrmak 
pasaport 
seyahat ceki 

sterlin 

§ube 

tasarruf hesabi 

Turk lirasi 
vadeli hesap 

vezne 
veznedar 
yiizde 
yiizde 3 la cantidad 
cuenta en 
participacion 
el dinero 
en efectivo 
la unidad 
monetaria 
sacar dinero 
el cajero 
automatico 
depositar dinero 
el pasaporte 
el cheque 
de viaje 
esterlinas 
el sucursal 
la cuenta 
de ahorros 
liras turcas 
la cuenta 
a plazo fijo 
la caja 
el cajero 
el porcentaje 
el 3 por cien kantida(th) 
kuenta en 

partithipathyon 
dinero en 
efektibo 
unidafth) 
monetary a 
sakar dinero 
kahero 
automatiko 
depositar dinero 
pasaporte 
geke de 
biahe 
esterlinas 

sukursal 

kuenta de 

adrros 

liras turkas 

kuenta 

a ptatbo fiho 

kaha 

kahero 

portbentahe 

el tres por thiyen 57 


Bassagligi Bayramlar 


BA§S AGLIGI 
El pesame 
. Basiniz sagolsun! 

]Mt pesame! - jMi mas sentido pesame! 
mi pesame! - mi mas sentido pesame! 

■ Taziyelerimi sunuyorum. 

Le doy el pesame. 
te doy el pesame 

- Aciniza katiliyorum. 

Le acotnpafio en el sentimiento. 

le akompanyo en el sentimiyento 

- Qok iizuldum. 

Lo siento muchisimo. 
lo siyento mugisimo 58 
BAYRAMLAR 
Las fiestas ispanya'da kutlanan ve resmT tatil olan en onemli bayramlar 
funlardir. 

1 Ocak Dia del Ano Nuevo: Yeni yil 

6 Ocak Dia de los Reyes Magos: 

Bilge Krallar gunu 

1 Mayis Dia del Trabajo: l§ci bayrami 

2 Mayis Dia de la Comunidad de Madrid: 

Madrid bolgesinin bayrami 
15 Mayis Fiestas de San Isidro: 

Madrid'in koruyucu azizi olan 

San Isidro bayrami basjar 
13 Haziran Dia de San Antonio: 

Aziz Antonio gunu 
15 Agustos Fiesta de la Asuncion: 

Hz. Meryem bayrami 
12 Ekim Fiesta nacional: Mill? gun 
1 Kasim Dia de todos los santos: 

Azizler gunu 
6 Aralik Dia de la Constitucion: 

Anayasa bayrami 
8 Aralik Inmaculada Concepcion:5 

Hz, Meryem bayrami 
25 Aralik Dia de la Navidad: Uf 

Noel gunu 
Biliyor mu sun Liz? 

Ispanya'da Noel ve Yeni Yil kutlamalan: 24 Aralik Noel gecesi 
(la Nochebuena), 25 Aralik Noel gunu (la Navidad), 31 Aralik 
gecesi (la Nochevteja) ve 6 Ocak Uc Bilge Krai gunu (los 
Reyes Magos). Noel kutlamalanndaki en onemli adet, poner el 

Belen denilen, Isa'nin dogumunu minik figiirlerle tasvir adetidir. 
Yilbasi gecesini kutlarken, geceyansi saat 12'de saatin her bir 
vurusuyla bir iizum tanesi yemek adettir. 6 Ocakta ise develenn 
sirtinda sokaklarda dolasan uc bilge krai, cocuklara kuciik 
hediyelerdagitir. 59 Betaek e§yasi 


BEBEK E§YASI 


Artfculos para e 


bebe 
bez 


el pafial 


panyal 


biberon 


el biberon 


biberon 


gingirak 


el sonajero 


sonahero 


emzik 


el chupete 


gup&te 


hazir mama 


(kavanoz) 


los potitos 


potitos 


mama 


la comida 


komida 
de bebe 


de beb& 


oyuncak 


el jjguete 


hugete 


onliik 


el babero 


babero 


ped 


los pafiales 


panyales 


siit tozu 


la leche en polvo 


lege en polbo 


talk 


el talco 


talko 


yiizer oyuncak 


un juguete 


hugete 


flotante 


ftotante 
60 Benzin istasyonu BENZIN ISTASYONU 

La gasolinera 
■ Liitfen depoyu doldurun. 

Lleneme el deposito por favor. 

yeneme el deposito por fabor • 20 litre normal/siiper/kurs unsuz benzin istiyorum. 

Quiero veinte litres de gasolina normal/super/sin plomo. 
kiyero beinie litros de gasolina normal/super/sin plomo 

- 3000 pesetalik super benzin istiyorum. 
Quiero gasolina super de tres mil pesetas. 
kiyero gasolina super da tres mil pesetas 

- Akuyii... 
Motor yagini... 

Lasiiklerin hiavasim kontrol ecer misiniz? 
iPodria controlar la bateriya? 

..el aceite del motor? 

... la presidn de los neumaticos? 
podriya kontrolar la bateriya? 

... el ath6yte del motor? 

... la presyon de los neumatikos? 

- Yagi degistirir misiniz? - Lutfen frenleri ayarfayin. 

iPodrfa cambiar el aceite? Ajusfe los frenos por favor. 
podriya kambiySr et atheyte? ahQste los frenos por fabor ■ Ne marka yaginiz var? 
i.Que marca de acerte hay? 
ke marca de atheyte ay? - Antifriz koyar misiniz? 

iPodria poner anticongelante? 
podriya poner anti-konheiAnte? 61 Benzin istasyonu - Qamurlugu tamir eder misiniz? 

^Podria reparar el guardabarros? 
podr'ia reparar el guardabarros? - On cami temizler misiniz? 
^Podria limpiar el parabrisas? 
podriya timpiyar el parabrisas? 

- Borcum ne kadar? 
^Cuanto le debo? 
kuanto le debo? 

- Tuvaletler ne tarafta? 
^Donde estan los aseos? 
donde estan los aseos? BENZiNCIYLE ILGILi SOZCtlKLER - Vocabulario - Arabami yikar misiniz? 
^Podria lavarme el coche? 
podriya labarme el koge? 

- Ustii kalsin! 

[Quedese con el resto! 

kedese kon et resto! akii 

antifriz 

an su 

benzin deposu 

buji 
depo 

dizel motor 
fren lambasi 

fren yagi 

hava 
hidrolik yagi 

istepne 

kursunsuz 
benzin la bateria 

anticongelante 
el agua destilada 
el deposito 
de gasolina 
la bujia 
el deposito 
el motor Diesel 
las luces 
de detencion 

el aceite 

de freno 

el aire 

el aceite 

hidraulico 

el neumatico 

de recambio 

la gasolina 

sin plomo la bateriya 

anti-konbelante 

agua destilada 

deposito de 

gasolina 

buhiya 

deposito 

motor Diyesel 

/utiles de 

detenthiyon 

atheyte de 

freno 

ayre 

atheyte 

idrauliko 

neumatiko 

de rekambiyo 

gasolina sin 

plomo 62 Benzin istasyonu 


astik 


el neumatico 


neumatiko 


astik havasi 


la presion del 


presyon del 
neumatico 


neumatiko 


— SZOt 


el gasoleo 


gasoleo 


-lonnal benzin 


la gasolina 


gasolina 
normal 


normal 


on cam 


el parabrisas 


parabrisas 


patiak lastik 


el neumatico 


. neumatiko 
desinflado 


desinflado 


radyator 


el radiador 


radyador 


-adyator suyu 


el agua del 


agua del 
radiador 


radyador 


siiper benzin 


la gasolina super 


gasolina super 


tuvalet 


los aseos 


los aseos 


yag 


el aceite 


atheyte 


yaglama 


el cambio 


kambiyo de 
de aceite 


atheyte 


yedek parcel 


la pieza de 


pietha de 
recambio 


rekambiyo 


yikama 


el lavado 


labado 63 Berber BERBER 
La peluqueria ERKEK BERBERiMDE - Peluqueria de caballeros 

- Sagimi kestirmek istiyorum, 

Quiero que me corte el pelo, 
kiyero que me korte el pelo ■ Qok beklemem gerekiyor mu? 

i,Tengo que esperar mucho? 
tengo ke esperar mOgo? 

■ Qok az kesin lutfen. 

Cortemelo muy poco por favor. 
kdrtemelo muy p6ko por fabdr 

■ Yalnizca yanlardan kesin. 

Corte solamente de los lados. 
korte solamente de los lados 

■ Arkasini biraz uzun birakin. 
Dejelo un poco largo por detras. 
dehelo un poko largo por atras 

• §ampuan ister misiniz? 

i,Quiere que se lave el pelo? 
kiere ke se labs el pelo? 

■ Sacimi yikamayin, acelem var. 

No me lave el pelo, tengo prisa. 
no me lave el pelo, tengo prisa 
64 

ERKEK BERBERIYLE ILGILi SOZCtiKLER - Voca 


acele 


prisa 


prisa 


arka 


atras 


atras 


ayirmak 


rayar 


rayar 


beklemek 


esperar 


esperar 


biyik 


el bigote 


bigote 


briyantin 


la brillantina 


briyyantina 


favori 


las pa ti lias 


patiyyas 


kellik 


el calvo 


kalbo 


kir sag 


la cana 


kana 


kisaltmak 


acortar 


akortar 


kolonya 


el agua de 


agua de 
colonia 


kolonya 


on 


delante 


delante 


sag 


el pelo 


pelo 


sakal 


ia barba 


barba 


surmek 


poner 


poner 


fampuan 


el champu 


gampii 


taramak 


peinar 


peynar 


tiraif 


el afeite 


afeyte 


uzun 


largo (-ga) 


largo 


yan 


e! lado 


lado 


yeterli 


suficiente 


sufithiyente 


yikamak 


lavar 


labar Berber KADIN BERBERINDE - Bkz. KUAFOR 65 Bilet alma Bilet alma BILET ALMA 
Comprando bilietes 
DiKKAT! 

ispanyolcada BiLET, tasit araciari igin BILLETE (biyyete) : 
kultiirel etkinlikler icinse ENTRADA (entrada)dir. 


■ Afedersiniz, gi§ e nerede? 
Perdone, idonde esta la taquilla? 
perdone, donde esta la takiyya? 

■ Nereden bilet alabilirim? 

^Donde puedo comprar el billete/la entrada? 
ddnde puedo komprar el biyyete/la entrada? 

- Tarife var mi? 

^Tiene un horario? 
tiyene un orariyo? 

- ...'ye gitmek istiyorum. 

Quiero ir a ... 
kiyero Ira ... ■ Bilet kac para? 
iCuanto vale el billete/la entrada? 
kuanto bale el biyyete/la entrada? - Gidif bileti istiyorum. Quisiera un billete sencillo. 

kisiyera un biyyete senthiyyo Gidis-ddnus bileti istiyorum. Quisiera un billete de Ida y vueRa. 

kisiyera un biyyete de ida i buelta iki bilet istiyorum. Quisiera dos bilietes. 
kisiyera dos biyyetes Birinci mevki Primera clase primera klase 

ikinci mevki Segunda clase segunda klase - Yetiskin tarifesi 

- Qocuk 

■ Ogrenci 

■ Emekli la tarifa de adulto 
" * infants 
" de estudiante 
" de pensionista la tarifa de adulto 
" " infantil 

" estudiyante 
" " pensiyonista ■ Pen cere ken an 

Un asiento de ventartilla 
un asiyento de benianiyya 

- Sigara icilmez yer 

Un asiento de no fumadores 
un asiyento de no fumadores 

■ Rezervasyonumu iptal etmek istiyorum. 

Quisiera cancelar mi reserva, 
kisiyera kanthelar mi reserba 66 67 Bilgi e din me BiLGI EDINME 
Pidiendo informacion 

(Ayrica Bkz. YOL ve YON SORMA) Ispariya'da her turlu bilgi icin aranabilecek tel: 010 ■ Liitfen bakar misiniz? 

;Oiga por favor! 
oyga por fab6rl 

- Liitfen bana yardim edebilir misiniz? 

^Podria ayudarme por favor? 
podriya ayudarme por fabor? - Evet, memnuniyetle! 
jSi, con mucho gusto! 
si, ton mugo gusto! ■ Buyurun! 

;Digame! 
d'tgame! 

- Bir sey sorabilir miyim? 
^Puedo preguntarie algo? 
puedo preguntarie algo? 

- En yakin danism afturizm biirosu nerede? 

j Donde esta la ofioina de informacibn/turismo mas cercana? 
donde esta la ofitbina de mformathyon/turismo mas therkana? 

- Miize saat kacte a?iliyor? 

lA que hora se abre el museo? 
a to ora se abre el museo? ■ Giris ne kadar? 
i,Cuanto cuesta la 

entrada? 

kuanto kuesia la entrada? ■ GirisNJikis nerede? 
I Donde esta ia 
entrada/salida? 
donde esta la 
entrada/salida? 68 Bilgi edinme - Fotograf gekebilir miyim? 

I Puedo sacar fotos? 
puedo sakar fdtos? 

- Bu sehirle ilgili birkag sorum var. 

Tengo algunas preguntas sobre esta ciudad. 
te~ngo algunas preguntas sobre esta thiuda'(th) 

- Buralarda ucuz/iyi bir otel/restoran var mi? 

i,Hay un hotel/restaurante barato/bueno aqui cerca? 
ay un otel/restaurante barato/bueno aki therka? 

- Metro istasyonu nerede? 

i Donde esta la estacion de metro? 
donde esta la estathyon de metro? 

-Taksi cagirmak mumkiin mii? 

i,Es posible llamar un taxi? 
es posible yamar un taksi? 

- tstasyona/Otogara gitmek istiyorum. 

Quiero ir a la estacion de ferrocarril/de autobuses. 

kiyero ir a la estathyon de ferrokarril/de autobuses 

- Havaalanma gitmek istiyorum. 
Quiero ir al aeropuerto. 

kiye~ro ir al aeropuerto 

- istasyon ne kadar uzaklikta? - Uzak degil. 
lA que distancia esta la estacion? No esta lejos. 
a to distanthiya esta la estathyon? no esta tehos 

- 'e gitmek icin ne kadar zaman gerekir? 

iCuanfo tiempo se necesita para ir a ? 

kuanto tiyempo se nethesita para ira ? 69 Bilgi edinme - Bu afiste/levhada ne yazili? 

i,Que esta escrito en este cartel/letrero? 
ke esta eskrito en este kartel/letrero? 

- Bu yakmlarda doviz burosu var mi? 

^Hay una oficina de cambio aqui cerca? 
ay una ofithina de kambiyo aki therka? ■ Gise nerede? 
^Donde esta la taquilla? 

donde esta la takiyya? - Gise saat kagta acilryor? 

iA que hora se abre la taquilla? 
a ke dra se abre la takiyya? . Otobiise binmem gerekiyor mu? 
^Debo coger el autobus? 
debo koher el autobus? 

- Otobiise binmeniz gerekiyor. 
Tiene que coger el autobus. 

tiyene ke koher el autobus 

- Otobiis duragi nerede? 

^Donde esta la parada de autobus? 
donde esta la parada de autobus? 

- Telefonunuzu kuilanabilir miyim? 
i,Podria utilizar su telefono? 
podriya utiiithar su telefono? BiLGi EDiNMEYLE 

anlamak 

anlamamak 

binmek {ta§ ita) 

bulvar 

cadde 

cjkmak 

(bir yerden) 

dani^ma burosu 

doviz burosu JUGiLi SOZCUKLER - Informacion entender 
no entender 
coger, tomar 
la avenida 
la calle 

salir 

la oficina de 

informacion 
la oficina 
de cambio entender 

no entender 
koher, tomar 
abenlda 
kayye 

salir 

ofithina de 
informathydn 
ofithina de 
kambiyo 70 Bilgi edinme 


zurak 


la parada 


parada 


girmek 


entrar 


entrar 


gi§e 


la taquilla 


takiyya 


gitmek 


ir 


ir 


r.avaalant 


el aero puerto 


aero-puerto 


inmek (tas. ittan) 


salir, bajar 


salir, bahar 


istasyon (metro) 


la estacion 
(de metro) 


estathyon 


istasyon (tren) 


la estacion 
(de ferrocarril) 


estathyon 


tzlemek 


seguir 


segfr 


iokanta 


el restaurante 


restaurante 


mahalle 


el barrio 


barnyo 


metro 


el metro 


metro 


otel 


el hotel 


otel 


otobus 


el autobus 


autobus 


otogar 


la estaci6n 


estattiyon de 
de autobuses 


autobuses 


restoran 


el restaurante 


restaurante 


sapmak 


doblar 


doblar 


sokak 


la calle 


kayye 


soru 


la pregunta 


pregunta 


soru sonmak 


preguntar 


preguntar 


fehir 


la ciudad 


thiuda(th) 


taksi 


el taxi 


taksi 


taksi cagirmak 


llamar un taxi 


yamar un taksi 


tarif etmek 


explicar 


esptikar 


tarihf 


historico (-ca) 


istoriko 


telefon 


el telefono 


tele~fono 


turistik 


turistico (-ca) 


turistiko 


turizm biirosu 


la oficina de 


ofithina de 
turismo 


turismo 


uzak 


lejos 


tehos 


yakir. 


cerca 


therka 


yardim 


el ayudo 


ayudo 


yardim etmek 


ayudar 


ayudar 


yemek 


la comida 


komida 


yer 


el lugar 


lugar 


yol 


el camino 


kamino 


yon 


la direccion 


direkthiyon 71 Bisiklet BILGISAYAR 
La informatfca - internet servisi var mi? 
i,Hay algun servicio local de Internet? 
ay algun serbithiyo tokal de internet 

■ internet'e nasil girebilirim? 
iComo puedo acceder a Internet? 
cdmo puedo aktheder a internet? 

- Elektronik postami kontrol etmek istiyorum. 
Quiero revisar mi correo electron ico. 

kiy6ro rebisar mi korreo etektroniko 
BiLGfSAYARLA ILGiLi SOZCUKLER 

bflgisayar (teknrk) la informatica 
bilgisayar (cihaz) e[ ordenador bilgisayar oyunu 
cikti 

disk katalogu 
disk suriicij 
donanim 
girdi 

imleg 

k.'avye 
komut 

mikro islemci 
yazrci 
yaziNm el juego 
de ordenador 
el puerto 
de sal Ida 
eJ directorio 
la disquetera 
hardware 
el puerto 
de entrada 
el cursor 
el feci a do 
la orden 
el procesador 
la impresora 
el prog ra mat 
software - Vocabulario 

informatika 

ordenador 

hu&go de 

ordenador 

puerto de 

salida 

direktoriyo 

diskete~ra 

hardware 

puerto de 

entrida 

kursdr 

teklado 

orden 

prothesador 

impresora 

programs/ 

software BiSIKLET 
La bicicleta 
• Bisiklete binmeyi biliyor rnusun? 

i,Sabes montar en bicicleta? 
sabes montar en bithikleta ? 

- Blsikletle gidilebiiecek uzaklikta mi? 
i.Esta a distancia de bicicleta? 

esfa a distanthjya de bithikleta? 

• Nerede bisiklet kiralanabilir? 
i.D6nde se alquilan bicicletas? 
donde se aikilan bithicletas? 

- Yanm/Biitiin giinliigiine bisiklet ktrasi ne kadar? 
i,Cuanto vale alquilar una bicicleta durante medio dia/ durante 

todo el dia? 

kuanto bale alkilaruna bithikleta durante mediyo diyaJ durante 

todo el diya? 72 73 Bisiklet - Seleyi biraz indirebilir/kaldirabilir misiniz? 
i,Me puede bajar/subir el sillin? 
me puede bahar/subir el siyyin? 

■ Bisiklet tamiri nerede yapiliyor? 

i,D6nde arregian bicicletas? 
donde arregian bithikletas? - Lastigim patlad 


. 
Se me ha pinchado una meda. 
se me a pingado 


una meda 
BiSiKLETLE iLGJLi SOZCOKLER - 


Vocabulario 


bisiklet 


la bicicleta 


bithikleta 


bisikletle gezmek 


andar en bicicleta andar en bithikie 


dag bisiklet! 


la bicicieia 


bithikleta 
de montana 


de montanya 


fren 


los frenos 


frenos 


gidon 


e( manillar 


maniyyar 


rfik 


las luces 


luthes 


ic lastik 


[a camara 


kamara 


kask 


el casco 


kasko 


kilit (as ma) 


el candado 


kandado 


krralamak 


alquilar 


alkilar 


patlak listik 


el pinchazo 


pincatho 


pom pa 


la bomba 


bomba 


seie 


el sillin 


siyyin 


tekerlek 


la meda 


rueda 


vites 


el cambio de 


kambiyo de 
march as 


margas 


yan§ bisiklet i 


la bicicleta 


bithikleta 
de carreras 


de karreras 74 Bogagurefi BOGAGURE§l 
La corrida 
- Boga giiresine gitmek ister misin? 

^Quieres ir a una corrida de toros? 
kiyeres ir a una korrida de toros? 

- Bogagtiresjne gitmek isterdim. 

Me gustaria ir a una corrida de toros. 
me gusteriya ir a una korrida de toros 

- Bu akf am kimin bogaguresi var? 

^Quien torea esta tarde? 
kiyen torea esta tarde? 75 Bogagure§i 

. _^ - — : 

Biliyor musunuz? 

Ispanya'da son derece populer olan bogaguresi, uzun bir 
tarihcesi olan ve pek gok kurallan bulunan bir gosteridir. gok 
kanli ve acimasi2 goruntusQne ve son yillarda hayvansever- 
lerin protestolanna ugramasina ragmen, ayni zamanda bir 
cesaret gosterisi olan, oidukca renkli bir oiaydir.Nisandan 
Ekime kadar suren bogaguresleri aksam saat tarn 5'te baslar 
ve Ispanya'da tam vaktinde baslayan tek gosteri oldugu 
soylenebilir. Bilet fiyatlan, yerlerin giineste ya da golgede 
olmasma gore degisir. Her gosteride 6 bogaguresi gergek- 
lestirilir. Bogaguresinin cesitli asamalan hakem heyetinin 
kararma g6re miizikle belirlenir. Bogagtirescisine, basansina 
g&re, dldUrdugii boganin kulaklan ya da kuyrugu kesilip 
armagan edilir. Boga gok canii ve cesursa, halkin istegi dogrul 
tusunda affedilip, birinegin pesine takilarak arenadan gikartila- 
bilir ve boylece mezbahaya gitmekten kurtulur! BOGAG0RE§i TERiMLERi - Vocabulario las almohadillas las banderillas la capa 
el capote la corrida 
la cuadrilla 
los cuernos 
la espada Seyirciler icin uzerine oturu- 

lacak kiralik minder (teotO 

bogagiirefgilerinin kafasina 

atilabiiir!) 

ikiserden alti adedi boganin 

sirtina saplanilan, renkli 

seritlerie suslu, kisa bir tCir 

zipkm 

Boga guresgisinin kullandigi pelerin 

Bogagurescisinin giireste 

kullandigi, pelerine benzer 

pembe renkli kuma§ 

Bogaguresi 

Bogagiiresgisinin ekibi 

Boynuzlar 

Kilig 

76 

Bogaguresi 


la estocada 


En sonda boganin ensesine 
indiriien olumciJl kilsc darbesi 


las faenas 


Bogaguresgisinin arena 
igindeki hareketleri 


la lidia 


Bogaguresi sanati 


el matador 


Sonunda bogayi olduren 
bogaguresgisi (zaten 
"matador" olduren demektir) 


la montera 


Bogaguresgisi §apkasi 


la muleta 


Bogagurescisinin en sonda 
kullandigi kirmizi kumas 


los peones 


Bogagiiresgisinin emrindeki 
yardimcilar 


el picador 


Elindeki uzun kargryi at 


uzerinden boganin sirtina 
saplayarak onu gugsOz 
birakmaya calisan yardimci 


la plaza de toros 


Bogaguresi alani, arena 


el ruedo 
el tendido 


Arena 

Seyircilerin oturduklan bolum 


el torero 


Bogagiiresgilerinin genel adi 


el toro 


Boga 


el traje de luces 


Bogaguresgisi giysisi 77 Cafe - Bar BQro L BURO 
La oflcina ajanda 
ata§ 


la agenda 


el sujetapapeles 


bilgisayar 


el ordenador 


cop sepeti 


la papelera 


dosya 


la carp eta 


dosya dolabi 


el fichero 


fotokopi 


el fotocopiador 


makinesi 
hesap makinesi 


la calculadora 


ilan tahtasi 


el tablon 
de anuncios 


kalemtira§ 


el sacapuntas 


kur§un kalem 


el lapiz 


miidiir 


el director 


not defteri 


la libreta 


portmanto 


la percha 


randevu 


la cita 


sandalye 


la silla 


sekreter 


la secretaria 


silgi 


la goma 
(de borrar) 


takvim 


el calendario 


tel zimba 


la grapa 


telefon 


el telefono 


tukerrmez 
kalem 


el boligrafo 


yazi masasi 


el escritorio _J after) da 

suheta- 

papeles 

ordenador 

papelera 

karpeta 

figero 

fotokoplador 

kakuladora 
tablon de 
anunthiyos 
sakapuntas 

lapitk 

dlrektor 

libreta 

perga 

thita 

siyya 

sekretariya 

goma 

(de borrar) 

kalendariyo 

grapa 

telefono 

boligrafo 
eskritoriyo CAFE-BAR 
El cafe-bar 
■ Garson, liitfen bakar misinrz?! 

jCamarero, oiga por favor! 
kamarero, oyga por fabdr! ■ Buyrun! 

jDigame! 
digame! 

■ Size igecek ne getireyim? 

i,Que le traigo para beber? 
ke le traygo para beber? ■ Me igmek istersiniz? 
iQue quiere tomar? 
ke kiyere tomar? 

- i^ecek ne alacaksmiz? 
i,Que va a tomar? 
ke ba a tomar? 78 79 Cafe - Bar 

- Bir sey yemek ister misiniz? 

^Quiere comer algo? 

kiyere komer algo? 

- Mesrubat istiyorum. 

Quiero un refresco. 
kiyero un refresko 

- Siitsiiz bir kahve lutfen. 

Un cafe solo por favor. 
un kafe solo por fabor , He yemek istersiniz? 
i,Que quiere comer? 
ke kiyere komer? 

■ Bol buzlu bir kola. 
Una cola con mucho hielo. 
una kola kon mugo yelo 

- Bir siitlu kahve lutfen. 
Un cafe con leche por favor. 
un kafe kon lege por fabdr - Bana limonlu bir cay getirin lutfen. 
Traigame un te con limon por favor. 
traygame un te kon limon por fabor ■ Soguk bir bira lutfen 

Una cerveza fria por favor. 
una therbetiia friya por fabor - Bir kadeh konyak alayim. 
Voy a tomar una copa de cofiac. 
boy a tomar (ma kopa de konyak ■ Bize biraz cerez verin lutfen. 
Traiganos algo para picar, por favor, 
frayganos algo para piksf, por fabor - Hesap, liitfenl 


iLa cuenta, por 


favor! 
la kuenta, por faborl 
CAFE-BAR'LA ILGIU SOZCtJKLER ■ 


Vocabulario 


bar 


el bar 


bar 


bardak 

bir bardak su 


el vaso 

un vaso de agua 


baso 

baso de agua 


bir fincan cay 
bira 


una taza de te 
ia cerveza 


tatfia de te 
tfrerbeiha 


bira bardagi 


la cana 


kanya 


buz 


el hielo 


yelo 


cafe 


el cafe, 


kafe, 
la cafeteria 


kafeteriya CafS - Bar 


say 


elte 


te 


$erez 


los entremeses 


entremeses 


fi§r birasi 


la cerveza de 


tberbetha de barril / 
barril/ de grifo 


de grifo 


garson 


el camarero 


kamarero 


getirmek 


traer 


traer 


hesap 


la cuenta 


kuenta 


igmek 


beber, tomar 


beber, tomar 


kadeh 


la copa 


kopa 


kahve 


el cafe 


kafe 


kagit pegete 


la servilleta 


serbiyyeta 
de papel 


de papel 


konyak 


el cofiac 


kony&k 


limon 


el limon 


limon 


me§rubat 


el refresco 


refresko 


porta kal suyu 


el zurno de 


thumo de 
naranja 


nar&nha 


sandvic 


el bocadiilo 


bokadiyyo 


soguk 


frio (-a) 


friyo 


su 


el agua 


agua 


sut 


la leche 


lege 


yemek 


comer 


komer 


DiKKAT! 


KAHVE TURLERi 


un cafe con leche 


cafe kon lege 


sutiu 


... solo 


... solo 


siitsiiz 


... carajillo 


... karahiyyo 


konyakli 


... cortado 


... kortado 


az siitlu 


... doble 


... doble 


siitsiiz duble 


... descafeinado ... deskafeynado 


kafeinsiz 


... helado 


... elado 


dondurmah una leche manchada lege mangada 50k az kahveli siit 80 81 Cafe - Bar BIRA TORLERl 


una cerveza 


una therbetha 


bir bira 


una cana 


una kanya 


kiiguk kupa {1/4 It.) 


un tube 


un tubo 


uzun bardak (1/4 It.) 


un quinto 


un kinto 


kCicuk §i§e {1/5 It.) 


un botellfn 


un boteyyin 


orta §i§e {1/4 It.) 


una mediana 


mediyana 


normal §ise (1/3 It.) 


una litrona 


litrona 


biiyuk sise (1 It) 


§ARAP TURLERi 


una copa de vino 


una kopa de bino 


bir kadeh sarap 


... tirto 


... Unto 


... kirmizi §arap 


... bianco 


... blanko 


... beyaz §arap 


... rosado 


... rosado 


... raze jarap 


... seco 


... seko 


... sek farap 


... dulce 


... dulthe 


... domisek sarap 


... espumoso 


... espumoso 


... kopuklu sarap 


ALKOLLO ICKiLER 
un anis 


un anis 


anasonlu bir i^ki 


una cerveza 


una therbetha 


bira 


un combinado 


un kombinado 


kokteyl 


un conac 


un konyak 


konyak 


un champan/ 


un campan/ 


§ampanya 


un cava 


un kaba 
un giiisqui 


un guiski 


viski 


un jerez 


un hereth 


brandy 


un ran 


un ron 


rorn 


una Sangria 


una sangn'ya 


meyveli sarap 


una sidra 


una sidra 


elma sarabi 


un vino 


un bino 


sarap 


IGKi MiKTARLARI 


un chupito 


un gupito 


az miktar, bir yudum 


una copa 


una kopa 


bir kadeh 


un vaso 


un baso 


bir bardak 


una botella 


una boteyya 


bir sise 


una jarra 


una harm 

32 
Xa 


bir surahi Cafe - Bar MEZELER - Las tapas 

ispanya'da genelde aksam saat 20.00-22.00 arasinda, her 
sokakta bol bol bulunan barlarda 90k cesitli sicak ve soguk 
mezeleri tezgah basinda ayakta durup ickiyle birlikte yemek gok 
yaygm bir adettir. Eski havaii tipik barlara meson ya da taber- 
na (meyhane)denir; birahanelerden (cervecerias) baska, sam- 
panya irpilen champanerias ve elma farabi icilen sidrerias da 
uard 1 r. 

Barlarda yenilen mezelerin bir kismi az miktarda olmak ilzere 
igkinin yaninda gerez olarak ikram edilir. Mezeleri istemenin en 
kolay yolu, parrnagimzla i§aret edip un pincho de esto (sundan 
birazcik) demek olacaktir. Normal servis turleri ise soyledir: un pincho 
una tapa 
una radon 
un monfado 
un bocadilio un pinqo 

una tapa 
una rathyon 

un montado 
un bokadiyyo bir kurdanlik 
bir lokmalik 
kugiik bir tabak 
kiigiik sandvig 
ekmek arasi •MM* 83 Cafe - Bar En 90k rastJamlan mezeler: 

aceitunas rellenas 

atbeytunas reyyenas 
biberli zeytin 

berberechos 
berberegos 

tarak 

boque rones fritos 

bokerones fritos 
hamsi tava 

champinones al ajillo 

gampinyones al ah/'yyo 
sarmisakh mantar giivec 

mejillones al vapor 

mehiyydnes al bapor 
buguda midye 

patatas bravas 

patatas brabas 
domates soslu patates 

puipo a la gallega 

pulpo a la gayyega 
soslu ahtapot banderrlla 

banderiyya 

kiirdana gegmis tursular 

boquerones en vinagre 

bokerones en b/nagre 
sirkelr hamsi 

calamares a la romana 

kalamares a la romana 
kalamar tava 

gambas a la plancha 

gambas a la planga 
sacta karicfes 

patatas alio 1 1 

patatas alloli 
sarmisakti patates 

pescafto frito 

peskaito frito 
minik balik tava 

tortilla de patata 

tortiyya de patata 
patates I i omlet 84 Cografya COG RAFYA 
La geografia 
ad a 


la isla 


isla 


Afrika 


Africa 


Afrika 


Amerika 


America 


amerika 


Artartika 


Antartida 


antartida 


Asya 


Asia 


asiya 


atmosfer 


la atmosfera 


atmosfera 


Avrupa 


Europa 


eurdpa 


ay 


la luna 


Idna 


boy lam 


la longitud 


lonhitu(th) 


bulut 


la nube 


ntibe 


bjzul 


el glaciar 


glathiyar 


96 1 


el desierto 


desiyerto 


dag 


la montafia 


montanya 


deniz 


el mar 


mar 


deprem 


el terremoto 


terremoto 


ekvator 


el ecuador 


ekuador 


enlem 


la latitud 


latitu(th) 


gelgit 


la marea 


marea 85 Cografya 


gol 


el lago 


lago 


gunes 


el sol 


sol 


tiarita 


el mapa 


mapa 


irtnak 


el rio 


riyo 


ISl 


la temperatura 


temperatura 


kar 


la nieve 


niyebe 


kara 


la tierra 


tiyerra 


kita 


el continente 


kontinente 


kiyi 


la costa 


kosta 


magara 
mevsim 


la cueva 
la estacion 


kueba 

esfaftyfjn 


okyanus 
Okyanusya 


e! oceano 

Oceania 


otheano 
otheaniya 


orman 


e! bosque 


bdske 


ova 


la vega 


bega 


siradag 


la oordillera 


kordiyyera 


sis 


la niebla 


niyebla 


selale 


la cascada 


kaskada 


tepe 


la colina 


kolina 


vadi 


el valle 


bayye 


yagmur 
yanmada 


la lluvia 
la peninsula 


yubiya 
peninsula 


yayla 


la me seta 


mesita 
86 Cay saati QAY SAATI 
El salon de te 
- Burada gay sabnu var mi? 
i,Hay un salon de te aqui? 
ay un salon de te ak't? 

- Ne igmek isterdiriiz? 
^Que quiere tomar? 
ke kiyere tomar? 

- Limonlu gay istiyorum. 

Te con limon. 
te kon limon -Qay salonunuz var mi? 

iJiene usted salon de te? 
tiyene uste(th) salon de te? 

- Ba§ ka bir sey ister misiniz? 
iAlgo mas? 

a/go mas? 

- Siitlii kahve istiyorum. 
Cafe con 1 eerie. 

kaf£ kon lege ■ Pasta/Sandvic var mi? 
iTiene usted pastel es/paneci I los? 

tiyene uste(th) pasteles/panethiyyos? 

■ Biraz sicak su getirir misiniz? 

i,Podria traerme un poco de agua caliente por favor? 
podriya traerme un pdko de agua kaliyente por labor? 

- Hesap liitfen. 
La cuenta por favor. 
la kuenta por fabdr 87 Cay saati 

CAYHANEYLE JLGlLI SOZCUKLER - Vocabulario Cevre ?ay 

gay salon u 

fin can 

hesap 

igmek 

jamb on 

kahve 

kagrt pecete 

kiiciik pasta/ 
potrfur 

limon 
pasta 
pasta ne 
peynir 
sandvic 

sicak 

soguk 

su 

siit 

saker 

tuzlu 

yemek elte 

el salon de te 
la taza 
la cuenta 

beber, tomar 
el jamon 
el cafe 
fa servilleta 
de papel 
el pastelillo 

el limon 

el pastel, la tarta 

la pastel eria 
el queso 
el sandwich, 
el panecillo 
caliente 
frio (-a) 
el agua 
el leche 
el azucar 
salado 
comer fe 

salon de t& 

tatha 
kuenta 
beber, tomar 
hamon 
kafe 

serbiyyeta 
de papel 
pasteliyyo 

limon 

pastel, terta 

pasteleriya 

k£so 

sand vie, 

panethiyyo 

kaliyente 

friyo 

agua 

lege 

athukar 

salado 

kom$r 
QEVRE 
El medio ambiente ■ Burada gevre kirliligi var mi? 

i,Hay un problems de contaminacion aqui? 
ay un problems de kontaminathyon aki? 

■ Bu atik degerlendiriliyor mu? 
iEsto es reciclable? 

esto es rethiklable ? 

■ Bu bolge koruma altinda mi? 
iEsta zona esti protegida? 

esfa thona esta protehida? QEVREYLE iLGlLl SOZCUKLER - Vocabulario ekosistem 
geri kazanilabilir 
hava kirliligi 
kuraklik 
nesli tiikenmekte 
olan tiirier 

niikleer den erne 
niikleer enerji 

niikleer karsiti 
ozon tabakasi 

zehir'i atik el ecosistema 

reciclable 

la contaminacion 

la sequfa 

los especies 

en peligro 

de extincion 

ia prueba nuclear 

la energia 

nuclear 

a nti nuclear 

la capa de 

ozone 

los residues 

toxicos ekosistema 

rethiklable 
kontaminathyon 
sekiya 
espefhiyes 
en peligro 
de estinthiyon 
prueba nuklear 
enerhiya nuklear 

antinuklear 
kapa de othpno 

residuos toksikos 88 89 Qigekler Qiftlik gigEKLER 

Las f lores gigekci (diikkani) 

g lay 61 

giil 

karanfil 

krizantem 

lale 

menek§e 

orkide 

ortanca 

margorit 

sardunya 

zambak la fl oreria 


ftoreriya 


el gladfolo 


gladiyolo 


[a rasa 


rasa 


el clavel 


klavel 


el crisantemo 


krisantemo 


el tulipan 


tulipan 


el pensamiento 


pensamiyento 


la orquidea 


orkidea 


la hortencia 


ortenthiya 


la margarita 


margarita 


el geranio 


heraniyo 


la azucena 


athuthena giFTLIK 
La granja 
ahir 


el establo 


establo 


am bar 


el granero 


granero 


an kovani 


la colmena 


kolmena 


bigerdover 


la segadora- 


segadora- 
trilladora 


triyyadora 


bugday 


el trigo 


trigo 


biiyiikba§ hayvan 


el ganado mayor 


ganido mayor 


ciftci 


el granjero/ 


granhero/ 
labrador 


labrador 


?it 


la cerca 


iherka 


50 ban 


el pastor 


pastor 


ekin 


la cosecha 


kosega 


hayvan 


el animal 


animal 


kugiikba? hayvan 


el ganado menor 


ganado mendr 


kiimes hayvanlan 


los aves 


abes 


meyve bahcesi 


el huerto 


uerto 


pulluk 


el arado 


arado 


romork 


el remolque 


remdlke 


sebze bahoesi 


el huerto 


uerto 


sigir 


el ganado 


ganado 
vacuno 


bakuno 


tahil 


los cereales 


thereitles 


tarla 


el eampo 


kampo 


tohum 


el grano 


grano 


traktor 


el tractor 


traktor 90 91 Dans Dans DANS 
El baile 
- Eglenmek icin bir yer var mi? 
d.Hay un lugar para divertirse? 
ay un lugar para dibertirse ? 

- Yakinda diskotek var mr? 
iHay una discoteca aqui cerca? 
ay una diskoteka aki therka? 

- iyr bir gece kuliibii biliyor musunuz? 

iConoce usted un buen club noeturno? 
konotbe ust§(th) un buen klub nokturno? 

- Dans etmeye gidelim mi? 
iVamos a bailar? 

bamos a bayla~r? 

- Dans etmeyi sever misfn? 

iTe gusta bailar? 
te gusta baylar? ■ Benimte dans eder misiniz? 
i,Quiere bailar conmigo? 
kiySre baylar konmigo? 

- Te§ekkiir ederim, dans etmiyorum. 
Gracias, no bailo. 

grathiyas, no baylo 

- iyi dans ediyorsunuz. 
Baila muy bien. 
bayla muy biyen 

- Dans igin 50k tesekkiir ederim. 
Muchas gracias por el baile. 
mugas gratbiyas por el bayle - Bu yorenin en tamnmif dansi hangisidir? 
iCucil es el baile mas conocido de esta zona? 
kual es el bayle ma\s konothido de esta thona? 

DANSLA JLGiLi SGZCUKLER - Vocabulario . Memnuniyetle. 
Con mucho gusto 

kon miigo gusto dans 


el baile 


bayle 


diskotek 


la discoteca 


diskoteka 


eglence 


la diversion 


dlbersiyon 


eglenmek 


divertirse 


dibeiiirse 


gece kuliibii 


el club nocturno 


club nokturno 


hareketli 


animado 


animado 


isiklar 


las luces 


lutbes 


rntizik 


la musica 


miislka 


orkestra 


la orquesta 


orkesta 


farki 


la cancion 


kanthiyon 


sarkici 


el/la cantante 


kantante 92 93 Davet Dil hakkrrtda DAVET 
La invitacion - Bu gece/hafta sonu ne yapiyorsun? 
i.Que haces esta noche/este fin de semana? 

ke athes esta noge/este fin de semana? 

- Benimle biryere gikmak ister misin? 

iQuieres salir conmigo? 
fayeres salir konmigo? 

- Icki igmeye/Akfam yemegine gitmek ister misin? 
iQuieres que vayamos a tomar algo/a cenar? 
kiyeres ke bayamos a tomar algo/a thenar? 


- Seni davet ediyorum. 

Te invito. 
fe inbito 

■ EJbette! 
jPor supuesto! 
por supuesto! - Benimle gelmek ister misin? 

iQuieres venir conmigo? 
kiyeres benir konmigo? 

- Qok. hosuma gider. 
Me encantara. 

m'enkantara ■ Kusura bakma ama gelemem. 
Lo siento pero no puedo. 
to siyento pero no puedo - Saat kacta bulu§alim? 
i.A que hora quedamos? 
a ke ora kedamos? ■ Nerede bulas alim? 

Donde nos encontramos? 
donde nos enkontramos? - Saat sekizde sehrr meydanrnda bulusuyoruz. 
Quedamos a las 8 en la Plaza Mayor. 
kedamos a las ogo en la Platha Mayor 

■ Tamam, anlastik. 
iHecho! 
ego! 94 DIL HAKKINDA 
La lengua 


- Hangi dili konusuyorsunuz? 

iQue idioma habla usted? 
ke idiydma abla uste(th)? 

- Herhangi bir yabancr dil biliyor musunuz? 

iHabla usted algiin idioma extranjero? 
abla uste{th) atgun idiyoma estranhero? - ispanyolca biliyor musunuz? 
(.Habla usted espafiol? 
abla uste(th) espanyol? 

- ispanyolca bilmiyorum. 
No hablo espafiol. 

Wo ablo espanyol 

• Beni anliyor musunuz? 

iMe entiende? 
me entiyende? 

■ Efendim? Nasil? 
iComo? 

kdmo? - Nerede bgrendiniz? 

i.D6nde aprendio? 
donde aprendiyo? 

- Qok az brliyorum. 
Hablo muy poco. 
ablo muy poko 

- Sizi cok az anladrm 

le he entendidO muy poco. 
te e entendido muy poko 

■ Sizi anlamiyorum. 

No le entiendo, 
no le entiyendo 95 Dil hakkrnda 


Dil hakkrnda hizlr 


de prisa, rapido 


de prisa, rispido 


- Anladim. 


- Hicbir sey anlamadcm. 


istemek 


querer, desear 


kerer, desear 


He entendido. 


No he entendido nada. 


iyi 


bueno (-na) 


bueno 


e entendido 


no e entendido nada 


iyi bir bigimde 


bien 


biyen 


konusmak 


hablar 


bablar 


- iyi konu§uyorsunuz. 


- Liitfen tekrarlayin. 


kotii 


malo (-la) 


malo 


Habla usted bier. 


Repitalo por favor. 


kotii bir bigimde 


mal 


mal 


abla uste(th) biyen 


repitalo por fabor 


okumak 


leer 


leer 


ogrenmek 


aprender 


aprender 


- Qok hizli konuf uyorsunuz. 


- Liitfen yava§ konufun. 


ogretmek 


ensefiar 


ensenyar 


Habla usted muy de prisa. 


Hable despacio por favor. 


soyiemek 


decir 


dethir 


abla uste(th) muy de prisa 


able despathiyo por fabor 


sozciik 


la palabra 


palabra 


tekrarlamak 


repetir 


repetir 


- Liitfen adimzin harflerini soyler misiniz? 


telaffuz 


la pronunciacion 


pronunthiatfry6n 


iPodria deletrearme su nombre por favor? 


telaffuz etmek 


pronunciar 


pronunthiyar 


podria deletrearme su nombre por fabor? 


yabanci dil 


la lengua 


lengua 
extranjera 


estranhera 


- Bu sozciik rtasil yazilir? 


- Bunun anlami nedir? 


yavas. 


despacio 


despathiyo 


i,C6mo se escribe esta pa la bra? 


iQue significa esto? 


yazmak 


escribir 


eskribir 


komo se eskribe esta palabra? 


fee signifika esto? 
- ispanyolcada bu nasil nedir? 


- Ne demek istiyorsunuz? 


YABANCI DlLLER 


- Lenguas extranjeras 


^Corno se dice esto en espafiol? 


i,Que quiere decir? 
kom6 se dithe esto en espanyol? 


ke kiyere dethjr? 


Almanca 


el aleman 


aleman 


DlLLE iLGlLi SOZCOKLER - Vocabulario 


Cilice 

Fransizca 


el ghino 
el trances 


qlno 
franthes 


agiklamak explicar 


esplikar 


Galicia dili 
ingilizce 


el gallego 

el ingles 


gayyego 
ingles 


an lam el significado 
anlamak entender 


signifikado 
entender 


ispanyolca 


el espafiot, 
el castellano 


espanyol, 
kasteyyano 


bilmek saber, conocer 
demek decir 
ders la clase 


saber, konother 

dethjr 
klase 


italyanca 
Japonca 

Katalanca 


el italiano 
el japon 
el Catalan 


itaiyano 
hapon 

katalan 


dil la lengua, 
el idioma 
harf la letra 
harflerini 


lengua, 
idiyoma 
\e~tra 


Porte kizce 

Rusca 

Tiirkce 


el portugues 

el ruso 
el turco 


portuges 

ruso 

turko 


soylemek deletrear 


deletrear 


Yunanca 


el griego 


griy6go 96 97 Din 
- Hangr drndensin? 

;Cual es tu religion? 

kual es su relihiydn? 

- Dininiz nedir? 
iCual essu religion? 
kual es su relihiydn? 

- Ben Muslumanim. 

Soy musulman (musulmana) 

soy musulman (kadm: musulmana) 

■ Ben KatoJigim. 
Soy catolico (catolica) 
soy katoliko (kadm: katolika) 98 Din DiNLE iLGLLi SQZCUKLER - Vocabulario ateist 


ateo (-a) 


ateo 


ayin 


la misa 


misa 


Budist 


budista 


budista 


cami 


la mezquita 


methkita 


cenaze toreni 


los funerales 


funerales 


dua 


la oracion 


orathyon 


diigiin 


la boda 


boda 


Hiristiyan 


cristiano (-na) 


kristiyano 


Hindu 


hindu 


indu 


ibadet 


la ad oracion 


adorathyon 


imam 


el iman 


iman 


incil 


la Biblia 


bihliya 


Kur'an 


el Coran 


ei koran 


Katolik 


catolico (-ca) 


katoliko 


kilise 


la iglesia 


iglesiya 


man astir 


el monasterio 


monasteriyo 


Musevi 


judio (-a) 


hudiyo 


Musluman 


musulman (-na) 


musulman 


Papa 


el Papa 


el papa 


Protestan 


protestante 


protestante 


rahibe 


la monja 


monha 


rahip 


el sacerdote 


satherdote 


sinagog 


la sin agog a 


sinagdga 


Tann 


Dios 


diyos 


vaftiz 


ei bautizo 


bautiihp 99 Di§gi El dentista ■ Bana iyi bir disgi tavsiye edebilir misiniz? 

iPodria re com end arms un buen dentista? 
podriya rekomendirme un buen dentista? 

■ Dif 9tye/Di§ klinigine gitmern gerekiyor. 
Tengo que ir al dentista/a la dinica dental. 
tengo ke ir al dentista/a la klinika dentil ■ Disjm agnyor. 

Me duele el diente. 
me du&le el diyente ■Azi di§im kinldi. 

Se me ha roto una muela. 

se me a roto una muela -Di§iT£do!guyapai*misaiiz? -Ddgumdiistii 

iPodfeempasfermeesfecfente? Seme ha caictoun empaste. 
pocMyaernpaslamieesbcSyente? semeat&kbwempasb 

- Dis lerimi kontrol eder misiniz liitfen? 

i,Podria controlar mis dientes por favor? 
podriya kontrolar mis diyentes por labor? ■ Di§ etlerim kamyor. 

Me sangran las ertcias, 
me sangran las enthiyas - D\f etim §i§ti. 

Se me ha hinchado la encia. 

se me ha ingado la enthiya - Bana bir kbprii/protez yapin. 
Hagame un puente/una dentadura postiza. 
agame un puente/una dentadura postitha ■ Uc. disjniz guriik. 
Tiene tres dientes cariados. 
tiyene tres diyentes kariyados Azi disjinizde apse var. 

Tiene absceso en la muela 
tiyene abstheso en la muela Disci - Kanal tedavisi gerekiyor. 

Hay que hacer una endodoncia. 
ay ke athe~r una endodonthiya 

- Dif inizi gegici olarak doldumyorum. 
Le pongo un empaste temporario. 
le pongo un empaste temporariyo 

■ Siniri uyusturmam gerekiyor. 

Tengo que ponerfe anestesia. 
tengo ke ponerle anestesiya ■ Agzmizi galkalaytn liitfen. 

Enjuaguese la boca por favor. 
enhuagese la hdka por fabor - Agzmizi agik tutun. 

Mantenga la boca abierta. 
mantenga la boka ahiyerta ■ Iki saat bir §ey yemeyin. 
No coma nada durante dos horas. 
n6 kdma nada durante dos dras ■ Sicak bir § ey igmeyin. 
No tome nada caliente. 
no tome nada kaliyente - Tedavi bitti mi? 
i.Esta terminado el tratamiertto? 
esta terminido el tratamiyento ■ Bir daha ne zaman geleyim? 

iCuindo debo regresar? 
ku$ndo debo regresar? DI§QIYLE IL6I 


Li SOZCUKLER 


- Dentista 


agmak 


abrir 


abrir 


agiz 


la boca 


boka 


agn 


ei doior 


doldr 


agrimak 


doler 


doler 


apse 


el absceso 


abstheso 


azi disi 


la muela 


muela 


galkalamak 


enjuagarse 


enhuagarse 


Sekmek 


sacar 


sakar 100 101 Di§ci 
cignemek 


■HHHHI 

rnascar 


maskar 


giiriik 


la carie 


kariye 


dif eti 


la encia 


enthiya 


di§ hekimligi 


la odontologia 


odontotohiya 


dig klinigi 


la clinica 


kiinika 
dental 


dental 


disci 


el dentista 


dentista 


dolgu 


el empaste 


empaste 


dolgu yapmak 


empastar 


empastar 


duyarli 


sensible 


sensible 


gegici 


temporario 


temporariyo 


kanal ted avis i 


la endodoncia 


endodonthiya 


kanamak 


ensangrar 


ensangrar 


kaplama 


la corona 


korona 


kink 


roto (-ta) 


roto 


kontrol etmek 


controlar 


kontrolar 


kok 


la raiz 


raith 


kopek dif i 


el dienie canino 


diyente kanino 


koprij 


el puente 


puente 


oyuk 


el hue co 


ueko 


protez 


la postiza 


postitha 


randevu 


la cita 


thita 


sicak 


caliente 


kaliyente 


sinir 


el nervio 


nerhiyo 


§i§mek 


hincharse 


ingarse 


takma dis 


la dentadura 


dentadura 
postiza 


postitha 


tedavi 


el tratamiento 


tratamiyento 


uyufturmak 


anestesiar 


artestesiyar 


yirmi ya§ di§ i 


la muela 


muela 
del juicio 


del huithiyo 


Dogum tarihi DOGUM TARIHI 
La fecha de nacimiento - Dogum tarihin nedir? 
i,Cual es tu fecha de nacimiento? 
kual es su fega de nathimiyento? 

■ Hangi tarihte dogdunuz? 
iEn que fecha nacio usted? 

en ke fega nathiyo uste(th)? - Ne zaman dogdunuz? 

^Cuando nacio usted? 
kuando nathiyo uste(th)? 

- Hangi yilda dogdunuz? 

i,En que aho nacio usted? 
en ke anyo nathiyo usteQh)? ■ 1943'te dogdum. 
Nacien 1943 
nathi en mil nohethiyentos kuarenta i tres Hangi ayda? 


- Agustos'ta. 


en que mes? 


En agosto. 


en ke mes? 


en agosto 


Hangi giin? 


- On iicii. 


^Que dia? 


El 13. 


ke diya? 


el trethe 


Glinlerden neydi? 


■ Cuma. 


iQue dia fue? 


El vie mes. 


ke diya fue? 


el biyemes 


Nerede dogdun? 


- Dogum yeriniz neresi? 


^Donde naciste? 


tCual es su lugar 


donde nathi ste? 


de nacimiento? 
kual es su lugar de nathimiyento? 102 103 Doktor 


DOKTOR 
El consultorio de medico 
- Hastayim. 

Estoy enfermo (kadin igin: enferma) 
estoy enfermo (enferma) 

- Bir doktor gerekiyor. 
Necesrfo un medico. 
nethesito un mediko - Ambiilans cagi-m. 

Uame una ambulancia. 
yame una ambulanthiya - En yakrn hastane/doktor rrerede? 

i,D6nde esta el hospital/e[ medico mas cercano? 
donde esta el ospitat/el mediko mas therkano? 

- lyi bir doktor taniyor musunuz? 

i,Conoce usted a un buen medico? 
konothe uste(tt}) a un buen mediko? • Muayenehanesi nerede? 

c. Donde esta su consultorio? 
donde esta su konsultdriyo? ■ Lteak/Yakin mi? 

iEsta lejos/cerca? 
esta lehos/tnerka? 104 Doktor - Muayene saatleri nedir? 

^Cual es el horario de consulta? 
ku£l es el orariyo de kon sulfa? 

- ?ok bekiemem gerekiyor mu? - 
i,Debo esperar mucho? 
debo esperar mugo? 

- Saat onbir icin randevum var. ■ 
Tengo una cita para las 11. 
tengo una thlta para las dnffie 

- Ken dim i iyi hissetmiyorum. 

No me siento bien. 
no me siyento biyen 

- Ba§ im doniiyor 

Estoy mareado (kadin: mareada). 
esfoy mareado (mareada) 

- 0§utmu§ iim. 

Estoy resfriado (kadin: resfriada). 
estoy resfriyado (resfriyada) 

- Atesim var. 

Tengo fiebre. 
t§ngo fiyebre 

-Uyuyamryotum. 

No puedo dormir. 
no puedo dormir 

- Ayak bilegim burkuldu. 

Se me ha torcido e! tobilio. 

se me a forth ido el tobiyyo Doktoru gorebilir miyim? 

I Puedo ver al medico? 
puedo bar al mediko? 

O kadar bekleyemem. 

No puedo esperar tanto. 
no puedo esperar tanto 

• Bu acll durum. 
Es un caso de emergencia. 
es un kaso de emerhenthiya 

- §uram agnyor. 
Me duele aqui. 
me duele aki 

- Midem bulamyor. 
Tengo nauseas. 
t§ngo nauseas 

- Nezle oldum. 
Tengo un catarro. 
tengo un kat£rro 

- Ba§ im agnyor. 

Me duele la cabeza. 
me du&le la kabetha 

- Uykusuzluk gekryorurrt 
Sufro de insomnia. 

sufro de insdmniya 

- Hareket edemiyomm. 
No puedo moverme. 

no puedo mobdrme ■ Ayagimi/Kolumu oynatamiyorum. 

No puedo mover el pie/brazo. 
no puedo mober el piye/britho 105 ■ Beni kopek isirdi. 

Me mordio un perro. 
me mordiyo un perro ■ Tansiyonum gikti/duftu- 
Se me subio/bajo la tension. 
se me suhiyd/baho la tensiyon - Stres geciriyorum. 
Estoy estresado (-da). 

estoy estresado (kadin: estresada) 

- Kan grubum A rh(+)/(-). 

Tengo ef gnjpo sanguineo A m (+)/(-). 

tengo el grupo sangineo A erre age positibo/negatibo ■ Hicbir sey yiyemiyorum. 
No puedo comer nada. 
no puedo komer nada ■ Hazimsizlik gekiyorum. 

Padezco indigestion. 
padetbko indihestiyon ■ Nefes darligim var. 
Tengo dificultad de respiracion. 
fengo difikulta(tb) de respiratbyon ■ Kaza gegirdim. 

He sufrido un accidente. 
e sufrido un aktbidente 

■ Ne yapmam gerekiyor? 

i,Que debo hacer? 
ke debo ather? ■ Oksurijyorum. 

Tengo tos. 
fengo tos 

- Kinlmrf mi? 
£,Esti roto? 
esta roto? ■ Rejim yapmam gerekiyor mu? 
(.Debo seguir una dieta? 
debo segir una diyeta? ■ Aspirins allerjim var. 
Soy alergico (-ca) a la aspirina. 
soy aldrhiko (kadin: alerbika) a la aspirina Doktor §6yle diyebilir: 

i,Que le pasa? 
iLe dueie? 
^Donde le duele? 
^Tiene fiebre? Neyiniz var? 
Agnyor mu? 
Neresi agnyor? 
Atefiniz var mi? Hamile misiniz? 
ilac aityor musunuz? 

ilaca atlerjiniz var mi? Doktor 

i.Esta embarazada? 
i,Se encuentra bajo 
medicacion? 
c.Es alergico (-ca) 
a alguna medicina? 
No es nada grave. 
(Onemli bir fey degil.) 
Debe usted guardar cama. 
(Yataktan cikmamalisiniz,) 
Voy a ponerle una tnyeccion 
(Size bir igne yapacagim.) 
Tiene que vacunarse. 
(Asi olmaniz gerekiyor.) 
Ha cogido usted un resfriado. 
(Dfutmussunuz.) 

Tiene usted hinchadas las amigdalas. 
(Bademcikleriniz §i§mis.) 
Voy a recetarle un antibiotico. 
(Size bir antibiyotik yazacagim.) 

Tome estas pastillas tres veces al dra despues de comidas. 
(Bu haplan gfjnde tic kez yemeklerden sonra aim.) 
Tiene que hacer gargaras. 
(Gargara yapmamz gerekiyor.) 
Tiene usted el pulso muy irregular. 
(Nabzimz 90k diizensiz.) 
Vamos a vendar sus heridas. 
(Yaraiannizi saralim.) 
Vamos a hacer su radiograffa. 
(Rontgen gekelim.) 
Debemos escayolarle la pierna. 
(Bacaginizi alciya almamiz gerekiyor.) 
Tiene usted el codo dislocado. 
(Dirseginiz yerinden cikmis.) 
Debemos trasladarle a un hospital. 
(Sizi bir hastaneye gotiirmeiiyiz.) 
No se preocupe, se restablecera usted rapidamente. 
(Merak etmeyin, gabuk iyileseceksiniz.) 106 107 Doktor 


T1PLA fLGiLl SOZCUKLER - Vocabuiario 


acrmak 


doler 


doler 


acil durum 


et caso de 


kaso de 
emergencia 


emerhenthiya 


adet 


ia reg, ! a 


regla 


agri kesici 


analgesico 


analhesiko 


agnmak 


doler 


doler 


aile doktoru 


el medico 


mediko 
de cabecera 


de kabeth6ra 


alci 


[a escayola* 


eskayola 


aiciya almak 


escayolar 


eskayolar 


alkol 


el alcohol 


alkool 


ambulans 


la ambulancia 


ambulanthiya 


ameliyat 


operacion 


operathybn 


asi 


la vacuna 


bakuna 


ates. 


la fie b re 


fiyebre 


ates, diif uriicii 


antipiretico 


anti-piretiko 


atesi cikmak 


subir ia fiebre 


subtr la fiyebre 


ate§i du§mek 


bajar la fiebre 


bahar la fiyebre 


bademcik 


ia amigdala 


amigdala 


bandaj 


el vendaje 


bendahe 


bandaj yapmak 


vender 


bendar 


bulasici 


contagioso 


kontahiyoso 


burkmak 


torcer 


farther 


cerrah 


el cinjjano 


thiruhano 


ciddi 


grave 


grabe 


cildiye 

cekmek 

(hastairk) 


la dermatologia 


dermatolohiya 


sufrir, padecer 


sufrir, padether 


cocuk doktoru 


el pediatra 


pediyatra 


ciiruk 


la contusion 


kontusyon 


dahiliyeci 


el intemista 


Intemista 


derece 


el termometro 


termometro 


dinlenmek 


descansar 


deskansar 


doktor 


el medico 


mediko 


diismek 


caerse 


kaerse 


gargara yapmak 


hacer gargaras 


ether gargaras 


gazh bez 


la gasa 


gasa 


goz doktoru 


el oculista 


okulista gozluk 


los lentes 


lentes 


gucsiiz 
ham ile 
hap 


debil 


debil 


embarazada 


embarathada 


la pasti Ha/ 


pastiyya/ 
piidora 


piidora 


hasta 


el enfermo 


enfermo 


hastalik 


ia enfermedad 


enfermeda(th) 


hastane 


el hospital 


ospiial 


hazimsizlik 


la indigestion 


indihestiyon 


hemsjre 


ia enfermera 


enfermera 


hissetmek 


sentir 


sentir 


ic hasta likl an 


las enfemne- 


enfermedades 
dades internas 


internas 


igne 


ia inyeccion 


inyekthiydn 


ilac 


la medicina 


medithina 


iyi hissetmek 


sentirse bien 


sentirse biyen 


iyile^mek 


recuperarse 


rekuperarse 


jinekolog 


el ginecoiogo 


hinekologo 


kan 


la sang re 


sangre 


kan grubu 


el grupo 


grupo 
sanguineo 


sangineo 


kan nakli 


la transfusion 


transfusyon de 
de sangre 


sangre 


kaza 


el accidente 


akthidente 


krnk 


la rotura 


rotura 


klinik 


la clinica 


klinika 


koltuk degnegi 


la muleta 


muleta 


kbiii hissetmek 


sentirse mai 


sentirse mat 


k u la k-bu run- 


el otorrino- 


otor-rino- 


bog azci 


laringologo 


laringotogo 


kurtaj 


el aborto 


aborto 


merhem 


la pomada 


pomiida 


mide bulantisi 


la nausea 


nausea 


muayene 


la consulta 


konsulta 


muayene hane 


el consultorio 


konsultdriyo 


nabiz 


ei pulso 


pulso 


nefes 


la respiracion 


respirathyon 


nefes almak 


respirar 


respirar 


oksijen 


el oxigeno 


oksiheno 


operator 


ei cirujano 


thiruhano 108 109 Doktor 


oksiirmek 


toser 


toser 


pastil 


la pastil la 


pastiyya 


perhiz 


e! regimen 


rehimen 


recete 


[a receta 


retheta 


rdntgen 


la radiografia 


radyografiya 


sakinleftirici 


ca (ma rite 


kalmante 


sedye 


la Camilla 


kamfyya 


firmga 


[a jeringa 


heringa 


tekerlekli 


la stlla de ruedas 


siyya de ruedas 


san da lye 


uyku ilaci 


el so mn if era 


somnifero 


uzman hekim 


el especialista 


espethiyalista 


vims 


el virus 


biros 


yara 


la herida 


erida 


yardim etmek 


ayudar 


ayudar 


yatak 


la cama 


kama HASTALIKLAR v.b. - Las enfermedades etc. agn 


el dolor 


dolor 


alerj'i 


la alergia 


alerhiya 


apandisit 


la apendicitis 


apendithitis 


astim 


el asma 


asma 


astigmat 


astigmatico 


astigmatiko 


bafagnsi 


el dolor 


dolor de 
de cabeza 


kabetha 


bayginlik 


el desmayo 


desmayo 


bayilmak 


desmayarse 


desmayarse 


bogmaca 


la tos ferina 


fos ferina 


bobrek tas I 


la piedra 


piedra de 
de rifiones 


rinyones 


bronfit 


la bronquitis 


bronquitis 


burkulma 


la torcedura 


torthedura 


burur kanamasi 


la hemorragia 


emorrahiya 
nasal 


nasal 


cilt 


la pie! 


la piyel 


ci ban 


el funinculo 


furunkulo 


c:kik (kemik) 


la dislocation 


dislokathyon 
(de hue so) 


(de ueso) 
cicek hastaligi 


ia viruela 


biruela 


deniz tutmasi 


el mareo 


mareo 


felc 


la paralisis 


paralisis 


fitik 


le hernia 


erniya 


gastrit 


la gastritis 


gastritis 


9"P 


la gripe 


gripe 


giines carpmasi 


la insolacion 


insolathyon 


hazimsizlik 


la indigestion 


indihestiyon 


hipermetrop 


hipermetrape 


ipermetrope 


ishal 


la diarrea 


diarrea 


kaba kulak 


las parotidas . 


parotidas 


kabarcik 


la ampolla 


ampoyya 


kanama 


la hemorragia 


emorrahiya 


kanser 


el cancer 


kanther 


kizamik 


el sara m pi on 


sarampiyon 


kramp 


ei espasmo 


espasmo 


kuduz 


la rabia 


rabiya 


mide bulantisi 


la nausea 


nausea 


migren 


la migrafia 


migranya 


miyop 


miope 


miyope 


nezle 


el caiarro 


katarro 


oksiiriik 


la tos 


tos 


sara 


la epilepsia 


epilepsiya 


sariltk 


ia hepatitis 


epatitis 


sistit 


la cistitis 


thisfitis 


sogukalginligi 


el resfriado 


resfhyado 


st res 


el estres 


estres 


seker hastaligi 


la diabetes 


diyabetes 


tansiyon 


la tension 


tensiyon 


tetanos 


el tetanos 


tetanos 


tifo 


la tifoidea 


tifoidea 


uykusuzluk 


el insomnio 


insomnio 


ulser 


la ulcera 


Olthera 


yanik 


la quemadura 


kemadiira 


zehirlenme 


la intoxicacion 


intoksikathyon Doktor 110 111 Doktor 

ORGANLAR - Los organos 


Duygular agiz 

akciger 

ayak 

ayak bilegi 

bacak 

bagirsaklar 

ba§ 

bey in 

bogaz 

boyun 

bobrek 

burun 

damar 

drl 

dirsek 

dis 

diz 

dudak 

el 

gogiis 

g6z 

kaburga 

kalca 

kalp 

karaciger 

kann 

kemik 

kol 

kulak 

omuz 

parmak 

sirt la booa 

los pulmones 

ef pie 

el to bill o 

la piema 

los intestinos 

la cabeza 

el cerebro 

la garganta 

el cuello 

el rifion 

la nariz 

la vena 

la lengua 

el codo 

el diente 

la rodilla 
el la bio 
la mano 
el pecho 
el ojo 

fas cost] I las 
la cad era 
el corazon 
el higado 
el abdomen, 
el vientre 
el hueso 
el brazo 
la oreja 
el hombro 
el dedo 
la espalda boka 

pulmones 

piye 

tobiyyo 

piyerna 

intestinos 

kabe{ha 

therebro 

garganta 

kueyyo 

rinyon 

narith 

bena 

lengua 

kodo 

diyente 

rodiyya 

labyo 

mano 

pego 

oho 

kostfyyas 

kad6ra 

korathon 

igado 

abddmen/ 

biyentre 

ueso 

bratho 

oreha 

ombro 

dedo 

espalda 
DUYGULAR 
Los sentimientos ESTAR fiiiiyle birlikte kullantlan stfatlar: - Yorgunum. 


- Yorgunuz. 


Estoy cans ado. 


Estamos cansados. 


estoy kansado 


estamos kansados 


(SSz konusu ki§ 


kadinsa, sondaki -o seslisi -a'ya donusur.) 


dargin 


ofendido (-da) 


ofendido 


gururlu 


orgulloso (-sa) 


orguyyoso 


endi§eli 


preocupado (-da) 


preokupado 


heyecanli 


emocionado (-da) 


emothiyonado 


hosnutsuz 


disgustado (-da) 


disgustado 


kaygili 


ansioso (-sa) 


ansiyoso 


kederli 


triste 


triste 


kizgin 


enfadado (-da) 


enfadado 


memnun 


corrtento (-ta) 


kontento 


ofkeli 


enfadado (-da) 


enfadado 


sevincli 


alegre 


alegre 


sikilmis 


aburrido (-da) 


aburrido 


sinirii 


nervioso (-sa) 


nerbiydso 


utanmi? 


avergonzado (-da) 


abergonthado 


uzgiin 


afligido (-da) 


afiihido 


yorgun 


cansado (-da) 


kansado 


TENERfiili bazi isimlerle birlikte kullamiarak duygulan anlati 


calor 


kalor 


(sicak) 


frio 


irlyo 


(soguk) 


hambre 


&mbre 


(aclik) 


miedo 


miyedo 


(korku) 


prisa 


prisa 


(acele) 


razon 


rathon 


(hak) 


sed 


seth 


(susuzluk) 


sueno 


suertyo 


(uyku) 112 113 DuyguJar - Korkuyorum. 
Tengo miedo. 
tengo miyedo 

-Susadim. 

Tengo sed. 
tengo seth 

■ U§iiyorum. 

Tengo frio. 
tengo fn'yo 

■ Haklisin. 
Tienes rszon, 
tiyenes rathon - Uykum var. 
Tengo suefio. 
tengo suenyo 

- Aciktim. 

Tengo hambre. 
tengo ambre 

■ Sicak geldi. 
Tengo calor. 
tengo kalor 

■ Acelemiz var. 
Tenemos prisa. 
tenemos prisa 
114 Eczane ECZAN E 
La farmacia 
- Bu yakinda eczane var mi? 

i,Hay una farmacia aqui cerca? 
ay una farmathiya aki therca? 

- Nobetci eczane nerede var? 

^Donde hay una farmacia de turno? 
donde ay una farmathiya de turno? 

- Bu recetedeki ilaclan verir misiniz liitfen? 

^Me puede dar las medicinas de esta receta por favor? 
me puede dar las medithinas de esta retheia por tabor? ■ Ne zaman hazir olur? 
^Cuando esfara listo? 
kuando estara listo? 

-Builactan varmi? 

i,Tiene esta medicina? 
tiyene esta medithina? ■ Bunlar acil olarak gerekiyor. 
Los necesito urgentemente. 
/os nethesito urhentemente 

- Bunu recefesiz alabilir miyim? 

^Puedo tornado sin receta? 
puedo toman'o sin retheta? 115 - Bir agn kesici/ates. dii§ijrijcij verir misiniz? 
iMe puede dar un analgesico/un antipiretico? 
me puede dar un analhesiko/un antipiretiko? - Mide sorunum var, bu ilaci alamam. 

Tertgo problemas de estomago, no puedo tomar esfa medicina, 
tengo probtemas de estomago, no puedo toma'r 6$ta medithina 

- Alerji icin ne verebilirsiniz? 
^Que me puede dar contra alergia? 
ke me puede dar kontra alerhiya? 

■ Giines yanigi icjn ne bnerirsiniz? 

iQue me recomienda usted para quemadura del sol? 
ke me rekomiyenda uste(th) para kemadura del sol? 

■ Yanik merhemi verir misiniz? 

iPodria darme una pomada de quemadura? 
podriya darme una pomada de kemadura? 

- Deniz tutmasina karsi bir ilac istiyorum. 
Quiero algo contra el mareo. 

kiyero algo kontra el mareo - Oksiiriik icin bir sey verebiiir misiniz? 

^Podria danne algo contra la tos? 

podria darme algo kontra la tos? 

- Nasil kulJanilacagini tarif eder misiniz? 

iPodria explicarme cdmo debe tomarse? 
podriya esplikarme komo debe tomarse? ■ Bunu deneyin. 
Pruebe esto. 
pruebe esto - Ate§ iniz var mi? 
iTiene usted fie b re? 

tiyene uste(th) fiyebre? 116 Eczane iLA? KULLANIM UYARILARI - Advertencias 


antes de comidas 


yemeklerden once 


cada ... horas 


... saatte bir 


con el estomago vacio 


ac karnina 


en ayunas 


sabahleyin ac karnina 


despues de comidas 


yemeklerden sonra 


con las comidas 


yemekle biriikte, 
yemek arasinda 


tres veces al dia 


giinde tic kez 


uso topico/externo 


haricen kullanilir 


pastilla para chupar 


agizda eritilir 


fecha de production 


iiretim tarihi 


fecha de caducidad 


son kultanma tarihi ECZANEYLE ILG 


ii_i sozcOkler 


- Vocabulario 


agn kesici 


analgesico 


analhesiko 


alerji 


la alergia 


alerhiya 


antiseptik 


antiseptico 


antiseptiko 


aspirin 


aspirina 


aspirina 


ates dusiirucii 


antipiretico 


antipiretiko 


bas agn si 


el dolor 
de cabeza 


dolor de kabetha 


baf donmesi 


el mareo 


mareo 


bocek ilaci 


el insecticida 


insektithida 


bocek sokmasi 


la picadura 


pikadura 
(de insecto) 


(de insekto) 


dam la 


la gota 


gota 


deniz tutmasi 


el mareo 


mareo 


derece 


el termometro 


termdmetro 


dezenfektan 


desinfectante 


desinfektante 


dogum kontroi 


(pildora) 


antikontheptiba 


hapi 


anticonceptiva 
eczane 


la farmacia 


farmathiya 


efervesan 


efervescente 


eferbetbente 


fiiil 


el supositorio 


supositoriyo 


gazli bez 


la gasa 


gasa 


goz damlasi 


el colirio 


koliriyo 


hap 


la pastilla 


pastiyya 117 Eczarte Ekonomi ishal 


la diarrea 


diyarrea 


kabiz 


el estrenimiento 


estrenyimiyen to 


kar§i 


contra 


kontra 


kusma 


el vomito 


bomito 


kutu 


la caja 


kaha 


merhem 


la pomada 


pomada 


mide bulantisi 


la nausea 


nausea 


miishil 


el purgante 


purgante 


nobetci eczane 


la farmacia 


farmathiya 
de turno 


de tiirno 


oksuriik 


la tos 


tos 


pamuk 


el algodon 


algodon 


ped 


la compresa 


kompresa 


re^ete 


la receta 


re the t a 


suda eriyen 


efervescente 


eferbethente 


tablet 


la tableta 


tableta 


tarif etmek 


explicar 


esplikar 


tentiirdiyot 


tintura de yodo 


tintura de yodo 


uyku ilaci 


las pastillas para 


pastiyyas 
dormir 


para dormir 


yanik 


la quemadura 


kemadura 


yara bandi 


el aposito 


aposito 


yara 


la herida 


erida EKONOMI 
La economia 
arz 


la oferta 


oferta 


az gelif mi§ 


subdesarrollado(-da)sujbdesa/-ro>yado 


bedel 


la costa 


kosta 


borsa 


la bolsa 


bolsa 


cahsan 


el empleado 


empleado 


devlet(e ait) 


estatal 


estatal 


emek 


la labor 


tabor 


fiyat 


el precio 


prethiyo 


ton 


el fondo 


fondo 


gelir 


el ingreso 


ingreso 


geli§mi§ 


desarroilado (-da) 


desarroyyado 


giri^im 


la intciativa 


inithiyatiba 


grev 


la huelga 


uetga 


ihracat 


la exportation 


esportathyon 


istihdam 


el empleo 


empleo 118 119 ifletrre 


la empresa 


empresa 


i§gi 


el obrero 


obrero 


ifsizlik 


el paro 


paro 


ifveren 


el empleador 


empleador 


ithalat 


la importacion 


importathydrt 


kaynak 


el recurso 


rekurso 


mal 


las mercancias 


merkanthiyas 


ozel 


privado (-da) 


pribado 


pazar 


el mercado 


merkado 


sektor 


el sector 


sektor 


sendika 


el sindicato 


sindikato 


senet 


el bono 


bono 


se-maye 


el capital 


kapital 


tahvil 


las acetones 


akthiyones 


talep 


la demanda 


demanda 


tuketim 


el consumo 


konsumo 


iiretim 


la production 


produkthiyon 


yatirim 


la inversion 


inbersiyon Em a net 
EM AN ET 
La consigna - Emanet nerede? 

iDonde esta la consigna? 

ddnde esta la konsigna? 

■ Bavulgmu burada birakabilir miyim? 
iPuetio dejar mi maleta aqui? 
pu6do dehar mi maleta aki? 

- Kilitli do lap yok mu7 
i,No hay cajas con Have? 

no ay kahas kon yave? 

■ Bavulunuz burada ne kadar kalacak? 

i,Cuanto tiempo quedara su maleta aqui? 
kuanto tiyempo kedara su maleta aki? ■ Yanna kadar. 
Hasta ma nana - 
asta manyana 

■ i§te numaraniz/anahtannrz. 
Aqui esta su numero/ilave. 
aki esta su numero/yave 

■ Bavulumu almak istiyorum. 

Quiero retirar mi maleta. 
kiyero retirar mi ma!6ta 

■ Ne kadar odemem gerekiyor? 
^Cuanto debo pagar? 

kuanto de~bo pag£r? 
120 121 Ev 
an ten 
avlu 

baca 
bahge 
balkon 
taanyo 

bod rum 

gati 

duvar 

e§ik 

garaj" 

kapi 

kat 

kepenk 

kiler 

kiremit fa antena 

el patio 

la chimenea 

el jardrn 

el balcon 

el cuarto 

de bano 

el sotano 

el tejado 

[a pared 

el umbral 

el garaje 

la puerta 

el piso 

la contraventana 

la despensa 

la teja antena 

patiyo 

gimenea 

hardin 

balkon 

kuarto 

de banyo 

sotano 

tehado 

pare(th) 

umbral 

garahe 

puerta 

piso 

kontra-bentana 

despensa 

teha 


koridor 


el pasillo 


pasiyyo 


merdiven 


la escalera 


eskalera 


mutfak 


la cocina 


kothina 


oda 


el cuarto 


kuarto 


pancur 


la persiana 


persiyana 


parke 


el entarimado 


entarimado 


pencere 


la ventana 


bentana 


salon 


la sala 


safer 


somine 


la chimenea 


gimenea 


tavanarasi 


la buhardilla 


buardiyya 


zil 


el timbre 


timbre 
EV E§YALARI - Los muebles etc. 


BANYO - EI cuarto de bano 
bomoz 


el al bomoz 


atbomoth 


gop sepeti 


la papelera 


papelera 


di§ fircasi 


el cepillo 


tbepiyyo de 
de dientes 


diyentes 


dug 


la ducha 


duga 


fayans 


el azulejo 


athuleho 


havlu 


la toalla 


toayya 


klozet 


el water 


vater 


kuvet 


la bafiera 


banyera 


lavabo 


el lavabo 


lavabo 


losyon 


la locion 


lothyon 


musluk 


ei grifo 


grifo 


paspas 


la estera 


estera 
de bano 


de banyo 


perde 


la cortina 


kortina de 
de ducha 


duga 


sabun 


el jabon 


habon 


sac kurutma mak. el secador 


sekador 
de pelo 


de pelo 


sifon 


la cistern a 


thistema 


s linger 


la esponja 


esponha Ev 122 123 Ev 


gampuan 


el champu 


§ofben 


el calentador 
de agua 


tira§ bigagi 


(a hoja de afeitar 


tiraf firgasi 


la brocha 
de afeitar 


tira§ sabunu 


el jabon 
de afeitar 


tu valet kagidi 


el papel higienico 


QOCUKODASI- 


■ El cirarto de los nii 


bahge 


el parque 


battaniye 


la manta 


bebek evi 


la casa 
de munecas 


besik 


la cuna 


biberon 


el biberon 


ping irah 


el sonajero 


gocuk arabasi 


el cochecito 
de nine 


gocuk bezi 


el pafial 


emzik 


el chupador 


mama onliigii 


el babero 


oturak 


el orinal de nino 


oturakli iskemle 


la trona 


oyuncak 


el juguete 


oyuncak bebek 


la murieca 


pijama 


la pijama 


pudra 


el talco 


salincak 


el columpio 


yastik 


la almohada 


yatak 


la cuna gampu 
kalentador 
de agua 

oha de afeytar 
brdga de 
afeytar 
habon de 
afeytar 
papel ihiyeniko parke 

mania 

kasa de 

munyekas 

kuna 

biberon 

sonahero 

kogethito 

de ninyo 
panyal 

gupador 

babero 

orinal de ninyo 

trona 

hugete 

munyeka 

pihama 

taiko 

kolumpiyo 

almoada 

kuna 124 MUTFAK - La cocina Ev bardak 
bigak 
blender 
bula§ik makinesi 
buzdolabi 
gala I 

gaydanlik 
cop kutusu 

derin dondunicu 
dolap 
diidiiklii iencere 

ekmek kizartma 

mak. 
aldiven 
firm 
fincan 
kadeh 
kahve ibrigi 
kase 
ka|ik 
kepge 
kevgir 

konserve agacagi 
mikser 
ocak 
rende 

servis tabagi 
surahl 

fife agacagi 
tabak 
tava 
tencere 
tepsi 
tezgah 
tirbu^on el vaso 
el cuchillo 
la batidora 
el lavavajillas 
la nevera 
el tenedor 
la tetera 
el cubo 
de basura 
el concelador 
el armario 
la olla de 
p res ion 

la tostadora 

los guantes 
el homo 
la taza 
la copa 
la cafetera 
el cuenco 
la cuchara 
el cazo 
el colador 
el abrelatas 
la mezcladora 
la cocina 
ei rallador 
el fuente 
la jarra 

el abreboteilas 
el plato 
la sarten 
la cacerola 
la bandeja 
la encimera 
el sacacorchos baso 

kugiyyo 

batidora 

laba-bahiyyas 

nebera 

tenedor 

tetera 

kubo 

de basura 

konbeladdr 

armariyo 

oyya de 

presyon 

tostadora 

guantes 

orno 

titha 

kopa 

kafetera 

kuenko 

kugara 

kitbo 

koiador 

abre-latas 

metbkladdra 

kotbina 

rayyaddr 

fuente 

harra 

abre-boteyyas 

piato 

sarten 

katherola 

bandeba 

enthimera 

saka-kdrgos 125 Ev Ev SALON - El salon 
abajur 


la lampara 


lampara 


avrze 


la arana 


aranya 
(de luces) 


(de luthes) 


hah 


la alfombra 


alfombra 


kanepe 


el sofa 


sofa 


kitaplrk 


la estanteria 


estanteriya 


koltuk 


la butaca 


butaka 


masa 


la mesa 


mesa 


perde 


la cortina 


kortina 


saksi 


le meceta 


metheta 


sandalye 


la sills 


siyya 


sefipa 


la mesita 


mesita 


tablo 


el cuadro 


kuadro 


televizyon 


el televisor 


teiebisor 


vazo 


el florero 


florero 


YATAK ODASI 


- El dormitorio 
ayna 


el espejo 


espeho 


battamye 


la manta 


manta 


galar saat 


ei despertador 


despertador 


car§af 


la sabana 


sa~bana 


gekmece 


la gaveta 


gabeta 


gardrop 


el armario 


armariyo 


gomme dolap 


la alacena 


alathena 


hali 


la alfombra 


alfombra 


lamba 


la lampara 


lampara 


perde 


la cortina 


kortina 


silte 


el colchon 


kolgdn 


tabure 


el taburete 


taburete 


tuvalet masasi 


el tocador 


tokador 


yastik 


la almohada 


almoada 


yatak 


la cama 


kama 


yatak ortiisu 


la cubierta 


kubsyerta 
de cama 


de kama 


y organ 


la colcha 


kdlqa YEMEK ODASI - El comedor bardak takimi 

biberlik 

biife 

gatal bicak tk. 

masa 

masa ortiisu 

mum 

pecete 

porselen 

sandalye 

famdan 

tabak takimi 

tuzluk la cristaleria 
el pimentero 
el aparador 
la cuberteria 
la mesa 
el mantel 
la vela 
la serviileta 
la porcelana 
la silla 

el candelabra 
la vajilla 
el salero kristaleriya 

pimentero 

aparador 

kuberteriya 

mesa 

mantel 

bela 

serbiyyeta 

porthetana 

siyya 

kandelabro 

bahiyya 

salero ARAQ GEREC ODASI (Sandik odasi) - EI trastero aski 
camasjr ipi 

kirli camas ir 

sepeti 
deterjan 
eldiven 
faraf 

fare kapani 
fener 

kova 

mandal 

merdiven 

siinger 
siipiirge 
toz bezi 
iiti.i masasi 

yer bezi 126 la percha 
la cuerda (para 
tender la ropa) 
la cesta para la 
ropa sucia 
el detergents 
los guantes 
la pala 
la ratonera 
la lintema 
(electrica) 
el cubo 
la pinza 
la escalera 
de mano 
la esponja 
la escoba 
el trapo 
la tabla de 
planchar 
la bayeta 

127 perga 

kuerda 

thesta para la 

ropa siithiya 

deterhente 

guantes 

pala 

ratonera 

/interna 

(elektrika) 

kubo 

pintha 

eskatera 

de mano 

esponha 

eskdba 

trapo 

tabla de 

plangar 

bayeta Fast food FAST FOOD 
La eomida rapida bira 


la cerveza 


therbettia 


corek 


el bolio 


hoyyo 


dondurma 


le helado 


elado 


ekmek 


el pan 


pan 


ekmek arasi 


el bocadillo 


bokadiyyo 


sandvic 


hamburger 


. la hamburguesa 


amburgesa 


hardal 


la mostaza 


mostatha 


hiyar tur§usu 


pepinillos 


pepiniyyos 
en vinagre 


en binagre 


jambonlu 


de jamon 


de hamon 


kahve 


el cafe 


kafe 


Karabiber 


la pimienta 


pimiyenta 


karidesli 


de gambas 


de gambas 


ketgap 


ketchup 


ketgup 


kizarmif 


frito (-ta) 


frito 


krep 


crepes 


krepes 


mantarlr 


de champinones 


de gampinyones 


mayonez 


la mayonesa 


mayonesa 


meyve suyu 


el zumo 


thumo 


omlet 


la tortilla 


tortiyya 
trances a 


franthesa 


peynirli 


de queso 


de keso 


pizza 


la pizza 


pitza 


pomfrit 


las patatas fritas 


patatas fritas 


Rus salatasr 


la ensalada rusa 


ensalada rusa 


salam 


el salchichon 


salgigon 


salata 


ia ensalada 


ensalada 


sandvrg 


el sandwich 


sandvig 


sos is 

tavuk 


la salchicha 

el poilo 


salgiga 
poyyo 


tost 


el sandwich 


sindvig 


tur§u 


el encurtido 


enkurtido 


tuz 


la sal 


sal DIKKAT! 

ispanya'da citir kabuklu kuguk ekmek arasina herhangi bir 
sey konulmasiyia yapilan sandviclere bocadillo (bokadiyyo) 
densr. §u tiirlerine rastlayabilirsiniz: un bocadillo de: 

at un 

beiconcon queso 
calamares 
jamon de York 
jamon serrano 
lomo 
ionganiza 
queso 
salchichon atOn 

beykon kon k&so 

kalamares 

hamon de York 

hamon $err£no 

lomo 

longanithB 

keso 

salgigon ton baligi 
peynirli beykin 
katamar 
jambon 
furrie jambon 
do muz salami 
sucuk 
peynir 
salam 
128 129 
Fiyat sorma - Burada di§/i? gekim yapsyoruz. 
Estamos rc-dando los exteriores/mtenores. 
estatnos rodando los esteriyores/intenydres 

- Burada film ^ekmek icrn iznimiz var, 
Tenemos permiso para radar aqui. 
tenemos permiso para rodar ah 

- Belgesel/TV dizisi yapiyoruz. 

Ftfamos haciendo un documental/una serie de TV 
eSls aSytdo un dokumentat/Ona seriye de teletosyon 

FiLM QEKiMiYLE iLGILl SOZCUKLER aktor/aktris 

editor 

i§ik 

kamera 

makyaj 

operator 

prodiiktor 

sekreter 

senaryo 

senaryo yazan 

ses 

sunucu 

yonetmen el actor/la actriz 

el editor (-ra) 

las luces 

la camara 

el maquillaje 

el opera dor (-ra) 

el productor (-ra) 

la secretaria 

el guion 

el/la guionista 

el sonldo 

el presentador 

(-ra) 

el director (-ra) . Vocabulario 

aktor/aktrith 

editdr/editdra 

luthes 

kamara 

makiyyahe 

operaddr/operaddra 

produktdtfproduktora 

sekretariya 

giyort 

giyonista 

sonido 

presentador/ 

presentadora 

direktor/direktdra FiYAT SORMA 
El precio - Bunun fiyati nedir? 

lCua\ es el precio de esto? 
kual es el prethiyo de esto? 

- Kag para? 
i,Cuanto cuesta? 

kuanto kuesta? 

- Kaca (mil) olur? 

i,Cuanto costara? 
kuanto kostara? 

- Ne kadar odeyecegim? 

^Cuanto voy a pagar? 
kuanto boy a pagir? 
130 131 Fotografgi F0T06RAFQI 
La fotografia 
. Bu makina igin 24/36 pozluk bir film istiyorum. 

Quiero un carrete de 24/36. 

kiyero un karrete de beinti kuatro/treynta i seis 

- Renkli film/slayd istiyorum. 

Quiero una pelicula/diapositiva de color. 
kiyero una pelikula/diyapositiba de kolor - Bu flas igin pil var mi? 
iJisne baterias para este flash? 
tiyene bateriyas para este fVas? - Sizde flas var mi? 

i,Tiene usted flash? 
tiy6ne ustefth) flas? 

- Bu filmi banyo edebilir misiniz? 

^Me puede revelar este carrete? 
me puede rebelareste karrete? 

- Bu filmdeki her pozdan birer adet istiyorum. 
Quiero una copia de cada una de este rollo. 

kiyero una kdpiya de kada (ma de este rdyyo GiYIM ESYALARI 
Las prendas de vestir Giyim e§yaian 
1 
BAYAN KONFEKSiYONU - La confeccion de senoras 
WIU§TERi - La cliente 

- Bayan reyonu hangi katta? 

lEn que piso esta el departamento de serioras? 
en ke piso esta el departamento de senydras? 

- Wlantolan gormek istiyorum. 

Quiero ver los abrigos. 
kiyero ber tos abrigos 

- 40 beden giyiyorum. 
Uso la talla 40. 

Oso !a tayya kuarenta 

- 42 beden kahverengi bir etek anyorum. 
Estoy buscando una falda de talia 42. 

estdy buskando una falda de tayya kuarenta i dos 132 139 : $ yim eg yaiarr Giyim e§yalan - Buyuk/Kii$uk bedenler yok mu? 

I No tiene usted las taNas grandes/pequenas? 
no tiyene uste(th) las tayyas grandes/pekenyas? - Bu gok buyuk/kugiik. 

Es demasiado grande/pequeno. 
es demasiyado grande/pekenyo 

- Bu gok kisa/uzun. 

Es muy corto/largo. 
es muy korto/largo 

■ Rengini begenmedim. 
No me gusta el color. 
no me gusta el kolor ■ Bu gok bol/dar. 

Es muy holgado/apretado. 
es muy olgado/apretado 

- Bu gok kahn / ince. 

Es muy gixieso/delgado. 
es muygrueso/delgado 

- Bunu begendim. 

Me gusta esto, 
me giista esto - Ayni modelin sansi var mi? 
i.Tiene el mismo modelo en amarillo? 
tiyene el mismo modeio en amariyyo? ■ Deneyebilir miyim? 
iSe puede probar? 
se puede probir? - Soyunma odalan nerede? 

iDonde estan los probadores? 
donde estan tos probadores? - Sir beden buyugiinu/kugugimu verebilir misinrz? 

iMe puede dar un numero mas grande/pequeno? ' 
me puede dar un numero mas grande/pekenyo? • Daha ucuz bir fey yok mu? 
i.No tiene algo mas barato? 
no tiyene algo mas barato? - Bu gok pahali. 
Es muy caro. 

es muy karo - Vitrindeki cekete bakabilir miyim? 

i,Podria ver la chaqueta que tiene en el escaparate? 
podriya berla gaketa ke tiyene en el eskaparate? 

- Bu elbisenin kollan gok uzun/kisa. 

Las mangas de este vestrdo son demasiado cortas/largas 
las mangas de este bestido son demasiyado kortas/iargas 

140 . Daraltilabilir/genif letilebilir mi? 

i,Se puede entallar/agrandar? 
se puede entayyar/agrandar? 

■ Boyunu kisaltabilir misiniz? 
^Podria acortarlo? 

podriya akortario? 

- Ne zaman hazir olur? 

^Cuando estaria listo? 
kuando estariya iisto? Liitfen paket yapin. 

Envuelvamelo por favor. 
enbuetva-me-io por fabor - Bana gece elbiselerini gosterebilir misiniz? 

^Podria ensenarme los trajes de noche? 
podriya ensenyarme los trahes de noge? - Fiyati ne kadar? 
i,Cuanto cuesta? 
kuanto kuesta? 

- Fatura verir misiniz? 

^Podria darme una factura? 
podriya darme una faktura? - Bunu istiyorum. 
Quiero esto. 
kiyero esto 

- indirim yapabilir misiniz? 
^Puede hacer un descuento? 

puede atherun deskuento? 

ERKEK KONFEKSIYONU - La confeccion de caballeros 
MUSTERi - El cliente 

- Takim elbiselere bakmak istiyorum. 

Quiero ver los trajes. 
kiyero ber los trahes 

- Qizgili gomlekleri gosterir misiniz? 

^Podria ensenarme las camisas a rayas? 
oodriya ensenyarme las kamisas a rayas? 

- Bu pantolonun beli gok bol/dar. 

_a cintura de este pantalon es muy holgado/apretado. 
a thintura de este pantalon es muy olgado/apretado 

141 Giyim e§yalan ' Boyu gok kisa/uzun. 

Es muy largo/korto. 
es muy largo/korto ■ Diizeltilebiiir mi? 
i,Se puede arreglar? 
se puede arreglar? - Vitrindeki paltoyu gosterir misiniz? 
i.Podria ensenarme el abrigo que tiene en el escaparate? 
podriya ensenyarme el abrigo ke tiyene en el eskaparate? 

■ Hay ir T onu degil, btekini. 
No, no ese, sino el otro. 
no, no ese, sino el otro - Bunun kumaf I nedir? 
(.Que tipo de tela es esto? 
k£ tipo de tela es esto? 

SATICI - El vendedor - Bu kaca? 

iCueinto cuesta esto? 
kuanto kuesta esto? - Size nasrl yardimcr olabilirim? 
d,C6mo puedo ayudarle? 
komo puedo ayudarle? 

- Kag beden giyiyorsunuz? 

i.Que talla usa usted? 
ke tayya usa uste~(th)? 

■ Ne renk istiyorsunuz? 

i,Que color quiere Listed? 
ke kolor kiyere uste(th)? 

■ Yalnizca bu modeilmiz var. 

Tenemos solo este modelo. 
ienemos solo este modelo • Bu size 50k yakifti. 

Le va muy bien. 
te ba muy biyen Ne arzu ediyorsunuz? 
i,Que desea usted? 
ke desea uste(th)? 

- Ondan yok. 

No tenemos. 
no tenemos 

■ Renkli mi istiyorsunuz? 
i,Lo quierede color? 
to kiyere cte kolor? 

■ Degisik modellerimiz var. 

Tenemos distintos modelos, 
tenemos distintos modelos ■ Bu yil bunlar 90k moda. 

Estan muy de moda este afio. 
estan miiy de mdda este anyo 142 Giyim esyalan - Denemek isier misiniz? 
^.Quiere probarlo? 
kiyere probarlo? -Soyunma odasina buyrun. 
Pase al probador. 
pase al probaddr ■ Bas ka bir §ey ister miydiniz? 
^Quiere algo mas? 

kiyere algo mas? 

■ Nakit mi bdeyeceksiniz, kredi kartiyia mi? 
i,Va a pagar en efectivo o con tarjeta de credito? 
ba a pagar en efektibo o kon tarheta de kredito? alisveris 

beden 

bol 

bijyiik 

^arsi 

gikarmak (giysi) 

dar 

daraltmak 

dar geldi 

denemek 

deri 

desen 

dukkin 

diiz renk 

fatura 

fiyat 

genis 

giymek 

indirim 

kisa 

kisaltmak 

kumaf 

kijguk 

magaza 

moda 

model 

musteri VLE iLGlLi SQZCUKLER - Vocabulario 


la compra 


kompra 


la talla 


tayya 


holgado (-da) 


olgado 


grande 


grande 


el mercado 


merkado 


quitarse 


kitarse 


a pre tad (-da) 


apret&do 


estrechar 


estrecar 


me aprieta 


me apriyefa 


probar 


probar 


el cuero 


kuero 


el disefio 


disenyo 


la tienda 


tiyenda 


el color liso 


kolor liso 


la factura 


faktura 


el precio 


prethiyo 


ancho (-cha) 


ango 


ponerse 


ponerse 


el descuento 


deskuento 


corto (-ta) 


korto 


acortar 


akortir 


la tela 


tela 


pequerio (-fia) 


pekenyo 


el almacen 


almathen 


la moda 


moda 


el modelo 


modelo 


el (la) cliente 


kliyente 143 Giyim esyalan 


nakit 


en efectivo 


efektibo 


dteki 


ei otro/ia otra 


otro/otra 


pa hah 


caro (-ra) 


karo 


prova etmek 


probar 


probar 


renk 


el color 


kotdr 


satici 


el vendedor 


bendedor 


son moda 


de ultima moda 


de ultima moda 


soyunma odalan 


los pro bad ores 


probadores 


taksitle 


a plazos 


a plathos 


tezgah 


el mostrador 


mostrador 


tezgahtar 


el dependiente 


dependiyente 


ucuz 


barato (-ta) 


barato 


uzun 


largo (-ga) 


largo 


vitrin 


el escaparate 


eskaparate 


zarif 


elegante 


elegante 


GiYiM E§YALARI 


- Las prendas de vestrr 


blucin 


el vaquero 


bakero 


bluz 


la blusa 


btusa 


bornoz 


el al bornoz 


albomdth 


ceket (erkek) 


la a m erica n a 


amerikana 


caket (kadmj 


la chaqueta 


gaketa 


don 


los calzonciilos 


kalthonthiyyos 


elbise 


el vesti do 


bestido 


e§ofman 


ei chandal 


gandal 


etek 


la falda 


falda 


fanila 


la camiseta 


kamiseta 


gees e ibises: 


el traje de noche 


tribe de noge 


gecelik 


el camison 


kamlsdn 


gomlek 


la camisa 


kamisa 


hirka 


la chaqueta 


gaketa 
de punto 


de punto 


ig gama§in 


la ropa interior 


ropa interiyor 


kazak 


el jersey 


bersey 


kijrk manto 


el abrigo de piei 


abrigo de piyel 


korse 


la faja 


faha 


kiilot 


la braga 


braga 


manto 


el abrigo 


el abrigo 


mayo 


el bafiador 


banyador 


palto 


el abrigo 


abrigo 


pantolon 


el pantalon 


pantalon 144 pardesu 


el gaban 


gaban 


pi jama 


la pijama 


pihama 


sabahlik 


la bata 


bata 


smokin 


el esmoquin 


esmdkin 


sutyen 


el sosten 


so$te~n 


siiveter 


el jersey 


bersey 


T-§6rt 


la camiseta 


kamiseta 


yagmurluk 


la gabardina 


gabardina 


yelek 


el chaleco 


galeko 


KUMA§LAR - Las telas 
gizgili 


rayada, a rayas 


rayada, a rayas 


ekose 


cuadrada 


kuadrada 


ipek 


la seda 


seda 


kadife 


el terciopelo 


terthiyo-pelo 


keten 


el lino 


lino 


nay I on 


el nilon 


nilon 


pamuklu 


el algodon 


algodon 


yiin 


la lana 


lana 


AKSESUVARLAR 


- Los accesorios 
cuzdan 


la carte ra 


kartera 


ganta 


e! bo I so 


bolso 


gorap (erkek) 


los calcetines 


kaithetines 


gorap (kadin) 


las media s 


mediyas 


diigme 


el boton 


boton 


eldiven 


los guantes 


guantes 


e§arp 


el panuelo 


party u&lo 


fermuar 


la cremallera 


kremayyera 


gozliik 


las gafas 


gafas 


kasket 


la gorra 


gorra 


kaskol 


la bufanda 


bufanda 


kemer 


el cinturon 


thinturon 


kol dugmesl 


los gemelos 


hemelos 


kravat 


la corbata 


korbata 


mendil 


el pafiuelo 


panyueio 


§al 


el chal 


gal 


sapka 


el sombrero 


sombrero 


toka (kemer) 


la hebilla 


ebiyya 


yaka 


el cuello 


kueyyo 145 Goriis. bildirme GOR(i§ BlLDiRME 
La opinion - Bence... 

Para mi... 
para mi... 

- Gdrdiigiim kadanyla... 

Que yo sepa... 
ke yo sepa... 

- Benim fikrime gore- 
En mi opinion... 

en mi opinyon... 

- Bana sorarsaniz... 

Si quiere saber mi opinion.. 
si kiyere saber mi opinyon. . - Bildigim kadanyla... 

Que yo sepa... 
ke yo sepa... 

- Saniyorum ki... 
Creo que... 
kreo ke... 

- Benim gorii§ume gore- 
En mi opinion... 

en mi opinyon... 

- Doktorun dedigine gore... 
Segun el medico... 
segun el mediko... 
n>W Gozliikgu 
GOZLUKQU 
La optica 
- Goziimiin numarasina baktirmak istiyorum. 
Quiero graduarme la vista. 

kiyero graduarme la bista 

- Gozliigiimiin cami/gergevesi kinldi. 

Se me rompio [a iente/la montura de mis gafas. 
se me rompiyo la lente/la montura de mis gafas. 

- Gbzliigumiin camlanrti degi§tirmek istiyorum. 

Quiero cambiar las lentes de mis anteojos. 

kiyero kambiyar las lentes de mis anteohos 

- Su camlarrn numarasmi saptayabilir misiniz? 

^Podria decirme la graduaci6n de estas fentes? 
podriya dethirme la graduathyon de e~stas lentes? 

- Organik/Renkli cam takmanizi istiyorum. 

Quiero que me ponga cristales organicos/de color. 
kiyero ke me ponga kristales organikos/de kolor 146 X i t i > - ; ■'" , .'-'. ■ i ■ .■-■ : 


Gozliikgii . Metal gergeve olsun istiyorum. 

Quiero que sea una montura metalica. 
kiyero ke sea una montura metalika 

- Sizde cergevesiz gozluk var mi? 
6 Tiene usted gafas sin montura? 
tiyene ustefth) gafas sin montura? 

- Sizde kontak-lens var mi? 
j,Tiene usted lentes de contacto? 
tiyene uste(th) lentes de kontakto? Fiyati nedir? 

^Cuanto cuesta? 

kuanto kuesta? 

- He zaman alabilirim? 
^Cuando podria recogerlo? 
kuando podriya rekoherto? GOZLOKCUYLE iLGiLi SOZCOKLER - Vocabulario bifokai cam 

cam 

gergeve 

degistirmek 

goz doktoru 

gozluk 

gozlukgii 

gozluk kilifi 

giinef gozliigii 

kink 

kontak lens 

metal 
numara 
organik 
renkli las lentes bifocales 

la lente 

la montura 

cambiar 

el oculista 

I os a rite oj os 

el opt i co 
la fund a 
las gafas de sol 
roto (-ta) 
las lentes 
de contacto 
metalico (-ca) 
la graduacion 
organico (-ca) 
de color 

148 Jenfes bifokales 

lente 

montura 

kambiyar 

okulista 

anteohos 

optiko 

fiinda 

gafas de sol 

roto 

lentes de 

kontakto 

metaliko 

graduattv/on 

organiko 

de kolor GumriiK / Sinir GUMRUK / SINIR 
La aduana/frontera - Pasaport, lutfen. 

Pasaporte, por favor. 
pasaporte, por fabor - Pasaportunuzu gorebilir miyim? 

iPuedo ver su pasaporte? 

puedo ber su pasaporte? ■ i§te pasaporturn. 
Aqui esta mi pasaporte. 
aki esta mi pasaporte ■ Vizeniz var mi? 

<i.Tiene usted visado? 
tiyene uste(ih) bisado? ■ Vizem yok. 

No tengo visado. 
no tengo bisado - ispanya'ya neden geldiniz? 

iPor que ha veriido usted a Espafia? 
por ke a benido uste(th) a Espanya? 

- Buraya tatil igin ... 

... if lerim igin ... 

... saglik nedenleriyle geldim. 
He venido para las vacaciones. 

... para mis negocios. 

... por razones de salud. 
e venido para las bakathyones 

...para mis negothiyos 

... por rafhones de salu(th) 

- Burada ne kadar kalacaksiniz? 

i,Cuanto tiempo va a quedarse aqui? 
kuanto tiyempo ba a kedarse aki? 

- iki hafta kalacagim. 

Voy a quedarme dos semanas. 

boy a kedarme dos semanas 

■ §u formu doldurdunuz mu? 
i,Ha llenado usted este formuiario? 
a yenado uste(th) este formularyo? 149 Giimruk / Simr . Konsoloslukla goru§ebilir miyim? 

iPodria hablar con el consulado? 

podriya ablar kon el konsulado? 

- Giimrtige tabi e§yaniz var mi? 

; Tiene usted alguna cosa para declarar? 
tiyene usteQh} atguna kosa para deklarar? 

■ Bu esyalar gumriik vergisinden muaf. 
Estas cosas estan exentas de los derechos de aduana. 
esias kdsas estan eksentas de los deregos de aduana 

- Bunlar igin giimruk vergisi odemeniz gerekiyor. 
Tiene que pagar derechos de aduana para estos. 
tiyene fee pagar deregos de aduana para estos 

- Ne kadar odeyecegim? 

i,Cuanto voy a pagar? 
kuinto boy a pagar? 

- Bavulda yalmzca hediyelik e§ya var. 
Tengo solo articulos de regalo en mi maleta. 
tango solo artikulos de regalo en mi maleta 

qOMROKLE/SINIRIA JLGiLi SGZCOKLER - Vocabulario 

Gunler GONLER 

Los dias ■liiiSili bavul 
damga 
form 
gumriik 
giimruk memuru 
gumriik vergisi 

hediye 

konsolosluk 

pasaport 

tatil 

turizm 

vize la maleta 
el sello 
el formulario 
la aduana 
el aduanero 
los derechos 
de aduana 
el regalo 
los negocios 
el consulado 
el pasaporte 
las vacaciones 
el turismo 
el visado maleta 

seyyo 

formularyo 

aduana 

aduanero 

deregos 

de aduana 

regalo 

negoihiyos 

konsutido 

pasaporte 

bakathyones 

turismo 

bisado 
r:-9 /lit Pazartesi 


el lunes 


lunes 


Salt 


el martes 


martes 


Cargamba 
Per§embe 


el miercoles 


miyerkoles 


el jueves 


huebes 


Cuma 


el vi ernes 


biy6mes 


Cumartesi 


el sabado 


sabado 


Pazar 


el domingo 


domingo 


- Bugiin giinlerden ne? - Bugun giinlerden Sail 


i,Que dia es hoy? Hoy es martes. 


ke diya es 6y? 


6y es 


martes 150 151 Halici 


H ALJCI 
La tienda de alfombras 
- Ne tur halrlarrniz var? 
i.Que tipo de alfombras tiene? 
ke tipo de alfombras tiy§ne? 

- Ne tiir hali istiyorsunuz? 

i,Gue tipo de alfombra desea Listed? 
ke tipo de alfombra desea ust6(tb)? 

- Seccadeleri gormek isterdim. 
Quisiera ver las alfombras de reza. 
kisiyera ber las alfombras de retha 

-ipek halrmz var mi? 
iTiene usted alfombras de seda? 
tiyene uste(t£i) alfombras de seda? 

■ Ne buyiikliikte hali istiyorsunuz? 
iDe que tamano la quiere usted? 
de ke tamanyo la kiyere ust§(tt})? - Bunlar elle dokunmus. 

Estas estan tejidas a mano. 
esfas estan tehidas a mano 

- Fiyatlan nasil? 
iComo son los precios? 
komo son los prethiyos? - Bunlar kok boyadir. 

Estos son col ores naturales. 
estos son to/ores naturales 

- Fiyatlar 50k yiiksek. 

Los precios son muy altos. 
los pre'th.iyos son muy altos - fndirim yapar mismiz? 
iPuede darme un descuento? 
puede darme un deskuento? 

- Her desenin bfr anlami var. 
Cada diseno tiene un significado. 
kada disenyo tiyene un signifikado 

- Bu halinin metre kamsinde 120 bin diigiim var 

Esta alfombra tiene 120 mil nudos al metro cuadrado 

esta alfombra tiyene thiento beinte mil nudos al metro kuadrado 

- Eskr hall tamir ediyoruz. 

Reparamos las alfombras antiguas. 
reparamos las alfombras antiguas 

- Bu halimin sa^aklanni tamir edebilir misiniz? 

iPodria usted repararme los fiecos de esta alfombra"? 
podna usM(tt} repararme los flekos de esta alfombra? 

- Bu halinin bu yam sokiilmu§. 

Esta alfombra esta desfiiiachada de este [ado 
esta alfombra esta desilagada de este iado 

- Bu halinin lekesi var. 

Esta alfombra tiene una mancha, 
esta alfombra tiyene una manga 

- iyice paket edebilir misiniz? 

i,Se puede hacer un buen paquete? 
se puede ather un buen pakete? 

HALIGIYLA iLGJLi SfJZCUKLER - Vocabulario Afgan isi 
Artadolu 
antika 152 afgana afgana 

Anatolia anatoliya 

antlguo (-gua) antiguo 

153 Halici degi§tirmek 


cambiar 


kambiar 


desert 


el diseno 


disenyo 


doku 


el tejido 


tehido 


dokumak 


tejer 


teher 


diigiim 


el nudo 


nudo 


ebat 


el tamano 


tamanyo 


el halisi 


la alfombra 


alfombra 
de mano 


de mino 


eski 


viejo (-ja) 


biyeho 


fabrika 


la fabrica 


fabrika 


fiyat 


el precio 


pr6thiyo 


hah 


la alfombra 


alfdmbra 


hair tezgahi 


el telar 


telar 


indirim 


el descuento 


deskuento 


ipekli 


de seda 


de seda 


[ran i§i 


persa 


persa 


kalite 


la calidad 


kalida(th) 


kilim 


el kilim 


kilim 


kok boy a 


el color natural 


kolor natural 


leke 


la mancha 


manga ■ 


makine i$i 


heoha a maquina 


ega a makina 


metre kare 


el metro 


metro 
cuadrado 


kuadrado 


motif 


el motivo 


motibo 


pa hall 


caro (-ra) 


karo 


paketlemek 


envolver 


enbolber 


pamuklu 


de algodon 


de algodon 


renk 


el color 


kolor 


sagak 


el fleco 


fleko 


sokiilmus 


deshilachado 

Ha) 


desilagado 


tamir etmek 


reparar 


reparar 


tiir 


el tipo 


tipo 


ucuz 


barato (-ta) 


barato 


yuniu 


de iana 


de Iana Hastane (Acil) 

* HASTANE (Acil) 
El hospital (Urgencias) 
' En yakin hastane nerede? 

i.D6nde esta el hospital mas cercano? 
donde esta el ospital mas therkano? -Ambiilans caginn! 
jLlame una ambulancia! 

yame una ambulanthiya! - Yaraliyi acile goturelim. 
Llevamos al herido a urgencias. 
yebamos al erido a urhenthiyas ■ Trafik kazasi gegirdim. 

He sufrido un accidente de coche. 
e sufrido un akthidente de k6g e ■ Kan gerekiyor. 
Se necesita sangre. 

se nethesita sangre ■ Hasta kalp krizi gegiriyor. 
El enfermo esta sufriendo una crisis cardiaca. 
en enfermo esta sufriydndo una krisis kardiyaka 

- Hastayi hastaneye yatirmamiz gerekiyor. 

Tenemos que hospitalizar al enfermo. 
fenemos ke ospitalithar al enfermo 154 155 Hasten e (Acil) - Bu hastalik bulasjci mi? 

i.Es contagiosa esta enfermedad? 

es kontahiydsa esta enfermeda(th)? 

- Rontgen gekmek gerekiyor. 

Hay que sacar radiografia. 
ay ke sakar radyografiya 

- Ziyaret saatleri ne zaman? 
i,Cuales son las horas de visita? 
kuales son las ores de bisita? 

- Hemsireyi $agrnr mrsiniz liitfen. 
iPodria llamar a la enfermera por favor? 
podriya yamar a la enfermera por fabor? 

- Bu kogu§a girmek yasak. 

Esta prohibido entrar en esta sala, 
esta proibido entrar en esta sala 

■ Hastalara yiyecek getirmek yasak. 

Esta prohibido llevar comida a los enfermos. 
esta proibido yevar komida a los enfermos HASTANE VE AC 


:iL ILE ILG1LI SOZC 


UKLER - Vocabulario 


acil 


(el servicio de) 


(serbithiyo de) 
urgencias 


urhenthiyas 


acilen 


urgentemente 


urbentemente 


algi 


la escayola 


eskayola 


ambiilans 


la ambulancia 


ambulanthiya 


ameliyat 


la operacion 


operathydn 


ameliyathane 


el quirofano 


kirdfano 


asi 


la vacuna 


bakuna 


bilingsiz 


inconsciente 


inkonsthiyente 


bulasici 


contagioso (-sa) 


kontahiyoso 


dahiliye 


las enfermedades 


enfermedades 
internas 


internas 


dogum yapmak 


dar a luz 


dar a tilth 


dogumevi 


la casa de 


kasa de 
mate mid ad 


maternida(th) 


fefg 


la paralisis 


paralisis 


hasta 


enfermo (-ma) 


enfermo 156 Hastane (Acil) hasta ne 
hastaneye 
yatirmak 
hemsjre 

ilk yard: rr 

kalp krizi 

kan 

kan grubu 

kan tahlili 

kan verme 

kardiyografi 

kardiyoloji 

kat 

kaza 

kink 

koma 

laboratuvar 

MR oda 
rapor 

refakat etmek 
refakatcj 

rontgen 
sedye 
tahlil 
tansiyon 

tekerlekli 

sandalye 
yara 
yarali 

yasak 
ziyaret el hospital 

hospitalizar 
la enfermera 
los primeros 
auxilios 

la crisis cardiaca 
la sangre 
el grupo 
sanguineo 
el analisis 
de sangre 
la transfusion 
de sangre 
la cardiografia 
la cardiologia 
el piso 
el accidente 

la rotura 

el coma 

el laboratorio 

laRM 

(resonancia 

magnetica) 

la habitation 

el informe 

medico 

acorn pafiar 

el/la 

acompafiante 

la radiografia 

[a Camilla 

el analisis 

la tension/ 

presion arterial 

la silla de ruedas 
la herida 
el herido 
(kadm:herida) 
prohibido (-da) 
la visita ospital 

ospitatithar 

enfermera 

primeros 

auksiliyos 

kn'sis kardiyaka 

sangre 

grupo 

sangineo 

analisis de 

sangre 

transfusyon 

de sangre 

kardiyografiya 

kardiyolohiya 

piso 

akihidente 

roiOra 

koma 

taboratoriyo 

resonanthiya 

magnetika 

abitathyon 

informe 

m^diko 

akompanyar 

akompanyante 

radyografiya 

kamiyya 
analisis 
tensiydn/ 
presiyon arterial 

siyya de ruedas 

erida 

erido 

(erida) 

proibido 

bisita 157 Hava durumu H AVA DURUMU 
El tiempo 
BHiyor musunuz? 

Madrid'te kis ayiarrnda isi gundiiz 7 dereceye kadar duse- 
bilir. Temmuz ve Agustos aylari ise gok sicak olur. Zaten 
herkes tatile gittiginden pek gok yer kapalidir. 

Barceiona'da ise tipik Akdeniz iklimi yasanir. Krsrn isi oriaia- 
ma 1 1 derece, yazm 24 derece olur. Aralik ve Ocak en soguk 
aylardir. Bahariar yagmurludur. ■ Hava giine§li. 
Hace sol. 

£ihe sol ■ Bugiin hava nasil? 

(.Que tiempo hace hoy? 
ke tiyimpo athe hoy? 

- Hava agti. 

El cielo se despejo. 
elthlyelo $e despeho - Hava kapali/bulutlu. 
El cielo esta anublado. 
el thiyelo esta anublado 

■ Hava yagmuriu. 
Es lluvioso. 

es yubiyoso 

■ Hava karlr. 

Hay nieve. 
ay niyebe ■ Yagmur yagryor. 

Esta lloviendo. 
esta yobiyendo 

■ Kar yagiyor. 

Esta nevando, 
esta nebando 158 - Hava ruzgarh. 
Hace viento. 
athe biyento 

- Hava sicak. 

-ace calor. 
athe kalor 

■ Hava kac derece? 

i,Cuantos grados son? 
kuantos grados son? Hava durumu ■ Hava sisli. 

Hay niebla. 
ay niyebla 

■ Hava soguk. 

Hace frio. 
athe friyo 

■ Bugiin hava 20 derece. 
Hoy la temperatura es de 20 

grados. 

oy la temperatura es de 

beinte grados • Bugiin hava gok soguk, sifinn alt in da 4 derece. 
Hoy hace mucho frio, la temperatura es de 4 grados bajo cero. 
oyathe mtigo friyo, la temperatura es de kuatro grados baho them 

■ YoJ durumu nasil? 

^Como estan las carreteras? 
komo estan las karreteras? 

■ Sokaklar/Yollar kaygan. 

Las calles/carreteras estan resbaiadizas. 
las kayyes/karreteras estan resbaladithas 

■ Yollar buzlu. 

Las calles estan heladas. 
las kiyyes estan eladas 

■ Segovia yolu kapali. 

La carretera de Segovia esta cerrada. 
la karretera de Segobiya esta therrada 

- Biitiin yollar trafige acik. 
Todas las carreteras estan abiertas al trafico. 
tddas las karreteras estan abiyertas al trafiko 159 Hava durum u 


MEVSiMLER - Las estaciones 
ilkbahar 


la primavera 


primabera 


yaz 


el verano 


berano 


sonbahar 


el otorio 


otonyo 


kif 


el invierno 


inbiyerno 


HAVAYLA iLGlLi SOZCUKLER - Vocabulario 


bulut 


la nube 


nube 


buz 


el hielo 


yelo 


derece 


el grade 


grade 


dolu 


el granizo 


granitho 


don 


la helada 


elada 


firtma 


la tormenta 


tormenta 


gokguriiltusij 


el trueno 


trueno 


gunes 


el sol 


sol 


hava 


el tiempo 


tiyempo 


hava raporu 


el pronostico 


pronostiko 
meteorologico 


meteorolohiko 


ilik 


tibio (-bia) 


tibiyo 


ISI 


la temperatura 


temperatura 


iyi hava 


el buen tiempo 


buen tiyempo 


kar 


la nieve 


niebe 


kar yagmak 


nevar 


nebar 


kaygan 


resbaladizo (-za) 


resbaladstbo 


kiragi 


la escarcha 


eskarga 


kotii hava 


el mal tiempo 


mat tiyempo 


ruzgar 


el viento 


biyento 


saganak 


el aguacero 


aguattero 


serin 


fresco (-ca) 


fresko 


sicak 


caliente 


kaliyente 


sicaklik 


el calor 


kalor 


SIS 


la niebla 


niyebla 


soguk 


frfo (-a) 


friyo 


femsiye 


el paraguas 


paraguas 


simsek 


el relampago 


relampago 


yagmur 


la lluvia 


yiibiya 


yagmurluk 


la gabardina 


gabardina 


yagmur yagmak 


Hover 


yober 


yildmm 


el rayo 


rayo Havaalant 


H AVAALAN I 
El aeropuerto 
SALI DA 
Cikis LLEGADA 
Varif FACTURACION DE EQUIPAJE 
Bilet/bagaj kontrol CONTROL DE PASAPORTE 
Pasaport kontrol SERVICIOS 

Tuvaletler INF0RMAC1ON 
Damsma DIKKAT! 

ispanya'ya havayoluyla gidecek olanlar icin: 
Madrid Barajas havaalant kente yalnizca 13 km. uzaklikta ve 
alandan kent merkezine (Colon meydanina) duzenli otobus 
seferleri var. isinize yarayabilecek telefon numaralan: 
INFORIBERIA (91) 329 57 67; Barajas Damsma (91) 305 83 
43 (3 hat). 

Barcelona havaalani kente 12 km. uzaklikta. Saat 5.43'ten 
22.13'e kadar her yanm saatte bir kalkan tren Sants ganna 
gider. Aynca 15 dakikada bir kalkan otobusler Catalunya mey- 
danina gbtiJriJr. Havaalani tef: (93) 478 50 32 160 - Havaalanina nasil gidebilirim? 

i,C6mo puedo ir al aeropuerto? 
komo puedo ir al aero-puerto? 

■ Damsma nerede? 
i,D6nde esta la oficina de informacion? 
donde esta la ofithina de informathyon? 

.16.1 ■T'j f.iljMJ' ?' ' Havaalam Havaalam - Bilet satis biirosu nerede? 

i Donde esta la oficina de venta de billetes? 
donde esta la ofithlna de benta de biyyetes? 

- Madrid'e ilk ugak saat kagta kalkiyor? 

i.A que hora sale ef primer vuelo para Madrid? 
a ke ora sale el primer buelo para Madrifth)? 

- Madrid'e bir sonraki ugak kagta kalkiyor? 

iA que hora sale el proximo vuelo para Madrid? 
a ke ora sale el proksimo buelo para Madrifth)? 

- Madrid'e gidis-dbniis. bilet ne kadar? 

i.Cuanto cuesta el billete de ida y vuelta para Madrid? 
kuanto kuesta el biyyete de Ida y buelta para Madrifth) ? 

- Madrid igin iki yer ayirtmak istiyorum. 
Quiero reservar dos sitios para Madrid. 
kiyero reserbar dos sitiyos para Madrifth) 

■ Ay in 12'si Sail giinii igin yer ayirtmak istiyorum. 
Quiero reservar para ei martes, ei dia 12. 

kiyero reserbar para el martes, ei diya dothe 

• Cuma gtinleri Madrid'e ugak var mi? 
£ Tiene usted vuelos para Madrid los viemes? 
tiyene ustefth) buelos para Madrifth) los biyernes? 

■ Ugu§ direkt mi, aktarma var mi? 
i,Es vuelo direoto o se hace escala? 
es bu6lo direkto o se atbe eskata? 

■ Gece ugu§ u olmasmi istemiyorum. 

No quiero que sea vuelo de noche. 
no kiyero ke sea buelo de ndge 

- Ugus numarasi kag? 

iCuSI es el numero del vuelo? 
kuai es el numero del buelo? 

- Saat kagta havaalaninda olmam gerekiyor? 

i,A que hora tengo que estar en ei aeropuerto? 
a ke ora tengo ke estar en el aero-puerto? 

- El bagajiniz var mi? 

i,Tiene usted equipaje de marto? 
tiyene ustefth) ekipahe de mano? 

- 15 kilo fazlaniz var. 

Tiene usted 15 kilos de exceso. 
iiye~ne ustefth) kinthe kilos de ekst&eso 

- Fazla bagaj iicreti ne kadar? 

iCuanto se paga para el exceso de equipaje? 

kuanto se paga para el ekstt^so de ekipahe? 

• Tuvaletler nerede? 
I Donde estan los aseos? 
donde est£n los aseos? 

- Yolculuk ne kadar siiriiyor? 

i,Cuanto tiempo dura el viaje? 
kuanto tiyempo dura el biahe? 

- Ugakta rotar var mi? 

<,EI ayi6n tiene aigiin retraso? 
el ably on tiy§ne algun retraso? 

- Ugak vaktinde kalkacak/varacak mi? 
i.Ei avion saidra/llegara a tiempo? 

el abiyon saldra/yegara a tiyempo? 

■ Ugak 20 dakikalik gecikmeyle vanyor. 

El avion 1 1 eg a con 20 minutos de retraso. 
el abiyon yega kon beinte minutos de retraso 162 163 - Ltitfen emniyet kemerlerinizi baglayin. 

Abrdchense los cintu rones de seguridad por favor. 
abrogense los t&inturones de seguhdafth) por fabdr 

- Emniyet kemerimi cozebilir miyrm? 

iPuedo desabrocharme el cinturon de seguridad? 
Puerto desabrogarme el thinturdn de segurida(th)? 

- Bavulumu nereden alacagim? 
iDonde puedo recoger mi equipaje? 
donde puedo rekoher ml ekipahe? 

■ Kayip e§ya biirosu nerede? 
iDonde esta [a oficina de objetos perdidos? 
ddnde esta la ofithina de obhetos perdidos? - Bavullanm kayboldu. 

Mis maletas se han perdido. 
mis maletas se an perdido - Bu valiz benim. 

Esia maleta es mia. 
esta maleta es miya HAVAALANIYLA iLGJLl SOZCOKLER - Vocabuiario aktarma yapmak 
araba 
(bagaj icin) 

aagaj 
bavul 
bilet 
binis karfi 

kapi (cikis) 
dan if ma 

di§ hatlar 

direkt ucus 
emniyet kemeri 

fazla bagaj hacer escala 

el carrito 
el equipaje 
la maleta 
el biNete 
la tarjeta 
de embarque 
la puerta 
la oficina 
de informacion 
los vuelos 
internacionales 
el vuelo directo 
el cinturon de 
seguridad 
el exceso 
de equipaje ather eskala 

karrito 

eklpahe 

maleta 

biyyete 

tarheta de 

embarke 

puerta 

ofithina 

de informathyon 

buelos 

inter-nathyonales 

buelo direkto 

thinturdn 

de seguridafth) 

ekstljeso 

de eklpahe 164 Havaalani 


gelen (ucjak) 


procedente dea- 


prothedente de... 


gidecek olan 

(ucak) 
giimruk memuru 


con destine a ... 


kon destines a ... 


el aduanero 


aduanero 


hamal 


el mozo 


motho 


tiareket etmek 


salir 


salir 


hava boflugu 


el bache aereo 


bage aereo 


havaalam 


el aeropuerto 


aero-puerto 


havaalani 


la tasa del 


tasa del 


vergisi 


aeropuerto 


aero-puerto 


havalanmak 


despegar 


despegar 


hostes 


la azafata 


athafata 


19 hatlar 


los vuelos 


buelos 
nacionales 


nathyonales 


inif 


el aterrizaje 


aterrittahe 


inmek (ugak) 


aterrizar 


aterrithar 


kabin 


la cabina 


kabina 


kalkis (hareket) 


la salida 


salida 


kargo 


la carga 


karga 


kayip e§ya 


la oficina de 


ofithina de 


biirosu 


objetos perdidos 


obhetos perdidos 


kontrol kulesi 


la torre de control 


torre de kontrol 


pasaport 


el pasaporte 


pasaporte 


pilot 


el piloto 


piloto ■ 


pist 


la pista 


pista 


rezervasyon 


la reserva 


reserba 


rotar 


el retraso 


retraso 


satis biirosu 


ia oficina 


ofithina 
de venta 


de benta 


tarife 


el horario 


orariyo 


transit salonu 


el transito 


transito 


tuvalet 


los aseos 


aseos 


ugak 


el avion 


abiyon 


ucmak 


volar 


bolar 


ugus 


el vuelo 


buelo 


vaktinde 


a tiempo 


a tiyempo 


vans 


la liegada 


yegada 


varmak 


llegar 


yegar 


yasak 


prohibido 


proibido 


yolcu 


el pasajero 


pasahero 


yolculuk 


el viaje 


biyahe 165 Hayvanlar Hayvanlar HAYVANLAR 
Los a ni males 
akvaryum 


el acuario 


akuMyo 


as Ian 


el leon 


Ie6n 


at 


el caballo 


kab&yyo 


an 


la abeja 


abeba 


ayi 


el oso 


6so 


bahklar 


los peces 


pethes 


bayku§ 


el buho 


bito 


bocekler 


los insectos 


insektos 


deve 


el camello 


kameyyo 


devekusu 


el avestruz 


abestrutb 


damuz 


el cerdo 


therdo 


fil 


el elefante 


elefante 


gergedan 


el rinoceronte 


rinoi&eronte 


geyik 


el ciervo 


thierbo 


h ay van at 


oahgesi 


el jardin zoologico 


hardin thook 


kaplan 


el tig re 


tlgre 


kaplumbaga 


la tortuga 


tortuga 


kannca 


la hormiga 


ortniga 


kartal 


el aguila 


agila 


kegr 


la cabra 


kabra 


kedi 


el gato 


gato 


kelebek 


la mariposa 


maripdsa koyun 

kopek 

kopekbalrgi 

kugu 

kurt 

ku§ 

kuzu 

leylek 

maymun 

ordek 

oriimcek 

papagan 

slncap 

slnek 

su aygin 

siirungenler 

tavfan 

tavuk 

tavuskufu 

tilki 

timsah 

yabandomuzu 

yilan 

yunus 

zijrafa la oveja 
el perro 

el tiburon 
el cisne 
el lobo 
el pajaro 
el cordero 
la ciguefia 
el mono 
el pato 
la arafia 
el loro 
la ardilla 
la mosca 
el hipopotamo 
los reptiles 
el conejo 
la gallina 
el pavo real 
el zorro 
el cocodriio 
el jabali 
la serpiente 
el delfin 
la jirafa 


obeha 
perro 

ttburon 

thisne 

lobo 

paharo 

kordero 

tbiguGnya 

mono 

pato 

aranya 

loro 

ardiyya 

moska 

ipopotamo 

reptiles 

konefto 

gayyina 

pabo real 

thorro 

kokodrilo 

habali 

serpiyente 

delfin 

hirifa 
166 Biliyor musunuz? 

Bogaguresi meraki nereniyie ispanyollar hayvanlara karsi 
acrmasiziikla suclanmalarma ragmen aslinda hayvan besle- 
meye gok meraklidirlar; o kadar ki, ispanya'da 17 Ocak gunu, 
hayvanlara adanmis bir gun olarak kirtlamr (el Dia de San 
Antonio). 

167 r —■■-■■ ■" 

Hedtyeljk e§ya Hi tap fekilleri HEDIYELIK E§YA 
Artfculos de regalo/Recuerdos HITAP §EKILLERI 
El tratamiento 
afis 


el poster 


poster 


dantel 


el encaje 


enkahe 


deri if leri 


los articulos 


artikutos 
de cuero 


de kuero 


deriden farap 


torbasi 


la bota de vino 


bota de bino 


elifleri 


la artesania 


artesaniya 


gum us e§ya 


la plateria 


plateriya 


i§leme 


el bordado 


bordado 


sera mi k 


la ceramica 


theramika 


tahta igleri 


los articulos 


artikulos 
de madera 


de madera 


taki 


la joyeria 


hoyeriya 


Toledo metal 


ifciligi 


el damasquinado 


damaskinado 


yelpaze 


el abanico 


abaniko Bay Rojo 


Bayan Rojo (evli) 


Bayan Rojo (bekar) 
Serior Rojo 


Sefiora Rojo 


Sefiorita Rojo 
senydr roho 


senydra roho 


senyorita roho Baskasindan soz ediliyorsa, bu sekillerin onune tanim edati 
getirilir: 

- Nasilsiniz Bay Rojo? 

^Como esta usted, serior Rojo? 
komo esta uste(th), senyorrojo? 

- Bay Rojo nasil? 
i,Cdmo esta el serior Rojo? 
komo esta el senyor roho? 168 169 Hobiler HOBiLER 
Los pasatiempos 
■ Bo§ zamanlannda ne yaparsm? 

dQue haces en tus horas libres? 
ke athes en tus oras libres? ■ Hangi sporlan seversin? 

iQue deportee te gustan mas? 
ke deportes te gustan mas? - Spor yapar rrnsin? 
iPracticas algun deports? 
praktikas algun depdrte? 

■ Pulculuktan hoslanir mism? 

iTe gusta la filatelia? 
te gOsta la filateliya? - Futbol ma§lanna gider misin? 
i.Te vas a los partidos de futbol? 
te bas a los partidos de futbol? 

- Sizin mahaliede kapali yuzme havuzu var mi? 

i,Hay piscina cerrada en tu barrio? 
ay pisthina t&errada en tu barriyo? 

- Hangi ttir miizikten ho§lanirsm? 
iQue tipo de miisica te gusta mas? 
ke tipo de musika te gusta mas? 


- Satranc oynamayi biliyor musun? 

i.Sabes jugar ai ajedrez? 
sabes hugir al ahedreth? 

- Iskambil oynayalim mi? 
^Jugamos a las cartas? 
hugamos a /as kartas? 

HOBiLER VE OYUNLAR - Los pasatiempos y juegos bahce isleri 
bilardo 
comlekcjlik 
da ma 

dikif 

domino 
fotografcilik 
iskambil oyunu 

kamp yapma 
koleksiyon 

yapmak 
marangozluk 
miizik 
oynamak 
orgij orme 
para 

koleksiyonu 
poker 
pulculuk 
sat rang 
sera mi k 
seyahat 
tavla 
yemek pisirme la jardineria 
el billar 
la alfareria 
el juego de 
da mas 
la labor de 
costura 
el domino 
la fotografia 
el juego de 
naipes 
el camping 
coleccionar hardineriya 

biyyar 

atfareriya 

huego de 

damas 

labor de 

kostura 

domino 

fotografiya 

huego de 

naipes 

kamping 

kolekthiyonar la carpinterla karpinteriya 

la miisica musika 

jugar hugar 

la labor de punto labdr de punto 

la numismatica numismatika el poquer 


poker 


la filatelia 


filateliya 


el ajedrez 


ahedreth 


la ceramica 


ttvera~mika 


el viaje 


biyahe 


el backgammon 


bakgamon 


la cocina 


cothina 170 171 Infaat H UKU K 
El derecho IN§AAT 
La construccion adliye 


la jurisprudencia 


hurisprudenthiya 


adliye sarayi 


el palacio 


palathiyo 
de justicia 


de kusttthiya 


avukat 


el abogado 


aboggdo 


ceza kanunu 


el codigo penal 


kodigo penal 


cezaevi 


la cancel 


karthel 


dava 


el pleito 


pleyto 


davaci 


el demandante 


demandante 


dava 1 ! 


el demandado 


demandado 


delil 


la prueba 


prueba 


durusma 


el proceso 


protheso 


hapishane 


la prision 


prisiyon 


hukuk 


el derecho 


dereco 


hiicre 


la celda 


thelda 


juri 


el jurado 


hurado 


kelepge 


las esposas 


esposas 


mahkeme 


el tribunal 


tribunal 


mahkum 


el co tide n ado 


kondenado 


Tiederi kanun 


el codigo civil 


kodigo thibil 


parmak izi 


la huella dactilar 


ueyya daktilar 


sanik 


el acusado 


akusado 
(la acusada) 


(akusada) 


savci 


el fiscal 


fiskal 


savunma 


la defensa 


defSn sa 


^upheli 


sospechoso (-sa) 


sospegoso 


tabanca 


la pistol a 


pistola 


tutuklu 


detenido (-da) 


detenido 


vekaletname 


el poder 


poder 


yargi 


la jurisdiccion 


huhsdikthiyon 


yargig 


el juez 


hueth 


yasa 


la ley 


ley beton 


el hormigon 


ormigdn 


betonarme 


el ferrohormigon 


ferro-ormigon 


boy a 


la pintura 


pintura 


cimento 


el cemento 


themento 


damperli 


el camion volquete 


kamiyon bolkete 


kamyon 


duvar 


la pared 


pareth 


duvarcr 


el albaflil 


albanyil 


el arabasi 


la carretilla 


karretiyya 


elek 


la criba 


kriba 


harg 


la argamasa 


argamasa 


harg makinesi 


la hormigonera 


ormigonerg 


infaat 


el ingeniero civil 


inheniyetv thibil 


muhendisi 


iskete 


el andamio 


anda~miyo 


i§ci 


el obrero 


obraro 


kask 


el casco 


kasko 


kazma 


el azadon 


atbadon 


kepce 


la excavadora 


eskabadora 


kum 


la arena 


arena 


kiirek 


la pala 


pala 


mala 


la paleta 


paleta 


muteahhit 


el contratista 


kontratista 


siva 


el enlucido 


entuthido 


su 


el agua 


agua 


temel 


los cimientos 


thimiyentos 


ustabasi 


el capataz 


kapatath 


ving 


la gnia 


grua 172 173 Istasyon ISTASYON 
La estacion de ferrocarril 
DiKKAT! 

Ispanya'ya demiryoluyla gidecek olanlar icin: Madrid'! kuzey- 
deki kentlere ve Fransa'ya bag lay an C ha mart in tren istas- 
yonunun telefonu (91) 323 15 15; guneydeki kentler ve 
Portekiz'le baglantili olan Atocha istasyonununki ise (91) 527 
31 60. 

Barcelona 'da Franca gan: Avda. Marques de lArgentera, 6 
Tel: (93) 319 32 00 Biliyor musunuz? 

ispanya'da demiryollarinin adi RENFE'dir. En hizfi trenlere 
Talgo, Expreso ya da Rapido denir. 

En ucuz tarifeler Dia aziil (Mavi gun) ve Dia bianco (Beyaz 
gun)'[erdedir. Dia rojo (Kirmizi gun)'lerde biletier pahalidir. 

Madrid'te RENFE Danisma Tel: (91 ) 328 90 20 

Barcelona'da FFCC Danisma Tel: (93) 205 15 15 174 Istasyon TRENLER 


cercanias 


therkaniyas 


yakin mesafe 


di recto 


dir&kto 


akfarmasiz 


expreso 


espreso 


ekspres 


regional 


rehiyonai 


yoresel 


de largo recorrido 


de largo rekorrido 


uzun mesafe 


rapido 


rapido 


hizh 


estrella 


estreyya 


gece 


Taigo 


taigo 


ekspres 


AVE 


abe 


hizli - Merkez ganna gitmek istiyorum. 
Quiero ir a la estacion central. 
kiyero ir a la estathyon thentral 

■ Atocha istasyon j nerede? 

i Donde esta la estacion de Atocha? 
donde esta la estathyon de Atdga? 

■ Chamartin istasyonuna gitmek igin hangi metroya 

binmeliyim? 

i,Qu£ linea debo tomar para ir a la estacion de Chamatfn? 
ke linea d6bo tomar para ir a la estathyon de Qamartin? ■ Bile: gis eieri nerede? 
I Donde estan las taquillas? 

donde estan las takiyyas? E ma net nerede? 

I Donde esta [a consigna? 

donde esta la konsigna? ■ Yakin mesafe trenleri igin g:§e(e- nerede? 
i,D6nde estan las taquillas para los trenes de cercanias? 
donde estan las takiyyas para los trenes de therkaniyas? 

- Toledo treninin saatlerini soyleyebifir misiniz? 
iPodria decirme el horario del tren para Toledo? ■ 
podriya dethirme el orariyo del tren para Toledo? 175 Istasyon 

- Barcelona'ya bir sonraki tren kagta kalkiyor? 
4,A que hora sale el proximo tren para Barcelona? 
a ke ora sale el proksimo tren para Barthetona? 

- Barcelona'ya son tren kagta kalkti? 

i,A que hora salio el ultimo tren para Barcelona? 
a ke 6ra saliyo el ultimo tren para Bartbelona? 

- Aranjuez'e gidif ddniif iki bilet istiyorum. 

Quiero dos billetes de ida y vuelta para Aranjuez. 
kiyero dos biyyetes de Ida I buelta para Aranhueth 

- Madrid 'e birinci mevkl bilet kag para? 

(Cuanto cuesta el billete de primera clase para Madrid? 
kuanto kuesta el biyyete de primera klase para Madri(th)? 

- Ogrenci/Emekli indirimi var mi? 

(Tiene usted descuento para estudiantes/pensionistas? 
tiy&ne usteQh) deskuento para estudiantes/pensiyonistas? 

- Salamanca'ya gitmek igin hangi Irene binmeliyim? 

(.Que tren debo tomar para ir a Salamanca? 

ke tren debo tomar para ir a Satamanka ? 

- Valencia'dan gelecek olan tren hangi perona girecek? 

(,A que anden llegara el tren procedente de Valencia? 
a ke anden yegara el tren prothedente de Balenthiya? 

- Avila treni hangi perondan kalkiyor? 

(De que anden sale el tren para Aviia? 
cfe ke anden sale el tren para Abila? 

- Zaragoza treninin rotan var mi? 

(Lleva retraso el tren de Zaragoza? 
yeba retraso el tren de Tharagotha? 

• Toledo'ya kadar yolculuk ne kadar siiruyor? 
(Cuanto tiempo dura el viaje hasta Toledo? 
kuanto tiyempo dura et biyahe asta Toledo? 176 - Bu tren nereye gidiyor? 
i.A donde va este tren? 
a donde ba este tren ? • Bu ... treni mi? 
j,Es este el tren de ...? 

es este el tren de ... ■ Bu tren Aranjuez'de durur mu? 

i,Se para este tren en Aranjuez? 
se para este tren en Aranbueth? 

■ Bu trends yatakli vagon var mi? 

(Hay coche-cama en este tren? 
ay koge-kama en este tren? 

■ Bu vagonda bos yer var mi? 

(.Hay un asiento libre en este vagon? 
ay un asiyento libre en este bagon? 

■ Bu vagon birinci mevki mi? 

(Este vagon es de primera clase? 
este bagon es de primera klase? 

■ Burasi sigara igilmez vagon mu? 
(.Es este el vagon de no fumadores? 

es esfe el bagon de no fumadores? ■ Neredeyiz? 
iDonde estamos? 

donde estamos? ■ Bu hangi istasyon? 

(Que estacion es este? 
ke estathyon es este? - Gelecek istasyonda inecegim. 

Voy a bajar en la proxima estacion. 
boy a bahar en la prdksima estathyon 

- Toledo'ya vardigimizda lutfen haber verin. 
Aviseme al llegar a Toledo por favor. 
abiseme al yegar a Toledo por fabor 

■ Nerede aktarma yapmamiz gerekiyor? 

(Donde tenemos que hacer transbordo? 
donde tenemos ke ather tran$b6rdo? 

■ Treni kacirdik. 
Memos perdido el tren. 
emos perdido el tren 177 Istasyon 
iSTASYONLA iLGJLi SOZCUKLER - Vocabulario aktarma 


el transbordo 


transbordo 


bagaj 


ei equipaje 


ekipahe 


binmek (Irene) 


subir (al tren) 


subir (a! tren) 


giki§ 


la salida 


salida 


demiryolu 


el ferrocarril 


ferrokarril 


durak 


la parada 


parada 


ekspres 


ei expreso 


espreso 


emanet 


la consigna 


konsigna 


gar §efi 


e! jefe de 


hefe de 
estacion 


estathyon 


gidis bileti 


el billete de ida 


biyyete de ida 


gidif-donus 


Ida y vueita 


ida i bueita 


giris 


la entrada 


entrada 


gise 


la taquilla 


takiyya 


hamal 


el mozo 


motho 


inmek (trenden) 


bajar (del tren) 


bahar (del tren) 


istasyon 


la estacion 


estathyon 


kalkis 


la salida 


salida 


koltuk 


el asiento 


asiyento 


kontrolor 


el revisor 


rebisor 


lokomotif 


la locomotora 


lokomotora 


makinist 


el maquinista 


makinista 


mevki 


la clase 


klase 


birinci mevki 


de primera clase 


de primera klase 


ikinci mevki 


de segunda 


de segunda 
clase 


klase 


peron 


el anden 


anden 


ray 


el carril 


karril 


rdtar 


el retraso 


retraso 


tarife 


el horario 


orariyo 


tren 


el tren 


tren 


vagon 


el vagon 


bagon 


vans 


la llegada 


yegada 


yatakii vagon 


el coche-cama 


koge-kama 


yemek vagonu 


el vagon 


bagon 
restaurante 


restaurante 


yuk vagonu 


el vagon 


bagon de 
de carga 


karga 178 El trabajo 
- Ne iste ugrasiyorsunuz? 
i,A que se dedica usted? 
a ke se dedika ust6({h)? 

■ Ben doktorum. 

Soy medico. 
soy mediko ■ l§SIZI.T1. 

Estoy en el paro. 
esfoy en el paro - Mesleginiz nedir? 
tCual es su profesion? 
kual es so profesyon? 

- Ben emeklryim. 
Estoy jubi lad o (jubiiada). 
esfoy hubilado 
(kadin: hubilada) 

■ i§ anyorum. 
Estoy buscando un trabajo. 
esfoy buskando un trabaho - Tarn gun galif acaklar ig\n if irtiz var mi? 

iTiene usted algun trabajo a tiempo completo? 
tiyene uste(tH) algun trabaho a tiyempo kompleto? 

■ Yarim gun gali§ acak birine rhtiyaoniz var mi? 

iNecesita usted a alguien que trabaja a tiempo parcial? 
nethesita ustsfth) a algiyen ke trabaha a tiyempo parthiyai? 179 15 ■ Sana yarim gunltik bir if bulabilir misiniz? 
I Podria usted conseguirme un trabajo de media jornada? 
podriya uste(th) konsegirme un trabaho de med,ya hornada? 

- Nasil bir is diifiinuyordunuz? 
^,Que tipo de trabajo pensaba usted? 
ke tipo de trabaho pensaba ust6(th)? ■ Deneyiminiz var mi? 
iJiene usted experiencia? 
iiyene uste(th) esperiyenthiya? - ... if inde deneyimim var. 
Tengo experiencia en ... 
tengo espenyenthiya en ... ■ Bonservisim var. 

Tengo mis referencias. 
tengo mis referenthiy as 

- Nlaaf /Ocret ne kadar? 
i,Cual es el salario? 

kual es el salariyo? - Cali§ma iznim var. 

Tengo permiso de trabajo. 

tengo permiso de trabaho 

- Wlesai saatleri nedir? 
^Cual es el horario? 

kual es el orariyo? - Kusura bakmaym, sjmdilik bir sey yok. 

Lo siento mucho, no tenemos nada por ahora. 
lo siyento mOgo, n6 tenemos nada poraora 

- Gelecek hafta tekrar arayin. 
Llame otra vez la semana que viene. 
yame otra both la semana ke viyene 

j§LE ILGiLL SOZCUKLER - Vocabulario 

(Erkek el, kadm la tamm edati aim ^adm sdz konusu ise 
genellikle sondaki -o seslisi -a'ya donus Or.) aktor 


el actor 


aWdr 


aktris 


la actriz 


aktrm 


a§«i 


el cocinero 


kothinero 180 

avukat 


el abogado 


abogado 


ayakkabici 


el zapatero 


thapatero 


bah ci van 


el jardinero 


hardinero ■ 


balikci 


el pe scad or 


peskador 


bartkaci 


el banquero 


bankero 


berber 


el peluquero 


pelukero 


boyaci 


el pintor 


pintor 


biiro is i 


el trabajo 


trabaho 
de oficina 


de ofithina 


cerrah 


el cirujano 


thiruhano 


caltfmak 


trabajar 


trabahir 


cevirmen 


el traductor 


traduktdr 


cirak 


el aprendiz 


aprenditb 


cicekci 


el florero 


florero 


giftgi 


el agricultor 


agrikultor 


cilingir 


el cerrajero 


therrahero 


cope ti 


el basurero 


basurero 


dadi 


la nifiera 


ninyera 


denizci 


el marinero 


marinero 


disci 


el dentista 


dentista 


doktor 


el medico 


mediko 


eczacr 


el farmaceutico 


farmatheutiko 


ekmekci 


el panadero 


panadero 


emekli 


jubilado (-da) 


hubilado 


fabrikator 


ei fabrioante 


fabrikante 


fotografci 


el fotografo 


fotografo 


g arson 


el camarero 


kamarero 


gaze feci 


el periodista 


periyodista 


gelir vergisi 


el impuesto 


impuesto 
sob re renta 


sobre renta 


gozliikgii 


el optrco 


dptiko 


hastabakici 


el enfermero 


enfermero 


lernsj'e 


la enfermera 


enfermera 


hizmetcj 


la criada 


kriyada 


hostes 


la azafata 


athafita 


i? 


el trabajo 


trabaho 


i§sizlik 


el paro 


pa~ro 


itfaiyeci 


el bombero 
181 


bombero 
S.0.E5-E 


KEZKUltiPW izinli gun 

kapici 

kasap 

kuafor 

kuyitmcu 

maa§ 

makinist 

manav 

marangoz 

memur 

mimar 

muhasebeci 

rntidur 

muhendis 

ogrenci 

ogretmen 

ozgegmif 

polls 

postaci 

rehber 

ressam 

saatci 

saglik sigortasi 

sanatgi 

satici 

sekreter 

sosyal sigorta 

§ofor 

teknisyen 

terzi (erkek) 

terzi (kadin) 

tiiccar 

iicret 

veteriner el dia libre 
el portero 
el carnicero 
el peluquero 
el joyero 
el sueldo 
el mecanico 
el verdulero 
el carpi ntero 
el funcionario 
al arquitecto 
el contable 
el director 
el ingeniero 
el estudiante 
el maestro, 
el profesor 

el curriculum 

el guardia 

el cartero 

el guia 

el pintor 

el relojero 

el seguro 

medico 

el artista 

el v/endedor 

ia secretaria 

el seguro social 

el chofer 

el tecnico 

el sastre 

la tnodista 
el comerciante 
el salario 
el veterinario d'tya libre 

portero 

kamithero 

pelukero 

hoyero 

sueldo 

mekanico 

berdutero 

karpintero 

funtbiyonariyo 

arkMkto 

kontable 
direktor 
inbeniyero 

estudiyante 

maestro, 

profesdr 

kurrikulum 

guard iya 

kartero 

giya 

pintor 

relohero 

seguro 

mediko 

artista 

bendeddr 

sekretariya 

seguro sothyat 

gofer 

tekniko 

sastre 

modisia 

kornerthjyante 

salariyo 

beterinariyo 182 If seyahati IS SEYAHATI 
El viaje de negocios 
■ j§ seyahati ndeyim. 
Estoy de viaje de negocios. 
estoy de biyahe de negothiyos 

■ ... lie randevum var. 

Tengo una cita con ... 
tengo una thita kon ... 

■ Bir konferansa/fuara katilryoruz. 

Estamos asistiendo a una conferencia/feria. 
estamos asistiyendo a una konferenthiya/feriya 

■ Faks/E-mail yollamam gerekiyor. 

Tengo que enviar un fax/correo electronico, 
tengo ke enbiyar un faks/korreo elektroniko 183 is seyahati 

- Fotokopi cekmem gerekiyor. 
Tengo que hacer fotocopias. 
tengo ke ather fotokopiyas 

- Biigisayara ihtiyacjm var. 
Necesito usar un ordenador. 
netbesfto us£r un ordenador 

- Bir cevirmene ihtiyacrm var. 
Necesito un interprete. 
nethesito un interprete 

IS SEYAHATlYLE iLGILi SOZCUKLER ■ jyi diiekier i Y I DlLEKLER 
Los buenos deseos biigisayar 

biiro 

cep telefonu 

cevirmen 

dagitici (firma) 

e-mail 

fotokopi 
isadami 

meslektas 

miidiir 

miisteri 

on err 

rakam 

randevu 

satin alma 

satis 

sekreter 

sozfesme 

sufoe 

toplanti 

yonetrci el ordenador 
la oficina 
ei telefono movil 
e(/la interprete 
la distribuidora 
el correo 
electronico 
ia fotooopia 
el hombre 
de negocios 
el colega 
el director 
el cliertte 
(la clients) 
ia propuesta 
la cifra 
la cita 
la compra 
la venta 
la secretaria 
el contrato 
el sucursal 
la reunion 
el gerente - Iyi gunler! 

iBuenos dias! 
buenos diyas! 

■ iyi sanslar! 

iBuena suerte! 
buena sue'rte! - iyi akfamlar! 
jBuenas tardes! 

buenas tardes! ■ Iyi geceler! 

[Buenas noches! 
buenas noges! Size sans dilerim! 

jLe deseo mucha suerte! 

te deseo muga suerte! IR - Vocabutario 
- Ba§arr!ar dilerim! 


-{Sana) iyi eglenceler! 


ordenador 


jLe deseo mucho exito 


' jQue te diviertas bien! 


ofithina 


fe deseo mugo eksito! 


■ ke te dibiertas biyen! 


telefono mobil 


interprete 


- iyi yolculuklar! 


- iyi seneler! 


distribuiddra 


jBuen viaje! 


[Feliz AnoNuevo! 


korreo 


buin biyahet 


felith anyo nu6bo! 


elektrdniko 


fotokdpiya 


- (Sana) Gecmif olsun! 


- (Size) Gegmis olsun! 


ombre de 


jQue te mejores! 


iQue se mejore! 


negothiyos 


ke te mehores! 


ke se mehore! 


kolega 


direktdr 


- Tebrikler! 


■ Sizi kutlanm! 


ktiyente 


jEnhorabuena! 


jLe felicito! 


(kiiyenta) 


enora-buena! 


fe felithito! 


propuesta 


tbifra 


- Dogum gunun(iiz) kutlu olsun! 


thita 


jFeliz cumpleafios! 


kornpra 


felfth kumple- 


inyos! 


benta 


sekretariya 


- Huzur iginde 


yatsin! 


kontrato 


jQue en paz descanse! 


sukursa! 


ke en path deskanse! 


reuniyon 


herente 184 185 bin isteme i Z i N iSTEME 
Pidiendo permiso NOT: izin isterken cumleye genellikle ^Puedo .,.? 
(.., yapabilir miyim?) diye baslamr. ^Podria ...?, 
"yapabilir miydim?" anlammda datia nazik bir ifadedir. 

- Size yardim edebilir miyim? 
iPuedo ayudarle? 

puedo ayudarle? 

- izin vcnn de size yardim edeyim. 

Permitame que le ayude. 
permitame ke le ayude • Bu kapidan gikabilir miyim? 
i,Puedo salir por esta puerta? 
puedo salir por esta puerta? 

- Buraya oturabilir miyim? 

I Puedo sentarme aqui? 
puedo sentarme aki? 

- Pertcereyi acabilir miydik? 

^Podriamos abrir la ventana? 
podriyamos abrir la bentana ? - iceri girebilir miyim? 

I Puedo entrar? 
puedo entrar? 

- Bu iskemleyi alabilir miyim? 

^Puedo tomar esta silla? 
puedo tomar esta siyya? 

- Erken gidebilir miyim? 
iPuedo salir temprano? 
puedo salir temprano? ■ Telefonunuzu kullanabilir miyim? 

i,Podria utilizar su telefbno? 
podria utillthar su teiefono? 

■ Burada bekleyebilir miyim? 

iPuedo esperar aqui? 
puedo esperar aki? 

■ Sunu (ustiime) deneyebilir miyim? 
i,Podria probar esto? 

podriya probar esto? 

- Kapiyi acmamm bir sakmcasf var mi? 
i,Le importa si abro la puerta? 
le importa Si abro la puerta? 186 Kabul etme KABUL ETME 


La aprobacion 


- Evet! 

jSi! 
si! 


- Tamam! 

jVale! 
bile! 


- Olur! 

" jDe acuerdo! 
de akuerdo! 


- Peki! 

jDe acuerdo! 
de akuerdo! 


- yok iyil 

[Muy bien! 
muy biyen! 


- Memnuniyetle! 
jCon mucho gusto! 
kon muqo gtisto! 


- Tabii! 
jClaro! - jPorsupuesto! 
klaro! - por supuesto! 


- Ku§kusuz! 
iSin duda! 
sin duda! 


- Elbette! 
jDesde luego! 
d&sde luego! 


- Kesinlikle! 

iAbsolutamente! 

absolutamente! 


- Sizi destekliyorum! 
jLe apoyo! 
le apoyo! 


- Sizin tarafimzdayim! 

jEstoy con usted! 
estoy kon usteftb)! 


- Seninle birlikteyim! 
jEstoy contigo! 
estoy kontigo! 


- Kabul ediyorum! 
j Estoy conforme! 
estoy konfdrme! ■ Size tarn am en katiliyorum! 
j Estoy completamente de acuerdo con usted! 
estoy kompletamente de akuerdo kon uste(th)! 187 


Kabulefmeme; KABUL ETMEME 
La negacion Hayirl 


- Olmaz! - Olamaz! 


jNo! 


[No puede ser! 


no! 


no puede ser! 


Yapamam! 
iNo puedo hacerio! 
no puedo atherio! 

- Kusura bakmayin ama yapamam! 
jLo siento mueho pero no puedo! 
to siyento mugo, pern no puedo! 

- Maalesef yapamam! 

jDesgracradamenfe no puedo! 
des-grathiyada-mente n6 puedo! 

- Kesinlikle olmaz! 

iAbsolutamente no puede ser! 
absoluta-mente no puede ser! 

■ Katilmiyorum! 

jNo estoy de acuerdo! 
no estoy de akuerdo! 

■ Kabul etmiyorum! 
jNo acepto! 

no athSpto! 


Kahvalti KAH VALT! 
El desayur.o 
Biliyor musunuz? 

ispanya'da sabah kahvaltisinda peynir ya da zeytirt isteye- 
cek olursaniz, garsori 50k sasinr! ■ Kahvalti eimek istiyorum. 

Quiero desayunar. 
kiyero desayunar 

- Qay/Kahve ve kahvalti liitfen. 
Desayuno con te/cafe por favor. 
desayuno kon te/kafe por fabor 

■ Kahvaltida ne yemek istersiniz? 
^Que desea usted para el desayuno? 

k6 desea uste(th) para el desayuno? 

■ Wleyve suyu ister misiniz? 

^Quiere usted zumo? 
kiyere ustefth) thurno? 188 189 Kamping - Kizarmis ekmek getirir misiniz? 

i,Podria traerme pan tostado? 
podriya traerme pan tostado? 

- Sahanda yumurta istiyorum. 
Quiero huevos fritos. 

kiyero uebos fritos KAHVALTIYLA IL 


G1LI SOZCUKLER 


- Vocabularro 


bai 


la miel 


miyel 


bey kin 


ei tocino 


tofhino 


gay 


el te 


te 


domates 


el torn ate 


tomate 


ekmek 


el pan 


pan 


jambon 


el jamon 


hamon 


kahve 


el cafe 


kafe 


kizarmis ekmek 


el pan tostado 


pan tostado 


limon 


el limon 


limon 


meyve 


la fruta 


fruta 


meyve suyu 


el zumo 


thumo 


peynir 


el queso 


keso 


portakal suyu 


el zumo de naranja thumo de naranha 


regel 


la mermelada 


mermelada 


salam 


el salchichon 


salgigon 


Siit 


la leche 


lege 


siitlii kahve 


el cafe con leche 


kafe kon lege 


tereyag 


la mantequilla 


mantekiyya 


yumurta (kati) 


el huevo duro 


uebo dCtro 


(rafadan) 


el huevo pasado 


uebo pas&do 
por agua 


por agua 


(sahanda) el huevo frito 


uebo frito 


zeytrn 


la aceituna 


atheytuna KAMPiNG 
Camping CAMPING 
Kamping PROHIBIDO ACAMPAR 

Kamp yapmak yasaktir - lyi bir kamp yen anyoruz. 

Estamos buscando un buen sitio para hacer camping. 
estamos buskando un buen sitiyo para ather kamping 

- Burada kamp yapabilir miyiz? 
^Se puede hacer camping aqui? 
se puede ather kamping aki? 

- Kamp yeriniz var mi? 

iTiene usted terreno de camping? 
tiyene uste(th) terreno de kamping? 

- Kampingde bo§ yer var mi? 
iTiene parcelas libres? 
tiyene parthelas libres? 

- Bu yakinlarda kamp yapabifecegimiz bir yer var mi? 

;.Aqui cerca hay un terreno donde podemos hacer camping? 
aki therka ay un terreno donde podemos ather kamping? 

■ Qadinmizi nereye kurabiliriz? 
i,D6nde podemos montar nuestra tienda? 

donde podemos montar nuestra tiyenda? 

■ Cadir icin uygun yer var mi? 

(.Hay un terreno apropiado para poner la tienda? 
ay un terreno apropiyado para poner la tiyenda? 190 191 Kamping 

- Karavanimizi nereye brrakabiliriz? 

£D6nde podemos dejar nuestra caravana? 
donde podemos debar nuestra karabana? 


Kamping - Tuva letter nerede? 
i Donde estan las aseos? 
donde estan fas aseos? 

■ Burada du§ var mi? 
;Hay duchas aqui? 
ay dugas aki? - Tuvaletier binamn arkasmda. 

Los aseos estan detras del edfflao. 

los aseos estan detras del edifithiyo 

- Nerede gamafiryrkayabilrrrz? 

i Donde podemos la var la rapa? 
donde podemos labar la ropa? - Burada ate§ yakabilir miyiz? 

iPodemos encenderuna hoguera aqui? 
podemos enttmnder una ogera aki? 

- ?6pii nereye atacagiz? - Q6p brdonu nerede? 

i,D6nde depositaries la basura? ^Donde esta el cubo de basura? 
donde depositamos la basura? donde esta el kubo de basura? 

- Cadir iicreti ne kadar? 

i,Cuanto cuesta la tienda de campafia? 
kuanto kuesta la tiyenda de kampanya? 

- KisJ ba§ina... 
Qadir basjna... 

Araba bas ma fiyati ne kadar? 

iCuanto cuesta por persona? kuanto kuesta por persona? 
... tienda? ... tiyenda? 

... vehiculo? ... beikulo? 

- Nereden yiyecek alabiliriz? 

I Donde podemos comprar alimentos? 
donde podemos komprar alimentos? 192 KAMPJNGLE lLGILi SQZCUKLER -Vocabulario ate? 
bid on 
gad it 

gaki 

gamasjr 

gekig 

gop 

56 p kutusu 

duf 

el fen en 

gun 

hamak 

ip 

kamp yapmak 

kamping 

karavan 

kirli 

kifi baf ma 

konserve agacagi 

matara 

□cak 

odun 

odemek 

pusula 

sirt gantasi 

silte 

temiz 

tu valet 

tiipgaz 

uyku tuiumu 

yikamak 

yiyecek la hoguera 

el bidon 

la tienda 

(de campafia) 

la navaja 

la ropa 

el martillo 

la basura 

el cubo de basura 

la ducha 

la linterna 

el dia 

la hamaca 

la cuerda 

tiacer camping 

el camping 

la caravana 

sucio (-cia) 

por persona 

el abrelatas 

la camtimplora 

la cocina 

la lena 

pagar 

la brujula 

ia mochila 

el colchon 

limpio (-pi a) 

los aseos 

el cartucho de gas 

el saco de dormir 

lavar 

los alimentos ogera 

bidon 

tiyenda 

(de kampanya) 

nabaha 

ropa 

martiyyo 

basura 

kubo de basura 

duqa 

linterna 

diya 

amaka 

kuerda 

ather kamping 

kamping 

karabana 

suthiyo 

por persona 

abrelatas 

kamtimplora 

kothina 

lenya 

pagar 

bruhula 

mogiia 

koigon 

limpiyo 

aseos 

kartitgo de gas 

sako de dormir 

labar 

alimentos 193 Karakol Karakoi KARAKOL 
La comisana de policia ■ Burada polis karakolu var mi? 
£Hay una cotnisaria de policia aqui? 
ay una komisariya de polithiya aki? 

■ En yakin polis karakolu nerede? 

iDonde esta la comisana de policia mas cercana? 
donde esta la komisariya de polithiya mas therkana? - Yardiminiza ihtiyacim var. 
Necesito su ayuda. 
netbesito su ayuda - Birsjkayette bulunmakistiyorum. 

Quiero formular una redamaddn. 
kiyero formular una rekiamathyon ■ Bir hirsizlik olayini bildirmek istiyorum. 
Quiero hacer una reclamacion por un robo, 
kiyero ather una rekiamathyon por un robo ■ Arabam calindi. 

Me han robado e! coche. 
me an robado el koge 

■ Cuzdanimi galdilar. 

Me han robado fa carters. 
me an robado la kartera ■ Kapi kilidini zorlamis lar. 

Han forzado la cerradura. 
an fortha~do la therradura 

■ Qantami kaybettim. 
He perdido mi bolso. 
e perdido mi bolso ■ Qalinan esyalan bildirin. 
Declare usted los efectos robados. 
dekl£re uste(th) Sos efektos robados ■ Bu adam bana hakaret etti. 

Este senor me ha insultado. 
esfe senyor me a insultado Bu adam sugludur. 

Este hombre es culpable. 

este ombre es kulpable - Bir cinayet olayini bildirecegim. 

Voy a hacer una reclamacion por un asesinato. 
boy a ather una rekiamathyon por un ase$inato 

- Dilinizi iyi anlamiyorum. 
No entiendo bien su lengua, 
no entiyendo biyen su lengua 

- Bir tercumana/avukata ihtiyacim var. 

Necesito un interprete/abogado, 
nethesito un interprete/abogado - Ben SLicsuzum 

Soy inocente. 
soy inothente 

■ Tamginiz var mi? 
iTiene usted algun testigo? 
tiyene ustefthi algun testigo ■ Bu benim sugum degil. 
No es culpa mia. 

no es kulpa miya 

■ Hirsizlan gbrdiinuz mu? 
iHa visto usted a los fad rones? 

a bisto uste(th) a los ladrones? • Kimliginizi gorebilir miyim? 
i,Puedo ver su came de identidad? 
puedo ber su karne de identida(th)? 

■ Pasaportunuzu bana verin Ititfert. 
Deme su pasaporte por favor. 
deme su pasaporte por fabor ■ Endi§elenmeyin. 

No se preocupe. 
nd se preokupe ■ Arastiracagiz. 
Vamos a investigar. 
bamos a inbestigar • ifadenizi imzalaym Piitfen. 

Firme su decfaracion por favor. 
firme su deklarathyon por labor 194 195 Karakol KaWao KARAKOL iLE iLGJLi SOZCOKLER 


- Vocabulario 
agiklamak 


decfarar 


deklarar 
araftirma 


la investigacion 


inbestigathydn 
avukat 


el abogado 


abogado 
cinayet 


el asesinato 


asesinato 
ciizdan 


la carte ra 


kartera 
galmak 


robar 


robar 
hakaret etmek 


insultar 


insultar 
hakim 


el juez 


hueth 
hapishane 


la carcei 


karthel 
hirsiz 


el ladron 


ladron 
hirsizlik 


el robo 


robo 
ifade 


la declaracion 


deklarathyon 
istemek (talep) 


pedir 


pedir 
karakol 


la co mi sari a 


komisariya 


de policia 


de polithiya 
kaybetmek 


perder 


perder 
kill! 


la cerradura 


therradura 
kimlik 


el carne 


kame 


de identidad 


de identidafth) 


savci 


el fiscal 


fiska! 


suclu (kabahatli) 


culpable 


kulpable 
sugsuz 


inocente 


inothente 
§ikayet 


la reelamacion 


rektamathydn 
tanik 


el testi go 


testigo 
tarif etmek 


describir 


deskribir 
tercuman 


el interprete 


interprete 
tutuklu 


detenido (-da) 


detenido 
yakin 


cercano (-na) 


therkano 
yardim 


la ayuda 


ayuda 
zorlamak 


forzar 


forthar 

KASAP 
La carniceria ■ Bir kilo bonfile lutfen. - ButQn kalsin. 

Un kilo de solomillo por favor. Dejelo entero. 

un kilo de solomiyyo por fabor dehelo entero 

- Bir kilo az yagli dana kiymasi istiyorum. 

Quiero un kilo de carne picada de ternera con poca grasa, 

kiyero un kilo de kame pikada de ternera kon poka grass 

- iki kilo kuzu pirzolasi verir misiniz? 

^Podria darme dos kilos de chuletas de cordero? 
podriya darme dos kilos de guletas de kordero? 

- Dana etinin kilosu kaca? 
iCuanto cuesta el kilo de ternera? 
kuanto kuesta el kilo de ternera? 

- Etin yaglarmi temizleyin lutfen. 
Limpie las grasas de la carne por favor. 
limply e las grasas de la kame por fabor 

- Kuzu cigeri var mi? 

(.Tiene usted higado de cordero? 
tiyene uste(th) igado de kordero? KASAPLA 

bonfile 

dana eti 

et 

kaburga 

kiyma 

koyun eti 

kufbafi 

kuzu 

parca et 

pirzola 

sigir 

yag iLGiLi SOZCOKLER - Vocabulario el lomo 


lomo 


la ternera 


ternera 


la carne 


karne 


las costillas 


kostiyyas 


la carne picade 


kame pikada 


el cordero 


kordero 


la came para gui 


sar karne para gis 


el cordero 


kordero 


el morcillo 


morthiyyo 


la chuleta 


guleta 


la carne de vaca 


karne de baka 


la grasa 


grasa 196 197 Kirtasiyeci RMMRMMMMHMHM KIRTASi YECi 
La papeleria 
- Dosya kagidi var mi? 
i,Tiene usted papel de escribir? 
tiyene uste(th) papel de eskribir? 

■ Mektup kagidi ve zarf istiyorum. 
Quiero papel para cartas y sobres. 
kiyero papel para kartas y sobres 

■ §u kartpostailan aliyorum. 

Me compro estas tarjetas postales. 
me kompro estas tarhetas postales 

■ Bir diizine kur§un kalem verin lutfen. 
Deme una docena de lapices por favor. 
deme una dothena de lapifbes por fabor 

■ Burada fotokopi gekiliyor mu? 

iSe sacan fotocopias aqui? 
se sakan fotokopiyas aki? 

■ Suluboya var mi? 
iTiene usted acuarelas? 
tiyene uste(th) akuardlas? 

■ Burada gazete satiliyor mu? 
i,Se venden periodicos aqui? 
se benden periyodikos aki? 198 Kirtasiyeci KIRTASIYEYLE [LGlLl SOZCUKLER - Vocabulario ambala] kagidi 


el papel de 


papel de 
envolver 


enboiber 


bio knot 


la libreta 


libreta 


boy a kalemi 


lapices de colores 


lapithes de kolores 


cetvel 


la regla 


regla 


defter 


el cuademo 


kuademo 


dolma kalem 


la pluma 


pluma 


dosya 


la carp eta 


karpeta 


etiket 


la etiqueta 


etMta 


kaiemt!ra§ 


el sacapuntas 


sakapuntas 


kareli kagit 


el papel cuadrado 


papel kuadra'do 


kartpostal 


la tarjeta postal 


tarbeta postal 


kagit 


el papel 


papel 


kur§un kalem 


el lapiz 


lapith 


kutu 


la caja 


kaba 


mektup kagidi 


el papel para cartas papel para kartas 


miirekkep 


la tinta 


tinta 


silgi 


la goma (de borrar) goma (de borrar) 


suluboya 


ia acuarela 


akuarela 


tiikenmez kalem 


el boligrafo 


boligrafo 


ucak zarf; 


el sobre de avion 


sdbre de abiyon 


yagli boy a 


e! oleo 


6leo 


zamk 


la cola 


kola 


zarf 


el sobre 


sobre 199 Krsartmalar KISALTMALAR 
Algunas abreviaciones 

Cia. 


?ta s - 
Depto. 


Ud./Uds 
TVs 
|V;« 


* 


Cia. 


Compafiia 


§irket 


C.P. 


Codigo Postal 


Posta Kodu 


Depto. Departamento 


Daire (Ofls) 


DM 


Docurnento Nacional 
Kimlik belgesi 
de identidad 
1 


Information 


Danis,ma 


IVA 


Impuesto sobre 
Valor Anadido 


el 
KDV 


Ptas 


Pesetas 


Pesetas 


Pts. 


Pesetas 


Pesetas 


S.A. 


Sociedad Anonima 
Anonim §irket 


Sr. 


Sefior 


Bay 


Sra. 


Se flora 


Bayan 


Srta. 


Sefiorita 


Bay an (bekar) 


TVE 


Television Espafiola 
ispanyol Televizyonu 


UdJUds Usted/Ustedes 


Siz/Sizler (rssmT) 200 Kitapgi K1TAPQ1 
La libreria 
- Bu yakinlarda kitapgi var mi? 

^Hay una libreria aqui cerca? 
ay Ona libreriya aki tberka? 

- Ne tiir kitap anyorsunuz? 

iQue tipo de libros busca Listed? 
ke tipo de libros biiska uste(th)? 

■ Edebiyat kitaplanna bakmak isterdim. 

Quisiera ver los libros de literature. 
kisiyera ber !os libros de titeratiira 

- En gok satilan kitaplar hangileri? 
^Cuales son los libros mas vendidos? 
kuaies son los libros mas bendidos? 201 Kitapgi - Yeni g.kan/Indirimli kitaplan gorebilir miyrm? 

^Fodrra ver las novedadesflas ofertas? 
podriya berlas nohedades/ofertas? 

- Bana Fyr bir rehber tavsiye edebilrr misiniz? 
iPodna usted recomendarme una buena quia"? 
podnya uste(tii) rekomendarme una buena giya? 

- 'spanyol resim sanat.yla Mgili bir kitap arryon/m 

Estoy buscando un libra sobre la pjntura espanola " 
estoy buskando un Ubro sobre la pintura espanySIa 

- Sizde Ispanyolca-Tiirkce sozliik var mi? 
dTiene usted algun drccionario espafiol-turco? 
tiyene uste(th) algun dikfkiyonariyo espanyol-turko? 

- (spanyolca bgrenmek icin Mtaplannu var mi' 
iTiene usted libros para aprender espafiol? 
tiyene uste(t£) libros para aprender espanyol? 

- Burada gazeie ve dergi satilir mr? 
iSe venden periodicos y revistas aqui? 
se benden periyddikos i rebistas aki? ' 

- Madrid yoresinin haritasini istiyorum 

Qwero un mapa de la region de Madrid 
kiyero un maps de la rehiyon de Madri(th) 

• §ehrr planlan hangi boliimde? 
<■ Err que seccion estan los pianos de la ciudad? 
m ke sekthiydn estan los pianos de la tbiyudaftb)? Konser 


- Hangi orkestra galiyor? 

^Que orquesta es? 

ke orkesta es? 

- Kim yonetiyor? 
iQuien dirige? 
kiyen dirihe? 

- Hangi tijr miizigi tercih ediyorsunuz? 
i,Que tipo de musica prefiere usted? 
ke tipo de musika prefiyere uste(th)? 

- Oda miizigi sever misiniz? 
l\-e gusta la musica de camara? 

te gusta la musika de kamara? 

- Programi gorebilir miyim? 

^Puedo ver el programa? 
puedo bar el programa? 

KONSERLE ILGiLI SOZCQKLER - Vocabulario bando 


la banda 


banda 


besteci 

bilet 


el compositor 
la en trad a 


kompositor 
entrada 


klasik miizik 
konser 


la musica clasica 
el concierto 


musika klasika 

konthiyerto 


konser salon. 


la sala de 
conciertos 


sata de 

konthiyertos 


koro 

muzisyen 
nefesli calgilar 


el coro 
el musico 

los instrumentos 
de viento 


koro 
musiko 
instrumentos 
de biyento 


oda miizigi 


la musica 

de camara 


musika de 
kamara 202 205 Kortser 

orkestra 
pop miizigi 
program 
resital 
rock miizigi 
so list 
soprano 
fan tenor 

vurmali galgifar 

yayli calgilar 

yonetmek la orquesta 
la musica pop 
e[ programa 
el recital 
la musica rock 
et/la solista 
la soprano 
el canto 
el director 
de orquesta 
el tenor 

I os instrurnerttos 
de percusion 
los instruments 
de cuerda 
dirigir orkesfa 

musica pop 
programa 

rethital 

musika rok 

solista 

soprano 

kanto 

direktor de 

orkesta 

tenor 

instruments 

de perkusyon 

instruments 

de kuerda 

dirihir 
206 


Kuafor KU AFOR 
La peluquerfa de senoras 
':'" . . , j. - Yikama ve mizanpli istiyorum liitfen. 

Lavar y marcar por favor. 
labar i markar por fabor 

- Sagrnu kestirmek/taratmak istiyorum. 
Quiera que me corte/peine el peto. 
kiyero ke me korte/peyne el polo 

- <pok beklemem gerekiyor mu? 
i,Debo esperar mucho? 

debo esperar mugo? 

■ Liitfen kremli §ampuan kullanrn. 

Utilice un champu con suavizante por favor. 
utilithe un gampu kon suabiithante por fabor 

■ Sag kurutma makinasi gok sicak. 
El secador esta demasiado caliente. 
el sekador esta demasiyado kaiiyente ...... : 207 Kuafor 

- Sa? modelimi degis tirmek istiyorum. 
Quiero cambiarme el peinado. 

kiyero kambiyarme el peynado 

- Perma yaptirmak istiyorum. 
Quiero hacerme una permanente. 
kiyero hatherme una permanente 

- Sacjmi boyatmak istiyorum. 
Quiero tefiirme el pelo. 
kiyero tenyirme el pelo 

- Sagimin rengini degistirmek istiyorum. 
Quiero cambiarme el color del pelo. 
kiyero kambiyarme el kolor del pelo 

- Da ha agik/koyu bir renk isterdim. 

Me gustaria tener un tono mas claro/oscuro. 
me gustariya tener un tono mas ktaro/oskuro - Sacjmi sanya boyatmak istiyorum. 
Quiero tefiirme el pelo de rubio. 
kiyero tenyirme el pelo de rubiyo ■ Akian ortmek istiyorum. 
Quiero disimular las canas. 
kiyero disimular las kanas • Topuz/Atkuyrugu yapmanizi istiyorum. 

Quiero que me haga un mofio/una cola. 
kiyero ke me aga un mdnyo/una kola ■ §u perukayi kullanmak istiyorum. 

Quiero utilizar esta peluca. 
kiyero utilithar esta peluka 

■ Manikiir ve pedikur de istiyorum. 

Quiero manicura y pedicura tambien. 
kiyero manikura I pedikura tambien 208 KUAFORLE iLGiU SSZCUKLER - Vocabulario ak 


la cana 


kana 


atkuyrugu 


la cola 


kola 


ayna 


el espejo 


espeno 


bah§i§ 


la propina 


propina 


boy a ma k (sag) 


tefiir 


tenyir 


dalgali 


rizado (-da) 


rithado 


diiz 


liso (-sa) 


liso 


esmer (renk) 


moreno (-na) 


moreno 


fon 


el secador de pelo 


sekaddr de pelo 


ka§ 


la ceja 


theha 


kesmek 


cortar 


kortar 


kizil (renk) 


pelirrojo (-ja) 


petirrdho 


kumral (renk) 


castafio (-fia) 


kastanyo 


makyaj 


el maquillaje 


makiyyahe 


manikur 


la manicura 


manikura 


mizanpli yapmak 


marcar (el pelo) 


markar 


model 


el modelo, el estilo 


modelo, estilo 


oje 


la laca de ufias 


laka de unyas 


pedikur 


la pedicura 


pedikura 


perma 


el permanente 


permanente 


peruka 


la peluca 


peluka 


randevu 


la cita 


thita 


renk 


el color 


kolor 


renksiz 


incoloro (-ra) 


inkoloro 


sag kremi 


la crema suavizanteArema suabithan 


sag kurutma 


el secador de pelo 


sekaddr de pelo 


makinesi 


sari (renk) 


rubio (-bia) 


rubiyo 


sicak 


caiiente 


kaliyente 


soguk 


frio (-a) 


friyo 


sampuar 


el champu 


gampu 


taramak 


peinar 


peynar 


tirnak 


la una 


unya 


topuz 


el mono 


monyo 


yikama 


el lavado 


labado 209 
KURU TEMIZLE YiCI 
La tintoreria 
- Bu ceketi temizletmek istiyorum. 
Quiero tener esta chaqueta limpiada. 
kiyero tener esta gaketa limpiyada 

- Kuru temizleme olacak, degrl mi? 

Sera limpieza seca, ^verdad? 
sera limpiyetha seka, berda(th)? 

- Yalruzca iitii istiyorum. 
Quiero solo planchado. 
kiyero solo plangado 

- Bu leke gikar mi? 

iSe puede quitar esta mancha? 
se puede kitar esta manga? 

- Bu ne lekesi? 
iQue mancha es este? 
ke manga es este? 210 Kuru tern iz ley ici - Ka$a olur? 


iCuanto costara? 
kuanto kostara ? 


- Ne zaman hazir olur? 
£.Cuando estara listo? 
kuando estara iisto? 
- Bana en krsa zamanda lazim. 
Me hace falta lo 


mas pronto posible. 
me athe falta lo 


77as pronto posible 
KURU TEMIZLEMEYLE iLGlLI SOZCUKLER - Vocabulario 


acele 


urgente 


urhe~nte 


ceket 


la chaqueta 


cak&ta 


etek 


la falda 


falda 


hazir 


listo (-ta) 


listo 


kuru temizleme 


la limpieza seca 


limpiyetha seka 


leke 


la mancha 


manga 


lekeyi gikarmak 


quitar la mancha 


kitar la manga 


palto 


el abrigo 


abrigo 


panto! on 


el pantalon 


pantalon 


perde 


la cortina 


kortina 


temizlemek 


limpiar 


limpiyar 


iitCileme 


el planchado 


plangado 


utulemek 


planchar 


plangar 
211 Kutlama KUTLAMA 
Felicitaciones 
Biliyor musunuz? 

ispanya'da bir kisi hangi azizin ya da azizerrin admi ta§i- 
yorsa, o aziz ya da azizenin giinu de tipki dogumgiinu gibi kut- 
iamr ve o gune el santo denir. ■ Dogumgitnun kutlu olsun! 

iCumpleafios feliz! 
kumple-anyos fetith! 

■ Tebrikler! 
jEnhorabuena! 
enora-buena! ■ Aiziz guniin kutlu olsun! 

jFeliz santo! 
fetith santo.' 

■ Seni kutlanm! 
jTe felicito! 

fe felithito! -Yeni dogan gocugunuz icin sizi kutlanm. 

Le felicito por su hijo recien nacido. 
le felithito por su iho rethiyen nathido ■ Aferin! 

i Bravo! 
braboi 

■ Mutlu yillar! 

jFeliz ano nuevo! 
fetith anyo nuebo! - Bravo! 

i Bravo! 
braboi 

- Mutlu Noel'ler! 
jFeliz Navidad! 
fetith nabida(th)! 

212 Krtapci K.ITAPQIYLA ILG 


ILI SOZCUKLER - 


Vocabuarro 


aktualite dergisi 


las revistas 


rebistas de 
de corazon 


korathdn 


aramak 


buscar 


buskar 


bilgisayar 


el inform atico 


informatiko 


bilim 


la ciencia 


thiyenthiya 


bilim kurgu 


la ciencia Ficcion 


thiyenthiya fikthiydn 


biyografi 


la biografia 


biyografiya 


bdliirn 


la seed on 


sekthiydn 


cap sczliigi; 


el diccionario 


diktbiyona'riyo 
de bolsillo 


de bolsiyyo 


56v iri 


la traduccion 


tradukthiyon 


gizgi roman 


[os comics 


komiks 


gocuk kitabt 


el libra infantil 


libro infantil 


den em e 


el ensayo 


ensayo 


dergi 


la revista 


rebista 


dil 


la lengua 


lengua 


edebiyat 


la iiteratura 


Iiteratura 


gazete 


el period ico 


periyodiko 


harita 


el mapa 


mapa 


masal kitabi 


el libro de fabulas 


libro de fabulas 


dykii 


el cuento 


kuento 


plan 


el piano 


piano 


rehber 


la guia 


giya 


resim sanati 


ia pintura 


pintura 


resimli 


ilustrado (-da) 


ilustrado 


roman 


la novela 


nobela 


sanat 


el arte 


arte 


sozluk 


el diccionario 


dikthiyonariyo 


siir 


la poesia 


poesiya 


tarih 


ia historia 


istdriya 


tavsrye etmek 


recomendar 


rekomendar 


yol haritasi 


el mapa de 


mapa de 
carreteras 


karreteras 203 Konser KONSER 
El concierto 
Muzik meraklilan igin: 

Madrid'te ekimden hazirana kadar klasik muzik konserleri: 
Auditorio Nacional de Musica (Ulusal Konser Salonu), 
C/Principe de Vergara, 146. En yakin metro istasyonu: Cruz de 
Rayo. Tel: (91)337 01 00 

Ayrica Colon meydanindaki Madrid Kenti Kiiltur Merkezi 
(Central Cultural de la Villa de Madrid)'te cesitii kultur ve muzik 
etkinlikleri duzenlenir. En yakin metro istasyonu: Colon. . 
Tel: (91) 575 60 SO - Bu ak§am konsere gidelim. 

Vamos a I concierto esta noche. 
bamos a! konthiyerto esta /idee 

- Yannki konser icin iki biletim var. 

Tengo dos entradas para el concierto de manana. 

tengo dos entradas para el konthiyerto de manyana 

- Biletler nerede satilryor? 

iDonde se venden las entradas? 
Donde se benden las entradas? 204 KU YUMCU 
La joyeria Kuyumcu 
i f %>' 


:' ft 


■ Alton yuzuklere bakmak istiyorum. 

Quiero ver los anillos de oro. 
kiyero bar los aniyyos de oro 

■ Glim Lis kolyeleri gosterir misiniz? 

i,Podrfa mostrarme los col [a res de plata? 
podriya mostrarme los koyydres de plata? 

■ §u zinciri bana tartar mrsimz? 

^Podria pesarme esta cadena? 
podriya pesarme esta kadena? 

■ Sizde alyans (nisan yiizugii) var mi? 
^Tiene listed anillos de boda? 

fryen e uste(th) aniyyos de boda? 

- Ka? karat olsun? 

iCuantos quilates quiere listed? 
kuantos kilates kiyere uste(th)? 213 Kuyumcu Li man - Sunlar kiymetli/yan kiymetli taslar mi? 

iAquellas son piedras preciosas/semipreciosas? 
ak6yyas son piyedras prethiyosas/semi-prethiyosas? 

- Ufak tefek hediyelik esyalanniz var mi? 

iJiene usted pequefios articulos de regalo? 
tiyene uste(th) pekenyos artikulos de regalo? KUYUMCULUKLA 

akik 

altin 

a [tin kaplama 

alyans 

ayar 

bilezik 

el mas 

gram 

gumii§ 

giimiif kaplama 

halka kiipe 

igne 

inci 

karat 

kehribar 

kiymetli ta§ 

kolye 

kiipe 

mercan 

pirlania 

sahici 

topaz 

yakut 

yan kiymetli ta§ iLGiLf S62CUKLER - Vocabulario ye§im 
yiiziik 
zincir 
ziimriit el agata 

el oro 

chapado de oro 

el anillo de pod a 

el quilate 

la pulsera 

el diamante 

el gramo 

la plata 

plateado 

el aro 

et prendedor 

la perla 

el quilate 

el am bar agata 

oro 

gap6do de oro 

anlyyo de boda 

kilate 
pulsera 

diyama'nte 

gramo 

plata 

plateado 

aro 

prendedor 

perla 

kilate 

ambar la piedra preciosa piyedra prethiyosa el collar 

el pendiente 
el coral 
el brillante 
genuine) (-na) 
el topacio 
el rubi 
ia piedra 
semipreciosa 
el jade 
el sortija 
la cadena 
el esmeralda koyyar 

pendiyente 

koral 

briyyante 

henuino 

topathiyo 

rubi 

piyedra 

semhprethiyosa 

hade 

sortiha 

kadena 

esmeralda 


Li Wl AN 
El puerto 
■ Umana nereden gidilir? 

6 Por donde se va al puerto? 
por donde se ba ai puerto? 

- Yolcu vapurlan rihtimma nasil gidilir? 

, Como se va al muelle para los barcos de crucero? 
komo se ba al mueyye para los barkos de kruthero? ■ Feribot nhtimina gitmek istiyoruz. 

Queremos ir al muelle de transbordadores. 
keremos ir al mueyye de transbordadores 

- Gi§eler nerede? 
^Donde estan las taquilias? 
ddnde estan las takiyyas? 214 215 Liman - Maflorca igin birinci mevki ikr bilet istiyorum. 

Quiero dos billetes de primera clase para Mallorca. 
kiyero dds biyyetes de primera kiase para Mayydrka 

- Gidi§-donii§ bileti ne kadar? 
iCuartto cuesta et billete de ida y vuelta? 
kuanto kuesta el biyyete de ida y buelta? 

- Gemiye saat ka^ta biriiyoruz? 

lA que hora nos embarcamos? 
a ke 6ra nos embarkamos? 

- Gemi saat kagta hareket ediyor? 
lA que hora zarpa el barco? 

a ke ora tharpa el barko? 

- Saat ka?ta varacagiz? 
i,A que hora ifegamos? 
a ke ora yegamos? 

- Geminin doktoru nerede? 
i.D6nde esta el medico del barco? 
donde esta el mediko del barko? 

- Bana deniz tutmasma kar§i bir sey verebilir misiniz? 
iPodria usted darme algo contra el mareo? 

podriya ustefth) darme algo kontra el mareo? 


216 Liman DENiZ YOLCULUGUYLA [LGiLi SOZCUKLER - Vocabulario cankurtaran 


el chaleco 


gateko 


yelegi 


salvavidas 


salbabidas 


demir almak 


zarpa r 


tharpar 


demir atmak 


echar anclas 


agar anklas 


deniz 


el mar 


mar 


deniz feneri 


el faro 


faro 


deniz tutmasi 


el mareo 


mareo 


deniz yolculugu 


el crucero 


kruthero 


feribot 


el transbordador 


transbordaddr 


filika 


el bote salvavidas 


bote salbabidas 


gemi 


el barco 


barko 


gemide 


a bordo 


a bordo 


gemiden inmek 


desembarcarse 


desembarkarse 


gemiye binmek 


embarcarse 


embarkarse 


giiverte 


!a cubierta 


kubiyerta 


iskele tarafi 


el babor 


babor 


kamara 


el ca ma rote 


kamardte 


kaptan 


el capitan 


kapitan 


liman 


el puerto 


puerto 


miirettebat 


la tripulacion 


tripulathyon 


rihtim 


el muelle 


muiyye 


sahil 


la casta 


kosta 


sancak tarafi 


el estribor 


estribor 


tayfa 


el marinero 


marinero 
217 ■ ■ Maddeler 
I MADDELER 
Algunas materias 

aJtin 


el oro 


oro 


bakir 


el cob re 


kobre 


bronz 


el bronce 


bronihe 


cam 


el vidrio 


hidriyo 


CeNk 


el acero 


athero 


demir 


el hierro 


yerro 


den 


el cuero 


kuero 


el yapimi 


hecho a mano 


ego a mano 


gumiis. 


la plata 


plata 


ipek 


la seda 


seda 


kagit 


el pa pel 


papel 


maden 


el metal 


metal 


pamuk 


el algodon 


algodon 


paslanmaz gelik 


el acero inoxidable 


athero inoksida~hle 


plastik 


el plastico 


plastiko 


porselen 


la porcelana 


porthelana 


sentetik 


sintetico (-ca) 


sintetiko 


seramik 


la ceramica 


theramika 


tahta 


la madera 


madera 


yiin 


la lana 


lana 218 Magaza M A G A Z A 
Los grandes almacenes 
(Ayrica alisverisle ilgili ba§liklara bakiniz.) 

- Buyiik magaza Ian n agik oldugu saatler nedir? 

iCual es el horario de los grandes almacenes? 
kual es el or&rlyo de los grandes atmathenes? - ... nerede? 
iDonde esta ...? 
donde esta ...? 

■ ... hang: katta? 
^En que piso esta ...? 
en ke piso esta .,.? 

■ Acil gikif kapisi nerede? 

I Donde esta la salida de 

emergencia? 

donde esta la salida de 

emerhenthiya? - ...'e nasil gidebilirim? 

i,C6mo puedo ir a ...? 
kdmo puedo ir a ...? 

■ Nereden gikabilirim? 
i,Por donde puedo salir? 

por ddnde puedo salir? 

- Bodrum katta neler var? 

iQue hay en el sotano? 
ke ay en el sotano? 219 - Erkek katmda indirim var mi? 
i,Hay rebajas en el piso de caballeros? 
ayrebahas en el piso de kabayyeros? 

- Mobilya bolumiiniin hangi katta oldugunu biliyor 
musunuz? 

iSabe usted en que piso estan los muebles?. 

sabe uste(th) en ke piso estan los muebles? 

- Yiiruyen merdivenler ne tarafta? 
i.D6nde estan fas escaleras mecanicas? 
ddnde estan las eskaleras mekanikas? -Asansor de var mi? 

iHay ascensores tambien? 
ay asthensores tamblyen? 

-Kasa nerede? 
iDonde esta la caja? 
ddnde esta la kaha? - Tuvaletler nerede? 

i.D6nde estan los aseos? 
ddnde estan los aseos? 

-Bunu bana nerede paketyapabiliter? 

iDonde puedert envolvermelo? 
ddnde pueden enbolbermelo? ■ Sizinle birisi Ngileniyor mu? 
iAIguien le atiende a usted? 
algiyen le atiyenda a ustefth)? ■ Size nasil yardimci olabilirim? 

i,C6mo puedo ayudarle? 
kdmo puedo ayudarie? - Danif maya sorabilirsiniz. 
Puede usted preguntarselo a la information. 
puede uste(th) preguntarselo a la informathyon - ileride sagda. 
Mas adelante a la derecha. 
mas adelante a la derega 

■ iki kat yukanda. 
Dos pisos mas arriba. 
dos pisos mas arriba - Burada sol tarafta. 
Aqui a la izquierda, 
aki a la ithkiyerda 

- Son katta. 

En el ultimo piso. 
en el ultimo piso 220 Maga: 
BUYUK MA6AZALARLA iLGiLi SOZCtiKLER - Vocabulario 


aksesuvar 


el accesorio 


akthesoriyo 


asansor 


el ascensor 


asthensor 


ayakkabi 


el zapato 


thapato 


bahge malzemes 


jardineria 


hardineriya 


banyo aksesuvar 


i los articulos 


art iky los 
de bano 


de banyo 


beyaz esya 


los electro- 


elektro- 
domesticos 


domestikos 


bij uteri 


la joyeria 


hoyeriya 


boliim 


el departamento 


departamento 


cikis 


la salida 


salida 


gocuklar 


los nifios 


ninyos 


deri e§yalar 


los articulos 


artikulos 
de cuero 


de kuero 


elektronik 


los electronicos 


elektronikos 


erkekler 


los caballeros 


kabayyeros 


giris 


la entrada 


entrada 


giimiis esya 


la plateria 


plateriya 


hediyelik e§ya 


los articulos 


artikulos 
de regalo 


de regalo 


indirim 


las rebajas 


rebahas 


bayanlar 


las se floras 


senyoras 


kafeterya 


la cafeteria 


kafeteriya 


kasa 


la caja 


kaha 


kat 


el piso 


piso 


kirtasiye 


la papeieria 


papeleriya 


kitapci 


la iibreria 


iibreriya 


konfeksiyon 


la confection 


konfekthiydn 


merdiven 


la escaiera 


eskale~ra 


mobilya 


los muebles 


muebles 


mutfak esyasi 


los articulos 


artikulos 
de cocina 


de kothina 


nalburiye 


la ferreteria 


ferreteriya 


parfiimeri 


la perfumeria 


perfumerlya 


porselen 


la porcelana 


porthelana 


supermarket 


el supermercado 


supermerkado 


tu valet 


los aseos 


aseos 


yuriiyen merdiven la escaiera 


eskalera 
mecanica 


mekanika 221 Makineler M AKINELER 
Algunas maquinas mu& 
Sm^rf^ 


bilgtsayar 
blender 

bulasik makinesi 
buz dolabr 
camasir makinesi 
51m kesme 

makinesi 
derin don.durucu 
ekmek kizartma 

makinesi 
elektrik supiirgesi 
elektrik I i rzgara 
firm 

fotokopi makinesi 
kurutucu 
mikro dalga 
mikser 

mutfak robot u 
ocak 
sag kurutma 

makinesi 
televizyon 
iitii 
video 
yazici ■■■■ 

e! ordertador 

la batidora 

et lavavajillas 
la nevera 
la lavadora 

et cortacesped 

el congelador 
ia tostadora 

el aspirador 

la parrilla electrica 

el homo 

el fotocopiador 

la secadora 

el micro hondas 

la mezcladora 

el multirobot 

la oocina 

el secador de pelo 

el televisor 
la plancha 
el video 
la impresora ordenador 

batidora 

lababahiyyas 

nebera 

labaddra 

korta-t&espeth 

konhelador 
tostadora 

aspirador 

parriyya elektrika 

6rno 

foto-kopiyaddr 

sekadora 

mikro ondas 

methkladora 

multirobot 

kothina 

sekaddr de pelo 

telebisdr 
planca 
bideo 
impresora I 222 : ' ""i'i'H.' 

Manav MANAV 
La verduleria 
■v-.-r':,*:*^" .,.,-v 
- Meyve/Sebze aiacagim. 

Voy a comprar frutas/verduras. 
boy a komprar frutas/berduras 

■ Patatesin kiiosu ka§a? 
iCuanto cuesta el kilo de patatas? 
kuanto kuesta el kilo de patatas? 

- Bans iki kilo do mates verin. 

Pongame dos kilos de tomates. 
pongame dos kilos de tomates 

- Yanm kilo el ma istiyorum. 

Quiero medio kilo de manzanas. 
kiyero mediyo kilo de manfbanas 

- iki demet maydanoz lutfen. - Bana lie bas samiisak verin. 

DcismanoioSdeperejSportavor. Demefrescabezasdeajo. 
dos rmnohosdeperehilpor labor demetreskabsthasdeaho 223 Manav - Bana yanm ditzine portakal verebrJir misiniz? 

iPodria darme media docena de naranjas? 
podriya darme mediya dothena de naranhas? 

- Bundan degil, otekindert istiyorum. 
No quiero de esto, sino del otro. 

no kiyero de esto, slno del dtro ■ Henuz mevsimi degil. 
No es la epoca todavia. 
no es la epoka todabiya - Ba§ka bir §ey var mi? 
i.Aigo mas? 
algo mas? MANAVLA ILGiLi SOZCUKLER - Vocabulario 
SEBZELER - Las verduras bakla 


ef haba 


aba 


bezelye 


el guisante 


gisante 


biber 


el pirn lento 


pimiyento 


dereotu 


el eneldo- 


eneldo 


domates 


el tomate 


tomate 


enginar 


la a leach of a 


alkagofa 


fasulye 


la judfa verde 


hudiya berde 


havug 


la zanahoria 


thanaoriya 


ispanak 


la espinaca 


esplnaka 


kuru sogan 


la cebolla 


theboyya 


kabak 


el calabacin 


kalabathin 


karnabahar 


la coliflor 


koliftdr 


kereviz 


el apio 


apiyo 


lahana 


el repollo 


repoyyo 


maydanoz 


el perejil 


perehll 


mantar 


ei champinon 


gampinyon 


marul 


la lechuga romana 


leguga romana 


misir 


el maiz 


maith 


patlican 


la berenjena 


berenhena 


pi rasa 


el puerro 


puerro 


pan car 


la remolacha 


remolaga Manav patates 


la patata 


patata 


sarmisak 


el ajo 


aho 


salatalik 


el pepino 


pepino 


taze sogan 


las cebolletas 


theboyyetas 


turp 


el rabano 


rabano 


ye sir salata 


la lechuga 


leguga 


MEYVELER 


Las frutas 
armut 


la pera 


pera 


ayva 


ef membrillo 


membriyyo 


cilek 


la fresa 


fresa 


dut 


la mora 


mora 


errk 


le ciruela 


thiruela 


elma 


la manzana 


manthana 


greyfrut 


el pomelo 


pomelo 


hurma 


el datil 


datil 


incir 


el higo 


igo 


karpuz 


la sandra 


sandiya 


kavun 


el melon 


melon 


kiraz 


la cereza 


theretha 


kayisi 


el albaricoque 


albarikoke 


limon 


el limon 


limon 


mandalina 


la mandarina 


mandarina 


muz 


el platano 


platano 


porta kal 


la naranja 


naranha 


seftair 


el melocoton 


melokoton 


iiziim 


la uva 


uba 


visne 


la guinda 


glnda 224 
225 Metro METRO 
El metro 
POR AQUI A . 

...'e gider SALIDA 
Qlklf Bfliyor musunuz? 

ispanya'nin iki buytlk kenti olan Madrid ve Barcelona'da 

sehiriginde en kolay ve hizli Lilasim araci metrodur. 

Madrid'te 10 hat bulunur ve sistem sabah saat 6'dan gece 
1.30'a kadar isler. 10 girislik abonman biletieri (el metrobus) 
estanco denifen bufelerde ve metro istasyonlannda satilir. 

Barcelona metrosundaki 5 hat, sabah saat S'ten gece 11'e 
(hafta son Ian ve bayramlarda gece 1'e) kadar catisir. 10 gi- 
rislik abonman biletieri {T-1 ve T-2) metro istasyonlannda ve 
La Caixa bQrolannda satilir. 226 Metro - ...'ye hangi hatla gidebilirim? 
iQue linea cojo para ...? 

ke linea koho para ... ? 

- ...'ye gitmek igin nerede hat degistirmeliyim? 
i.D6nde hago el transbordo para ..,? 

donde ago el transbordo para ...? 

- Bir sonrakl istasyon hang is:? 
;Cual es la proxima estacion? 
kuai es la proksima estathyon? 

METROYLE JLGJLi SOZCUKLER - Vocabulario abonman bileti 

bozuk para 
hat 

istasyon 
otomatik bilet 

makinesi 
peron 

vans, noktasi 
yiiruyen 

merdiven el bono, 
el metrobus 
el cambio 
la linea 

la estacion 
la venta auto- 
matica de biiletes 
el anden 
el destino 
la escalera 
mecanica bono, 
metrobus 

kambiyo 

linea 

estathyon 

benta automa'tika 
de biyye~tes 
anden 

destino 

eskalera 

mekanika 227 ;vemii2ikaietleri Miizik ve miizik aletleri MOZiK VE MOziK ALETLERi 
La musica y los instrumentos 
ispanya'ya ozgii bazi miizik terimleri: 

Tuna: Universite ogrencilerinden oiusan ve geleneksel 
kiyafetleriyle barlan ve lokantalarr dofegip halk 
sarkrfan soyieyerek para topiayan grup. 

Flamenco: Endulus yoresindeki cingenelere ozgij Flamenko 
dansi. 

Zarzuela: Populer konulan isleyen operet. Bilryor musunuz? 

ispanya'ya ozgu hafif bir operet olan zarzuela, Madrid'te 
Calle Jovellanos, 4 adresindeki Teatro Lirico Nacional de la 
Zarzuela (Zarzuela Tiyalrosu)nda oynar. En yakm metro istas 
yonu: Banco de Espana. Tel: (91 )429 82 25 

Klasik muzik konserleri icin. Auditorio Nacional de Musica 
(Ulusal Konser Salonu), C/Principe de Vergara, 146 En yakm 
metro istasyoiui: Cruz de Rayo. Tel: (91) 337 01 00 228 MUZlKLE iLGiLi SOZCOKLER - Vocabulario agiz mizikasi 

akordiyon 

arp 

bas gitar 

borazan 

CD 

(calgi) galmak 

davul 

elektro gitar 

fliit 

gitar 

kaset 

kaset (bos) 

keman 

klarnet 

kontrbas 

kulaklik 

mandolin 

melodi 

obua 

org 

orkestra 

pil 

piyano 

plak 

saksofon 

ses 

farkici 

trombon 

tuba 

viyolonsel 

zil la armonica 

el acordeon 

el arpa 

la guitarra baja 

la trompeta 

el compact 

tocar ... 

el tambor 

la electro-guitarra 

la flauta 

la guitarra 

el casete 

la cinta virgen 

el violin 

el clarinete 

el contra bajo 

los auriculares 

la mandolina 

la meiodia 

el oboe 

el organo 

la orquesta 

las pilas 

el piano 

el disco 

el saxofon 

la voz 

el/la cantante 

el trombon 

la tuba 

el violoncelo 

los platillos anmonika 

akordeon 

arpa 

gitarra baha 

trompeta 

kompakt 

tokar ... 

tambor 

electro-gitarra 

flauta 

gitarra 

kasete 

thinta birhen 

biyolirt 

klarinete 

kontrabaho 

aurikutares 

mandolina 

melodiya 

oboe 

organo 

orkesta 

pilas 

piyano 

disko 

saksofon 

both 

kantSnte 

trombon 

tuba 

hiyoionthelo 

platiyyos 229 Okul Opera OKUL 

La escuela defter 


el cuaderno 


kuaderno 


ders 


la clase 


klase 


derslik 


el aula 


aula 


edebiyat 


la literatura 


literatura 


fen 


la ciencia 


thiyenthiya 


firga 


el pincel 


pinthel 


fizik 


la fisica 


fisika 


harita 


el ma pa 


mapa 


iskemle 


la silla 


siyya 


jimnastik 


la gimnastica 


himnastika 


kalem 


el lapiz 


tapith 


kimya 


la quimica 


kimika 


kutiiphane 


la blblloteca 


bibliyoteka 


laboratuvar 


el faboratorio 


laboratoriyo 


lisan 


la lengua 


lengua 


rnasa 


le mesa 


mesa 


matematik 


la matematica 


matematike 


mikroskop 


el micro soo pio 


mikroskopiyo 


□kui gantasi 


la bolsa 


bolsa 


ogrenci 


el alumno 


alumno 
(la alumna) 


(alumna) 


ogretmen 


el maestro 


maestro 
(la maestra) 


(maestra) 


sinav 


el exam en 


eksamen 


sira 


el pupitre 


pupitre 


silgi 


la goma 


goma 
(de borrar) 


(de borrar) 


suluboya 


fa acuarela 


akuarela 


tahta 


la pizarra 


pitharra 


tebe§ir 


la tiza 


titha 
Opera meraklilan i$in: Madnd'te opera, kraliyet saraymm (Palado ^a^nda 
bulunan ve restorasyonu yen! tarnamlanan Teatro Real-., 
oynanir. En yakm metro istasyonu: Opera 

- Yann gece operaya gidelim mi? 

^Vamos a la opera mafiana por la noche? bamos a la opera manyana por la noce? - Ne oynuyor? 
^Que obra pen en? 
ke obra ponen? 

- Orkestrayi kim yonetiyor? 

iQuien dirige la orquesta? 
kiyen dirihe la orkesta? 

- Dekorlar 50k giizel. 

El decorado es muy bonito. 
el decorado es muy bonito 

- Arada di^an gikalim. 
Salimos en el entreacto, 
salimos en et entreakto ■ Kim sahneye koymu§? 
^Quien la puso en escena? 
kiyen la puso en esthena? 

- Orkestra sefi yabanci. 

El director es extranjero. 
el direktdr es estranhero 

- Sahne ne kadar biiyiik! 
jQue grande es la escena! 
ke grande es la esthena! 

- Programi gorebilir miyim? 

^Puedo ver el programa? 

puedo ber el programa? 230 231 "■ I Opera OPERAYLA ILGiLi SOZCOKLER . alto 
ara 

bale 

barfton 

bas 

dekor 

orkestra 

perde (oyunda) 

perde (sahnede) 

sahne 

sahneye koymak 

solist 

soprano 

sef 

temsil 
tenor la contralto 
el entreacto 
el ballet 
el baritono 
el bajo 
el decorado 
la orquesta 
el acto 
el telon 
la escena 
poner en escena 
el/la solista 
la soprano 
el director 
(de orquesta) 
la funcion 
el tenor VocabuJario 

kontraito 

entreakto 

bal§ 

baritono 

baho 

dekorado 

orkesta 

akto 

telon 

esthena 

poner en estfrena 

solista 

soprano 

direktor 

(de orke'sta) 

funthiyon 

tenor 232 Fotograf^i • PariaWmat kagida istiyorum. 

Las quiero en brillo/en mate. 
las kiyero en briyyo/en mate 

. Bu resmi buyiitebilir misiniz? 

^Podria ampliar esta foto? 
podriya amptiyar esta foto? 

- Bu filmi makinama takar misiniz? 

j Podria poner esta pelicula en mi maquina? 
podriya poner esta pellicula en mi making? 

- Bu fotograf makinasi bozuk. 

Esta maquina no funciona. 
esfa makina no funthiyona 

. Vesikalik resim cekiyor musunuz? 
^Sacan ustedes fotos de came? 
sakan ustedes fotos de karne? - Ka$ adet istiyorsunuz? 

^Cuantas copias desea listed? 
kuantas kopiyas desea uste(ih)? 6 adet, liitfen. 

6 copias por pavor. 

seyiskopyasporfabor - Ne buyiiklukte olsun? 

^De que tamano? 
de ke tamanyo? - 9x13 boyutunda olacak liitfen. 

9x13 por favor. 

nuebe por freffle, por fabor - Resimler ne zaman hazir olur? 

^Cuando estaran iistas las fotos? 
ktiando estaran Iistas las fotos? - Yann bu saatlerde. 
Manana a estas haras. 
manyana a estas oras 133 Fotografgj 
^OTOdRAFLAiLGiUsoZCOKLER agrandisman 
banyo etmek 
d'yafram 

enstantane 
film 

flas 

fotograf 
fotograf gekmek 
fotograf 

makinasr 
i§ik 

roat (baski) 
mercek 
"egatif 
objektrf- 
pariak (baski) 
PH 
poz 
renkli 
resim 
HJlo (film) 
siyah beyaz 
slayd 

vesikalik resim la ampliacion 
revelar 
el diafragrrta 
'a instantanea 
si carrete 
el flash 
la fotograffa 
sacar una foto 
la maquina 
fotografica 
la luz 

en mate 
el objetivo 
el negativo 
el objetivo 
en brillo 
'a bafen'a 
el pose 
de color 
la foto 
el roflo 

bianco y negro 
la diapositiva 
la foto de came Vocabulano amptiyattjyon 

rebelar 

diafragma 

instantanea 

karrete 

flas 

fotografiya 

sakar una foto 

makina 

fotografika 

iuth_ 

en mate 

obhetibo 

negatibo 

obhetibo 

en briyyo 

bateriya 

pose 

Ce koidr 

fdto 

royyo 

b/anko i negro 

diyapositiba 

foto de karne 134 Gece kulubii ve barlar GECE KULUBU VE BARLAR 
Los clubs y bares 
- Geceleri ne yap.labilir? - Bu gee nfllor var? 

j Que se puede hacer por las noches? iQue hay esta noche? 
ke se puede ather por las noges? ke ay esta noge ? 

- Eglence rehberirre bakmak gerek. 

Hay que ver en la guia del ocio. 
ay ke ber en la giya del othiyo 

- Canim bara/diskotege/gece kulubune gitmek istiyor. 

Tenqo ganas de ir a un bar/a una discotecaia un club nocturno. 
tengo ganas de ira un bar/a una diskoteka/a un klu(b) noktumo 

- Canim barlan dolasip meze yemek istiyor. 
Tengo ganas de ir de tapas. 

tengo ganas de ir de tapas ■ Dansa gidelim mi? 

j,Vamos a bailar? 
barnos a baylar? 

- Giris. ka$a? 

^Cuanto vale entrar? 
kuanto bale entrar? ■ Baska bir yere gidelim mi? 
iVamos a otro sitio? 
bamos a otro slt'iyo? 

- Ucretsiz 

Es gratis, 
es gratis 135 


Genei ifiadeler Genei ifadeler GENEL iFADELER 
Expresiones generates J ■ Merhaba! 
jHola! 
61a! ■ Giinaydin! 

j Buenos dias! 
buenos diyas! ■ iyi giinler! 
jBuenos dias! 

buenos diyas! - Iyi aksamlar! 
jBuenas tardes! 

buenas tardes! 

■ Ho§ geldin(iz)! 

jBienvenido(s)! 
bienbenido(s)! 

- Nasrlsin? 

iComo estas? 
kdmo estas? 

- iyiyim, tesekkiirier. 
Muy bien, gracias. 
muy bien, grathias, 

- Ben de iyiyim. Te§ekkurler. 
Yotambien. Gracias. 

yd tambien, grathias - iyi geceler! 

jBuenas noches! 
bu§nas ndges! 

- Hos. bulduk! 
i Gracias! 
grathias! 

- Nasilsin(iz)? 
iComo esta usted? 
kdmo esta uste(th)? 

- Sen (siz) nasilsm(rz)? 
Y to (usted)? 
itu (usteth)? ■ Adin ne? 
iComo te llamas? 
kdmo te yamas? - Adiniz ne? 
t,C6mo se llama usted? 
kdmo se yama usteth? 

Adrm 

Me llamo 

me yamo . Allahaismarladik! 
jAdios! 

adiyos! 

- Ho§cakal(in)l 

jAdios! 
adiyos! 

- Yakinda goru§uruzl 
Hasta pronto! 

asfa pronto! 

- AffedersinizL 

jDisculpe! 
diskulpe! 

- Qok uziildiim. 

Lo siento mucho. 
lo siy£nto mugo 

- Te§ekkiir ederim! 
i Gracias! 

grathias! 

- Tamam! 
iVale! 

bate! 

- Olabilirl 
iPuede ser! 
puede ser! 

- Mumkun degil! 
jNoes posible! 
no es posible! 

- Belki! 
jQuiza(s)! 

kitha(s)! - Gule gule! 
jAdios! 
adiyos! 

■ Sonra g6rii§uruz1 
jHasta luego! 
asfa Idego! 

- Gorusmek iizere. 
i Hasta la vista! 
asfa ta bisia! 

- Oziir dilerim! 

iPerdone! 
i perdone. 

- Liitfen! 
jPor favor! 
por fabor! 

- Bir §ey degiU 

iDe nada! - [No hay de que! 
de nada! - no ay de k6! 

- OLur! 

pe acuerdo! 
de akuerdo! 

- Olamaz! 

jNo puede ser! 
no puede ser! 

- Imkansiz! 

jlmposible! 
imposibte! 

- Bilmiyorum. 

No lo se, 
n6 to se 136 137 Genel ifadeler - Imdat! 
i Socorro! 
sokorro! - Liitfert bakar misiniz? 

jMire usted por favor! - jOiga, por favor' 
mire usteth por fabor! - 6yga, por tabor! ■ Dikkat et! 
jCuidado! - [Ten cuidado! 
kuidado! - ten kuidado! - Bir sey sorabilir miyim? 
iPuedo preguntar algo? 
puedo preguntar algo? 

- Zahmet etmeyin! 
jNo se mo teste! 
no se moleste! 

- (Size) Gecmi§ olsun! 
jQue se mejore! 

ke se mehore! 

■ Beni anlryor musunuz? 
£Me entiende? 
me entiyende? 

- Sanmiyorum! 
|No lo creo! 
r>6 lo kreo! 

- Cok iyr! 

jMuy bien! - jPerfecto! 
muy bien! - perfekto! 

■ Kesinlikle! 
jAbsolutamente! 
absofutamente! ■ Qok yoruldum. 
Estoy muy cansado. 
esfoy muy kansado - Size yardimer olabrlir miyim? 
iPuedo ayudarle? 
puedo ayudarle? 

- Neden? 

iPor que? 
porke? 

- Tesekkur ederim. 
iGracias! 

gnit&iyas! 

- Gercekten mi? 
iVerdad? 
herds' th? 

- Elbette! 

iCIaro!- jPorsupuesto! 
ktaro! - por supuesto! 

- Ne harika! 

jQue maravilia! 
k§ marabiyya! 

■ Memnuniyetle! 
/Con mucho gusto! 
kon mugo gusto! - Otururt. 

Sientese. 
siyentese 
138 Otel OTEL 
El hotel 
CAMPING 
ALBERGUEJUVENIL^ 
REFUGIO DE MONTANA 
PENSION (P) 

CASA DE HUESPEDES (CH) 
HOSTAL (Hs) 

HOSTAL-RESIDENCIA (HsR) 
HOTEL (H) 
PARADOR (P) Kamping 

Gender igin pansiyon 

Dagda baraka 

Pansiyon 

Pansiyon 

Pansiyon 

Pansiyon-Residence 

Otel 
Parador Biliyor musunuz? 

Ispanyada'da eski kaleler ya da benzeri tarihT yapilar restore 
edi.lip eski stilde dbsenmis olarak luks otellere donu?turulmus 
ve devlet isletmesi olarak turizmin hizmetine verilmistir. Ozel 
statudeki bu tur otellere parador denilir. 
Rezervasyon icin: C/Requena, 3, 28013 Madrid. 
Tel: (91) 516 66 66, Fax: (91) 516 66 57 233 MU§TERi - El cliente 

-Ucuz 1 

iyi } bir otel anyorum. 

Yakmlarda 
Temiz Busco un . hotel barato. 
{ buen hotel. 

hotel csrcano. 

hotel limpio. - otel barato 
busko un { otel therkano 
otel timpiyo 

■ Bana bu yakmlarda 115 yildizh birotel tavsiye edebilir misiniz? 
iPodria recomendarme un hotel cfe tres estrellas cerca de aqui? 
podriya rekomendarme un otel de tres estr&yyas therka de ak'i? 

■ Merkeze yakin iyi bir otel biliyor musunuz? 

i,Conoce usted un buen hotel centrico? 
konothe uste(th) un buen otel thentriko? ■ Ad res i nedir? 
iCuil es la direccion? 
kual es !a direkthiyon? - Adresi yazabilir misiniz? 
i,Puede escribir la direccion? 
puede eskribir la direkthiyon? - Resepsiyonda kimse yok mu? 

i,No hay nadie en la recepcion? 
no ay nadiye en !a rethepthiyon? 

- Bos yeriniz var mi? - Rezervasyonumuz var. 
iTiene habitaciones libres? Tenemos una reserva. 
tiyene abitathydnes libres? tenemos una reserba 

• Tek kisrlik oda una habitacidn individual, 

£ift ki§ilik oda / istiyorum. Quisiera { una habitation doble. 
Mii§terek oda compartir un dormitorio. 

una abitathydn indibiduai 
kisiy^ra { una abitathydn ddble 

kompadir un dormitoriyo 234 Otel - Banyolu 
Dusju 

iki kif ilik yatakli , 

iki yatakli } bir oda istiyorum. 

Dag/Deniz manzarali 

Sakin 

Aydinlik 

Quiero una habitacion con baho. 

... ducha. 

... cama de matrimonio. 

... dos camas. 

... vistas a la montana/al mar. 

... tranquil a. 

... luminosa. 
kiyero una abitathydn ton banyo 

... duga 

... kama de matrimoniyo 

... dos kamas 

... bistas a la montanya/a! mar 

... trankHa 

... luminosa 

- Bu gece icin iki ki§ilik odaniz var mi? 

i,Tiene usted una habitacion doble para esta troche? 
tiyene uste(th) una abitathydn doble para esta noge? 

- U9 gece icin tek kisjlik odaniz var mi? 

i,Tiene usted una habitacion individual para tres noches? 
tiyene uste(th) una abitathydn indibiduai para tres noges? 

- Cumaya kadar kalacagiz. 

Nos quedamos hasta el viemes. 
nos kedamos asta el biyernes 

- Yalnizca iki gece kalacagiz. 
Nos quedaremos solo dos noches. 
nos kedaremos solo dos noges 235 


Otel 


- Bir gecelik/kiS/ilrk fiyati nedir? 

iCuanto cuesta por noche/por persona? 
kuanto kuesta por noge/por persona? Otel - Biraz daha ucuzu var mi? 

iTiene usted a[go mas barato? 

tiyene uste(th) algo mas barato? - Bu cok pahali. 

Esto es muy caro. 
esto es muy karo - Tam pansiyon ne kadar? 
iCuanto es la pension completa? 
kuanto es la pensiyon kompleta? 

- Fryata kahvalb dahil mi? 

£B predo incluye el desayuno? 
elpretfiiyo inkiuye el desayuno? - Yanm pansiyon olabilir mi? 

iPuede ser media pension? 

puede ser mediya pensiyon? 

- Odayi gorebilir miyim? 

iPodria ver la habitacion? 
podriya berla abitathyon? - Bu oda gok karanhk/kuciik. 

Esta habitacion es demasiado oscura/pequeria. 
esta abitathyon es demasiya'do oskura/pekenya ■ Ka^rncr katta? 
iEn que piso esta? 
en ke piso esta? - Oda numaram kas? 

iQue numero de habitacion tengo yo? 
ke numero de abitathyon tengo yd? 

- Kahvalti/Ogle yemegi/Ak§ am yemegi saat kacia? 

iA que hora se sirve el desayuno/el almuerzo/ia cena? 
a ke ora se da slrbe el desayuno/el almuertho/la thena? - Odamda kahvaltr edebiNr miyim? 
i.Puedo tomar el desayuno en mi habitacion? 
puedo tomar el desayuno en mi abitathyon? 

- Efyalanm arabada. 

Mi equipaje esta en el coche. 
mi ekipahe esta en el koge - Arabami nereye park edebilirim? 

i,D6nde puedo aparcar mi coche? 
donde puedo aparkar mi koge? 

- BavuUarimi odama gonderebilir misiniz? 
iPodria enviarme mis maletas a mi habitacion? 
podriya enbiyarme mis maletas a mi abitathyon? 

- Otelde para bozdurabilir miyim? 
i.Se cambia dinero en este hotel? 

se kambiya dinero en este otel? 

- Kasaniz var mr? 

iTiene una caja fuerte? 
tiyene una kaha fuerte? 

- Restorandan oda servisi var mi? 

iTienen ustedes servicio de restaurante para los cuartos? 
tiyenen ustedes serbithiyo de restaurante para los kuartos? 

- Asansor nerede? 

I Donde esta el as censor? 
donde esta el asthensor? 

- Tuvalet nerede? 

iDonde estan los aseos? 
donde estan los aseos? 

- ... numarali odanin anahtan, lutfen. 

La Nave para la habitacion ... por favor. 
la yabe para la abitathyon ... porfabdr 

■ Musluk suyu icilebilir mi? 
&B agua del grifo es potable? 
el agua del grifo es potable? 236 237 Otel RESEPSiYONCU - EI recepcionista 

- Kusura bakmaym, bo§ odamiz yok. 

Lo siento mucho, no tenemos habitaciones libres. 
to siyento muco, no tenemos abitatbyones llbms 

- Buradaki otellerin hepsi tic yildizlidir. 
Todos los hoteles de aqui son de tres estrellas. 
todos los oteles de aki son de tres estreyyas 

- iki kisjlik odalann fiyati kahvalti dahil ... peseta. 

La habitacion doble cuesta ... pesetas, Incluldo el desayuno. 
la abitatbydn doble kuesta ... pesetas, inkluido el desayuno • Rezervasyonunuz var mi? 
^Tiene usted reserva? 
tiyene uste(th) reserba? - Kac giin kalacaksmiz? 
^Cuantos dias se queda usted? 
kuantos diyas se keda uste(tb)? • Restora nimiz yok, yalnizca kafeteryamiz var. 

No tenemos restaurante, solo tenemos cafeteria. 
no tenemos restaurante, solo tenemos kafeterlya - Pasaportunuzu verlr misiniz? 
i.Podria darme su pasaporte? 
podriya darme su pasaporte? 

- Kayit formunuzu doldurun. 
Llene el formulario de registro. 
yene et tbrmulariyo de tehistm 

- Odaniz ikinci katta. 

Su cuarto esta en el segundo piso. 
su kuarto esta en el segundo piso 

- Bavullannizi cocuk tasir. 

El mozo le llevara sus maletas. 
el motho le yebara sus maletas - Kimliginizi goreyim. 

Dejeme ver su identidad. 
debeme ber su identida(ih) 

- Surayi imzalar misiniz? 
^Guiere firmarme aqui? 
klyere firmarme aki? 

- Iste odanszin anahtan. 
Aqui esta la Have. 

aki esta la yabe 

• Asansor sag tarafta. 

El ascensor esta a la derecha. 
elasthensorestaaladerega ■ Kahvalti saat 7 ile 10 arasinda veriliyor. 
Se sirve el desayuno a partir de las 7, hasta las 10. 
se slrbe el desayuno a partir de las siyeie, asta las diyeth 238 ■ Park yerimiz var. 

Tenemos aparcamiento. 
tenemos aparkamiyento - Kapali garajimiz var. 

Tenemos garaje cerrado. 
tenemos garafte therrado - Bir f eye ihtiyaciniz olursa 03'ij arayin liitfen. 
Si necesita usted algo, llame al 03 por favor. 

si netbeslta uste(tb algo, yame al thero tres por tabor 

- Telefon baglantisi santral araciligiyla yapiliyor. 

La comunicacion telefonica se hace a traves de la centralita. 
la komunikatbyon tetefonika se athe a trabes .de la tbentralita 

- Disanya telefon etmek icin 9 gevirmeniz gerekiyor. 
Para llamar al exterior tiene que marcar el 9. 

para yamar al esteriyor, tiyene ke markar el nuebe -Size telefon var. 

Hay una llamada para usted. 
ay una yamada para usfegj) - Size bir mesaj/mektup var. 

Hay un recado/una carta para usted. 
ay un rekado/una karta para uste{tb) - Odayi ogleden once bosaltmaniz gerekiyor. 

Tiene que dejar el cuarto libre antes del mediodia. 
tiyene ke debar el kuarto libre antes del mediyodiya 

ODA SERViSi - El servicio de habitaciones (iSTEKLER VE SlKAYETLER) ■ Oda 90k kucLik, 
... guriiltiilu. 
... karanlik. 
... pahali. 
... sicak. 
... soguk. Es muy pequefia. 

... ruidosa. 
... oscura. 
;.. cara. 
... caliente. 
... fria. es muy pekenya 
... ruidosa 
... oskura 
... kara 
... kaliyente 
... friya ■ Havalandirma calif miyor. 

El acondicionador de aire no funciona. 
el akonditbjonador de aire no funtbiydna 239 
Otel - Sicak su yok. 

No hay agua caliente. 
no ay agua kaliyente 

- Lavabo tikali. 

El lavabo esta tapado. 
el lavabo esta tapado - Tuvalet kagidi bitti. 

Se me acabo el papel bigienico. 
se me akabo el papel ihiyeniko 

- Banyoda sabun yok. 

No hay jabon en el cuarto de bario, 
no ay habdn on el kuarto de banyo - Beni sabahleyin saat 8'de uyandirabilir misiniz? 
iPodria despertarme mafiana a las 8? 

podr'iya despertarme manyana a las ogo? 

• Bana numarah telefonu baglayin liitfen. 

Hagame el favor de comurticartne con el numero 

agame el fabdr de komunikirme kon el numero 

- Taksi cagirtabilir miyiz? 
i,Se puede llamar un taxi? 
se puede yamar un t$ksi? 

- Buradart telefon edebilir miyim? 
i,Podria telefonear desde aqui? 
podriya telefonear desde akl? 

- Bir telefon bekliyorum, barda olacagim. 

Estoy esperando una llamada telefonica, estare en el bar. 
estdy esperando una yamada telefonika, estare en el bar 

- Beni arayan oldu mu? 

i.Ha recibido usted alguna llamada para mi? 
a rethibido uste(th) alguna yamada para ml? 

■ Bu mektubu posta kutusuna atin liitfen. 
Hagame el favor de echar esta carta en el buzon. 

agame el fabor de egar esta karia en el button 

■ (Jaif afian degif tirir misiniz? 

i,Podria usted cambiarme las sabanas? 
podriya uste(th) kambiyarme las sabanas? - Bana temiz havlu birakabilir misiniz? 
^Podria usted dejarme una toalla limpia? 
podriya uste(th) debarme una toayya limply a? 

■ Fazladan bir battaniye getirebilir misrniz? 

iPodria usted traerme una manta extra? 
podriya uste(tb) traerme una manta estra? 

■ Odayi temizleyebilir misiniz? 
iPodria usted iimpiarme el cuarto? 
podriya uste(th) limpiyarme el kuarto? 

■ Bir §if e su ile iki bardak yoliayabilir misiniz? 

^Podria enviarme una botella de agua con dos vasos? 
podriya enbiyarme una boteyya de agua kon dos basos? 

■ Elbisemi temizletebilir misiniz? 
iPodria usted hacer limpiar mi vestido? 
podriya uste(th) ather limpiyar mi bestido? 

■ Gomlekierimi iituletebilir miyim? 

iPodria tener mis camisas planchadas? 
podriya tener mis kamisas plangadas? 

• Hesabimi verir misiniz liitfen? 
iPodria pasarme la cuenta por favor? 
podriya pasarme la kuenta por fabor? 

- Hesabim haztr mi? 

iEsta preparada mi cuenta? 
esta preparada mi kuenta? 

- Bu hesapta bir yanlislik var. 
Hay un error en esta cuenta. 
ay un error en esta kuenta 

- Efyalanmi asagi indirtiniz liitfen. 

Hagame el favor de enviarme el equipaje abajo. 
agame el fabor de enbiyarme el ekipahe abaho 240 241 OTELLE iLGiLl S&ZCOKLER - Vocabulario ak§am yemegi 

anahtar 

asansor 

banyo 

bar 

battaniye 

bavul 

bos. (oda) 

car§af 

cift kisjlik 

dolu (oda) 

dus 

efya 

fatura 

fiyat 

garaj 

gece 

gorevli gocuk 

gun 

h aval and irma 

havlu 

hesap 

kafeterya 

kahvalti 

kapi 

kat 

kayit formu 

KDV 

kimlik 

kuru temizleme 

lavabo 

manzara 

mektup 

merkezl 

mesaj 

musluk 

oda la cena 

la Have 

el as censor 

el cuarto de baho 

el bar 

la manta 

la maleta 

libre 

la sabana 

doble 

ocupada 

la ducha 

el equipaje 

la factura 

el precio 

el garaje 

la noche 

el mozo 

eldia 

el acondicionador 

de aire 

la toalla 

la cuenta 

la cafeteria 

el desayuno 

la puerta 

el pi so 

el formulario 

de registro 

ellVA 

el carne de 

identidad 

la limpieza seca 

el lavabo 

la vista 

la carta 

centrico (-ca) 

el recado 

el grifo 

la habitation, 

el cuarto thena 

yabe 

asthensor 

kuarto de banyo 

bar 

manta 

maleta 

libre 

sabana 

doble 

okupada 

duca 

ekipabe 

faktura 

pretbiyo 

garabe 

noge 

mdtho 

diya 

akondithiyonaddr 

de aire 

toayya 

kuenta 

kafeteriya 

desayuno 

puerta 

ptso 

formulariyo 

de rehistro 

iba 

karne de 

identida(tb) 

limpiyetha seka 

lavabo 

bista 

karta 

ttientriko 

rekado 

grifo 

abitathyon, 

kuarto oda servisi 

ogle yemegi 

pahali 

parking 

pasaport 

pen cere 

resepsiyon 

resepsiyoncu 

restoran 

rezervasyon 

sakln 

santral 

sicak 

soguk 

taksi 

tam pansiyon 

tek kisjlik 

telefon 

televizyon (cihaz) 

televizyon (yayin) 

temiz 

tu valet (klozet) 

tuvaiet (umumi) 

tu valet kagidi 

ucuz 

uyandirmak 

iituleme 

yastik 

yatak 

yildiz el servicio de 

habitaciones 
ei almuerzo 


Otel 

serbitbiyo de 

abitathyones 
almuertho 


caro (-ra) 


karo 


el aparcamiento 
el pasaporte 

la ventana 


aparkamiyento 

pasapdrte 

bentana 


la recepcion 
el recepcionista 
el restaurante 


rethepthiyon 

rethepihiyonista 

restaurante 


la reserva 


reserba 


tranquilo (-la) 
la central 


trankilo 
thentral 


caliente 
frio (-a) 
el taxi 


katiyente 

friyo 
taksi 


ia pension completape/7s;y6n kompleta 
sencillo (-lla) sentbiyyo 
el telefon o telefono 


ei televisor 


telebisor 


la television 
limpio (-a) 
el water 


telebisyon 

limpiyo 
vater 


los aseos 


aseos 


el papel higienico 
barato (-ta) 
despertar 
el planchado 
la almohada 


papel IbiySniko 

barato 

despertar 

plangado 
almoada 


la cama 


kama 


la estreila 


estreyya 242 243 Otobus duragi otobOs duragi 

La para da de autobus Biliyor musunuz? 

ispanya'da biiyuk kentlerde otobus biletleri otobusun icinde 
sofor tarafindan satildigi gibi, daha ucuz olan 10 binislik abon- 
man biletleri (el metrobus), her mahallede bulunan ve 
estanco denilen kugiik diikkanlardan da satin almabilir. Aynca 
otobus terminallerinde (EMT) de bilet satilir. • En yakin otobus duragi nerede? 

j,D6nde esta la parada mas cercana? 
ddnde est£ ia parada mas tberkana? 

■ istasyona nasi! gidebilirim? 
i,C6mo puedo ir a la estacion de ferrocarril? 
kdmo puedo ir a la estathyon de ferrokarril? 


■ Prado Miizesine giden otobus hangisidir? 
^Cual es el autobus que va al Museo de Prado? 
km! es el autobus ke ba al museo de prado? 

■ Plaza Mayor meydanina ka$ numarali otobiis gider? 
i,Qu§ numera va a la Plaza Mayor? 

ke numero ba a la platha mayor? 

- Bu otobus Puerta del Sol meydanina gider mi? 

iEste autobus va a Puerta del Sol? 
esfe autobus ba a puSria del sol? 

■ Casa de Campo parkina otobus nereden kalkiyor? 
j,De donde sale el autobus para Casa de Campo? 
cfe ddnde sale el autobus para kasa de kampo? 

■ Havaalani icin otobiis terminali nerede? 

I Donde esta el terminus de autobuses para el aeropuerto? 
ddnde esta el terminus de autobuses para el aero-puerto? - Bilet gisesi nerede? 
iDonde esta la taquilla? 
donde esta la takiyya? -Abonman bileti nerede sabliyor? 

^Donde se vende el bono-bus? 
ddnde se bende el bono-bus? - Otobus bileti tutiin bufelerinde satilir. 

Los billetes de autobus se venden en ios estancos de tabaco. 
Ios biyyetes de autobus se benden en Ios estankos de tabako 

■ Gran Via caddesine gelince haber verir misiniz? 

^Podria avisarme al llegar a la Gran Via? 
podria abisarme at yegkr a la gran biya? 

■ Konser salonu i^in hangi durakta inmeliyim? 

t,En que parada debo salir para ir a la sala de conclertos? 
en k£ parada debo salir para ir a la sala de konthiyertos? 244 245 OTOBOS DURA6IYLA iLGiLi SOZCUKLER - Vocab 


abonman 


el bo no-bus/ 
bono-bus/ 
metrobus 
metrobus 


bilet 


el bi'lete 
biyyete 


binmek 


subir 
subir 


bufe 


el estanco 
estanko 


durak 


la parada 
parada 


hat 


la linea 
tinea 


inmek 


bajar 
bahar 


numara 


el numero 
numero 


otobiis 


el autobus 
autobus 


§ehir pi am 


el piano urbano 


piano urb&no 
<■:.:;,:>:': ::;:&::::.. 246 OI5Q btrimleri 


6LQU BiRiMLERi 
Las unidades de medida 
UZUNLUK OLQULERi - Unidades de longitud 
milimetre el milimetro milimetro 
santimetre el centlmetro thentimetro 
metre el metro metro 
kilometre el kilometro kilometro 


ALAN OLQOLERi - Unidades de superficie 


santimetre kare el centlmetro thentimetro 

cuadrado kuadrado 
metre kare el metro cuadrado metro kuadrado 
kilometre kare el kilometro kilometro kuadrado 
cuadrado 


HACiM OLQULERi - Unidades de volumen 


santimetre kijp el centlmetro thentimetro kubiko 

cubico 
metre kiip el metro cubico metro kubiko 
litre el litro litro 


A&RLIK OLQULERi - Unidades de masa 


miligram el miligramo miligramo 
gram el gramo gramo 
kilo el kilo kilo 
ton la tonelada tonelada 


ZAMAN BiRiMLERi - Unidades de tiempo 


saniye el segundo segundo 
dakika el minuto minitto 
saat la hora ora 
gun el dia diya 
hafta la semana semana 
ay el mes mes 
yil el afio anyo 
yiizyil el siglo siglo 
binyil el milenio mileniyo 

247 Oneriier 

Oziir dileme OfJERiLER 
La sugestion OZUR DILEME 
Pedir perdon 


i.que te parece ...? 


iquieres ...? 


ke te par£the ...? 


kiyeres ...? 


...*e ne dersin? 


... ister misin? 


ique le parece ...? 


iquiere ...? 


ke le parethe ,..? 


kiyere ...? 


...'e ne dersiniz? 


... ister misiniz? - Sinemaya gitmeye ne dersin? 
i,Que te parece si vamos al cine? 
ke te parethe si barrios a! thine? 

- Parkta dola§ mak ister misin? 
i.Quieres pasear en el parque? 
kiyeres pasear en el parks? 

■ Muzeye gitmek istemez misin? 
i,No quieres visitar el museo? 
no kiyeres bisitar el museo? 

- Neden seyahate gikmiyoruz? 
i,Por que no salimos de viaje? 
por ke no salimos de biyahe? 

■ Hadi gidelim! 
jVamonos! 
bamonos! 


■ Afedersiniz! 

jPerdoi! 

i Perdone listed! 

jDiscuIpe! perdon! 

perd&ne usteQh) 
diskulpe! - Afedersin! 

jPerdbn! perdon! 
jPerdoname! perdoname! 
jDisculpa! diskiilpa! ■ Sizden ozur dilerim! 

jLe pido perdon! 
le pido perdon! Bagislayin! 

jDisculpeme! 
disktilpeme! - Afedersiniz... (Bir fey sorarken) 

Perdon... perdon... 

Perdone la molestia.- perdone la molestiya... 

- Afedersiniz, bir sey sorabilir miyim? 

Perdon, i,podria preguntarle algo? 
perdon, podriya preguntarle algo? 

- Size zahrrtet verdigim igin kusura bakmayin. 
Disculpe la molestia. 

diskulpe la molestiya 

- Geg kaldigim igin sizden oziir dilerim. 

Disculpe por haber llegado tarde. 
diskulpe por aberyegado tarde ■ Uzulmeyin. 

No se preocupe. 
no se preokupe 

■ Bir fey degil. 

No es nada. 
no es nada ■ Ziyani yok. 
No im porta. 

no importa 

- Sorui degil. 
No hay problem a. 

no ay problema 248 249 Ozurlii yolcu Pansiyon ozurlQ yolcu 

Ef pasajero minusvalido - Oziirliiler igin ozel servisiniz var mi? 

iTienen servicios para minusvalidos? 
tiyenen serbithiyos para minusbalidos? 

- Yardrma ihtiyacim var, ctinkii ozurluyiim. 
Necesito asistencia, porque soy minusvalido (-da), 
nethesito asistenthiya, porke soy minusbaiido 

(ka dimminusbalida) 

- Tekerlekli sandalyeye ihtiyacim var. 
Necesito una silla de ruedas. 
nethesito una siyya de ruedas 

■ Tekerlekli sandalye giri§i var mi? 

iHay acceso para la silla de ruedas? 
ay aktheso para la siyya de ruedas? 

• Rehber kopek girmesine izin var mi? 

i,Se permite la entrada a ios perros guia? 
se permite la entrada a Ios perros giya? P ANSiYON 
La pension - Merkeze . 

Plaja J yakin biroda anyorum. 

istasyona 

r del centre de la ciudad. 
Busco una habitacion cerca \ de la playa, 

de la estacion. 

. del tnentro de ;a thiyudafthj 
busko una abitafhydn th6rka | ... de la playa 

... de la estathydn 

- Bos_ odaruz oldugunu soylediler. 

Me han dicho que tiene usted una habitacion libre. 
me an d'igo ke tiyene uste(th) una abitathyon libre 

- Bir hafta igin bo§ odaniz var mi? 

iTiene usted una habitacion libre para una semana? 
tiyene uste(th) una abitathyon libre para tina semana? ■ Bos. odamiz yok. 

No tenemos habitacion libre. 
no tenemos abitathyon libre Evet, bo§ yerim var. 

Si, tengo una habitacion libre. 
si, t6ngo una abitathyon libre ■ Oziir dilerim, gelecek haftaya kadar bof yer yok. 
Disculpe, no tenemos habitacion libre hasta la semana que viene. 
diskutpe, no tenemos abitathyon libre asta la sem£na ke viy6ne 

• Odayi ba§kasiyla paylas manizin sakrncasi var mi? 

(Ji-e importaria compartir el cuarto con otra persona? 
fe importariya kompartir el kuarto kon otra persona? 

• Giinluk/Hafta lik/Ay Ilk fiyati nedir? 

^Cual es el precio por dia/semana/mes? 
kuai es el pr&thiyo por diya/semana/mes? 250 251 Pansiyon ■ Isinma dahil haftada ... peseta. 

... pesetas por semana, incluida la calefaccion. 
... pesetas por semana, inkluida la kalefakthiydn 

■ Pesjn odemek/Depozito vermekzorundasimz. 
Tiene que pagar por adelantado/pagar un deposito. 
tiyene ke pagar por adelantado/pag£r un deposito - Bu goK pahali. 
^Es muy caro. 
es muy karo 

- Odayi gorebilir miyim? 

^Puedo ver el cuarto? 
puedo ber el kuarto? ■ Daha ucuz bir §ey var mi? 
i,Hay algo mas barato? 

ay algo mas barato? 

■ Oda cok kiicuk/soguk/karanlik. 

Es muy pequefio/frio/oscuro. 
es muy pekenyo/friyo/oskuro ■ Bu odayi be gen dim, tutuyorum. 
Me gusta esta habitacion, la alquilo. 
me gusta esta abitathydn, la alkilo ■ Kahvalti var mi? 
i,Se sirve desayuno? 
se sirbe desayuno? ■ Tarn pansiyon mu? 
i,Es con pension completa? 
es kon pansiyon kompleta ? ■ Qama§ irhane var mi? 
i,Tiene usted lavadero? 
tiyene uste(th) labadero? ■ Pansiyon dan memnun musunuz? 
^Esta usted contento (contenta) de la pension? 
esfa uste(th} kontento (kadin igin: kontenta) de la pensiyon? - Memnun degiliz. 
No estamos contentos. 
no estamos kontentos 

- Kalorifer galif miyor. 

La calefaccion no funciona. 
la kalefakthiydn nd funthiyona - Yemekier iyi ve bo I. 
La comida es buena y abundante. 
la komida es buena i abundante ■ Odalar temiz degil. 
Las habitaciones no estan [impias, 
las abitaihyones no estan timpiyas PANSLYONLA iLG 


lU SOZCOKLER - 


Vocabulario 


anahtar 


la Have 


yabe 


aramak 


buscar 


buskar 


banyo 


el cuarto de bafio 


kuarto de banyo 


battaniye 


la manta 


manta 


begendim 


me gusta 


me gusta 


begenmedim 


no me gusta 


n6 me gusta 


bos (oda) 


(habitacion) libre 


libre 


buyiik 


grande 


grande 


gamafirhane 


el lavadero 


labadero 


car§af 


la sabana 


sabana 


depozito 


el deposito 


deposito 


do lap 


el armario 


armariyo 


dolu (oda) 


(habitacion) 


ooupada 


okupada 


fiyat 


el precio 


prethiyo 


gun 


el dia 


diya 


hafta 


la semana 


semana 


hafta sonu 


el fin de semana 


fin de semana 


isinma 


la calefaccion 


kalefakthiydn 


kahvalti 


el desayuno 


desayuno 


kalorifer 


la calefaccion 


kalefakthiydn 


karanlik 


oscuro {-ra) 


oskiiro 


kiictJk 


pequeno (-fia) 


pekenyo 


masa 


la mesa 


mesa 


oda 


la habitacion, 


abitathydn, 
el cuarto 


kuarto 


pansiyon 


la pension 


pensiyon 


pay[a§mak 


compartir 


kompartir 


pefin 


por adelantado 


por adelantado 


servis 


el servicio 


serbithiyo 


sicak 


caliente 


kaiiydnte 


soguk 


frio (-a) 


friyo 


fart 


la condicion 


konditbydn 


tarn pansiyon 


la pension 
completa 


pensiyon kompleta 


televizyon (cihaz' 


1 el televisor 


telebisor 


temiz 


limpio (-pia) 


timpiyo 


temizlemek 


limpiar 


limpiyar 


iitiilemek 


planchar 


plangar 


yastik 


la almohada 


almoada 


yemek 


la comida 


komida 


yikamak 


lavar 


labar 252 253 :: Parfumen dukkam Pa rf timer! diikkam PARFUMERI DUKKANI 
La perfumerfa - ... istiyorum. 
Quiero ... 
kiyero ... 

■ §unu gorebilir miyim? 
iPuedo ver esto? 
puedo ber6sto? ■ ... verebilir misiniz? 

iPodria darme ...? 
podriya darme ...? 

■ Bu kaga? 

iCuanio cuesta? 
kuanto kuesta? - Bayan deodoram istiyorum. 
Quiero un desodorante para senoras. 
kiy&ro un desodorante para senyoras 

- Bana erkek deodorani verir misiniz? 
i.Podria darme un desodorante para caballeros? 
podriya darme un desodorante para kabayyeros? 

- Parfiim gesitlerinizi gorebilir miyim? 

i,Puedo ver el surtido de perfumes que tiene usted? 
puedo bar el surtido de perfumes ke tiyene uste(th)? - §u marka sizde 


var mi? 
^,Tiene usted esta marca? 
tiyene uste(th) esta m&rka? 
- Deneyebilir miyim? - Koklayabilir miyim? 


i.Se puede probar? ^Puedo olerlo? 


se puede probar? puedo olerlo? 


PARFUMERiYLE 


iLGlLi SOZCUKLER 


- Vocabulario 


aseton 


el quita-esmalte 


kita-esm£lte 


bigudi 


el bigudi 


bigudi 


cimbiz 


las pinzas 


pinthas 
(de depilar) 


(de depilar) 


deodoran 


el desodorante 


desodorante 


dif macunu 


la pasta dentifrico 


pasta dentifriko 


el kremi 


la crema de manos krema de manos 


far 


el sombreador 
de o]os 


sombreador de ohos 


fondoten 


el fondo 


fondo 
(de maquillaje) 


(de makiyyahe) 


goz kalemi 


el lapiz de ojos 


lapith de ohos 


g iines kremi 


la crema 


krema 
bronceadora 


brontheadora 


giine§ yagi 


el aceite 


atheyte 
bronceador 


brontheaddr 


jilet 


la hoja de afeitar 


oha de afeytar 


ka§ kalemi 


el lapiz de cejas 


lapith de th6has 


kagil mendil 


el pariuelo 


panyu&o 
de papel 


de papel 


kolonya 


el agua de colonia 


agua de kolonya 


krem 


la crema 


krema 


makyaj 


el maquillaje 


makiyyahe 


makyaj temizleyici la ere ma 


kr£ma 
limpiadora 


limpiyadora 


nemlendirici krem la crema 


krima 
hid rata nte 


idratante 254 255 Parfiimeri diikkani 

oje 

pamuk 

parfiJm 

ped 

pudra 

rimel 

ruj 

sabun 

sag kremi 

sag kurutma 
makinesi 
sag tokasi 
sag spreyi 
sunger 
fampuan 
talk pudrasi 
tarak 

tiras kremi 
tiraf losyonu 

tira§ makinesi 

t. makinesi 
(elektr.) 
tiras sabunu 
tirnak makasi 

tirnak torpusii 

tu valet kagidi 
ustura la laca para 
las unas 

el algodon 

el perfume 

las compresas 

los polvos 

el rimel 

el lapiz de labios 

el jabon 

la ere ma 

suavizante 

el secador 

de pelo 

la horquilla 

el espray 

la esponja 

el champu 

el polvo de talco 

el peine 

la ere ma de afeitar 

la locion 

para el afeitado 

maquinilla 

de afeitar 

maquina de 

afeitar 

el jabon de afeitar 

las tijeras 

para las unas 

la lima para 

las unas 

el papel higienico 

la navaja de afeitar laka para 

las unyas 

algodon 

perfume 

kompresas 

potbos 

rimel 

lapith de labiyos 

habon 

krema 

suavithante 

sekador 

de pelo 

orkiyya 

espray 

espanha 

gampu 

polbo de talko 

peyne 

krema de afeytar 

lothyon 

para el afeytado 

makiniyya 

de afeytar 

makina de 

afeytar 

habon de afeytar 

tlheras 

para las unyas 

lima para 

las unyas 

papel ihiyeniko 

nabaha de afeytar 256 PARK ETME 
El aparcamiento PROH1BIDO APARCAR 

Park etmek yasaktir. 
APARCAMIENTO 

Otopark OCUPADO 

Dolu ■ Arabami nereye park edebilirim? 

i,D6nde puedo aparcar mi coche? 
donde puedo aparkar mi kdge? 

■ Arabami buraya park edebilir miyim? 
I Puedo aparcar mi coche aqui? 
puedo aparkar mi kdge aki? 

■ Bu yakinlarda umumi otopark var mi? 
i,Hay un aparcamiento publico aqui cerca? 
ay un aparkamiyento publiko aki th6rka? 

- Burasi ozel otopark. 

Aqui es un aparcamiento privado. 
aki es un aparkamiyento pribado 

- Otopark gece acik mi? 

i.EI aparcamiento esta abierto de noche? 
el aparkamiyento esta abiyerto de noge? 

- Otoparkta bos, yer var mi? 

^Esta libre el aparcamiento? 
esfa libre el aparkamiyento? 257 - Buraya ne kadar sure park edebilirim? 

iPor cuanto tiempo puedo aparcar mi coche aqui? 
por kuanto tiyempo pu6do aparkar mi koge aki? - Park Qcreti ne kadar? 
^Cuanto cuesta el aparcamiento? 
kuanto kuesta el aparkamiyento? 

- Bu parkmetre bozuk. 
Este panquimelro no tindona. 
fefepsMneto no irfjydr» 

- Burada durmak yasak. 

Esta prohibido estacionar aqui. 
esta proibido estathyonar aki 

- Buraya park etmek yasak mi? 
^Esta prohibido aparcar aqui? 
esta proibido aparkar aki? 

PARKiNGLE JLGil-L SOZCCJKLER - Vocabulario - Saati ne kadar? 

i,Cuanto cuesta la hora? 
kuanto kuesta la ora? 

- Bozuk pa ram yok. 
No tengo mcneda suete. 
no t&rp moneda suefe araba 

bozuk para 
durmak 
otopark 
park etmek 
(kisa sure) 
park etmek 
{uzun sure) 
parkmetre 
saat 
siire 
tarife 
yasak el coche 

la moneda suelta 

pararse 

el aparcamiento 

estacionar 

aparcar 

el parquimetro 
la hora 
el tiempo 
la tarifa 
prohibido fcoce 

moneda suelta 
pararse 
aparkamiyento 
estathyonar 

aparkar 

parkimetm 
ora 

tiyempo 
tarifa 

proibido 258 Pasaport i§leri PASAPORT l§LERI 

El pasaporte ■ Pasaport dairesi neresi? 

iDonde esta la seccion de pasaportes? 
donde esta la sekthiyon de pasaportes? 

■ Pasaport dairesi hangi saatlerde agik? 

iQue horario tiene la seccion de pasaportes? 
ke orariyo tiyene la sekthiyon de pasaportes? 

• .... konsoloslugu nerede? 

i,D6nde esta el consulado de ? 

ddnde esta el konsulado de ? ■ Iste pasaportum. 

Aqui esta mi pasaporte. 
aki esta mi pasaporte • Vize almak istiyorum. 

Quiero sacar un visado. 
kiyero sakar un bisado ■ yok gir sli vize verebilir misim'z? 

iPodria darme un visado para multiples entradas? 
podriya darme un bisado para multiples entradas? 

■ §u formlan doldurmak gerekiyor. 
Hay que llenar estos formularios. 
ay ke yenar estos formulariyos 

- Ba§ka hangi belgeleri istiyorsunuz? 

i.Que otros documentos exigen usfedes? 

ke otros dokumentos eksihen usiedes? 

- Maas bordrosu ile banka hesap cuzdani ve tapu fotoko- 
pileri. 

La nomina y las fotocopias de la cuenta bancaria y del titulo 
de propiedad. 

la nomina i las fotokdpiyas de la kuenta bankariya i del titulo 
de propiyeda(th) 259 Pasaport if leri Pasaport if leri ;:: - Ne tip pasaport sahibisiniz? 

^Que tipo cie pasaporte tiene usted? 
ke tipo de pasaporte tiyene uste(th)? 

- Pasaportum duzgiin; turn vizelerim tamam. 

Mi pasaporte esta en regla; tengo todos ios visados. 
mi pasaporte esta en regis; tengo todos ios bisados 

- Pasaportunuzun siiresi gegmif . 
Su pasaporte esta caducado. 

so pasapdrte esta kadukado 

- Adimz. soyadmiz, mesleginiz, medeni haliniz. 
Su nombre y apeilido, su prcfesion, su estado civil 
so nombre i apeyyido, su profesyon, su estado tjybil ■ Adim ... 

Me llamo . 
me yamo . • Doktorum v.s. 
Soy medico etc. 
soy mediko v.s. ■ Vizeniz var mi? 
^Tiene usted visado? 
tiyene uste(tb) bisado? 

■ Vizeniz 'e kadar gecerli. 

Su visado es valido hasta .... 
su bisado es balido asta - Turkiye'den geliyorum. 

Vengo de Turquia. 
bengo de Turkiya 

- YolcuLugunuzun sebebi nedir? 
i,Cual es el motivo de su viaje? 
kua! es el motibo de so biyabe? 

260 - Evliyim/Bekanm/Dulum. 

Estoy casado/ 
soltero/viudo. 
esfoy kasado (-da) / 
soltero (-ra) I 
biyudo (-da) 

- Sste vizem. 

Aqui esta mi visado. 
aki esta mi bisado 

- Nereden geliyorsunuz? 
i,De donde viene usted? 
de donde biyene uste(tn}? 

. Ben Turkiim. 
Soy turco (turca). 
soy turko (kadtn: turka) Turistim. 

Soy turista. 
soy turista ■ if seyahatindeyim. 
Es un viaje de negocios. 
es un biyafie de negotbiyos ■ Yabanci isgiyim. 
Soy obrero extranjero (obrera extranjera). 
soy obrero estranhem (kadm: obr6ra estranbera) 

- iki hafta kalmaya niyetim var. 

Tengo la intencion 6e quedarme aqui dos semanas. 
tengo la intenth.iyon de kedarme aki dos semanas 

- QaLisma/Oturma izniniz var mi? 

iJiene usted permiso de trabajo/residencia? 
tiyene uste(tb) permiso de trabaho/residenthiya? 

- iznimin siiresi bitti. 

Mi permiso se ha caducado. 

mi permiso se a kadukado 

- Oturma izninizi yeniiemek zorundasiniz. 

Tiene que renovar su permiso de residencia. 
tiyene renobar su permiso de residenthia 

- Bu if i$in kime basvurmaliyim? 

^A quien debo recurrir por este asunto? 
a kiyen debo rekurhr por este asunto? 

- Polise bizzat gitmem gerekir mi? 

i,Debo presentarme personaimente a ia policia? 
debo presentarme personaimente a la polithiya? 

- Pasaportumu ne zaman alabilirim? 
^Cuando puedo recoger mi pasaporte? 
kuando puedo rekoger mi pasaporte? 261 


Pasaport i§leri 
PASAPORTLA iLGiU SOZCOKLER - Vocabulario Plaj ' ad 

ad res 

banka hesabi 
basvurmak 
bekar 
beige 
bordro 
galisma izni 

giki§ 

damga 

diplomatik 

diizgun 

evil 

form 

fotokopi 

gecerli 

giris. 

if?" 

kalmak 
konsolosluk 
medeni rial 
meslek 
oturma izni 

ozel 

pasaport 

polls 

seyattat etmek 

soyadi 

tapu 

turist 
vize 

yabanci 

yeniiemek 

yolculuk el nombre 

la direccion 

la cuenta bancaria 

presentarse 

soltero (-ra) 

el documento 

la nomina 

el permiso 

de trabajo 

la salida 

el sello 

diplomatico (-ca) 

en regla 

casado (-da) 

el formal ario 

la fotoeopia 

valido (-da) 

la entrada 

el obrero 

quedarse 

el consul ado 

el estado civil 

la prof es ion 

el permiso 

de residencia 

especial 

el pasaporte 

la poiicia 

viajar 

el apellido 

el titulo 

de propiedad 

el/la turista 

el visado 

el extra njero 

renovar 

el viaje nombre 

direkthiyon 

kuenta bankanya 

presentarse 

soltero 

documento 

nomina 

permiso de 

trabaho 

salida 

seyyo 

diplomatiko 

en regla 

kasado 

formulaTiyo 

fotokopiya 

balido 

entrada 

obrero 

kedarse 

konsutado 

estado thibil 

profesyon 

permiso de 

residentbiya 

espethiyal 

pasaporte 

polithiya 

biyahar 

apeyyido 

tituto 

de propiyeda(th) 

turista 

bisado 

estranhero 

renobar 

biyahe 


PLAJ 
La playa 
'*- ^-"-"itiiJ* 

~ Hi - Plaja gidelim mi? 

iVamos a la playa? 
bamos a la playa? 

- Plaja nereden gidilrr? 
i,C6mo se va a la playa? 
komo se ha a la playa? 

- Burada yiizebilir miyiz? 
iPodemos nadar aqui? 
podemos nadar aki? 

■ Yijzulebilrr, ama akinti gok guclii. 

Se puede, pero la corriente es muy fuerte. 
se puede, pero la korriyente es muy fuerte 262 263 Plaj 

- iyi bir yiiziicii miisuniiz? 

^Es usted buen nadador? 
es uste(th) buen nadaddr? 

- Burada havuz da var. 
Aqui hay piscina tambien. 
aki ay pisthina tambiyen ■ Su 90k soguk ve tehlikeli. 
El agua esta muy fria y peligrosa, 
el agua esta muy friya I peligrosa 

• Giine§ §emsiyesi var mi? 
iTiene usted parasoles? 
tiyene uste(th) parasoles? ■ Soyunma kabini var mi? 

i,Hay cabinas para cambiarse? 
ay kabinas para kambiyarse? - Du§Iar nerede? 

i,D6nde estan las duchas? 
dortde estan las dugas? - imdat! 
- Yardim edin! 


[Socorro! 


i Socorro! 
sokdrrol 
Sokorro! 


PROHIB1DO BANARSE 
Denize girmek yasafctir 
PLAJLA iLGiLi SOZCGKLER - Vocabulario 
balikadam 


el ho mb re-ran a 


ombre-rana 


bogulmak 


ahogarse 


aogarse 


bronzlasjnak 


broncearse 


brontbearse 


cankurtaran 


el vigilante 


bihilante 


gaktltafi 


la guija 


giha 


dalga 


la ola 


ola 


dali§ malzemesi 


el equipo de 


ekipo de 
inmersi6n 


inmersiyon 


dalma 


el buceo 


butbeo 


deniz 


el mar 


mar 


deniz feneri 


el faro 


faro 


deniz motoru 


la motora 


motdra 


duf yapmak 


tomar una ducha 


tomar una dO 


golge 


la sombra 


sombra 


giine§ banyosu 


el bano de sol 


binyo de sol 


giinef gozli 


jgii 


las gafas de sol 


gafas 


de sol 

la crema 
Plaj 


giines. kremi 


krema 


bronceadora 


brontheaddra 
havlu 


la toalla 


toayya 
havuz 


la piscina 


pisthina 
kabin 


[a cabina 


kab'ina 
kum 


la arena 


arena 
mayo 


bafiador 


banyad6r 
serf 


el surf 


surf 
sorf tahtasi 


la tabla de surf 


tabla de surf 
su kayagi 


el esqui acuatico 


eski akuitiko 
§emsiye 


el parasol 


parasol 
sezlorg 


la turn bona 


tumbona 
yelkenli 


el barco de vela 


barko de be~la 
yiizmek 


nadar 


nadir 
yuzucu 


el nadador 


nadaddr 


(la nadadora) 


(nadadora) 


■H 264 265 Postane POSTANE 
Correos 
Brliyor musunuz? 

ispanya'da posta pulu satin almak icin muilaka postaneye 
gitmeniz gerekmez. Posta pulu, estanco (estanko) denilen, 
tiitun mamulferinin yani sira metro ve otobus bileti fie teiefon 
karti da satan ve her mahallede bulunan kuciik diikkanlarda 
satilir. Pullan yapistrnlmif mektup Ian nizi, yine postaneye grt- 
meye gerek kaimadan, sokaklardaki posta kutulanna (buzon) 
atabilirsiniz. - En yakin postane nerede? 
iDonde esta ta oficina de correos mas cercana? 
donde esta la ofithina de korreos mas therkana? 

■ Bu yakmlarda posta kutusu var mi? 

^Hay un buzon cerca de aqui? 
ay un button thgrka de ak'i? 

■ Bu mektubu posta kutusuna atrn liitfen. 

Hagame el favor de echar esta carta al buzon. 
agame el fabor de egar esta karta al butbon 

-'" 266 - Posta pulu nerede satilrr? 
iDancte se venden sets de coneos? 
jords se berden ssyyos de koneos? 

- Postane ne zaman acrlir? 
iA que hora se abre el correo? 
a ke dra se abre el korreo? 

- Kartpostal yollamak istiyorum. 
Mektup ... 

Paket ... 

Taahhiitlu mektup ... Postane - Biifelerde satilir. 

Se venden en ics estanocs. 
sebendenenhs es&itos 

- Postane kaca kadar acik? 

iHasia que hora esta abierto? 
asta ke ora esta abiyerto? 

Quiero enviar una postal 

.. una carta. 

... un paquete. 

... una carta certifieada. 
kiyero enbiyar una postal 

... una karta 

... unpakete 

... una karta thertifikada -Tiirkiye'ye taahhiitlu mektup kac para? 
i,Cuanto cuesta la carta certifieada para Turquia? 
kuanto kuesta la karta thertifikada para Turkiya? 

- Tiirkiye'ye telgraf gekmek istiyorum. 

Quiero poner un telegrama a Turquia. 
kiyero poner un telegrama a Turkiya 

- Telefonla telgraf dikte edebilir miyjm? 

i,Se puede dictar el telegrama per telefono? 
se puede diktar el telegrama por telefono? 

- Bu zarfi ucakla gondermek istiyorum. 

Quiero enviar este sobre por correo aereo. 
kiyero enbiyar este sobre por korreo aereo 

- Bu mektubu iadeli taahhiitlu gondermek istiyorum. 

Quiero enviar esta carta certifieada con acuse de recibo. 
kiyero enbiyar esta karta thertifikada kon akuse de rethibo 267 Postane 

- Yurt ici icin iig tane pu! liitfen. 

Tres sellos para el interior del pais, por favor. 
tres seyyos para el interidr del pais, por fabor 

- Posta havalesiyle para gondermek istiyorum. 
Quiero enviar dinero por giro postal. 

kiyero enbiyar dinero por biro postal 

- Ha vale kagidi verir misiniz? 

;,Podria darme un formulario de giro postal? 

podriya darme un formulariyo de biro postal? I - Yurtdif i tarifenizi gorebilir miyim? 

^Podria ver la tarifa de correos para el extranjero? 
podriya bar la tarifa de korreos para el estranhero? 

- Liitfen bu paketi tartar misiniz? 
i,Podria usted pesarme este paquete? 
podriya u$te~(th) pesa'rme este pakete? 

- Bu zarfta basili malzeme var. 
Hay impresos en este sobre. 
ay impresos en este sobre 

- Telefon kuliibeleri nerede? 

iDonde estan las cabinas telefonicas? 
donde estan las kabinas telefonicas? 

(Aynca Bkz. TELEFON) POSTANEYLE ILGiLl SOZCUKLER - Vocabulario acil posta 
ad res 

agirlik 

atmak (kutuya) 

atmak (mektup) el correo urgente 

la direcoion 

el peso 

echar (al buzon) 

enviar korreo urbente 

direkthiyon 

peso 

egar (al butbpn) 

enbiyar basil i malzeme 

dan i^ ma 

dikte etmek 

form 

gdnderen 

gondermek 

havaie 

iadeli taahhiitliJ jeton 
kablrt 

kelime 
kod 

mektup 

paket 

para 

posta 

posta kutusu 

postane 

pui 

rehber 

taahhiitlii mektup 

tarife 

tartmak 

telefon 

telgraf 

telgraf gekmek 

ucak post as; 
yildirim telgrafi 

yurt disi 
yurt ici 
zarf el impreso 

la informacion 

dictar 

el formulario 

el remttente 

enviar 

el giro postal 

carta certificada 

con acuse de 

recibo 

la ficha telefonica 

la cabina 

(telefonica) 

la pa la bra 

el prefijo 

la carta 

el paquete 

el dinero 

el correo 

el buzon 

la oficina de 

correos 

el sello 

la guia telefonica 

la carta certificada 

la tarifa 

pesar 

el telefono 

el telegrama 

poner un 

telegrama 

e! correo aereo 

el telegrama 

urgente 

el extranjero 

el interior del pais 

el sobre impreso 

informathydn 

diktar 

formulariyo 

remitente 

enbiyar 

biro postal 

karta tbertifikada 

kon akuse de 

retbibo 

figa telefonika 

kabina 

palibra 

prefibo 

k&rta 

pakete 

din&ro 

korreo 

buthon 

ofitb/na de korreos 

seyyo 

gfya telefonika 

karta tbertifikada 

tarifa 

pesar 

telefono 

telegrama 

poner un 

telegrama 

korreo aereo 

telegrama 

urbente 

estranhero 

interior del pais 

sobre 268 269 Randevu alma Randevu alma RANDEVU ALMA 
Pedir una cita - Randevu almam gerekiyor mu? 

i,Debo pedir una cita? 
debo pedir una thita? - Randevu almak gerekiyor. 
Hay que pedir/fijar una cita. 
ay ke pedir/fihar una thita 

- Randevu almak istiyordum. 
Quisiera pedir una cita. 
kisiyera pedir una thita 

- Bana yann sabah 10 i<?in bir randevu verebilir miydiniz? 

; Podria darme una cita para mafiana a ias 1 0. 
podriya darme una thita para manyana a las diyeth 

- Hangi saatlerde calisiyorsuriuz? 
^Que horario tiene usted? 
ke orariyo tiyene uste(th)? 


. 9'dan 5'e kadar. 

De nueve a cinco. 
de nuebe a thinko - Doktor beni bugun gorebilir mi? - Saat 4'e kadar do u 

.Podria verme el medico hoy? Esta ocupado haste las 4 

podriya berme el mediko oy? esta okupado asta las kuatro Sail guniine ne dersiniz? 

^Que le parece el martes? 
ke te par6the el martes? ■ Sali olamaz. 
No puede ser el martes. 
no puede ser el martes ■ Biraz daha erken olabilir mi? 

I Podria ssr un poco mas temprano? 
podriya ser un poko mas temprano? 

■ Saat kagta gelrnem gerekiyor? 

t,A que hora debo venir? 
a ke 6ra debo benir? RANDEVUYLA ILGILI SOZCUKLER ■ 


Vocab ularic 


gal if ma saatleri 


el horario de 


orariyo 
trabajo 


de trabaho 


dolu 


ocupado (-da) 


okupado 


gelecek hafta 


la semana 


semana 
que viene 


ke biyene 


gun 


el dia 


diya 


hafta 


ia semana 


semana 


meggul 


ocupado (-da) 


okupado 


obur giin 


el pasadomanana 


pasado-manyana 


ogledensonra 


por la tarde 


por ia tarde 


randevu 


la cita 


thita 


randevu istemek 


pedir una cita 


pedir una thita 


randevu vermek 


dar una cita 


dar una thita 


saat 


la hora 


6ra 


sabah 


la mafiana 


manyana 


yarm 


la mafiana 


manyana 


yann sabah 


mafiana por la 


manyana 
manyana 


por la manyana 
270 271 Ren kier REN KLER 
Los colores 
- Ne renk olsun istiyorsunuz? 

i,De que color lo quiere usted? 
de ke kolorlo kiyere uste(th) 

- Bu bluzun mavisi var mi? 

iTiene esta blusa en azul? 
tiyene esta blusa en athul? - Hangi renkler var? 
i,Que colores tiene usted? 

ke kolores tiyene uste(tb}? 

■ Dana koyusu var mi? 
i.Lo tiene usted mas oscuro? 
to tiyene uste(th) mas oskuro? - Bu modelin kirmizisini istiyorum. 

Quiera el rnismo modelo en rojo. 
kiyero el mismo modeto en roho 

RENKLER - Los colores acik (renk) 

be; 

beyaz 

kahverengi 

kirmizi 

koyu 

lacivert 

mavi 

pembe 

sari 

siyah 

turuncu 

yesil claro (-ra) 
beige 

bianco (-ca) 
marron 
rojo (-ja) 
oscuro (-ra) 
azul ma rino 
azul 

rosado (-da) 
amarillo (-lla) 
negro (-gra) 
color naranja 
verde 

272 ■ Bu ne renk? 

;,De que colores eSfco? 
de k6 kolor es esto? kliro 

be§ 

bianko 

marron 

rdho 

oskuro 

athut marino 

athul 

rosado 

amariyyo 

negro 

kolor nara~nha 

berde RESTORAN 
El restaurante 

(If ' ' : 'M;;;! 1 
■ Bu yaksnlarda ucuz bir lokanta var mi? 
lHay un restaurante barato aqui cerca? 
ay un restaurante barato aki therca? 

■ Bana iyi bir restoran tavsiye edebilir misiniz? 
^Podria usted recomendarme un buen restaurante? 
podriya uste(th) rekomendarme un buen restaurante? 

■ Bize tipik bir restoran tavsiye edebilir misiniz? 
iPodria usted recomendarnos un restaurante tipico? 

podriya usteQh) rekomendamos un restaurante tipiko? 

■ Buranin en iyi restorani hangisidir? 

i,Cual es el mejor restaurante de aqui? 
kual es el mehor restaurante de aki? 273 Restoran Restoran ■ Buralarda iyi bir balik lokantasi var mi? 
^Hay un buen restaurante de pescado aqui? 
ay un buen restaurante de peskado aki? ■ Rezervasyonunuz var mi? 
iTiene usted reserva? 
tiyene uste(th) reserba? 

- Hie bof masamiz yok. 

No tenemos ninguna mesa libre. 
no tenemos ninguna mesa libre ■ Rezervasyonumuz var. 
Tenemos una reserva . 

tenemos una reserba 

- Biraz bekleyebilir misiniz? 

i,Podrian esperar un poco? 
podriyan esperar un pdko? ■ Gc kisiyiz. - 0? kisilik bir masa lutfen. 

Somos 'res. Una mesa para tres personas, por favor. 

somos tres una mesa para tres personas, por fabor 

- Sigara icilmez bdliim olsun lutfen. 

No fumadores por favor. 
no fumadores por fabor ■ Bu masa me§gu1 mii? 

^Esta ocupada esta mesa? 
esti okupada esta mesa? 

- Lutfen bakar misiniz?! 
jOiga por favor! 

oyga por fabor! 

- Moniiyii gorebilir miyim? 

^Podria ver ia carta? 
podriya berta karta? ■ Bu iskemle bos mu? 
^Esta libre esta silla? 
esta libre esta siyya? 

- Bu masaya kim bakiyor? 
^Quien atienda a esta mesa? 
kiyen atiyenda a esta mesa? 

■ Buyrun yemek iistesi burada. 
Aqui esta la carta. 

aki este la karta ■ Yemekten once aperitif almak ister misiniz? 

^ Desea tomar un aperitive antes de comer? 
desea tomar un aperitibo antes de komer? 

- Ne yersiniz? 
i,Que quiere (quieren) comer? 
fee kiyere (sizier: kiyeren) komer? 

274 


- Gunun monusunden sececegiz. 
Varnos a elegir del menu del dia. 
bamos a elehir del menu del diya - Antre olarak ne istersiniz? 

iQue quiere como primer plato? 
ke kiyere komo primer plato? - Qorba ister misiniz? 
tDesea usted tomar sopa? 
desea uste(th) tomarsopa? • Ana yemek olarak ne istersiniz? 

iQue desea usted como plato principal? 
ke desea usteQh) komo plato printhipai? ■ Et yemeklerinden neler var? 
iQue platos de carne tiene usted? 
ke platos de karne tiyene uste(th)? - Eti nasi! istersiniz? 

iComo la desea? 
komo la desea? - iyi pismis/Orta pismis/Az p ism is olsun, lutfen. 

Bien hecha/Mediana/Poca he ch a, por favor. 
biyen ega/mediyana/poka ega, por fabor - Ben baltk tercih ederim. 

Yo prefiero et pescado. 
yo prefiyero el peskado - Ne tavsiye edersiniz? 

,LQue me recomienda usted? 
ke~ me rekomiyenda uste(th)? - Bu lokantanm spesiyalitesi rtedir? 

i.Cual es la especialidad de la casa? 
kual es la espethiyalida(th) de ia kasa? 

- Bu yorenin en tipik yemegi hangisidir? 
i.Cual es el plato mas tipico de esta region? 
kual es el plato mas tipiko de esta rehiyon? - Salata ister misiniz? 
i,Desea usted ensalada? 
ctesea uste(th) ensalada? - iki kif ilik kansik bir salata. 

Una ensalada mixta para dos 

personas. 

una ensalada mista para dos 

personas 275 Restoran 

- Tatli olarak ne istersiniz? 
i,Que desea como postre? 
ke desea komo pdstre? ■§unu alayim. 
Voy a tomar este. 
boy a tomar este - §u nedir? 
i,Gue es esto? 
ke es esto? ■ Qocuk porsiyonu verebilir misiniz? 

iPuede prepararme una racion para ninos? 
puede prepararme una rathyon para ninyos? 

■ Ne igeceksiniz? 

i,Gue va (van) a tomar? 
ke va (sizter.van) a tomar? ■ Bir fife maden suyu. 

Una botella de agua mineral. 
una boteyya de agua mineral ■ Gazlc mi olsun, gazsiz mi? 
i,Con gas o sin gas? 
kon gas, o sin gas? ■ Qok soguk bir bira I Lit fen. 
Una cerceva bien fria, por favor. 
una therbetha biyen friya, por fahor 

■ En iyi sarabiniz hangisi? 
i,Cucil es el mejor vino que tiene? 
kual es el mehor bino ke tiyene ? ■ Sagligmiza! 
jSalud! 
salu(th)! - Afiyet olsun! 

jBuen provecho! 
buen provego - Bize biraz daha ekmek verir misiniz? 

iPodria traernos un poco mas de pan? 
podriya traernos un poco mas de pan? 

■ Liitfen su bardagi degistirir misiniz? 
iPodria cambiarme este vaso, por favor? 
podriya kambiyarme este baso, por fahor? 276 - Begendiniz mi? 
iLe ha gustado? 
fe a gustado? 

- Ben bunu istememrstim. 
Yo no he pedido esto. 
yo no e pedido 6sto 

- Bu cok tuzlu. 

Esto esta demasiado sal ado. 
esto esta demasiyado salado Restoran 

- Evei, cok begendim. 

Si, me ha gustado mucho. 
si, me a gustado mugo 

■ Bu gorba soguk. 
Esta sopa esta fria. 
Esta sopa esta friya 

Bu yesil salata taze degil. 

Esta lechuga no esta fresca. 
esfa teguga no esta freska ■ Bagi§laym, hemen degistireyim. 

Disculpe, se lo cambio en seguida. 
diskulpe, se lo kambiyo en segida - Hesap liitfen. 

La cuenta por favor. 
la kuenta por fabor ■ Ustu kalsin. 

Quedese con el cambio. 
kedese kon el kambiyo - Galiba bu hesapta bir yanlif lik var. 

Creo que hay un error en esta cuenta. 
kreo ke ay un error en esta kuenta 

■ Kusura bakmayin, yamlmisiz. 

Lo siento mucho, nos hemos equivocado. 
to siyento mugo, nos emos ekibokado 

■ Komi igin bahsjs birakmak istiyorum. 
Quiero dejar una propina para el mozo. 

kiyero debar una propina para el mdibo 

■ Tuvaletler nerede? 

i,D6nde estan ios aseos? 
donde estan Ios aseos? 277 Restoran 


RESTORANLA iLGlLJ SOZCUKLER 


■ Vocabulario 


akf am yemegi 


la cena 


thena 


ak§ am yemegi 


cenar 


thenar 


yemek 


almak 


iomsr 


tomar 


ana yemek 


el plato principal 


plato printhipcil 


antre 


la entrada 


entrada 


aperitif 


el aperitivo 


aperitibo 


az pi§mis. (et) 


poca hecha 


poka §ga 


bahfi§ 


la propina 


propina 


bahk 


el pescado 


peskado 


bardak 


el vaso 


baso 


bayai 


no fresco 


no fresko 


beklemek 


esperar 


esperar 


bicak 


el cuchillo 


kugiyyo 


bo§ (masa) 


libre 


libre 


but (et) 


la pie ma 


piyema 


but (tavuk) 


el muslo/ 


muslo/ 
sob rem us lo 


sobremuslo 


9atal 


el tenedor 


tenedor 


gorba 


ia sopa 


sopa 


dan a eti 


la temera 


temera 


dolma 


relleno (-na) 


reyyeno 


domuz eti 


ei cerdo 


therdo 


ekmek 


el pan 


pan 


en iyi 


el/la mejor 


mebor 


et 


la carne 


kArne 


finn(da) 


asado (al homo) 


asado (al orno) 


garnitiir 


la guarnicion 


guamithyon 


garson 


el camarero 


kamarero 


gogus (tavuk) 


ia pechuga 


peguga 


gratine 


al gratin 


al gratin 


giivec 


la cazuela 


cathuela 


hasjanmi§ 


hervido 


erbido 


hesap 


la cuenta 


kuenta 


hizmet etmek 


atender 


atender 


ismarlamak 


pedir 


pedir 


izgara 


a la parriila 


a la parriyya 'ctnek 


tomar, beber 


tomar, beber 


iskemle 


la silla 


siyya 


iyi" 


bueno (-na) 


bueno 


iyi pif mis (et) 


bien hecba 


biyen ega 


kadeh 


la copa 


kopa 


karar vermek 


decidir 


dethidir 


kansjk 


mixto (-ta) 


misto 


kafik 


la cuchara 


kugara 


kizarmis 


frito (-ta) 


frito 


klsj 


la persona 


persona 


komi 


el mozo 


motho 


kuzu eti 


ei cordero 


kordero 


kijl tablasi 


ei cenicero 


tbenithero 


kiirdan 


el pal i Ho 


paliyyo 


lezzetii 


sabroso (-sa) 


sabrdso 


masa 


la mesa 


mesa 


mefgul 


ocupado (-da) 


okupido 


meze 


los entremeses 


entremeses 


mortu 


el menu 


menu 


ne? 


i,que? 


ke? 


omlet 


ia tortilla 


tortiyya 


orta pi§mi§ (et) 


medians 


mediyana 


ogle yemegi 


el almuerzo 


almuertho 


ogle yemegi 


almorzar 


almorthar 


yemek 


ortii 


el mantel 


mantel 


pahali 


caro (-ra) 


k&ro 


pane 


empanado (-da) 


empanado 


pa ran in iistu 


el cambio 


k&mbiyo 


pecete 


la servilleta 


serbiyyeta 


pirzola 


la chuleta 


guleta 


rezervasyon 


la reserva 


reserba 


sacta sote 


a la planch a 


a la planga 


salata 


la ensaiada 


ensaiada 


segmek 


elegir 


elehir 


servis yapmak 


servlr 


serbir 


sicak 


caliente 


kaiiyenie 


sigara igilir (yer) 


fumadores 


fumadores 278 279 Restoran sigara icilmez 


nofumadores 


no fumadores 


(yer) 


siparif 


el pedido 


pedido 


soguk 


frio (-a) 


friyo 


sos (salata) 


el alino 


alinyo 


sos (yemek) 


la salsa 


salsa 


sote 


salteado 


salteado 


spesiyalite 


la especialidad 


espethiyalida (th) 


m 


a la broqueta 


a la broketa 


tabak 


el plato 


plato 


tatli 


el postre 


postre 


tavsiye etmek 


re com end ar 


rekomendar 


taze 


fresco [-ca) 


fre'sko 


tipik 


tipico (-ca) 


tipiko 


tu valet 


los aseos 


aseos 


tuzlu 


salado (-da) 


salado 


ucuz 


barato (-da) 


barato 


vestiyer 


el guardarropa 


guardarropa 


yag (kati) 


ia grasa 


grasa 


yag (sivi) 


el aceiie 


athe~yte 


yagsiz (et) 


magra 


magra 


yahni 


el estofado 


estofado 


yamldim 


me he equivocado 


me e ekibokado 


yanlislik 


equivocacion, 


ekibokatbydn, 
error 


error 


yemek 


la com id a 


komida 


yemek (kap) 


el plato 


plato 


yemek listesi 


la carta 


karta 


yemek yemek 


comer 


komer 


yumurta 


el huevo 


uebo YEMEKLER-Los platos BA§LANGI? - Las entradas 

enginar las alcachofas alkagdfas 

fume et tabagi el surtido cfe surtido de 

a hum ad os aumados 280 Restoran 


ispanyol omleti 


la tortilla espanola 


iortiyya espanyola 


jambon (fiime) 


el jamon serrano 


hamon serrano 


jambon (pi§mis) 


el jam6n de York 


hamon de York 


kroket 


tas croquetas 


kmketas 


kuskonmaz 


tos esparragos 


esparragos 


mayonez 


la mayonesa 


mayonesa 


mantar (kiiltiir) 


los champifiories 


gampinyones 


" (yabani) 


las setas 


setas 


meze 


los entremeses 


entremeses 


omlet 


la tortilla 


tortiyya 


peynir 


el queso 


keso 


pomfrit 


las patatas fritas 


patatas fritas 


salata 


la en salad a 


ensalada 


somon fiime 


el salmon ahumado salmon aumado 


sosis 


la salchicha 


salgiga 


sucuk 


el embutido 


embutido 


?ORBALAR - La 


sopa 
balik corbasi 


sopa de pescado 


sopa de peskado 


domates corbasi 


sopa de tomates 


sopa de tomates 


etsuyu 


el caldo 


kaldo 


mercimek corbasi sopa de lentejas 


sopa de lentehas 


sebze ccbas: 


sopa de verduras 


sopa de berduras 


sogan gorbasi 


sopa de cebolla 


sopa de theboyya 


sehriye corbasi 


sopa de fideos 


sopa de fideos 


BALIKLAR - El pescado 
alabalik 


la trucha 


truga 


barbunya 


el saimonete 


saimonete 


gipura 


la dorada 


dor&da 


dil baligi 


el lenguado 


lenguado 


fener baligi 


el rape 


rape 281 

hamsi 


el boqueron 


bokeron 


kalkan 


el rodaballo 


rodabayyo 


karagdz 


el besugo 


besugo 


kefal 


el pardeie 


pardete 


levrek 


la lubina 


lubina 


mezgit 


la merluza 


medutha 


palamut 


el bonito 


bonito 


sardalya 


la sardina 


sardina 


somon 


el salmon 


salmon 


uskumru 


la caballa 


cabayya 


yilan baligi 


las anguilas 


angilas 


yavmsu 


DENiZ URUNLERi - Los mariscos 
ahtapot 


el pulpo 


pulpo 


istiridye 


la osira 


ostra 


istakoz 


la langosta 


langdsta 


ka rides (kiigiik) 


la gamba 


gamba 


(biiyiik) 


el langostino/ 


langostino/ 
la cigala 


thigala 


kalamar 


el oalamar 


kalamar 


midye 


el mejillon 


meiiiyyon 


tarak 


la almeja 


almeha 


yengec 


el cangrejo 


kangreho 


ET YEMEKLERi ■ 


Platos de carne 
biftek 


el bistec, el fifete 


bistek, filete 


bonfrle 


el soiomillo 


solomiyyo 


kofte 


las albondigas 
(de came) 


albondigas 


kuzu pirzolasr 


las chuletas 


$u!6ta$ 
de cordero 


de kordero 


kuzu f if 


cordero a 


kordero a 
ia broqueta 


la broketa 


fnitzel 


el escalope 


eskaldpe 


KtJMES HAYVANLARI - Los aves 
hindi 


el pavo 


pabo 


ordek 


el pato 


pato 


pilig 


el polio 


pdyyo 


tavuk 


el polio 


pdyyo 


AV ETLERi ■ 


La carne de caza 
bildircin 


la codorniz 


kodornith 


geyik 


el ciervo 


thierbo 


keklik 


la perdiz 


perdith 


ordek 


el pato 


pato 


siiliin 


el faisan 


fay sari 


tav§an 


el conejo 


koneho 


y aban d om uz u eljabali 


habali 


SAKATAT - 


La casqueria 
beyin 


los sesos 


sesos 


bobrek 


los rifiories 


rinyones 


ciger 


e! higado 


igado 


ifkembe 


los callos 


kayyos 


HAMUR i§i 


ve PiLAV - La pasta y 


ei arroz 


makarna 


los macarrones 


makarrdnes 


borek 


la em panada 


empanada 


pilav 


el arraz 


arroih 


SEBZELER 


- Las verduras 
bezelye 


el guisante 


gisante 


biber 


el pimiento 


pimiyento 


domates 


el to mate 


tomate 


enginar 


ia alcachofa 


aftacdfa 


fas u lye 


la judia verde 


judia verde 


havuc 


la zanahoria 


thanaoriya 282 283 hiyar 


el pepino 


pepino 


kabak 


el calabacin 


kalabathin 


kereviz 


el apio 


apiyo 


iahana 


el re polio 


repdyyo 


marul 


la lechuga 

romana 


ieguga romana 


patates 


la patata 


patata 


patlican 


la berenjena 


berenhena 


pirasa 


el puerro 


puerro 


salata 


la ensalada 


ensalada 


scgan 


la cebolla 


theboyya 


sarmisak 


el ajo 


aho 


yesjl salata 


la lechuga 


leguga 


BAKLiYAT - Us 


legumbres 
barbunya 


las alubias 


alubiyas 


fas u [yes i 


kuru fasulye 


lasjudias blancas 


hudlyas blankai 


mercimek 


las lentaias 


lentehas MEYVELER-Lasfrutas armut 


la pera 


pera 


cilek 


la fresa 


fresa 


elma 


la manzana 


manthana 


karpuz 


la sandia 


sandiya 


kavun 


el melon 


meldn 


kayisi 


el albaricoque 


albarikdke 


kiraz 


la cereza 


theretha 


mandalina 


la mandarina 


mandarina 


muz 


el platano 


platano 


portakal 


la naranja 


naranha 


feftali 


el melocoton 


mefokoton 


Ciziim 


la uva 


uba 284 i ATL1LAR - Los postres ananas 

kompostosu 
cikolata 
gikolatali mousse 

dondurma 
kaymakli 

dondurma 
komposto 
krem karamel 
krem fanti 
mevsim meyvesi 
meyve salatasi 
meyveli 

dondurma 
meyveli pasta 
milfoy 
pasta 
siitlac 
vanilyali 

dondurma la pina en almibar p'snya en almibar el chocolate 
la espuma 

de chocolate 

el helado 

el helado 

de nata 

la compota 

el flan 

la nata 

la fruta del tiempo 

la macedonia 

el sorbete 

la tarta de fruta s 
la tarta mil hojas 
el pastel 
el dulce de leche gokolate 

espuma 

de cokolate 

elado 

helado 

de nata 

kompota 

flan 

nata 

fruta del tiyempo 

mafheddniya 

sorbete 

tarta de frutas 
tarta mil ohas 
pastel 
dutthe de I6ge el helado de vainilla elado de bainiyya iCKiLER - Las bebidas afkollij 


con alcohol 


kon alkoo! 


alkolsuz 


sin alcohol 


sin alkool 


aperitif 


el aperittvo 


aperitibo 


beyaz §arap 


e! vino bianco 


bino blanko 


cira 


la cerveza 


therbetha 


dijestif 


el digestivo 


dihestibo 


domisek 


dulce 


dulthe 


kirmizi §arap 


el (vino) tinto 


tinto 


roze §arap 


el (vino) rosado 


rosado 


sek f arap 


el vino seco 


seko 


sarap 


el vino 


bino 285 DiKKAT! 

ispanya'daki lokantalarda yemek listesinde rastlayacagimz, 
yemek tiiru ya da pi§iri!me tarziyla ilgili sozciikler: a la brasa 
a la marinera 
a la meuniere 
a la plancha 
a la parrllla 
a la romana 
a la vasca 
ahumado 
al ajillo 
al homo 
al vapor 
alioli 
asado 
caldereta 
caldo 
cazuela 
churrasco 
cocido 

croquetas 

crudo 

em pan ado 

en salsa 

antra das 

entremeses 

escabeche 

estofadc 

frito 

gratinado 

hervido 

horneado 

hortalizas a la brasa 
a la marinera 
a la monier 
a la pianga 
a la parriyya 
a la romana 
a la baska 
aumado 
al ahiyyo 
al orno 
at bapdr 
alioli 
asado 
kaldereta 
kaldo 
kathuela 
gurrasko 
kothido 

kroketas 

krudo 

empanado 

en salsa 

entra~das 

entremeses 

eskabege 

estofado 

frito 

gratinado 

erbido 

orneado 

ortalithas komijr atesinde 

buguda soslu 
beyaz soslu 
sajia 
izgara 

tereyagmda pismis 
Bask usuiii soslu 
fume 
sarmisakli 
finnda 
bugulama 
sarmisakli 
Finnda 
yahni 
et suyu 
guveg 
kebap et 
yahni; nohutlu ve 
sosisli la ban a 
kroket 

pane 

soslu 

antreler 

ordbvr 

marine 

yahni 

kizartma 

gratine 

haslama 

finnda 

taze sebze Restoran 


marinado 


marinado 


marine 


mariscos 


mariskos 


deniz mahsulleri 


ola 


oyya 


guvec 


picadillo 


pikadiyyo 


kiyma 


picante 


pikante 


acih 


pli pll 


pil pit 


sarmisakli acili sos 


pinchitos 


pingitos 


kijciik sis kebap 


pinchos 


pingos 


kanepe 


potaje 


pofahe 


sicak sebze yemegi 


primeros platos 


primeros platos 


antreler 


racion 


rathyon 


kuciik meze tabagi 


rebozado 


rebothado 


yumurtaya buianip 
kizartilmis 


relleno 


reyyeno 


dolma; ici dofdurulmus 


salado 


salado 


tuzlanmis 


tapas 


tapas 


meze 


vegetariano 


behetariyano 


vejetaryen iSPANYA'YA OZGO BAZ1 YEMEKLER 
Algunas especialidades almejas a la marinera 
bacalao al ajo arriero 
besugo al homo 
calamares en su tinta 
caldo gallego 
callos a la madrilefia 
champinones al ajillo 
chipi rones 
chorizo al homo 
churrasco 
churros madrilenos 
cochifrito 
cochinilla al homo 
cocido 

fab a da asturiana 
gambas a la plancha 
garbanzos con carne 
gazpacho sartmsakli deniz iaragr bugulama 

domates soslu morina baligi 

domates soslu karagoz 

kendi sosLnda murekkep baligi 

sosisli kuru fasulye 

sucuklu is tern be 

sarmisakli mantar guvecte 

minik murekkep baligi 

finnda sucuk 

haharafji soslu et 

yagda krzaimis hamurtatlrsi 

sarmisakli kuzu 

But dotnuzu finnda 

sucuklu nohutlu lahana 

sucuklu ve domuz etli kuru fas u lye 

sacta karides 

sucuklu sebzeli nohut 

sanmsakli soguk domates corbasi 286 287 gazpacfios 

hafoas a la catalana 

jam on serrano 

iiebre a la cazadora 

mejillones al vapor 

menestra de verduras 

morcilla 

olla podrida 

paella 

patatas bravas 

perdices estofadas 

pescadrtos fritos 

pimentones rellenos 

pinchitos 

polio a la chilindron 

polio en pepitoria 

pulpo a la galtega 

sopa al cuarfo de hora 

so pa de ajo 

sopa de marisco 

tortilla (espafiola) 

zarzuela 

zarzuela de marisco 

Tatlilar - Postres 

arroz con lee he 
bizcocho borracho 
brazo de gitano 
bufiuelos de viento 
ere ma catalana 
cuajada 
leche frita 
natillas sarin rsakfi av eti 

sosisli kuru fasulye 

fume domuz jambonu 

sarapli sarrmsaWi yabani tavsan 

midye buguda 

sebze sote 

kan sucugu 

sebzeli yahni 

deniz mahsulleri, tavuk ve sebzeyle 

prsmis safranli pilav 

domates soslu patatas sote 

sebzeli keklik 

krzarmis minik bah War 

biber dolmasi 

Fas usulu sis kebap 

sebzeli tavuk sote 

sanmsakli safranli tavuk giiveg 

soslu ahtapot 

karidesii jambotilu pirin^ corbasi 

sarmisak fonbasi 

deniz mahsQIIeri gorbasi 

patatesli omlet 

balik yatinisi 

deniz mahsQIIeri yahnisr siitlag 

sarapli pandispanya 
romlu rulo pasta 
gozleme 
karamelli krem 
ball i krema 
yumurtali krema 
yumurtaii krema 288 Rica ve istek RICA VE ISTEK 
Pidiendo un favor - Lutfen! . Bana yardim edebilir misiniz? 

jPor favor! iPodria usted ayudarme? 

por fabor! podriya uste(th) ayudarme? 

- Miisaadenizle. - Yapabilir miyim? 

Con permiso. ^Se puede? 

kon permiso se puede? 

- Lutfen tuzu uzatir misiniz? 
iPodria pasarme la sal por favor? 
podriya pasarme la sai por fabor 

- Lutfen bu formu doldurun. 

Llene este formulario por favor. 
yene este formulariyo por fabor 

- Size bir fey sormak isferdim. 

Quisiera hacerle una pregunta. 
kisiyera atherie una pregunta 

- Liitfen bana pencereyi acar rmsmiz? 
Hagame el favor de abrir la ventana. 
agame el fabor de abrir la bentana 

- Kapiyi acmanrzm bir sakincasr var mi? 

iLe importaria abrir la puerta? 
le importariya abrir la puerta? 

- Sigara icmeme izin verir misiniz? 

£Me permite que fume un cigarrillo? 
me permite ke fume un tbigarriyyo? 289 Rica ve istek ■ Sessiz olmanizi rica ediyorum. 

Le ruego que guarde silencio. 
le ruego ke guarde silenthiyo - unu satin almah 


i istiyorum. 


- ... ister misiniz? 


Quiero comprarlc 
kiyero komprarlo 


. 


iQuiere usted ...? 
kiydre uste(th) ...? 


- Tabii! 


-Tamam! 


- Olur! 


;Claro! 


jDe acuerdo! 


jVale! 


klaro! 


de akuerdo! 


bale! 


- Kusura bakmayi 


n, olmaz. 
jDisculpe, no puede ser! 
diskulpe, no puede ser! 
RiCA VE iSTEKLE iLGiU SOZCUKLER - Vocabulario 


istek 


el deseo 


deseo 


istemek (arzu) 


desear 


desear 


istemek (talep) 


pedir 


pedir 


izin 

izin istemek 

izin vermek 


permiso 
pedir permiso 
permitir 


permiso 

pedir permiso 
permitir 


rica 

rica etmek 

yardim 

yardim etmek 


el ruego 
rogar 
la ayuda 
ayudar 


ruego 

rogar 
ayuda 

ayudar 290 Saat SAAT 
La hora 
Saati soylemek icin: Saat 1 icin es, oteki saatler icin son fiili 
kullanilir. Gecen dakikalar icin "ve" aniamindaki y baglaci, kalan 
dakikalar icin ise "eksik" aniamindaki menossozcugu kullanilir. ■ Saat ka$? 

iQue hora es? 
ke 6ra es? ■ Affedersiniz, saatiniz kac? 
Perdon, i,que hora tiene usted? 
perdon, ke ora tiye~ne uste(th)? ■ Bana tarn olarak saati soyleyebilir misiniz? 

^Podria decirme la hora exacta? 
podriya dethirme la ora eksakta? ■ Saat bir. 
Es la una. 
es la una 

- Saat ikiyi ceyrek geciyor. 
Son las dos y cuarto. 

son las dos i kuarto - Saat dort. 

Son las cuatro. 
son las kuatro 

■ Saat dokuza ceyrek var. 

Son las nueve rnenos cuarto. 
son las nuebe menos kuarto 291 Saat ■ Saat altiya on var. 
Son las seis menos diez. 
son las seis menos diyeth 

■ Saat brr buguk. 

Es la una y media, 
es la una y mediya 

■ Saat yanm. (gundilz) 
Es mediodia. 

es mediyo-diya - Saat besj yirmi geciyor. 

Son las cinco y veinte. 
son las thinko i beynte 

- Saat sekiz buguk. 
Son las ocho y media, 
son las op o y mediya 

' Saat yanm. (gece) 
Es medianoche. 

es mediya-ndce ■ Benim saatime gore, saat-tam yedi. 

Segun mi reloj, son exactamente las siete. 
segun mi reloh, son eksakta-mente las siyete 

■ Dukkan saat kacta agihyor? - Tren saat kagta kalkiyor? 

iJK que hora se abre la tienda? iA que hora sale el tren? 
a ke 6ra se abre la tiyenda? a ke ora sale en tren? 

■ Saat kaga kadar gaiisiyorsunuz? 

^,Hasta que hora trabaja usted? 
asfa ke 6ra trabaha ustd(th)? 

■ Saat sekizden be§ e kadar galif lyorum. 

Trabajo desde las ocho hasta las cinco. 
trabaho desde las ogo, asta las thinko • Saat kagta bukt§uyoruz? 
lA que hora nos enconframos? 
a ke ora nos enkontramos? - Tarn 4'te. 

A las 4 en punto. 
a las kuatro en punto ■ £ok geciktim. 

Me he tardado mucho. 
me e tardado mugo ■ Vakit heniiz 90k erken. 

Todavia es muy ternprano. 
todabiya es muy ternprano ■ Saatim ileri/geri. 

Mi reloj esta adelantado/atrasado. 
mi reldh esta adelantado/atrasado 292 Saat i ■" - Yanm saat iginde donecegim. 

Voy a regresar dentro de media hora. 
boy a regresar dentro de m&diya ora 

- Bir geyrek saate kadar hazir olurum. 

Estare iisto (lista) dentro de un cuarto de hora. 

estare Iisto (kadtn:lista) dentro de un kuaiio de ora 

SAATLE iLGiU SOZCUKLER - Vocabulario akrep 

akfam 

an 

cep saati 

galar saat 

geyrek saat 
dakika 
gece 

geceyansi 
gures. saati 
kadran 
kol saati 
kordon 

kum saati 
ogledensonra 
ogieyin 
saat (a rag) 
saat (zaman) 
saatgi (dukkan) 
saatgi (tamirci) 
saati ayarlamak 
saati kurmak 

sabah 
saniye 
yanm saat 
yelkovan el horario 

fa tarde 

el mo men to 

el reloj de bolsillo 

el/eloj 

despertador 

el cuarto de hora 

ei minuto 

la noche 

la medianoche 

ei reloj de sol 

la esfera 

el reloj de pufsera 

!a puisera 

(de reloj) 

el reloj de arena 

!a tarde 

el mediodia 

el reloj 

la hora 

la reiojeria 

el reiojero 

poner en hora 

dar cuerda 

al reloj 

la ma nana 

el segun do 

[a media hora 

el minutero orariyo 

tarde 

momento 

reloh de boisiyyo 

re!6h 

despertador 

kuirto de dra 

minuto 

noge 

mediya-noge 

reloh de sol 

esfera 

reldh de puSsdra 

puisera 

reldh de arena 

tarde 

mediyo-diya 

reldh 

ora 

reloheriya 

relohero 

poner en ora 

dar kuerda al reloh 

manyana 
segdndo 
mddiya dra 

minutero 293 Saglik/Hatrr Sorma L SAGLIK/HATIR SORMA 
Afgunas preguntas por la salud - Nasilsin? - Nasilsmiz Bay Garcia? 

i,C6mo estas? ^Como esta usted Senor Garcia? 

komo estas? kdmo esta uste(th) senydr Garth iy a? - Nasilsrniz cocuklar? 
Nifios, i.c6mo estais? 
ninyos, komo estais? 

■ Anrteniz nasil? 
i,C6mo esta su mad re? 
cdmo esta su madre? 

■ (if leriniz) Nasi I gidiyor? 
i,C6mo le va? 

komo le ba? ■ Kardesjnden ne haber? 
i,Que ta[ de tu hermano? 
ke ta! de tu hermano? 

■ Amcan nasil? 
iQue tal tu tio? 
ke tal tu tiyo? 

■ Ne var ne yok? 

iQue tal? 

ke tal? ■ Bugiin kendinizi nasil hissediyorsunuz? 

j,C6mo se siente hoy? 
komo se siyente 6y? - Neyin var? 
iQue te pasa? 
ke te pasa? 

- Qok iyiyim. 
Estoy muy bien. 
estdy muy biyen 

• S oyle boyle. 

Asi asi. 
as! asi 

■ Gecmi§ olsun! 
jQue te mejores! 
ke te mehdres! - Nesi var? 

Que le pasa? 
ke le pasa? 

- Kendini pek iyi hissetmiyor. 

No se siente muy bien. 
no se siyente muy biyen 

■ Berbat. 
Muy mal. 
muy mat 

■ Yakinda iyile§mesini umanm. 

Espero que se mejore pronto. 
esp§m ke se mehore prdnto 294 SAYILAR 
Los numeros ASIL SAYILAR - Numeros cardinales 1 


bir 


uno 


6no 


2 


iki 


dos 


dos 


3 


iiS 


Ires 


tres 


4 


dort 


cuatro 


kuatru 


5 


be§ 


cinco 


thinko 


6 


am 


seis 


seis 


7 


yedi 


siete 


siyete 


S 


sekiz 


ocho '' 


6qo 


9 


dokuz 


nueve 


nuebe 


10 


on 


diez 


diyeib 


11 


□ n bir 


once 


6n£he 


12 


on iki 


doce 


dotbe 


13 


on ue 


trace 


trette 


14 


on dort 


catorce 


katorthe 


15 


on be§ 


quince 


kintbe 


16 


on alti 


dieciseis 


diyetbi-seis 


17 


on yedi 


diecisiete 


diyethi-siyite 


18 


on sekiz 


dieciocho 


diyetfri-ogo 


19 


on dokuz 


died nueve 


diyethi-miebe 


20 


yimni 


veinte 


beynte 


21 


yirmt bir 


veintiuno 


beynti-uno 


30 


oiuz 


treinta 


treynta 


35 


otuz bej 


treinta y cinco 


tr&ynta i ftfrito 


40 


kirk 


cuarenta 


kuarenta 


50 


elli 


cincjenta 


thinkuenta 


SO 


altrm§ 


sesenta 


sesenta 


70 


yetmi§ 


setenta 


setenta 


80 


seksen 


ochenta 


omenta 


90 


doksan 


noventa 


nobenta 


100 


yuz 


cien 


tbiyen 


150 


ytiz elli 


ciento 


tfwyenfo 


cincuenta 


thinkuenta 


200 


iki yuz 


dos cientos (-tas) 


dos thiyentos 


500 


be§ yuz 


quinientos (-tas) 


kiniyentos 


1000 


bin 


mil 


mil 295 Say ilar SIRA SAYILAR - Numeros ordinales 

sonundaki -o seslisi -a'ya Tamamladigi isim drsil ise, 
donusiir; coguisa sonuna -s adr. birinci 

ikinci 
iigiincQ 
dorditncii 
besinci 

altinci 

yedinci 

sekizinci 

dokuzurtcu 

onuncu 

onbirinci 

onikinct 

oniiguncii 

ondbrdiincii 

onbesrnci 

onaltrnci 

onyedinci 

onsekizinci 

ondokuzuncu 

yirminci 

yirmi birinci 

otuzuncu 

kirkrnci 

eflinci 

altmifmoi 

yetmi§inci 

sekseninci 

doksanincr 

yiiziincii 

bininci primero 

segundo 

tercero 

cuarto 

quintc 

sexto 

septimo 

octavo 

noveno 

decimo 

undecimo 

duodecimo 

decimotercio 

decimocuarto 

decimoquinto 

decimosexto 

decimoseptimo 

decimoctavo 

decimonoveno 

vrgesimo 

vigesrmo primero 

trigesimo 

cuadragesimo 

qurncuagesimo 

sexagesimo 

septuagesimo 

octagesimo 

nonagesimo 

centesimo 

miiesimo pnmero 

segundo 

terttmro 

kuarto 

kinto 

sesto 

septimo 

oktabo 

nobeno 

detbimo 

undetfrimo 

duodethimo 

dethimo-terthiyo 

dethimo-kuarto 

dethimo-kfnto 

dethimo-sesto 

dethimo-septimo 

d6tbimoktaw 

dethimo-nobeno 

bihesimo 

bihesimo primero 

tribesimo 

kuadrahesimo 

kinkuabesimo 

seksahesimo 

septuahe~simo 

oktahesimo 

nonahesimo 

thentesimo 

miiesimo 296 Selamlasma 
SEL 


Amla§ma 

Saludos 
- Merhaba! 

jHola! 
ola! 


- GiJnaydin! 

iBuenos diasl 
buenos diyas! 
- iyi giinler! (sabahleyin) 
i Buenos dias! 

buenos diyas! 


- iyi giinler! (ogled en sonra) 
jBuenas tardes! 
buenas tardes! 


- iyi akf amlar! 

jBuenas tardes! 


- iyi geceler! 
iBuenas noches! 


buenas tardes! 


buenas noces! 


- Nasilsin? 
^Como estas? 
komo estas? 


- Nasilsiniz? 
iComo esta usted? 
komo esta uste(th}? 


- Ne var ne yok? 
i,Que tal? 
ke tal? 


- Aileniz nasi!? 
i,C6mo esta su familia? 
kdmo esta su famitiya? 

■ iyiyim. - iyi degilim. 

Estoy bien. No estoy bien. 
estoy biyen n6 estoy biyen 

- Sizi gormeyeli 50k oldu. 
Hace mucho que no le veia. 

athe mugo ke no le beiya ■ Kendimi iyi hissetmiyorum. 

No me siento bien. 
no me siyento biyen 

- Uzun zamandir gorusmuyoruz. 

Hace mucho que no nos vemos. 
athe mugo ke no nos bemos - Kanniza selam soyleyin. 

Salude de mi parte a su esposa. 
salude de mi parte a su esposa ■ Kocana seiam.ar. 
Saiudos a tu marido. 
saludos a tu marido 297 eyahat Seyahat Acentasi SEYAH AT 
El viaje SEYAHAT ACENTASI 
La agenda de viajes 
- Qok seyahat ettin mi? 
iHas viajado mucho? 
as biyahado mugo? 

■ Nerelerde bulundun? 
iDonde has estado? 
donde as estado? 

■ Tek basjna mi gittin? 

i,Fuiste solo (sola)? 
fuiste solo (kadin: $6la)? 

■ ,..'i nasi! buldun? 

i.Que te parecio ...? 
ke te parethiyd ...? 

■ Bana 90k giizel/harika/sikici/pahali geldi. 
Me parecio bonito/fantastico/aburrido/caro- 
me parethiyd bonito/fantastiko/aburrido/karo 

■ ...'de ne goriilebilir? 
iQue se puede ver en ...? 
ke se puede ber en ...? 
■ Barcelona'ya gitmek istiyoruz. 
Queremos viajar a Barcelona. 
keremos biyajar a Barthelona 

■ Balear Adalan'na tur var mi? 

i,Tiene Listed alguna excursion para las Islas Baleares? 
tiyene uste(th) algOna eskursiydn para las islas baleares? 

■ Tur programlarinizi gorebilir miyim? 
^Podria ver los programas de excursi6n? 
podriya ber los programas de eskursiydn? 

■ Noel icin ozel turlarimz var mi? 

^Tiene usfed excursiones especiales para la Navidad? 
tiy6ne uste~(th) eskursiydnes espetbiy^les pira Sa Nabidd(th)? 

■ Hangi ulasim aracini tercih ediyorsunuz? 
i,Que medio de tran sport e prefiere usted? 
ke mediyo de transpose prefiyere uste(th)? 298 299 Seyahat Acentasi Seyahat Acentasi - Gemiyle seyahat etmek istiyorum. 
Trenle ... 

Ugakia ... 

Otobiisle ... 

Quiero vlajar en barco. 

... tren. 

... avion. 

... autobus, 
kiyero biyabar en ba~rko/tren/abiyon/autobus 

- §u gemi turunun fiyati nedir? 
^Cual es el precio de este crucero? 
kual es el prethiyo de este kruthero? ■ Otobiisle gidilebilir mi? 

i,Se puede ir en autobus? 

se puede ir en autobus? ■ Sizde tren tarifeieri var mi? 

i,Tiene usted [as tarifas de tren? 
tiyene uste(th) las tarifas de tren? ■ Hangi otelde kaiabilirim? 

iEn que hotel puedo quedarme? 
en ke otel puedo kedarme? 

■ Sizde parador'lann katalogu var mi? (parador: tariffi 
^Tiene usted el catalogo de paradores? mekanda liiks otel) 
tiyene uste(th) el katalogo de paradores? 

■ Hangi kategoride otel istiyorsunuz? 

^Que categoria de hotei desea usted? 
ke kategoriya de otet desea usteQb)? 


- Dort yildizli olsun. 

Quiero que sea de cuatro estrellas. 
kiyero ke sea de kuStro estreyyas Brosiir verebilir misiniz? 
i,Podria darme folletos? 

podriya darme foyyetos? ■ Sizde iilke haritasi var mi? - Sehir plani var mi? 

iTiene usted el mapa del pais? <,Hay un piano de la ciudad? 
tiyene uste(th) el mapa del pais? ay un piano de la thiyudath? ■ Bu turun fiyatr ne kadar? 

i,Cuanto cuesta esta excursion? 
kuanto kuesta esta eskursiyon? ■ Her §ey dahil mi? 

iTodo incluido? 
todo inkluido? - Ne kadar kalmak istiyorsunuz? - On gun kalacagim. 
^Cuanto tiempo desea quedarse? Voy a quedarme diez dias. 
kuanto tiyempo desea kedarse? boy a kedarme diyeth diyas 

- Vize if iyle siz mi mesgul oluyorsunuz? 

i,Es usted quien se ocupa del asunto de visado? 

es uste(th) kiyen se okupa del asunto de bisado? 

ORGANiZE TURLAR - Excursiones con gufa 

- Yakin yerlere gunliik gezileriniz var mi? 

iTienen ustedes excursiones diarias a las cercanias? 
tiyenen ustedes eskursiydnes diyarias a las therkaniyas? 

- Sehir turu yapmak istiyorum. 

Quiero hacer un tour por la ciudad. 
kiyero ather un turpor la thiyudaQh) 

- Grup turiari organize ediyor musunuz? 
iOrganizan ustedes excursiones en grupo? ■ 
organitban ustedes eskursiydnes en grupo? 

- Goriiimesi gereken baslica yerler nereleri? 

i,Cuales son las atracciones principales? 
kuales son las atrakthiyones printhipales? 

- Grabumu kaybettim. 
He perdido a mi grupo. 
e perdido a mi grupo 300 301 Seyahat Acentasi SEYAHAT ACENTASIYLA JLGJLi S02CUKLER- 
Vocabulario brosiir 


el folleto 


foyyeto 


dahil 


incluido (-da) 


inkluido 


gece 


la noche 


ridge 


geceleyin 


de noche 


de noge 


gemi 


ei barco 


barko 


gezi 


la excursion 


eskursiyon 


gezinti 


la gira 


hira 


giinduz 


de dfa 


de diya 


giinliik 


diario (-ria) 


diyariyo 


haric 


excepto 


ekthepto 


harita 


el mapa 


mapa 


havaalant 


el aeropuerto 


aero-puerto 


istasyon 


la estacion 


estatbydn 
(de ferrocarril) 


(de ferrokarril) 


Kalrnak 


quedarse 


kedirse 


liman 


el puerto 


puerto 


organize etmek 


organ izar 


organithar 


otei 


el hotel 


otei 


otobus 


el autobus 


autobus 


otobiis 


el autocar 


autokar 


(§ehirlerarasi) 


program 


el programa 


programa 


rehber 


el/la guia 


giya 


seyahat 


el viaje 


biyahe 


seyahat acentasi 


la agenda 


ahenthiya 
de viaje 


de biyahe 


seyahat etmek 


viajar 


biyahar 


sehir 


la ciudad 


thiyuda(th) 


f ehir pJam 


el piano 


piano 
de la ciudad 


de la tbiyuda(th) 


s ehir turn 


e) tour por 


tur por la 
la ciudad 


thiyuda(th) 


tam pansiyon 


la pension 


pensiyon 
complete 


kompleta 


tarife 


la tarifa 


tarifa tercih etmek 


preferir 


preferir 


tren 


el tren 


tren 


tur 


la excursion 


eskursiyon 


ugak 


el avion 


abiyon 


ulaf im araci 


el medio 


mediyo de 
de trans porte 


transpose 


tilke 


el pais 


pais. 


vapur 


el barco 


barko 


vapur gezisi 


el crucero 


kruthero 


yabanci iilke 


el pais extra njero 


pais estranhero 


yakin yerler 


las cercanias 


therkaniyas 


yildrz 


(a estrella 


estreyya 


yolcu 


el pasajero 


pasahero 


ziyaret etmek 


visitar 


bisitar 
302 303 lfatlar SIFATLAR 
Los adjetivos (Soz konusu isim kadin veya difilse, sondaki -o seslisi -a olur.) acik 


abierto 


abiyerto 


agik (renk) 


claro 


klaro 


bol 


flojo 


Mho 


bo§ (kap) 


vacto 


bathiyo 


bof (yer) 


libre 


libre 


biiyiik 


grande 


grande 


qirkin 


feo 


feo 


dar (yer) 


estrecho 


estrego 


dar (giysi) 


apretado 


apretado 


derin 


hondo 


dndo 


dolu (kap) 


lleno 


yeno 


dolu (yer) 


ocupado 


okupado 


eski 


viejo, antiguo 


biyeho, antiguo 


gens 


joven 


hoben 


geni§ 


ancho 


ango 


gjzel 


bonito 


bonito 


giizet (insan) 


guapo 


guapo 


hizli 


rapido 


rapido 


islak 


mojado 


mohado 


ince 


fino 


fino 


kalin 


grueso 


grueso 


kapali 


cerrado 


therrado 


kati 


duro 


duro 


kisa 


corto 


korto 


kirii 


sucio 


suthiyo 


koyu (renk) 


oscuro 


oskiiro 


kuru 


seco 


seko 


kiicuk 


pequefio 


pekenyo 


lezzeili 


sabroso 


sabroso 


memnun 


contento 


kont&nto 304 Sifattar me§gul 


ocupado 


okup&do 


mutlu 


feliz 


felith 


rahat 


comodo 


komodo 


serbest 


libre 


tibre 


sert 


duro 


duro 


sicak 


caliente 


kaliySnte 


soguk 


frio 


friyo 


§ifmart 


gordo 


gordo 


temrz 


limpio 


limpiyo 


uzun 


largo 


largo 


yasii 


viejo 


biyeho 


yava§ 


lento 


lento 


yeni 


nuevo 


nuebo 


yumufak 


blando 


blando 


zayif 


delgado 


delgado 
305 Sigara SiGARA 
El tabaco L_ 
SILAHLAR 
Las armas 

cakmak 


el encendedor/ 


enthendedor/ 


filtreli 


mechero 
con filtro 


megero 

kon filtro 


filtresiz 


sin filtro 


sin filtro 


kara tiitiin 
karton 


el tabaco negro 
el carton 


tabako negro 
karton 


kibrit 


los fosforos/ 


fosforos/ 


mentollii 


las cerillas 
men tola do 


theriyyas 

mentolado 


pipo 
sari tiitiin 


[a pipa 

el tabaco rubio 


pipa 

tabako rubiyo 


sigar 

sigara 

sigara kagidi 
tiitiin 


el cigarro 

el cigarrillo 

el papel de fumar 

el tabaco 


thigarro 

thigarriyyo 
papel de fumar 
tab&ko ates li silahlar 
kesici silahlar 

balta 
bomba 

dinamit 

n anger 

kalkan 

kilrc 

mizrak 

ok 

patlayici 

roket 

silah 

tabanca 

tank 

top 

tfifek 

yay las armas de fuego 
las armas blancas el hacha 
la bomba 
la dinamita 
el pufial 
el escudo 
la espada 
la lanza 
la flecha 
ei explosive 
el proyectil 
ef arma 
la pistola 
el tanque 
el canon 
el fusil 
el arco aga 

bdmba 

dinamita 

punyal 

eskudo 

espada 

lant&a 

fleca 

esploslbo 

proyektil 

&rma 

pistdla 

tanks 

kanyon 

fusil 

arko 306 307 SINE MA 
El cine Biliyor musunuz? 

ispanya'da sinema filmleri genelde dublajlt olarak (doblada) 
oynar. OzgCin diliyle oynayan filmier igin subtitulada (alt yaztli) 
ya da version original (orijinal versiyonu) ibarelerine bakmak 
gerekir. 

Dia del espectador (seyirci giinij) denilen gunlerde biletler 
daha ucuz olur. 

Madrid'te sinemalann gogu Gran Via caddesinde bulunur. 
Filmleri orijinal versiyonuyla gormek icin Filmotek (la Fiimoteca 
Nacional)'e gidebilirsiniz: C/Santa Isabel, 3. En yakm metro 
istasyonu: Anton Martin. Tel: (91 ) 369 1 1 25 - Bu aksam sinemaya gidelim. 

Vamos a I cine esta noche. 
bamos a! thine esta noge 

■ Kim oynuyor? 
i.Quien trabaja? 
kiyen trabaha? - Hangi film oynuyor? 

iQue pelicula dan? 
ke pelicula dan? 

- Yonetmeni kirn? 

iQuien es el director? 
kiyen es el direktdr? - Film saat kacta ba§liyor? - Gise saat kacta agrtiyor? 

i,A que hora empieza la pelicula? (J\ que hora se abre la taquilla? 
akedra empryetha la pelicula ? akeorase abre la takiyya ? - Bilet ne kadar? 
iCuanto cuesta la entrada? 
kuanto kuesta la entrada? 

- Arka siralardan bir koltuk. 

Una butaca de fas ultimas filas. 
una butaka de las ultimas filas ■ Iki koltuk liitfen. 

Dos butacas por favor. 
dos buiakas por fabdr 

- Qikisa yakm olsun. 
Q ue sea cerca de la salida. 
ke sea therka de la salida 308 Sinema - Saat 4 seansi Spin yer ayirtabitir miyim? 
iPodria reservar para ia sesiort de las 4? 
podriya reserbar para la sesiydn de las kuatro? 

- Ne tiir filmlerden hoslamrsm? 
i.Que tipo de pelicula te gusta mas? 
ke tipo de pelicula te gusta mas? 

- Polisiye filmier* bayilinm. 

Me encantan las policiacas. 

m'enkantan las polithiyakas 

- Bu cok eglenceli bir komedi. 
Es una comedia muy divertida. 

es una komediya muy dibertida SINEMA YLA [LGlU SOZCUKLER - Vocabulario 


baslamak 


empezar 


empethar 


belgesel 


los documentaies 


dokumentales 


bilet 


ia entrada 


entrada 


bilim kurgu 


la ciencia 


thiyenthiya 
ficcion 


fikthiyon 


giki§ 


la salida 


salida 


eglenceli 


divertido (-da) 


dibertido 


elestiri 


la critica 


kritika 


film 


la pelicula 


pelikula 


film cekmek 


radar una pelicula 


rod£r una pelicula 


gala 


el estreno 


estreno 


gerilim filmi 


el cine de 


thine de 
suspenso 


suspenso 


gise 


la taquilla 


takiyya 


kahraman 


el/la protagonista 


protagonista 


(bas. rot) 


kara mizah 


el humor negro 


umor n£gro 


koltuk 


la butaca 


butaka 


komedi 


la comedia 


komediya 


korku filmi 


el cine de terror 


thine de terror 309 - Smema 


^^mH 
oynamak (filmde) 


trabajar 


trabahar 


oynatmak (film) 


proyectar 


proyektar 


polisiye 


policiaco (-ca) 


poiithfyako 


rezervasyon 


la reserva 


reserba 


saat 


la hora 


dra 


savas filmi 


el cine belico 


thine belsko 


seans 


la sesion 


sesiydn 


senary o 


el guion 


giyon 


sira 


Faffla 


fila 


sinema 


el cine 


thine 


yer 


la localidad 


lokaiida(th) 


yonetmen 


el director de cine 


direktdr de thine Siyaset 


SiYASET 


La politica 
- ... partisini tutuyorum. - ... partisi uyesiyim. 
Apoyo al partido . 


Soy mie 


mbro del partido ... 


apoyo a/ partido . 


soy miyembro del partido . . . 


- ...'i tutuyorum. 


- ...'in aleyhindeyim. 


Estoy a favor de . 


Estoy en contra de ... 


estoy a tabor de . 


esfoy en kontra de ... 
- Oyunii kime verdin? 
lA qui en votaste? 


a kiyen botaste? 
SiYASETLE iLGiU SOZCOKLER - Vocabulario 


a§in 


extre mo 


estremo 


bakan 


el ministro 


ministro 


bakanlik 

basbakan 


el ministerio 


ministeriyo 


ei primer ministro/ 


primer ministro/ 
el jefe del gabinete 


hefe del gabinete 


ba§kent 


la capital 


kapital 


beted iye 


el ayuntamiento 


ayuntamiyento 


belediye ba§kam 
cumhurbaskam 


el alcalde 


alkalde 


el presidente 


presidente 
(de la republica) 


(de la republika) 


demokrasi 


la democracia 


demokrathiya 


demokrat 


demdcrata 


demokrata 


devlet bafkam 


ei presidente 


presidente 
del Estado 


del estado 


genel segimler 


las elecciones 


elekthiydnes 
generales 


Generates 


hiikumet 


el gobierno 


gobiyemo 


ikttdar 


el poder 


poder 
kabine 


el gabinete 


gabinete 

310 311 Siyaset 

komiinist 

lider 

meclis 

millefvekili 

miting 

muhalefet 

oy 

oy kullanmak 
oy pus u last 

par/amento 

propaganda 

sagci 

sandik 

se$im 

segmenler 

solcu 

sosyaldemokrat 

sosyalist comunista 
el lider 
el parlamento 
el diputado 

el mitin 

la oposicion 

el voto 

votar 

la papeleta 

{para volar) 

el parlamento 

la propaganda 

derechrsta 

la urn a (electoral) 

la eleccion 

el electorado 

izquierdista 

socialdemocrata 

socialista kamunfsfa 

lider 

parlamento 

diputado 

mitin 

oposithiydn 

boto 

botir 

papeleta 

parlamento 

propaganda 

deregista 

urna (elektorai) 

elekt&iyon 

elektorado 

ithkiyerdista 

sothyal-demokrata 

sothiyalista 312 Sokakta SOKAKTA 
En la calle ■ Bu nedir? 

i,Que es esto? 
ke es esto? ■ Bu kaca? 
iCuanto vale esto? 
kuanto bale 6sto? ■ Ne oluyor? 
iQue pasa? 
ke pasa? ■ Ne oldu? 
iQue ha pasado? 
ke a pasado? - Bu Kim? 
iQuien es? 
kiyen es? 

■ Ne kadar istiyorsunuz? 

iCuanto cobra usted? 
kuanto kdbra uste(th)? ■ Ne yapiyor? 

i,Que esta haciendo? 
ke esta athiySndo? 

■ Eirtane istiyorum liitfen. 
Quiero uno (una) por favor. 
kiyero uno (una) por fabor 313 SPOR 
El deporte 
- Hangi sporu yapiyorsun? 

i,Que deporte pracfcas? 
ke~ depone praktikas? 

■ Atletizm yapanm. 

Practice el atletismo. 
praktiko el atletismo - En sevdiginiz sporhangisi? 

c,Cua( es el deporte que te gLKfa mas? 
kuil es el deporte ke le gusta m£s? 

- Yiizmeyi severim. 
Me gusta la nataci6n_ 
me gusta la natathyon ■ Basketbola gok merakhyim. 
Soy aficionado (aficionada) al baloncesto. 
soy afit&iyonado (kadin: afithiyonada) al balonthesto tiro al blanko 

atletismo 

ca~tha 

balonthesto 

beisbol 

ekitathyon 

thiklismo 

boksio 

patinahe 

(sobre yelo) 

alpinismo SPORLAR 


Los deportes 


aticilik 


el tiro al bianco 


atletizm 


el atletismo 


avcilik 


la caza 


basket bo 1 


el baloncesto 


beyzbol 


el beisbol 


binicilik 


equitacion 


bisiklet 


el ciclismo 


boks 


el boxeo 


buz paten i 


el patinaje 
(sobre hielo) 


dagcilrk 


el aipinismo 

dalma sporu 


el buceo 


butheo 


esgrim 


la esgrima 


esgrima 


futbol 


el futbol 


futbol 


golf 


el golf 


golf 


ftentbol 


el balonmano 


balonmano 


jimnastik 


la gimnasia 


himnasiya 


kayak 
kiirek 


el esqui 
el remo 


eski 
remo 


okguluk 


el tiro con arco 


tiro kon arko 


tenis 


el tenis 


tenis 


voleybol 


el balbn volea 


baton bolea 


yiizme 


la natacion 


natathyon Spor Biliyor musunuz? 

Bu bellibasli sporlann dismda ispanya'da cok populer olan bir 
spor, Bask bolgesi kokenli bir top oyunu olan pelota'dir- Bu 
sporun oyuncusuna da pelotari denir. SPORCULAR - Los deportistas atici 

atlet 
avci 
basketbolcu 

binici 

bisikletci 

buz paten cisi 

dagci 

dalici 

futbolcu 

golf oyuncusu 

nentbolcu 

jimnastikci 
kayak? i 
okcu 314 el tirador 
el atleta 
el cazador 
el jugador de 
baloncesto 
e! jinete 
e! ciclista 
el patina dor 
el alpinista 
el buzo 
el futbolista 
el golfista 
el jugador de 
balonmano 
el gimnasta 
el esquiador 
e! arquero 

315 tirador 

atleta 

cathador 

jugador 

de balonthesto 

hinete 

thiklista 

patinador 

alpinista 

butho 

futbolista 

golfista 

hugaddr 

de balonmano 

himniista 

eskiyaddr 

arkem tenisgi 


el tenista 


tenista 


voleybolcu 


el jug ado r 


hugador 
de baton volea 


deb. 


yiizucii 


el nadador 


nadador 


SPORLA iLGiLi 


3OZC0KLER - Vocabulario 


ant re nor 


el entrenador 


entrenador 


at 


el caballo 


kabayyo 


ata binmek 


montar a caballo 


montar a kabayy 


atis 


el tiro 


tiro 


bisiklet 


la bicicleta 


bitbikieta 


eldiven 


los guantes 


guantes 


e§ofman 


el chandal 


gandal 


file 


ia red 


reth 


final 


el final 


final 


gol 


el gol 


gol 


golf sopasi 


el palo de golf 


piio de golf 


hakem 


el arbitro 


arbitro 


halter 


las pesas 


pesas 


hipodrom 


el hipodromo 


ipodromo 


jimnastik salonu 


el gimnasio 


himnasiyo 


jimnastik yapmak hacer gimnastica 


ather himn&stika 


jokey 


el jockey 


yoke 


kaleci 


el portero 


portero 


karsila§ma 


el encuentro 


enkuentro 


kayak 


los esquies 


eskiyes 


kayak sopasi 


el baston de esqui 


baston de eskl 


kaybetmek 


perder 


perder 


kazanmak 


ganar 


ganar 


kort 


la pista de tenis 


pista de tenis 


ko§mak 


correr 


korrer 


ko§u 


la carrera 


karrera 


kupa 


la copa 


kdpa 


ifg 


la liga 


liga 


mag 


el partido 


partido 


mayo 


el traje de bafio/ 


trahe de banyo/ 
bafiador 


banyador Spor 


miisabaka 


el encuentro 


enkuentro 


olimpiyat oyunlan los juegos 


huegos 
olimpicos 


olimpikos 


oynamak 


jugar 


hugar 


oyun 


el juego 


huego 


oyuncu 


el jugador 


hugador 


pas 


e! pass 


pise 


paten 


los patines 


patines 


raket 


la raqueta 


raketa 


sirikla atlama 


el salto de pertiga 


salto de pertiga 


soyunma odasi 


el vestuario 


bestuariyo 


spor yapmak 


hacer/practicar 


ather/praktikar 
deporte 


deporte 


stadyum 


el estadio 


estidiyo 


sampiyonluk 


el campeonato 


kampeonato 


stit 


el chute 


gute 


takim 


el equipo 


ekipo 


top 


la pelota 


pelota 


uzun atlama 


el salto de longitud 


salto de lonhitu(th) 


yuksek atlama 


el salto de altura 


salto de altura 


yuzme havuzu 


ia piscina 


pisthina 


yuzmek 


nadar 


nadar 316 
Supermarket SUPERMARKET 
El supermercado 
ali§verj§ 


el carrito 


karrito 


arabasi 


ali§veri§ sepeti 


la cesta 


thesta 


badem 


la aimendra 


aimendra 


haharat 


las especias 


espethiyas 


bakkaliye 


los comestibles 


komestibles 


bakliyat 


las legumbres 


legumbres 


bal 


la miet 


miyel 


bahk 


el pescado 


peskado 


balikgi 


la pescaderia 


peskaderiya 


beyaz peynir 


la feta (griega) 


feta (griyega) 


bira 


la cerveza 


tberbetha 


biskuvi 


la gall eta 


gayySta 


bitkiler 


las plantas 


plantas 


ceviz 


las nueces 


nue~the$ 


gay 


elte 


te 


gikolata 


el chocolate 


$okola~te 


gorba 


lasopa 


sopa 


deniz iiriinleri 


los mariscos 


mariskos Supermarket 


deterjan 


el detergente 


FT: j..: ; _: 

deterhente 


dondurulmu§ 


congelado (-da) 


konhelado 


ekmek 


el pan 


pan 


et 


la came 


kame 


etiket 


la etiqueta 


etiketa 


findik 


las avellanas 


abeyyanas 


ftstik 


los pistachos 


pistagos 


fi§ 


la ficha 


figa 


fiyat 


el precio 


prethiyo 


hamur isjeri 


la pasta 


pasta 


harcla" 


la mostaza 


mosfatfja 


igki 


las bebidas 


las bebidas 


indirim 


la rebaja 


la rebaha 


kahve 


el cafe 


kafe 


karabiber 


la pimienta 


pimiyenta 


kasap 


la carnicerla 


karnitheriya 


kavanoz 


el frasco 


frasko 


kagit iiriinleri 


los articulos 


artikulos 
de pa pel 


de papel 


kasa 


la caja 


kaha 


kirtasiye 


la papeleria 


papeleriya 


kitapci 


la libreria 


iibreriya 


konserve 


las conservas 


konserbas 


kuruyemi§ 


los frutos secos 


frutos sekos 


kutu 


la caja 


kaha 


maden suyu 


el agua mineral 


agua mineral 


makarna 


los macarrones 


makarrdnes 


margarin 


la margarina 


margarina 


mayonez 


la mayonesa 


mayonesa 


mefrubat 


los refrescos 


refreskos 


meyveler 


la fruteria 


fruteriya 


mutfak aletleri 


los utensilios 


utensiliyos 
de cocina 


de kothina 


miifteri 


el cliente 


kliye~nte 


paket 


el paquete 


pakeie 


parfijmeri 


la perfumeria 


perfumeriya 


peynir 


el queso 


keso 


piring 


el arroz 


arroth 318 319 regel 


la mermelada 


mermelada 


salam tiirleri 


los fiambres 


fiyambres 


saiga 


la salsa de torn ate 


salsa de tomate 


sebzeler 


[a verdulerla 


berduleriya 


sizma yag 


e[ aceite virgen 


atheyte birhen 


sirke 


el vinagre 


binagre 


sos is tiirleri 


[os embutidos 


embutidos 


su 


el agua 


agua 


SUt 


la 1 eerie 


lege 


siit (yagsiz) 


la leche desnatads 


le"ge desnatada 


siit mamulleri 


los productos 


produktos 
lacteos 


tekteos 


§a rap 


el vino 


blno 


farkitteri 


la charcuteria/ 


garkuteriya/ 
el delicatessen 


delikatessen 


§eker 


el aziicar 


atbukar 


site 


fa botella 


bot6yya 


tavuk 


el polio 


poyyo 


temizlik 


los articulos 


artikulos 


malzemesi 


de limpieza 


de limpiyetha 


ten eke kutu 


la lata 


lata 


tereyag 


la mantequilfa 


mantekiyya 


torba 


la bolsa 


bolsa 


tuvalet kagidi 


el papel higienico 


papel ihiyeniko 


un 


la harina 


arina 


yag (sivi) 


el aceite 


atheyte 


yumurta 


el huevo 


uebo 


zeytin 


la aceituna 


atheytuna 


zeytinyag 


el aceite de oliva 


atheyte de oliba Tabelalar (isaretler) 


BiEiyor musunuz? 

ispanya ! da charcuteria, yalntzca salam tipi soguk etler ve 
peynir satilan yerdir. Turkiye'deki sarkCiteriierde oldugu gibi her 
turlu soguk yemek ve mezelerin satildtgi yertere delicatessen 
denir. 320 TABELALAR (l§ARETLER) 
Los letreros (Las senates) 

ABIERTO 

ADUANA 

AEROPUERTO 

APARCAMIENTO 

ASEOS 

BAGAJE 

CABALLEROS 

CENTRO CIUDAD 

CERRADO 

CONTROL DE PASAPORTE 

ENTRADA 

FACTURACION DE 

EQUIPAJE 
FUMADORES 
GRATIS 
HOSPITAL 
INFORMACION 
LIBRE 
LLEGADA 
NO FUMADORES 
NO TOCAR 
NO USAR FLASH 
OBRAS acik 

gumruk 

havaalam 

parking 

tuvalet 

bagaj 

bay la r 

sehir merkezi 

kapali 

pasaport kontrolu 

gins 

(havaalaninda) bilet ve bagaj 

kontrol yeri 
sigara igilir 
ucretsiz 
hastane 
dani=;rna 
bo§ 

geiis (vans) 
sigara icilmez 
dokunmayin 
fias kuilanmaymiz 
insaat 

321 Taksi OCUPADO 

PEATONES 

PROHIBIDO 

PROH1BIDO APARCAR 

PROHIBIDO EL PASO 

PROHIBIDO FUMAR 

PROHIBIDO TOMAR FOTOS 

RESERVADO 

RESTAURANTE 

SALIDA 

SALIDA DE EMERGENCIA 

SENORAS 

SERVICIOS 

TAQUILLA 

TELEFONO 

ZONA DE SERVICIO me§gu[, dolu 

yayatar 

yasak 

park yapilmaz 

girilmez 

sigara icmek yasak 

fotograf gekilmez 

rezerve 

restoran 

cikis; gidip 

acil 51k if 

bayanlar 

tuvaletler 

gife 

telefon 

servjs al am TAKSI 
El taxi 
■ Taksi gagnlabilir mi? 
i,Se puede Ilamar un taxi? 
se puede yamar un taksi? ■Taksi! Bo§ musunuz? 

[Taxi! iEsta usted libre? 
taksi! esta uste(th) tibre? ISTOPI 

■ Nereye gitmek istiyorsunuz? 

i,A donde quiere ir? 
a donde kiyere ir? 

■ Lutfen ben i ..."e goturLn. 

... §u ad res e ... 
... navaalanma ... 
... § ehir merkezine ... 
... tren istasyonuna ... Por favor, lleveme ... 
... a esta direccion. 
... al aeropuerto. 
... al centra de la ciudad. 
.... a la estacion de tren. Porfabor, yebeme ... 

... a esta direkthiyon 

... al aero-puerto 

... al thentro de la thiyuda(th) 

... a la estathydn de tren ... nerede biliyor musunuz? - Acelem var. 

iConoce usted ...? Tengo prisa. 

konothe uste&h) ...? tengo prisa - ...'e kaga giderim? ■ 

i,Cuanto cuesta !r a 
kuanto kuesta ira ... 322 - Fiyata bagaj dahil mi? 

i,EI precio incluye el equipaje? 
el prethiyo inkluye el ekipahe? 

323 Tani§m afTan i stirma ■ Burada inmek istiyorum. 

Quiero bajar aqui mismo. 
kiyero bahar aki mismo ■ Birsonraki kosede liitfen. 

La proxima esquina, por favor. 
la proksima eskina, por fabor - Bir sonraki sokaktan saga/sola. 

La proxima calie a la derecha/izquierda. 
la proksima kayye a la derega/ithkiyerda 

■ 67 numaranin oniinde inecegim. 
Voy a bajar deiante del numero 67. 
boy a bahar deiante del numero sesenta i siyete 

- Belli burada bekleyin liitfen. 

Por favor espere aqui. 
por fabor espere aki ■ Borcum ne kadar? 
iCuanto [e debo? 
kuanto le debo? ■ Listii kalsin. 
Quedese con el resto. 

kedeso kon el resto TAKSiYLE iLGiLi SOZCUKLER - Vocabulario bahfif 

ek tcret 

gece tarifesi 

fofor 

taksi duragi 

taksiden inmek 

taksimetre 

taksiye binmek 

tikali (yol) 

ucret 

yolcu la propina 
el suplemento 
la tarifa noctuma 
el taxista 
la parada de taxi 
bajar del taxi 
el taxi metro 
tomar un taxi 
atascado (-da) 
el precio 
el pasajero propina 
suplemento 
tarifa nokiiima 
taksisia 

parada de taksi 
bahar del taksi 
taksi metro 
tomar un taksi 
ataskado 
prethiyo . 
pasahero TANI§MA/TANI§TIRMA 
La presentation 
- izin verirseniz size arkada§imi tanistorayim. 

Permitame que le presente a mi amigo (amiga). 
permitame ke le presente a mi amigo (kadin: amiga) - izin verirseniz kendimi tanitayim. - Ben 

Permitame presentarme. Soy 

permitame presentarme soy 

- Memnun oldum. - Sizi tanidigima 50k sevindim, 

Mucho gusto. ■ Encantado (Encantada) de conocerle. 

mugo gusto enkantado (kadin: enkantada) de konotherle ■ Adiniz nedir? 
^Corno se llama usted? 
komo se yama uste(th)? ■ Benim adim . 

Me ilamo .... 
me yame .... - Adin nedir? 

i,C6mo te llamas? 
komo te yamas? 

■ Tanif lyor musunuz? 

iSe conocen? 
se konothen? 


324 325 Tekrar ettirme - Sizi Bayan Garcia ile tamstirmak rstiyorum. 

Quisiera presentarle a la Se.fiora Garcia. 
klsiyera presentarle a la Senydra Garthiya - Nasifsrniz? 
iComo esta usted? 
komo esta uste(th)? 

- Ne zamandan beri buradasin? 
i.Cuanto {iempo llevas aqui? 
kuanto tiyempo yevas aki? 

■ ispanya'ya bu ilk geli§in mi? 
i.Es la primera vez que visitas Espana? 
es la primera beth ke bisitas Espanya? - Nasilsm? 

iComo estas 
komo estas? 

■ Nerede kalryorsun? 

iDonde ie alojas? 
donde te alohas? 

Begendin mi? 

i,Je ha gustado? 
te a gustado? ■ Tatile geldim. 
if gezisindeyrm. 
Okuyorum. Estoy aqui de vacaciones. 

en viaje de negocios. 

estudiando. 
estoy aki de bakathyones 

en biyahe de negothiyos 

estudiyando ■ Yakmda tekrar gorii§meyi umuyorum. 
Espero verte pronto. 
espero berte pronto 


TEKRAR ETTIRME 
Pedir la repeticion - Oziir dilerim, tekrar edebilir misiniz? 

Discuipe, podria repetirlo? 
diskuipe, podriya repetirlo? 

■ Tekrar etmenizin bir sakincasr var mi? 

i,Le im porta ria repetirlo? 
Ie importariya repetirlo? 

■ Affedersiniz anlayamadim, tekrar edin ICitfen. 

Perdon, no he entendido, repita por favor. 
perdon, no e entendido, repita por fabor 

■ Bunu bana tekrarlayabilir misiniz? 

i,Puede repetirmelo? 
puede repetirmelo? 

■ Bastan alir misiniz lirtfen? 
^.Podria empezar de nuevo por favor? 
podriya empethar de nuebo por fabor? 

- Liitfen tekrar edin. 
Hagame el favor de repetirlo. 
agame el fabor de repetirlo 

■ Tekrar edelim. 

Vamos a repetirlo. 
bamos a repetirlo 326 327 Telefon 
TELEFO N 
El telefono Biliyor musunuz? 

ispanya'da ^ehirrgi, § ehirierarasi ya 
da milfetlerarasi telefon konu§- 
malanniz igin herhangi bir umumi tele- 
fon kabinini kullanabilirsiniz; ya da 
ucretini sonradan dakika hesabiyla 
odeyeceginiz el locutorio denilen 
telefon kabinlerinden arayabilirsiniz. 

Telefon kartlan, her mahallede bulu- 
nan, tutiin mamOllerinin yam sira posta 
pulu He metro ve otobus bileti de satan 
ve estanco denilen kuciik dukkanlar- 
da satilir. 

ispanya'da sehirigi konufmalarda, 
sehirlerarasi konufmalarda oldugu 
gibi, fehir kodunun tusjlanmasi gerek 
mektedir. (Madrid'in kodu: 91 
Barcelona'nm kodu: 93) 

Milletlerarasi konu§malar i^rp once 
00, sonra tilke kodu ve sehir kodu, en 
sonra da konufulacak numara 
tuslanir. 

(Turkiye'nin kodu: 90) 
- Bu yakinlarda telefon kabini var mi? 
^Hay una cabina telefonica aqui cerca? 
ay una kabina felefonika akitherka? 

- Telefon karti var mi? 

I Tiene tarjeta de telefono? 
ffyene tarheta de telefono? -Telefon etmek istiyorum. 
Quiero hacer una llamada. 
kiy&m ather una yamada 

- Jetonunuz var mi? 

^Tiene ficha telefonica? 
tiyene figa telefonica? ■ Bana telefon rehberini verir misiniz? 

^Podria darme la guia telefonica? 
podriya darme la giya telefdnika? 

328 . Alo! - Alo, buyrun! 

;Oiga! jDigame! 

oygai digame! 

- ile konuf abilir miyim? - Kiminle goriisuyorum? 

iPuedo habiarcon ? ;Con quien hablo? 

puedo ablar kon ? kon kiyen ablo? 

- Orasi mil? - Hayir, yanlis numara. 

^Es el ? No, equivocado. 

es el ? no, ekibokado 

- Bana 35 numarayi baglaym liitfen. 
Hagame el favor de comunicarme con el 35. 

agame el fabor de komunikarme kon el treynta i ttinko 

- Bir dakika bekleyin lutfen. - Hat me§gul. 

Espere un momenta por favor. La linea esta ocupada. 
eapere un momenta por fabor la linea esta okupada 

- Mesaj birakabilir miyim? - Herhangi bir mesajmiz var mi? 
^Podria dejar un recado? <^Tiene algun recado? 
podriya dehar un rekado? tiyene algun rekado? 

'nin telefon numarasmi sbyler misiniz? 

^Podria decirme el numero de ? 

podriya dethirme el numero de ,,.? 

- Telefon baglantisi kesildi. - Bu telefon calismiyor. 

Se ha cortado la comunicacion. Este telefono no funciona. 
se a kortado la komunikathyon este telefono no funthiyona 

- Size telefon var. 

Hay una llamada para usted. 
ay una yamada para uste(th) 329 Telefon 


TELEFONLA JLGJLf SOCZ0KLER - Vocabulario 


ahize 


el auricular 


aurikular 


gevirmek 


marcar 


marker 


(numarayi) 


jeton 


ia ficha teiefonica 


figa telefonika 


kod 


el prefijo 


prefiha 


konufma 


la llamada 


yamada 


mesaj 


el recado 


rek£do 


me§guf 


ocupado (-da) 


okup&do 


milletlerarasi 


una llamada 


una yam£da 


konu§ma 


internacional 


intemathyonal 


numara 


el numero 


numero 


odemeli telefon 


una llamada 


una yamada 
a oobro revertido 


a kdbro rebertido 


§ehirlerarasi 


una llamada 


una yamada 


konu§ma 


interurbana 


interurbana 


telefon 


el telefono 


telefono 


telefon etmek 


telefonear 


telefonear 


telefon kabini 


la cabina de 


kabina de 
telefono 


telefono 


telefon kartr 


la tarjeta de 


tarh&ta de 
telefono 


telefono 


telefon rehberi 


la guia teiefonica 


giya telefonika 


tuflamak 


teclear 


teklear 


yanhf numara 


el numero 


numero 
equivocado 


ekibokado 330 televizyon TELEVIZYON 
La television - Liitfen televizyonu ac/kapat. 

Enclende/Apaga la tele por favor 
enthiyende/apaga la tele por fabor 

- Televizyonun sesini agar/kapar misin? 
iPuedes subir/bajar el volumen? 
puedes subir/hahar el boliimen? 

- Kanal degi§tirrr misin? 

iPuedes cambiar de canal? 
puedes kambiyar de kanal? 

TELEViZYONLA iLGfLI SOZCGKLER - Vocabulario anten 
belgesel 
cizgi film 

dizi 

diigme 

film 

haberler 

hava raporu 

kablolu TV 

kanal 

program 

ses diizeni 

televizyon (cihaz) el televisor 

televizyon {sistemjla television 

uydu anten | a antena 

parabolica 
uzaktan kumanda el mando a 

distancia 
yan§ma g| concurso la antena 

el documental 
los dibujos 
animados 
la serie 
el boton 
la pelicula 
las noticias 
el tiempo 
el cable 
el canal 
el programs 
el volumen antena 

dokumental 

dibuhos 

animados 

seriye 

boton 

pellkula 

notithiyas 

tiyempo 

kable 

kanal 

programa 

boliimen 

telebisdr 

telebisiyon 

antena 

paraboiika 

mando a 

distanthiya 

konkOrso 331 


TERZl 
El sastre / La modista - Etek diktircnek istryorum. 

Quiero hacerme una falda. 
kiyero atberme una falda - Ceketi kruvaze yapin. 

Haga la chaqueta cruzada. 
aga la gaketa kruthada - Pantolon icin kag metre kumas almam gerekiyor? 

iCuantos metros de tela debo comprar para un pantalon? 
kuantos metros de tela debo komprar para un pantalon? 

- Takim elbiseyi kaga dikiyorsunuz? 
iCuanto cobra usted para un traje? 
kuanto kobra uste(th) para un trahe? 

- Bu pantofonu kisaltmanizi istiyorum. 
Qursiera que me acorte este pantalon. 
kisiyera ke me akdrte este pantalon 

- Boyunu daha uzun yapin fiitfen, 

Hagalo m3s largo por favor. 
agalo mas largo por fabor 

- Bu etegin beli gok dar; agabilir misiniz? 

La cintura de esta falda es muy apretada; ^podria usted 

ensancharmela? 

la thintura de esta falda es muy apretada; podriya uste(th) 

ensangar-mela? 

- Bu ceketin kofu gok bol; daraltabilir misiniz? 

La manga de esta chaqueta es muy ancha; ipodria usted 
estrecharmela? 

la manga de esta gaketa es muy anga; podriya uste(th) 
estregar-mela? 

■ Olgiimu alir misiniz liitfen. 

I Qui ere tomarme las medidas por favor? 
kiyere tomarme las medidas por fabor? Terzi - Prova odasina buyrun liitfen. 

Pase a la sala de pruebas por favor. 
pase a la sala de pruebas por fabor 

■ Ne gun prova yapabiliriz? 

iQue dia podemos probarlo? 
ke diya podemos probarlo? 

■ Ne zaman hazir olur? 

iCuando estara listo? 
kuando estara listo? TERZIYLE iLGiLi SOZCUKLER - Vocabulario bel 


la cintura 


thintura 


bol 


ancho (-cha) 


ango 


ceket (erkek) 


la am erica na 


amerikana 


ceket (kadin) 


la chaqueta 


gaketa 


cep 


el bolsillo 


bolsiyyo 


dar 


angosto (-ta) 


angosto 


diigme 


el boton 


boton 


elbise 


el vestido 


bestido 


erkek terzisi 


el sastre 


sastre 


etek 


la falda 


falda 


fermuar 


la cremallera 


kremayyera 


kadin terzisi 


la modista 


modista 


kisa 


corto (-ta) 


kdrto 


kol 


la manga 


manga 


kumas 


la tela 


tela 


paga 


la pernera 


pernera 


pantolon 


el pantalon 


pantalon 


prova 


la prueba 


prueba 


siki 


apretado (-da) 


apretado 


takim elbise 


el traje 


trahe 


uzun 


largo (-ga) 


largo 


yaka 


el cuello 


kueyyo 


yelek 


el chaleco 


galeko 332 333 


Tesekkuretme Tiyatro TE§EKKUR ETME 
Dar las gracias - Tesekkur ederim! 

j Gracias! 
grathiyas! 

- Te§ekk liner! 

j Gracias! 
grathiyas! ■ Qok tesekkiir ederim! 
jMuchas gracias! 
mugas grathiyas! 

- Yardiminrz rgin cok te§ekkurler. 
Gracias por su ayuda. 
grathiyas por su ayuda - Her §ey igin tesekkiirler. 

Gracias por todo. 
grathiyas por todo - Qok naziksiniz. 
Es Listed mjy amable. 
es uste(th) muy amable - Size minnettanm. 

Estoy muy agradecido (agradecida). 
estdy muy agradethido (kadin: agradethrda) 

- Bunuri icin size §ok minnettanm. 
Se lo agradezco mucho. 

se to agradethko mtigo 

- Bana biiyiik bir iyilik yaptiniz. 

Me ha hecho usted un gran favor, 
me a ego uste(th) un gran fabor 

■ Bir §ey degil. 
De nada. 
de nida ■ Onemi yok. 
Esta bien. 

esta biyen -Rica ederim. 

No hay de que. 
no ay de ke 

- Bertim r§rn bir zevkti. 
Ha side un placer para mi. 
a sido un platter para mi TIYATRO 

El teatro ■ Bu ak§am §ehir tiyatrosuna gidelim mi? 
i,Vamos al teatro municipal esta noche? 
bamos al teatro munrthipal esta noge? - Bugiin ne oynuyor? 
i,Que ponen hoy? 

ke ponen oy? 

- Kimler oynuyor? 
iQuienes trabajan? 
kiyenes trabahan? ■ Kim sahneye koymu§? 

i,Quien io puso en escena? 
kiyen lo puso en esSiena? 

- Qok iinlu oyuncular var. 
Hay actores muy famosos. 
ay aktores muy famosos • Bu akf am oyunun gaiasi var. 

Es el estreno de la obra esta noche. 
es el estreno de la obra esta noge 

■ Temsil saat kacta bashyor? 

i,A que hora empieza la representation? 
a ke ora empiyetha la representathyon? 

■ Biletleri nereden alabiliriz? 

i,De donde podemos sacar las entradas? 
de donde podemos sakarlas entradas? 

■ Bu akf am igin yer var mi? 

i,Tiene usted localidades para esta noche? 
tiyene uste(th) lokalidades para esta noge? 


- Biitiin biletler bitti 

Las entradas estan 
las entradas estan ■ Oyun kapaii gi§e oynuyor. 

Es una fundon taquillera. 
es una funthiyon takiyyera • On siralardan iki koltuk lutfen. 

Dos butacas de las primeras filas por favor. 
d6s butakas de las primeras filas por fabor 334 335 


Tiyatro 

- En ucuz yerler hangileri? 

iCuales son las localidades mas baratas? 
kuales son las lokalidades mas baratas? Toplumsal konular - §u yandan iyi goriiiiir mii? 

i,Se ve bien desde ese lado? 
se be biyen desde ese lado? 

- Temsil ho§unuza gitti mi? 

^Le ha gustado la representacion? 
/e a gustado la representation? 

■ Oyun cok sikiciydi/eglenceliydi. 
Ha sido muy aburrida/divertida. 
a sido muy aburrida/dibertida ■ Perde aciliyor. 

Se levanta el teldn, 
se lebanta el telon TIYATROYLA ILC 


3ILI SOZCUKLER - 


Vocabulario 


alkiflar 

bilet 

dram 


los aplausos 
la entrada 
el drama 


aplausos 

entrada 

drama 


diirbiin 
gala 


los gemelos 
el estreno 


hemeios 
estreno 


gise 

koltuk 

komedi 


la taquilla 
la butaca 
la co media 


takiyya 
butaka 

komediya 


perde arasi 
perde (sahnede) 


entreacto 
el telon 


entreakto 
telon 


rezervasyon 


la reserva 


reserba 


sahne 


la escena 


esthena 


temsil 
tiyatro 


la representacion 
el teatro 


representation 
teatro 


trajedi 
iist balkon 
yer 


la tragedia 
el paraiso 

la 1 oca li dad 


trahediya 
paraiso 

lokaiida(tb) TOPLUMSAL KONULAR 
Algunas materias sociales esitlik 

esitsizlik 

evsizler 

gop 

grev 

hayvan haklan 

insan haklan 

issizlik 
otanazi 
protesto 
refah 

sendikalar 
siyasal parti ler 

siyaset 

sokak cocuklan 

sosya) sigorta 

irkcifik 
vergiler 

yashlar la igualdad 

la desigualdad 

los sin hogar 

la inmigracion 

la huelga 

los derechos de 

los animales 

los derechos 

humanos 

el paro 

la eutanasia 

la protesta 

el bienestar 

social 

los sindicatos 

los partidos 

politicos 

la politica 

los jovenes 

callejeros 

la seguridad 

social 

el racismo 

los impuestos 

los ancianos igualda(th) 

desiguatda(th) 

sin ogar 

inmigrathyon 

uelga 

derecos de 

los animales 

deregos 

umanos 

paro 

eutanasiya 

protesta 

biyenestar 

sothyal 

sindikaios 

partidos 

politikos 

politika 

hobenes 

kayyeheros 

segurida(th) 

sothyal 

rathismo 

impuestos 

anthiyanos 336 337 TRAFIK POLISI 
La guardia urbana 
■ (Bunu) Trafik polisine soralim. 

Se to preguntamos a un guardia (urbano/municipal). 
se to preguntamos a un guardiya (urbano/munithipal) 

■ Ehliyetinizi {siirucii beige nizi) gorebilir miyim? 

^Me permite su came de conducir? 
me permite su karne de konduthir? - Arabaniz iyi park edilmemi§. 
Su coche esta mal aparoado. 
su koge esta mat aparkado ■ Size ceza kesiyorum 
Le pongo una multa. 

le pongo una multa ■ Arabama keleppe takmiglar, kime ba§ vuracagim? 

Me han puesto un cepo a mi coche, (,& quien tengo que recurrir? 
me an puesto un thepo a mi koge, a kiye~n t6ngo ke rekurrir? 

■ Arabaniz belediye vinci tarafindan gekildi. 

Su coche ha sido llevado por la grta municipal, 
su koge a sido yebado por ta grua munifhipai 338 Turistik gezi TURISTIK GEZI 
Las visitas turisticas 
i ,. ■ - * ■ iuiuaittu» ENTRADA 
Giri§ INFORMACION 

Dan if ma SAL1DA 

Qikis TAQUILLA 

Gise ENTRADA GRATIS 

Ocretsiz giris. ASEOS 

Tuvaletler PROH1BIDO TOMAR FOTOS 
Resim cekmek yasaktir NO (USAR) FLASH 

Flas kullanrnayimz NO TOCAR 

Dokunmaymiz 339 Turistik gezi - Turistik etkinlikler nerede yayinlanir? 

iDonde se anuncian [as actividades turisticas? 
donde se anunthiyan las aktibidades turistikas? 

- Eglence rehberine bakmak gerek. 

Hay que ver en la guia del ocio. 
ay ke ber en la giya del othiyo Turistik gezi 
- Bara/Kahveye gitmek istiyorum. 

Dansa ... 

Diskotege ... 

Harabelere ... 

Konsere ... 

Muzeye ... 

Operaya ... 

Restorana ... 

Sinemaya ... 

Tryatroya ... 
Quiero ir a un bar/cafe. kiyero ir a un bar/kafe 

... a bailar. ... a baylar 

.. a una discoteca. ... a una diskoteka 

.. a las njinas, ... a /as ruinas 

.. a un concierto. ... a un konthiyerto 

.. al museo. ... al museo 

.. a la opera, ... a la opera 

. a un restaurante. ... a un restaur ante 

a! cine. ... at thine 

■ al teatro. ... al teatro 

- Canim barlara/dansa/dolasmaya gitmek istiyor. 
Tengo ganas de ir de tapas/de bailar/de pasear. 
tengo ganas de ir de tapas/de baylar/de pasear 

■ Sehir turn almak istiyoruz. 
Queremos hacer un tour turistico de la ciudad. 
keremos ather un tur turistiko de la thiyuda(th) - En ilging turistik yerleri ziyaret etmek istiyorum. 

Quiero visitar los lugares turisticos mas interesantes. 
kiyero bisitar los lugares turiktikos mas interesantes 

- Bu sehirde hangi miizeleri gormem gerekir? 

i,Que museos debo visiter en esta ciudad? 
ke museos debo bisitar en esta thiyudafth) ? 

- Bu sehrin en bnemli miizesi hangisidir? 

i.Cual es el museo mas importante de esta ciudad? 

kual es el museo mas importante de esta ttiyuda(th)? 

■ Miize saat kat;a kadar agik7 

^Hasta que hora esta abierto el museo? 
asta ke ora esta abiyerto el museo? ■ Girif ucreti rte kadar? 

i,Cuanto cuesta la entrada? 
kuanto kuesta la entrada? Muzeye giri§ iicretsiz mi? 
i.Es entrada libre? 
es entrada libre? - ?ocuk/Ogrenci/Emekli indlirinni var mi? 

Hay descuento para nifios/estudiantes/pensionistas? 
ay deskuento para ninyos/estudiyantes/pensiyonistas': 

- Miizeler hangi gun kapali? 

iQue dia de la semana estan cerrados los museos? 
ke diya de la semana estan therrados los museos? 

■ Gecici sergi hangi salonda? 

^En que sala esta la exposition temporanea? 
en ke sala esta la esposithydn temporanea? 

■ Sergi hangi tarihe kadar gezilebilir? 

^Hasta que fecha se puede visitar la exposition? 

asta ke fega se puede bisitar la esposittryon? 


340 341 Turistik gezi 

- Ne taraftan giriliyor? 

iPor donde se entra? 
por donde se entra? ■ (pikis neresi? 

I Donde esti la salida? 
donde esta ta salida? ■ ingilizce bilen rehber var mi? - Rehberi izleyin. 

iHay guias cue hablen ingles? Siga al guia. 
ay glyas ke ablen ingles? siga al giya ■ Bu nedir? 

iQu^ es eso? 

ke es 6so? • Ne zamandan kalma? 

i,De cuando es? 
de kuando es? ■ Bu bina hangi doneme ait? 
i,De que epoca es este edificio? 
de ke epoka es este edifithiyo? 

- Bu kale ne zaman yapilmis? 

i,Cuando fue construido este castillo? 
kuando fue konstruido este kastiyyo? 

- Bu saray kimin tarafindan yaptinlmif ? 
i,Quien mando construir este palacio? 
kiyen mando konstruir este paiathiyo? 

- Bu kilise ka§inci yiizyildan kalma? 
^De que siglo es esta iglesia? 
de ke sigto es esta igl6siya? 

- Bu katedral hangi stilde? 
i,De que estilo es esta catedral? 
de ke estilo es esfa katedral? 

- Ibadet/Ayin saat kacta ba§ liyor? 
^A que hora empieza el rezo/la misa? 
a ke dra empiyeiha el retto/la misa? 

- Bu kimin portresi/heykeli? 
iDe quien es este retrato/esta e statu a? 
ke kiyen es este retrato/estatua? 
**CC Z^-B 342 Turistik gezi - Kuleye gikilabifir mi? 

i.Se puede subir a la torre? 
se pu£de subir a la torre ? 

- Katalog var mi? 

i.Tiene usted catalogo? 
tiyene uste(th) katalogo? ■ Bu kulenin yiiksekiigi ne kadar? 
d.Que altura tiene esta torre? 
ke altura tiyene esta torre? 

- Kulaklrk ister misiniz? 

i.Desea usted auriculares? 
des6a uste(th) aurikulares? - Bu manastinn tarihgesini anlatir misiniz? 

iPodria explicarme la historia de este monasterio? 
podriya esplikarme la istoriya de este monasteriyo? - Bu sanat eserleri kimin? 

iDe quien son estas obras de arte? 
ke kiyen son estas dbras de Arte? 

- Bu orijinal mi, yoksa kopya mi? 

c.EEs original □ una copia? 
es orihin§l o una kopiya? - Bu salonda ne sergileniyor? 

iQue se expone en esta sala? 

ke se espdne en esta sala? 

- Bu ozel bir koleksiyon mu? 
;Es una coleccion privada? 
es una kolek&iydn pribada? 

■ Fotograf gekebilir miyiz? 
i.Se puede hacer fotos? 
se puede athir fotos? - Fotograf cekmek yasak; liitfen makinenizi vestiyere 
birakm. 

Esta prohibido sacar fotos; deje su camara a la guardarropia 
por favor. 

esfa proibido sakar fotos; dene su kamara a la guardar-mplya 
por fabor 

- Hatira esyasi diikkininiz nerede? 

iDonde tiene usted la tienda de articulos de recuerdo? 
donde tiyene ustefth) la tiyenda de artikulos de rekuerdo? - Tuvaletler ne tarafta? 

I Donde estan los aseos? 
donde estan los aseos? - Asansor ne tarafta? 
iDonde esta el ascensor? 
donde esta el asthensor? 343 Turistik gezi 

MUZE MERAKLILARI, DiKKAT! 

Madrid'te pek gok muze var, ama mutlaka gorulmesi 
gerekenler: 

Museo del Prado (diinyamn en onemli resim miizelerinden 
biri) Paseo del Prado caddesinde. En yakin metro istasyonlan 
Banco de Espana ve Atocha. Pazartesi disinda hergun 9.00 
19.00, Pazar 9,00-14.00 

Museo Thyssen - Bomemisza (resim, heykel, goblen). 
Paseo del Prado caddesinde (Prado'nun karsi kosesinde). En 
yakin metro istasyonu: Banco de Espana. Pazartesi drsrnda 
hergun 10.00-19.00 

Museo Reina Sofia {cagdas resim mCizesi). C/Santa Isabel, 
52. En yakin metro istasyonu: Atocha. Sail disinda hergun 
10.00-21.00, Pazar 10.00-14.30 

Barcelona'da: Museo de Picasso, C/Montcada : 15-19. 
Pazartesi disinda hergun 10,00-20.00, Pazar 15.00'e kadar. 

Museo de Arte Moderno (modern sanat muzesi), Pare de la 
Ciutadella, Sail dis inda her gun 9.00-21 .00 

Museo Frederic Mares (heykel muzesi), Placa de Sant lu, 
5-6, Pazartesi disinda hergun 10.00-17.00, Pazar 14.00'e 
kadar. TURiSTiK YERLERLE iLGJLf SOZCUKLER - Vocabulario ahsap(tan) 


de madera 


de madera 


altin(dan) 


de oro 


de oro 


antika 


la antigiiedad 


antigueda(tb) 


asansor 


el ascensor 


asthensdr 


aym 


la misa 


misa 


Barok 


barroco 


barroko 


bile* 


la en trad a 


entrada 


bronz(dan) 


de bronce 


de bronthe 


cami 


la mezquita 


methkita 


cikis 


la salida 


salida 


dolafmak 


pasear 


pasear 


donem 


la epoca 


epoka 344 

eser 


la obra 


obra 


eski 


antiguo (-gua) 


antiguo 


fildi^ifnden) 


de marfil 


de marfil 


gecici 


temporaneo 


temporaneo 


gezi 


el paseo 


paseo 


girls 


la entrada 


entrada 


graviir 


el grabado 


grabado 


gumus(ten) 


de plata 


de plata 


hatira esyasi 


el recuerdo 


rekuerdo 


heykel 


la e statu a 


estatua 


heykel sanati 


la escultura 


eskuttiira 


ibadet 


el rezo 


retho 


kale 


el castiL'o 


kastiyyo 


kaialog 


el catalogo 


katalogo 


katedral 


la catedral 


katedral 


kilise 


la iglesia 


iglesiya 


klasik 


clasico 


klasiko 


kopya 


la copia 


kopiya 


kulaklik 


los auriculares 


aurikulares 


manastrr 


el monasterio 


monasteriyo 


merd/ven 


la e sea lera 


eskalera 


mermer(den) 


de marmol 


marmol 


mimarlik 


la arquitectura 


arkitekttira 


modern 


moderno (-na) 


moderno 


miize 


el museo 


museo 


orijinal 


original 


orihinal 


rehber 


el guia 


giya 


reprodiiksiyon 


la reproduction 


reproduktfriydn 


resim 


el cuadro/ 


kuadro/ 
la pintura 


pintura 


resim sanati 


la pintura 


pintura 


Roman 


el romanico 


romaniko 


Ronesans 
sanat 


el Renacimiento 
el arte 


renathimiyento 
arte 


sergi 


la exposition 


espositbyon 


stil 


el estilo 


estilo 


sur 


la muralla 


murayya 


surekli 


permanente 


permanente 345 


tarih 


la fecha 


fega 


tarihce 


la historia 


istoriya 


ta§(tan) 


de piedra 


de piyedra 


turistik 


turistico 


turistiko 


tu valet 


los aseos 


aseos 


vestiyer 


la guardarropia 


guardar-ropi) 


yiizyil 


el siglo 


siglo 


ziyaret 


la visrta 


bisita 


ziyaret etmek 


visitar 


bisitar Turizm biirosu 
346 TURIZM BUROSU 
La oficina de informacion turistica 
DiKKAT! 

Ispanya igin Turizm Dani§ma: 
Madrid bolgesi Turizm Dam§ma: 
Barajas Havaalam Turizm Dam§ma: TURESPANA 901 300 600 
(91)541 2325 
(91)305 86 56 ■ Turizm danisma biirosunun nerede ofdugunu biliyor 
musunuz? 

iSabe usted donde esta la oficina de informacion? 
sabe usteQh) donde esta la ofith_ina de information? 

- §ehir plani/Yore haritasi var mi? 

iTiene usted un piano urbano/el mapa de ia region? 
tiyene uste(th) un piano urbano/el mapa de la rehiydn? 

- Bu yakinlarda iyi bir otel var mi? 

iHay un buen hotel cerca de aqui? 
ay un buen otel ffierka de aki? 

- Buralarda ucuz bir otel tavsiye edebilrr misiniz? 
iPodria usted recomendarme un hotel barato en esta zona? 
podriya usie(th) rekomendarme un otel barato en esta thona? 347 


Turizm burosu 


- Oraya nasil gidebilirim? 

iCdmo puedo ir alia? 
komo puedo irayya? 

- Uzak mi? 

iQueda lejos? 
keda lehos? - istasyona nasil gidilir? 
i.C6mo se va a la estacion? 
komo se ba a la estathyon? 

- En kestirme yol hangisidir? 

i.Cual es el camino mas corto? 
kual es el kamino mas korto? ULA$IM 
El transporte - Resim miizesi nerede? 
^Donde estael museo de pintura? 
donde esta el museo de pintura? 

- §ehir turn yapilabrlir mi? 

iSe puede tomar un tour por la ciudad? 
se puede tomar tin tur por la thiyuda(th) ? 

- Bana bro§ iir verebilir misiniz? 

iPodria usted darme folietos? 

podriya uste(th) darme foyyetos? 

- Sizde otel katafogu var rnr? 
iTiene usted un catalogo de hoteles? 
tiyene uste(ih) un katalogo de oteles? TURIZM DANi§IUAYLA JLGiLl SOZCUKLER - Vocabulario 
brosur el fniiotn &,,„„4*_ bro§iir 
car if ma 
harita 

nasrl gidilir? 
otel kaialogu 

f ehir planr 

?ehir turu 

tar if etmek 

tavsiye etmek 

uzak 

yakin 

yol el folleto 

[a informacion 

el rnapa 

tcomo se va a 

el catalogo de 

hoteles 

el piano de 

la ciudad 

el tour (por la 

ciudad) 

explicar 

recomendar 

lejos 

cerca 

el camino 

348 foyyeto 

informathydn 

mapa 

komo se va a . 

katctlogo de 

oteles 

piano de 

la thiyuda(th) 

tur (por la 

thiyuda(thj) 

esplikar 

rekomendar 

lehos 

tberka 

kamino 
DIKKAT! 

Ispanya'ya havayoluyla gidecek olanlar icjrr Baraias 

merkezme (Colon meydamna dOzenli otobiis seferleri var 
|n,ze yarayabilecek telefon numaraiar, INFwSS Jfj 
329 57 67, Barajas Danisma (91) 305 83 43 (3 hat) 

22 Sir E?2 ni kBni t 'I km " ™ km ^* 5.43'ten 
S' Je , Ka6ar her y anm saatte bir kalkan tren Sants aanna 
g-der. Aynca 15 dakikada bir kalkan otobusler OaSutlSv 
ffcnina go t ur0r . Havaaiam tel: (93) 47S 50 32 nya mey " 

deki P ke n n2r a SS^* 9 '^ Cek ° laniar ®* Madrid'! kuzey- 
Porteki.le bag,ant,„ (9 ol 3 ^a 5 &gXE££g«$ 

Ispanya'ya karayoluyla gidecek olanlar icin: Fransiz srnrnnrtn 
kuzeydsk, irun'dar, Madrid'e inen N-l otoyolu gGneS 
Barcelona uzennden Madrid e uzanan N-ll otoyolu ve Portekfz 
sm lri ndan Madrid'e gelen N -v otoyolu var. f#S ?j2aSS 
telefon numaralan; 900 123 505 ve 900 100 899 ""'' "'"" araba 

bekleme salonu 

bilet 

binis karti 

binmek 

bisiklet 

ciki§ 

durak 
gecikme 
gel if (varisj 
gemi 
gidis el coche 

la saia de espera 

ei billete 
'a tarjeta de 
em barque 
subir, tomar 
la bicicleta 
la salida 
ia parada 
el retraso 
■'a llegada 
el barco 
fa salida 

349 koge 

sala de espera 

biyyete 

tarn eta de 

embarke 

subir, tomar 

bithikleta 

salida 

parada 

retraso 

yegada 

barko 

salida giris 


la entrada 


hareket etmek 


safir 


harita 


el mapa 


havaalahi 


el aero puerto 


inmek 


bajar, salir 


istasyort 


la estacidn 
(de ferrocarril) 


kalkmak (hareket) salir 


kamyon 


el camion 


karayolu 


la carretera 


metro 


el metro 


motosiklet 


la motocicleta 


otobiis 


el autobus/autocar 


otogar 


la estacion de 
autobuses 


otoyol (pa rali) 


la autopista 


otoyol (parasiz) 


la autovia 


park yeri 


el aparcamiento 


peron 


el anden 


rotar 


el retraso 


saat (mesai) 


el horario 


taksi 


el taxi 


tarife 


la tarifa 


teleferik 


el teleferico 


terminal 


el terminus 


tramvay 


el tranvia 


trert 


el tren 


ugak 


el avion 


vaktinde 


a tiempo 


vapur 


el barco 


varmak 


llegar 


yol 


ei camino 


yolcu 


el pasajero Ufkeler ve milliyetler entrada 

salir 

mapa 

aero-puerto 

bahar, salir 

estathyon 

(de ferrokarril) 

salir 

kamyon 

karretera 

metro 

motothikleta 

autobus/autokar 

estathyon de 

autobuses 

autopista 

autobiya 

aparkamiyento 

anden 

retraso 

orariyo 

taksi 

tarifa 

teleferiko 

terminus 

trambiya 

tren 

abiyon 

a tiyempo 

barko 

yegar 

kamino 

pasahero 


ULKELER VE MlLUYETLER 
Los pafses y las nacionalidades HBaaws si - NereNsin? 

£De donde eras? 
de donde eres? 

- Tiirkrye 'denim. 
Soy de Turquia, 
soy de Turkiya 

- Nereden ge[iyorsun? 
^De donde vrenes? 
de donde biyenes? 

- Istanbul' dan geliyorum. 
Vengo de Estambul . 
bengo de Estambul ULKELER -PaEses Almanya 

Arjantln 

Arnavutluk 

Avustraiya 

Auusturya 

Seiciha 

Be. I ivy a 

Bosna 

Brezilya 

Cezay/r los Estados 

Unidos 

de America 

Alemanfa 

Argentina 

Albania 

Ausfcraiia 

Austria 

Belgica 

BaJivia 

Bosnia 

Brasfl 

ArgeJia ios estados 

unities 

de arnerika 

ainma'niya 

arbentina 

aibaniya 

austrMya 

austriya 

betbika 

bofibiya 

bdsnsya 

bflSSfl 

atbeliya - NerePisiniz? 

<^De donde es usted? 
de donde es uste(th)? 

- Turkum. 

Soy turco (turca) 

soy turko (kadrn: turka) 

- Nereden geliyorsunuz? 
iDe donde vfene usted? 
de donde btyene ust$(th) 

- Istanbuf'da oturuyorum. 
Vivo en Estambul. 

blbo en Estambul 

MJLLlYETLER - Naefonalidades 

(Kacfm: sondaki -o veya sessiz half -a oJur.) 

estadGunidense estadounidense afem^n 

argentine australiann 

ausfriaco 

befga 

boliviano 

bosnio 

bnasitero 

argelino ateman 

atfientino 

atbanes 

austfafiyano 

austriyako 

bGtga 

botibiyano 

bosniyo 

brasit&ro 

arftefino 350 351 Ulkeler ve mifiiyetler Costa Rica 
Cek Cum. Qin 

Danimarka 
Ekvador 
El Salvador 
Endonezya 

Fas 

Finlandiya 

Fransa 

Guatemala 

Hirvatistan 

Hindustan 

Hollands 

Honduras 

Irak 

hgiitere 

Iran 

ispanya 

israil 

isveo 

Isvicre 

ItaJya 

Japonya 

Kanada 

Kuba 

Lubnati 

Meksiks 

FVTisir 

Nicaragua 

Morve^ 

Panama 

Paraguay 

Peru 

Polonya 

Portekiz 

Puerto Rfco 

Romanya 

Rusya 

Sirbistan 

Siovakya 

Sili 

Tunus 

Uruguay 

Urdun 

Venezuela 

Yunanistart Costa Rica 

la Republica 

Checa 

la China 

Diriamarca 

Ecuador 

Ef Salvador 

Indonesia 

Marruecos 

Finland ia 

Francia, 

Guatemala 

Croatia 

la India 

Holanda 

Honduras 

Irak 

Ingfaterra 

Iran 

Espaiia 

Fsrael 

Suecia 

Suiza 

ItaJfa 

ei Jap6n 

Canada 

Cuba 

Ubano 

Mexico 

Egipto 

Nicaragua 

Naruega 

Panama 

Paraguay 

Peru 

PoJonia 

Portugal 

Puerto Rico 

Rumania 

Rusia 

Serbia 

Eslovaquia 

Chile 

Tunez 

Uruguay 

Jordania 

Venezuela 

Grecia kosta rica 
fa republika 
geka 
p/rca 

dfnamafka 

Gkuadnr 

3/ safbador 

fndonesfya 

manvakos 

finiandiya 

frantbfya 

guatemafa 

kro£thiya 

irtdiya 

oianda 

onduras 

irak 

ingiai&rra 

Iran espanya 

israel 

suethiya 

suftha 

itatiya 

hapon 

kanadi 

kuba 

Ubano 

mehiko 

ehipto 

nskaragua 

noruega 

panama 

Paraguay 

peru 

poioniya 

Portugal 

puerto rtko 

wmaniya 

rtisiya 

sarbiya 

esfQVctkiya 

cite 

tunejfi 

Uruguay 

haro'aniya 

benaihuefa 

grethiya Universite costarriqueno kostarrikenyo 
checo cejko chino 


gsno 


dinamarq 


jes dinamarkes 


ecuatoriano ekuatonyano 


saivadore 


io salhadorenyo 


indonesio 


indonesiyo 


rnarroqui 


marroki 


finlandes 


finlandas 


frances 


franthes 


guatefnalteco guafymafteko 


eroate 


kfoata 


indio 


ittdsyo 


holandes 


olandes 


hcndgrefio 


ondurenyo 


iraqui 


iraki 


ingles 


ing^s 


persa 


persa 


esparinf 


espanya! 


Israeli 


israeil 


sueco 


sueko 


suizo 


suiiho 


italiano 


itaiiyano 


japon&s 


hapon&s 


canadiense 


kanadsysnsa 


cubano 


kubano 


Jrbanes 


fibanes 


mejicano 


rnehskano 


egipcio 


ehspthiyo 


nicaragQefio nikaraguanyo 


noruego 


noruego 


panameno 


panam&nyo 


paraguayo 


paraguayo 


peruana 


peruana 


poraco 


pofiko 


portuges 


portuges 


puertoniquefio puertorrikenyo 


j'umano 


rumana 


ruso 


ruso 


Serbia 


scrb/yo 


esfovaco 


estobSko 


chileno 


gilc-no 


tunecino 


lurta$hir>Q 


lifUQuuyo 


uruguayo 


jordano 


hordano 


venezolano 


benGfQofana 


gnego 


griego UNI VERSITE 
La universidad 


- Ne okuyorsun? 

iQue estudias? 
ke estudiyas? 

- Miihendislik okuyorum. 

Estudio ingenieria. 
estudiyo iniieniyeriya ■ Ne ogrenimi goriiyorsunuz? 
iQue estudia usted? 

ke estudiya uste(th)? 

■ Tip ogrenimi goruyorum. 

Estudio medicina. 
estudiyo medithina UNiVERSiTEYLE iLGILf SOZCUKLER - Vocabulario araftirmaci 
asistan 

butiinleme 

dekart 352 el investigador 
el profesor 
ay ud ante 
ef examen de 
septiembre 
el decano 

353 inbest/gador 

profesor 
ayudante 
eksamen de 
septiyetnbre 

dekano Universite 

do$ent 

doktor 

doktora 

ekonomi 

fakiilte 

final 

giizel sanatiar 

hukuk 

ifletme 

kampiis 

kiirsu 

kiitiiphane 

laboratuvar 

lisans 

lisans iistii 

master 

miihendislik 

okutman 

ogretim gorevlisi 

profesor 

rektor 

sinav 

siyasal bilimler 

sosyal bilimler 

tez 

universite 

vize 

yurt 

yiiksek ogrenim el profesor adjunto 

el doctor 

el doctorado 

la economfa 

la facuitad 

el examen final 

las belias artes 

el derecho 

em presa dales 

el campus 

la catedra 

la biblioteca 

el laboratorio 

la licenciatura 

el postgraduado 

el master 

la ingenieria 

el lector 

el profesor titular 

el profesor 

el rector 

el examen 

las ciencias 

poiiticas 

las ciencias 

sociales 

la tesis 

la universidad 

el examen parcial 

la residencia 

estudiantil 

el estudio 

universitario Unlemli rfadeler profesor aa ft Onto 

doktor 

doktorado 

ekonomiya 

fakuitaQh) 

eksamen final 

beyyas artes 

derego 

empresariyales 

kampus 

katedra 

bibliyoteka 

iaboratoriyo 

lithenthiyatura 

posigraduado 

master 

inheniyeriya 

lektor 

profesor titular 

profesor 

rektor 

eksamen 

thiyenthiyas 

politikas 

thiyenthiyas 

sothiyales 

tesis 

unibersida(th) 

eksamen parthiyal 

residenthiya 

estudiyantii 

estOdiyo 

unibersitariyo 


ONLEMLi iFADELER 
Algunas expresiones exctamativas 
- Haydi! 

jAnda! - jVenga! 
anda! - b6nga! 

- Ne ayip! 
jQue vergQenza! 
ke berguentfia! 

- Qok yasa! 

jSalud! 

salu(th)! 

- Zavali cocuk! 

i Poo re rniichacfio! 
pobre mugago! - Aferin! 

(Bravo! 

brabo! 

■ Ne yazik! 
[Que penal 
ke pena! 

- Yas asjn! 
i Viva I 
biba! 

-Aptal! 

jEstupido! 
esttipido! 354 355 Vedalafma VED ALA§M A 
La despedida - Sizinle vedala§maya geldim. 

He venido para despedirme de usted. 
he benido para despedirme de usie(th) 

- Sizlerle vedalaf mak istiyorum. 
Quisiera despedirme de ustedes. 
kisiyera despedirme de ustedes 

- Allahaismarladikl 
jAdios! 
adiyos! 

■ Yakinda goriifmek iizere! 

jHasta pronto! 
asta pronto! - Ho§$a kal! 
j Ad ids! 

adiyos! 

■ G6rii§ iiriiz! 

jHasta la vista! 
asfa la bista! - Giile giite! 
jAdios! 

adiyos! 

- iyt yolculuklar! 

jBuen viaje! 
biten biya~he! - GCile gule, yolunuz agik olsun! 

jAdios, que !e vaya bien! 
adiyos, ke fe baya biyen! 

- Sizi gegirmeye istasyona gelecegim. 
Ire a despedirle a usted ert la estacion. 
ire a despedirle a uste(th) en la estathydn 

■ Elveda! 

jAdios (para siempre}! 
adiyos (para siyempre)! Ya§ sorma/soyleme YA§ SORMA/SOYLEME 
La edad - Kag ya§indasm? 

iCuantos afios tienes? 
kuantos anyos tiy6ne's? 

- Ya§imz ka$? 

iCuantos afios tiene usted? 
kuantos anyos tiyene ust&(th)? 

- 20 ya^rndayim. 

Tengo 20 afios. 
tengo beynte anyos 

- 3G'umu bitirecegim. 

Voy a cumplir los 30. 
boy a kumplir los treynta 

- Carlos kac. yas mda? 
iCuantos afios tiene Carlos? 

kuantos anyos tiyene Carlos? 

- 3 yafini yeni bitirdi. 

Acaba de cumplir los 3. 
akaba de kumplir los tres 

- Onumuzdeki hafta 6 yasmr bitirecek. 

La semana entrante va a cumplir los 6 
la semana entrante ba a kumplir los sets 356 357 Yemak ..:...;. :. : 

YEMEK 
La comida Vol isaretieri hrli 

4«. . *>*- ""V\B- . ! I iaf^l 


i" / .. ,.... iN yy •■■^. v.,-..;- ■■<■ ■•-;■; 1 

y. * ■, v - 'if— ■"■- ,,-"' ■•;■,) i I ;■ -> 

:;:-;-- »,_,_,: <\.--~ y'i,i ///■, ■> ■ \. ■ ■ Ml J! Ispanya'da ogle yemegi genelde saat 14.00 ile 16.00 arasin- 
da, aksam yemegi ise saat 22.00 civannda yenir. Lokantalarda 
ogleyin saat 13.00'ten, akfam saat 21.00'den once servis bui- 
mak zordur. kahvalti el desayuno desayOno 

ogle yemegi el almuerzo almuertho 

akfam kahvaltisi la merienda meriyenda 

ak§am yemegi [a cena thena 

(Bkz. CAFE/BAR, KAHVALTI ve RESTORAN) 
358 YOL l§ARETLERi 
Las senales de carretera altgegit 

asfalt 

asgari hiz 

azami hrz 

benzin istasyonu 

bisiklet 

gikmaz yol 

gift yonlu yol 

daralan yol 

dikkat 

dur 

en gel 

girilmez 

hastane 

hemzemin gee it 

hiz sinin 

kamyon 

kapali 

karavan 

kav§ak 
koprii 
otoyol 
parking 
park yapilmaz 
servis yolu 
tek yonltj yol 
trafik isjgr 
tramvay 
iist gecit 
yaya gecidi 
yol tarn i rati 
yol ver pasaje subterraneo 

asfalto 

velocidad minima 

velocidad maxima 

gasolinera 

bicicleta 

calle sin salida 

dobfe sentido 

via estrecha 

atencion 

alto 

barrera 

pro hi bid o el paso 

hospital 

paso a nivel 

limite de velocidad 

camion 

cerrado 

remolque 

cruce 

puente 

autovia 

aparcamiento 

prohibido aparcar 

desvio 

sentido unico 

semaforo 

tranvia 

paso superior 

paso de peatones 

obras 

ceda ef paso pasahe subterraneo 
asfalto 

belothida(th) minima 

belothida(th) maksima 

gasolinera 

bithikieta 

kayye sin salida 

doble sentido 

biya estrega 

atenthiyon 

alto 

barrera 
proibido el paso 

ospital 

paso a nibel 

limite de beiotbida(th) 

kamiyon 

tberrado 

remolke 

kruthe 

puente 

autoblya 

aparkamiyento 

proibido aparkir 

desbiyo 

sentido uniko 

semaforo 

trambiya 

paso superior 

paso de peatones 

obras 

tbeda el paso 359 Yol ve yon soma YOL VE YON SORMA 
La orientacion 
Busco ... busko ... 

Quieroira ... kiyero ira ... 

iComo se va a...? komo se ba a 
iDonde esta ...? donde esta ...'< . i anyomm. 
. e gitmek istiyorum. 
. e nasi! gidiiir? 
, nerede? - Afedersiniz, bana yardim edebilir misiniz lutfen? 

Perdone, puede ayudarme por favor? 
perdone, puede ayudarme por labor? 

- En yakin postane nerede? 

I Donde esta la oficina de correos mas cercana? 

donde esta /a of/thina de korreos mas therkana? 

- Bana en yakm benzinciyi tarif eder misiniz? 
iPodria listed indicarme la gasolinera mas cercana? 
podriya uste(th) indikirme la gasolinera mas therkana? 

- Tuvaletlerin nerede oldugunu soyleyebifir misiniz? 
i.Podria usted decirme donde estan los aseos? 
podriya uste(th) dethirme donde estan los aseos? 

■ Bakar misiniz, birtiitiin biifesi anyorum. 
Oiga, estoy buscando un estanco de tabaco. 
oyga, estoy buskando un estanko de tabako Banka 

•■• buyukelciligini 

Karakolu 

Kent meydanini 

— konsoloslugunu 

Miizeyi 

Otel 

Pazaryerini } anyorum 

Postaneyi 

Sanat galerisi 

Sfnema 

Sefiir merkezini 

Telefon kabini 

Turizm burosunu 

Tuva let 
>I ve yon sorma 

un banco, 

la embajada de ... 

la comisaria de policia. 

la plaza mayor. 

el consulado de ... 

el museo. 
, un hotel. 
Busco \ el mercado. 

la oficina de correos. 
la galena de arte, 
un cine. 

el centre de la ciudad. 
una cabina telefonica. 
la oficina de turismo. 
los aseos. 

busko un banko 

■■- la embahada de ... 

- la komisariya de polithlya 

■■- la ptatha mayor 

... el konsulado de ... 

... el museo 

-•• un otel 

-■■ el merkado 

■■■ la ofit&ina de korreos 

- la galerlya de arte 

■ ■■ un thine 

- el thentro de la thiyudi(th) 
■■ una kabina telefonika 

■ ■ la oUthina de turismo 
-. los aseos ■ Otoyola nasrl cikanm? 

iComo puedo salir a la autovia? 
komo puedo salir a la autobiya? 

- Sahile nasil crkilir? 
iComo se llega a la costa? 
komo se yega a la kosta? 360 361 Yol ve yon sorma 

- Sahil buradan ne kadar uzakta? 

iA que distangia esta la costa? 
a ke distanthiya esta la kosta? 

- Bu yol nereye cikiyor? 

C.A donde lleva este camino? 
a donde yeba este kamino? 


- Buraya uzak mi? 
lEsta lejos de aqui? 
esta lehos de aki? 

YANITLAR - Las respuestas 

- Saga doniin. 

Doble a [a derecha. 
ddble a la derega 

- Karf iya gecin. 
Cruce (a calle. 
krOthe Sa kayye 

- Bir sonraki trafik isjginda. 
En el proximo semaforo. 
en el proksimo semaforo 

- Diimduz gidin. 

Siga todo recto. 
siga todo rekto - Buraya yakin mi? 
iEsta cerca de aqui? 
esta therka de aki? - Sola doniin. 

Dobie a la izquierda. 
doble a la ithkiyerda 

-Bir sonraki kosede. 
En la proxima esquina. 
en la proksima eskina 

- Bir sonraki meydanda... 

En la proxima rotonda. 
en la proksima rotonda 

- iki sokak otede. 
Esta a dos calles de aqui. 
esta a dos kayyes de aki 
Yol ve yon sorma 


YONLER - Los 


pu rites card in ales 
kuzeyde 


al norte 


al norte 


giineyde 


al sur 


al sur 


doguda 


al este 


a! este 


batida 


al oeste 


al oeste 


YER BELfRTEQLERi - Los adverbios de lugar 


-e dogru 


hacia 


ath_iya 


-den once 


antes de 


antes de 


-den sonra 


despues de 


despues de 


dan a yukarda 


mas arriba 


mas arriba 


da ha asagrda 


mas abajo 


mas abiho 


daha ilerde 


mas adelante 


ma's adelante 


kar§isinda 


enfrente de 


enfrente de 


burada 


aqui 


aki 


surada 


ahi 


agi 


orada 


alia 


ayya 


yakin 


cerca 


therka 


yaninda 


al lado de 


al lado de 


uzak 


lejos 


lehos 


SEHiRDE YER ADLARI - En la ciudad 


eadde 


la avenida 


abenida 


kav§ak 


el cruce 


kruthe 


kofe 


la esquina 


eskina 


meydan 


la plaza 


platha 


sokak 


la calle 


kayye 


yuvarlak kavsak 


la rotonda 


rotonda 

362 DiKKAT! 

Ispanya icinde yol durumunu ogrenmek ipin Teleruta telefonu: 
(91)535 22 22 363 Zaman ZAMAN 
EI tiempo 
(Ayrica Bkz. GUNLER ve AYLAR) an 

ay 

binyil 

bugiin 

daha sonra 

dakika 

dun 

erken 

eskiden 

evvelki gun 

geceleyin 

geceyansi 

geg el momenta 

el mes 

el milenio 

hoy 

mas tarde 

el minuto 

ayer 

temprano 
antes 
anteayer 
por la noche 
a media noche 
tarde momento 
mes 

mileniyo 
oy 

mas tarde 

minuto 

ayer 

temprano 

antes 

anteayer 

porta noge 

a mediya-noge 

tarda 364 gecen 


pasado 


pasado 


gelecek (olan) 


que viene 


ke biyene 


gelecekte 


en el futuro 


en el futuro 


gun 


el dia 


diya 


haffa 


la semana 


semana 


ha la 


aun 


aun 


henuz 


todavia 


todablya 


ogleden sonra 


por la tarde 


por la tarde 


6 g ley in 


a mediodia 


a mediyo-diya 


once 


antes 


antes 


saat 


la hora 


dra 


sabahleyin 


por la mafiana 


por la manyana 


sarriye 


el segundo 


segundo 


sonra 


despues 


despues 


simdi 


a hora 


aora 


vaktiyle 


antiguamente 


antigua-menie 


yann 


manana 


manyana 


obiir giin 


pasado ma nana 


pasado-manyana 


yil 


el a ho 


anyo 


yiizyil 


el siglo 


siglo 


zaman 


el tiempo 


tiyempo Zaman D1KKAT! ispanyollara gore zaman: 

la madrugada sabah karanligi (1-6 arasi) 
sabah (6-13 arasi) 
ogle (12-15 arasi) 
ogleden sonra (15-20 arasi) 
aksarn/gece (20-1 arasi) la manana 
el mediodia 
<a tarde 
la noche 365 Ziyaret ZiYARET 
La visita - Bay Garcia evde mi? 

IB serior Garcia esta en casa? 
el senydr Gartjuya $sM en kasa? 

' ^ ayan L6 P ez "< z'Varete geldim. 
He venido a visiter a la sehora Lopez 
e ben/do a bisitar a la senydra Lopeth 

- Bay Fernandez'! ziyaret etmek isterdim 
tara v.sitar al senor Fernandez 
kisiyera bisitar al senydr Fernandetb - Evet, evde. 

Si, esta en casa. 
si, este en kasa 

- Ltitfen igeri fouyrun, 
Pase por favor. 
pase por fabor 

- Ne zaman doner? 
iCuarrdo regresa? 
kuando regresa? - Hayir, evde yok. 
No, no esta en casa. 
no, n6 esta en kasa 

- Biraz once disarr giktr. 

Acaba de salir. 
akaba de salir 

- Birazdan geiir. 

Dentro de poco estara aquf 
dentro de poko estara aki ^ M s e eledfn a e bi,irnr,iyim? - 0furun ^n. 

i^e puede dejar un recado? Sientese Dor feu™- 

se puede debar unrekado? siyS^portbdr - Size ne rkram edebiiirim'? 

iQue le puedo ofrecer? 

ke le puedo ofrether? ■ Ne igmek istersiniz? 
iQue desea tomar? 
ke desea tomar? -Zryaretinrz icin tesekkiir ederim 

t^racias por su visita. 
Q&thiyas por su bisita 366 Katalanca 

Koklu bir kiiltiir mirasma sahip 
olarak Qnlu ressamlardan Dali, 
Miro, Picasso ve mimar Gaudi gibi 
dahiler yetistirmis olan Cataluna 
bdlgesi, iberik yanmadasmin 
kuzeydogusunda ve Akdeniz 
kiyisinda yer alir. Valencia ve 
Balear Adalan da dahil olmak 
uzere bu bdlgede yaklasik 10 mil- 
yon kiginin konustugu Katalanca, 
Avrupa'daki Latince kokenli dokuz 
dilden biridir. ispanya'nin disinda 
. I r ■ Andorra'da, guney Fransa'da ve 

: * Y\ Sardenya adasindaki Alghero 

kasabasinda da konusulan 
Katalanca'ntn, ispanyolcayla Fransizca arasinda kalmis, ama 
daha cok Fransizcaya benzeyen bir dil oldugu soylenebiiir. 
ispanya'daki Katalan bolgesinde bu dil ispanyolcanm yam sira 
resmi dil olarak okullarda ogretilmekte ve yaygin olarak konus ul- 
rnaktadir. Katalanlar her iki dili de konustuklan halde, 
yabancilann gat pat da olsa Katalanca konusarak anlasmaya 
cahsmalarrndan hosiamrlar. Bu nedenle her acidan bijyuk rag- 
bet goren bu onemii bolgenin dilini de biraz tammakta yarar var. 

Telaffuz ozellikleri 

Katalancada sesli harfler (a, e, i, o, u), yerine gore vurgulu ya 
da vurgusuz, uzun ya da kisa, agik ya da kapali olabilir. Sessiz 
harflerin ozellikleri ise spyledir: b Sozciik sonunda p sesi verir. 

c a, o, u'dan once k sesi, e ve i'den Once s sesi verir. 

5 Kuwetli bir s sesi verir. 

d Sozctik sonunda t sesi verir. 

g a, o, u'dan once g sesi, e ve i'den once j sesi verir. 367 V 
X 

II 

tx 
qu f> Okunmaz. 

J j sesi verir. 

r Sdzcuk orfasmda normal r olarak okunan bu harf 

sozcuk sonunda okunmaz narT ' 

f™rj ? a?mda S SSSi Verirken ' s ° zc *k ^nda z 
GenelKkie ks gibi okunmakla birlikte bazer, B sesi 

Ispanyolcadaki gibi degii, gift I sesi verir 
Turkcedeki c gibidir. 
Tiirkgedeki k gibidir. 

Dilbilgisi ozellikleri 

pnemii iki farkiilik 5unlard7r 3 ^ Bunlar,n *S fc " te erl 

Sesitli.hailenyle S kuS ' Kata ' anCada ? ahls ^mirleri 
takplar^^aS'ken^Lfo^t 2 ^ 9 " ? kimi belirli *™k 
zaman yapihr: 5 sozcukler konularak da gegmis vaig 


ben 


-dim 
vas 


sen 


-din 
va 

-di 
vam 


biz 


-dik 
vau 


s:z 


-diniz 
van 


onlar 


-diler 
Yo vaig beure. 


-Ben 


gi\r TEMEL SOZLER ■..'enasiJ gidebilirim? 

Com puc arribar a ...? 

... any o rum. 

Estic buscant ... ... nerede? 

On es ...? 

... istiyorum. 

Voldria ... 368 Katalanca Gunaydin! 

fyi gunler! (ogleden sonra) 

jyi akf amlar! 

iyi geceler! 

Nasilsm? 

Cok iyryim. 

Te§ ekkiir ederim. 

Liitfen! 

Sonra goriif iiriiz! 

Aniamiyorum. 

Bu kaga? 

Saat kag? Bon dia! 

Bon tarda! 
Bon vespre! 
Bon nit. 
Com estas? 
Molt be. 
Grades. 
Sisplau! 
Fins ara. 
No ho entenc. 
Quant es? 
Quina hora es? TABELALAR ENTRADA 

Giris DUANA 

Gumriik SORTIDA 
Cikts OBERT 

Acrk INFORMACIO 

Danisma TANCAT 

Kapah SERVIES 

Tuva let j RESERVAT I (" 
Rezerve j PROHIBIT FUMAR 

Sigara igilmez PROHIBIT ENTRAR 

Giriimez | PROHIBIT FER FOTOS 

I Fotograf cekmek yasaktir PROHIBIT TOCAR 

Dokunmak yasaktir 369 Kataianca 
§EHlRDE 
banka 


el banc 


bilet 


el billett 


cadde 


la avinguda/rambla 


gikif 


fa sortida 


doktor 


metge/metgessa 


aczara 


la farmacia 


emekli 


jubilat/jubilada 


garson 


catnbrer/cambrera 


grse 


tequila 


hesap 


el com pie 


indirim 


el descompte 


istasyon 


I'estacio de tren 


metro duragi 


la parada de metro 


meydan 


la placa 


oda 


I'habitacio 


otel 


el hotel 


otobus 


el autobus 


otobus duragi 


Pestecio d'autobus 


ogrenci 


estudiant 


ogretmen 


professo r/prof e sso ra 


pansiyon 


la pens! 6 


para 


el diners 


plaj 


la platja 


polis 


la policia 


postane 


el correus 


sokak 


el carrer/passeig 


§ehir merkezi 


el centre de la ciutat 


tatil 


vacances 


tren 


el tren 


turizm danif ma 


I'oficina de turisme 


tuvalet 


els serveis TUVALET MALZEMESl 

ped els compreses 

sabun el sabo 

§ ampuan el xampii 370 tampon 
tuvalet kagidi 

HAVAALANINDA 

bagaj alma yeri 

bilet kontrol 

cikif 

Sic if 

giimriik 

havaalam 

ig hatlar 

kambiyo 

van§ 

van§ yeri els tampons 
el paper higienic recollida d'equrpaiges 

facturacio d'equipatges 

sortida 

sortides 

duana 

I'aeroport 

vols domestics 

canvi 

arribades 

destinacro YEMEK 

aksam yemegi 

yemek 

bira 

igki 

kahvalti etmek 

kahve 

masa 

me§rubat 

meyve suyu 

ogle yemegi 

yemek 
su 

siitlu kahve 
fa rap sopar 
la cervesa 
la beguda 
esmorzar 
el cafe 
la (aula 
els refrecs 
el sue 
dinar 

I'aigua 
cafe amb /let 

el vi 
BAZI KATALAN YEMEKLERi 

escalivada u-«,r~ 

Kozlenmts zeytmyagli patlican 

escudella i earn d'olia Koftelf corba 

mongetes seques i butrfarraKalm domuz sosisiyle kuru 
fas u lye 

371 Katalanca 
pa amfa tomaquet 
paella 

so brass ada Domatesli sarmisakli jambonlu 

ekmek 

Deniz mahsulleriyle pismis 

safranli pilav (asil Valencia 

spesiyalitesidir) 

Ekmege surulebilen kirmizi sosis 

(Malioca spesiyalitesi) Baskca GUNLER 


Pazartesi 


dilluns 
Sali 


dimarts 
Carsamba 


dimecres 
Persembe 


dijous 
Cuma 


divendres 
Cumartesi 


dissabte 
Pazar 


diumenge 
AYLAR 


Ocak gener 


Temmuz 


juliol 


Subat febrer 
Mart marg 


Agustos 


agost 


Eylul 


setembre 


Nisan abril 


Ekim 


octubre 


Mayis maig 


Kasim 


novembre 


Hazrran jury 


Aralik 


decembre 


SAY1LAR 


1 un, una 


6 


sis 


2 dos, dues 


7 


sst 


3 tres 


S 


vuit 


4 quatre 


9 


nou 


5 cine 


10 


deu 
372 Ispanya run ve Fransa'nm Bask bolgelerinde (el pajs vasco) 
tonufuten ve Avmpa'daki dillerin hicbirine benzemeyen Bask 
fflnm, Kizrldenl, dili ya da EtrQsk dilinden tutun da Kafkas dil- 
lenne varana kadar pek cok diilerie iliskisi oldugu ileri surulmus 
olmasma ragmen kokeni tarn olarak bilinmemektedir Son binyil 
[5«nde Kelt, Cermen ve Roman istilaclartn ve aynca komsu- 
fennin ettasinde kalrms olan Bask haJkinin dill de bu etkiden 
nasrbmi almig ; ve Baskca, Gal dilinden, Latinceden, Gaskonya 
lehcesinden, Ispanyolca, Fransizca, hatta Ingilizceden pekgok 
sozcuk almistir. * 

GOnumuzde Baskga, ispanya'nm Ozerk Bask Bdlgesiyle 
Navarra boges, ve Frans.z Bask Bolgesi olmak Gzere uc 
bolgede vakla § ik 800.000 kisi tarafmdan konusulmaktadir 
Uzun yillar baski altmda kalarak neredeyse yok olma asamasi- 
na gelen ve yakm zamanlara kadar hemen hemen yalmzca 
koylerde konusulan Baskga, 1979 y,l ln da ispanyolcamn yanm- 
da resm, dii olarak kabul edilmesinden sonra canlanarak buyuk 
sehirlerde de bzellikle gencler arasinda konusulur olmustur 
Bugun artik okullarda Baskga egitim verilmektedir; Baskga 

373 Baskga 

resmi televizyon kanalmin yam mm pek 50k yerel TV kanalr 
buynmaktadir; Bask bolgesinde p e k £ yUdetabSaia 
Bas ,a yaz.lid.r. Bu neden!erle Bask bOlgesine gJctebSk 
olartar ,g,n Baskca hakkmda baz, temel bilgile^qereS 
sozcuklen buraya almakta yarar var. u "9 1,erle gerekli Telaffuz ozellikleri 

h arf lert ga ?i VUr9U \f ne " ikle SWdan ikinci heoede * Sesli 
namer (a, e, 1, o, u Ispanyolcadaki, yani TOrkeeriPki nfhfHir 

ispanyolcadakilerden farkl, clan sessizler sunlardir 9 ' 

9 Her zaman Turkcedekr g gibidir 

" Ispanyol bolgesinde okunmaz, ama Fransiz 

bolgesinde h sesi verir. 
J GenelJikle y gibi okurtur, ama bazi yorelerde 

Ispanyolcadaki gibi h sesi verir. 

Tiirkgedeki § gibidir. 

Tiirkgedeki g gibidir. 

Daha yumusak bir 5 gibidir. 

tz oiarak okunur. 

Tiirkgedeki s gibidir. 

Diibilgisi ozellikleri 

Baskgada, Bati dillerindekinin tersine ve tfpk, Tiirkcedeki aibi 
isimlerde eri, ve disil diye cins, dol a y,s,yl a Lm 3 vofc 1 r 
Ayr,ca, yine TQrkgedeki gibi, isimfer edaflarfa HteC 
mayrp, soneklerle cekime ugrarlar 

§ahis zamirlennin yalin halleri sunlardir: x 
tx 
ts 
tz 

z m 
hi 
zu 
bera ben 
sen 

siz (resmi) 374 9" 


biz 


zuek 


siz 


beraiek 


onlar 


isaret sifatlan suniardir: 
hau 


bu 


hauek 


buntar 


hori 


su 


horiek 


SUnlar 


hura 

haiek 


onfar Baskga Fiiller, gecislr ve gecissiz oiarak iki tQriudur. Fiil olumsuz olun- 
ca bzneden sortra ve fiilden once ez sozcugu yer alir. TABELALAR EDARITEGA 

Bar SARRERA 

Giris IRTEERA 

Qikis SART2EA DEBEKATURIK 

Girilmez KANPATZEA DEBEKATUTA 
Kamp yapilmaz UDALTZAINGOA 

Trafikpolisi ERTZAINTZA 

Polis KONTUZI 

Dikkat TEMEL SOZLER ...'e nasil gidebilirim? 

Nondik joaten da .,.-ra? 

... istiyorum. 

... nahi dut. ... nerede? 
Non dago ...? 

... nereden satin alabilirim? 

Non eras nezake ...? Bu kaca? 

Hau zenbat da? 375 Bask9a 

Merhaba! 

Giinaydin! 

!yr gunler! (ogleden sonra) 

lyi ak§amiar! 

iyi geceler! 

Nasilsiniz? 

Pytyim. 

Te§ekkiir ederim. 

Bir§ey degil. 

Afedersiniz! 

Liitfen! 

Hogga kalin! 

Gorii^ijruz! 

Anlamiyorum. 

Bilmryorum. 

Tuvalet nerede? 

Bu kaga? 

Evef. 

Hayir. SEHiRDE 

cadde 

ciklf 

den 12 kenari 

eski §ehir 

girif 

istasyon 

meydart 

ote[ 

otobus duragi 

pansiyon 

sokak 

§ehir merkezr 

turizm dani§ma 

van§ yeri 

sagda 

solda 

dumdiiz Kaixo! 
Egun on! 

Arratsaide on! 

Arratsalde on! 

Gabon! 

Zer moduz? 

Ongi. 

Eskerrik asko. 

Ez horregatik. 

Barkatu! 

Mesedez! 

Agur! 

Gero arte! 

Ez dirt ulertzen, 

Ez cfakit. 

Komuna non dago? 

Hau zenbat da? 

Bar. 

Ez. askga etorbidea 

irteere 

rtsasaldea 

aide zaharra 

sarrera 

tren-geltokia 

plaza 

hotel a 

autobus-geltokia 

pentsioa 

kalea 

hiri-erdia 

turismo-buiegoa 

norakoa 

eskubian 

ezkerrean 

zuzen 

376 

dun 


atzo 
bugiin 


gaur 
yann 


bihar 
YEMEK 


bar 


edaritegia 
biftek 


txuleta 
bira 


garagardoa 
dondurma 


izozkia 
kafive 


kafe 


kotlet 


xerra 
peynir 


gazta 
pirzola 


saiheskiak 
s a lata 


entsalada 
sebze 


barazloa! 
su 


ura 
siitlii kahve 


kafesnea 
f arap 


ardo 
§nitzel 


eskalopea 
TUVALET MALZEMESl 


ped 


konpresak 
sampuan 


xanpua 
sabun 


xaboia 
tampon 


tanpoiak 
tuvalet kagidi 


komunerako papera 
Biliyor musunuz? 


Bazi ispanyolca sehir adlarimn Baskga kar§i!iklan: 
Bilbao 


Bilbo 
Estel!a 


Lizarra 
Fuenterrabia 


Hondarribia 
Pamplona 


Iruftea/lrufia 
San Sebastian 


Donostia 
Santesban 


Donestebe 377 Baskga 

G0NLER 

Pazartesi 
Sail 

Parsamba 

Persembe 

Cuma 

Citmartesr 

Pazar BAYRAMLAR astelehena 

asteartea 

asteazkena 

osteguna 

ostirala 

laatnbata 

igandea SAYILAR 1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 
10 bat 

bi 

hiru 

lau 

bost 

sei 

zazpj 

zortzr 

bederatzi 

hamar AYLAR 

Ocak 

Subat 

Mart 

Nisan 

Mayis 

Haziran 

Tern muz 

Agustos 

Eylul 

Ekim 

Kasim 

Aralik urtarrila 

otsaila 

marfxoa 

apirila 

maiatza 

ekaina 

uztaiia 

abuztua 

/ rails 

urna 

azaroa 

abendua Aberri Eguna (Bask Vatam gun*,: Paskalyaya rastlar. 
SSSr 7 Tem ™ Zda PaniP ' 0na ' da kut '— <*yaca 0n,u 
tt S J baSt ™ E 3 unar ^an Sebastian Sebastian'da kutlanir 

lHauteriak: (Subat kamaval 
Lantz'da yapilrr. gunii) 20 Ocakte San 
En QnlGIeri Tolosa, Azpeitia ve 378 Baskga 

Amabirjina Zuria: 4-9 Agustas'ta Vitoria-Gasteiz'de kutlanir. 

Aste Nagusia: 15 Agustosu da i£ine alan hafta San 
Sebastian'da kutlanir. 

Aste Nagusia: San Sebastian'dakinden sonra Bilbao'da kut- 
lanir. 

San Roke: 1 6 Ag ustos'ta Gemika'da kutlanir. 

Bask festfvali: 9 Eylulde Zarautz'da kutlanan 50k renkli bir 
bayramdir. 379 Galicia dili GALiCiA DiLi - El gallego Galicia dili (galego), Ozerk Galicia Bolgesinin, Ispanyolcamn 
yamnda, ikinci resmi dilidir ve komsu Asturias ile Castilla-Leon 
b6lge!erinde de kismen konujulur. Latin kokenii olup 
Portekizceye cok benzeyen Galicia dilini Portekizcenin bir 
lehgesi olarak gorenler de vardir. Oysa XII. yuzyila kadar yan- 
madanin turn batismda konusulan dil, Portekiz'in bagimsizligim 
kazanmasindan sonra Portekizce ve Galicia dili olarak farklilik- 
lar gostermeye baslamistir. BugiJn ispanya'da ispanyolca disin- 
da, Baskca ve Katalancanin yam sira ugiincij bir resmi dil oiarak 
kabul edilmis olan bu diiin temel ozelliklerine bir goz atmakta 
yarar var. 

Telaffuz ozellikleri 

Galicia diiinde sesli harfler (a, e, i, o, u) ispanyolcadaki gibi, 
yani Turkcedeki I ere benzer bigirnde tellffuz edilir. 

Sessiz harflerin ozellikleri soyledir: g 

h 

n 

r 

b/v 

x nh 

ch 
c Turkgedeki g gibidir. 

ispanyolcadaki gibi okunmaz. 

ispanyolcadaki gibi ny kan^imidir. 

Yuvarlatilarak telaffuz edilen kuwetli bir r'dir. 

ispanyolcadaki gibi b sesi verir. 

Genelde Turkgedeki § gibidir, ama bazi sozcuklerde 

ks ya da s gibi okunur. 

ly kansimi olmakla birlikte gok zaman j gibi okunur. 

ng gibi okunur. 

Turkcedeki c gibidir. 

ispanyolcadaki gibi a, o, u onCinde k sesi, e, i 6'nunde 

peltek ya da normal s sesi verir. 

ispanyolcadaki gibi peitek ya da normal s sesi verir. 380 Galicia dili Dilbilgisi ozellikleri Oteki Latin kokenii dillere cok benzeyen Galicia dili, yine de 
bazi farkliliklar gosterir. Bunlann en onemlileri §unlardir: 

ispanyolcada el (los) ve la (las) olan eril ve disil belirli tanim 
edatlan Galicia diiinde soyledir: o 


(tekil, eril) 


OS 


■■ (cogul, eril) 


a 


(tekil, disil) 


as 


(gogul, disil) ispanyolcada un, una (unos, unas) oian belirsiz tanim edat- 
lan Galicia diiinde soyledir: 

un (tekil, eril) 

uns (cogul, eril) 

unha (tekil, dijil) 

unhas (cogul, disil) 

Galicia diiinde edatlar ispanyolcadakilere 50k benzemekle bir- 
likte kendinden sonraki tanim edatiyla birleserek bagimsrz 
sozcuk oiusturur: con + as = coas 
por + o = polo 
en + o = no 
a + a = a 
de + as = das (onlarla birlikte) 
(onun tarafindan) 
(onun iginde) 
(on a) 
(onlardan) Fiil gekimlerinin zorlugundan kacinip simdiki ve gelecek 
zamanlan kolaylikla kullanmak soyle mumkundur: 

estar + a + mastar = estou a comer (yiyorum) 
haver + de + mastar = hei de ir (gitmem gerek, 

gidecegim) 381 TABELALAR J ABERTO 1 f" PECHADO 

Kapali ALFANDEGA/ADUANA 

Giimruk I I PROHIBIDO SACAR FOTOS 
| Potograf cekilmez M J ENTRADA I r 
_J J GJrig I SAtDA 
Ciki§ PROHIBIDO PROHIBIDO PASol 

^fsak_ | J Giritmez PROHIBIDO FUMAR 

Sigara icifrnez 
RESERVADO 

Reserve [ SERVICIOS/ASEOS 

Tu valet 3 C TELEFONO 

Telefon TEMEL SOZLER e nasil gidebilirim? 
Como se vai a ...? 

— istiyorum. 
Quero ... Merhaba! 

Giinaydin! 

|yi giinler! (ogleden sonra) 

lyi geceler! 

Nasilsmiz? 
Cok iyiyjm. 
Ho§ga kal! 
Sonra g6ru§uruz! 
Evet. -■. nerede? 
Onde esta ...? 

... anyorum. 

Esiou a bus oar . I Ola! 

Bon dial 
Boa tarde! 
Boz noite! 
Comos esta? 
Moi ben. 
Adeus! 
Ate logo' 
Si. 

382 Galicla dili Hayrr. 

Afedersiniz! 

Oztir drlerim! 

Liitfen. 

Te§ekkurler! 

Anlamiyorum. 

Bilmiyorum! Non. 
Perdon! 

Disculpa! 
Por favor. 
Gracias! 
Non entendo. 
Non che sei. _ , i»"'i i^iie sei. 

Bana yart.m edebilir misiniz?Pod e axudar-me? 
": n f ede , var? Onde hai ...? ' 

Fiyati ne kadar? canto e? 

Saat ka 5? Que hora e? §EHJRDE 

banka 

bile! 

cadde 

gikif 

eski §ehir 

Qi§e 

havaalanr 

istasyon 

karakol 

meydan 

oda 

otel 

otobiis duragi 

pansiyon 

para 

sokak 

§ehir merkezi 

turizm dani§ma 

tuvalet 

yol 

TUVALET MALZEMESI 

ped 

sabun 

§ampuan 

tampon 

tuvalet kagidi o banco 

o billete 

a avenida 

a saida 

a parte vella 

a ventanilla 

o aeroporto 

a estacion de trens 

a comisaria 

a praza 

a habitacion 

o hotel 

a estacion de autobuses 

a pension 

o difreiro 

a rua 

o centro de cidade 

a oficina de turismo 

os aseos 

a estrada as compresas 
o xabon 
o champu 
os tampons 
o papef hixienico 383 Galicia dili YEMEK 

kahvalti 

ogle yemegi 

ak§ am yemegi 

masa 

hesap 

meyve suyu 

su 

mesrubat 

kahve 

sutlii kahve 

fay 

bira 

sarap 


o almorzo 

a xaniar 

a cea 

unhs mesa 

a conta 

o sumo 

o auga 

os refrescos 

o cafe 

o cafe con leite 

o te 

a cervexa 

o vino 
BAZI GALiCiA YEMEKLERl 

empanada 

polvo a feira 

lacon con grelos 

caldo galegc 

bacallau 

pescada a galega 

mariscada 

tarta de Santiago 

ICKiLER 

augardente/cana queimada 

Ncor-cafe 

Ribeiro Kiymali ya da ballkli borek 

Zeytinyaglr biberli ahtapot 
Zeytinyagli biberli jambon 
Etli ve sebzeli corba 
Nohutlu morina baligi 
Sarrmsak soslu kizarmrs balik 
Deniz mahsulieri 
Bademii pasta Genellikie yemek Ustune 
kahveye katilan serf alkoNu bir 
icki (cafe con gotas denir). 
Limon kabugu, kahve 
cekirdekleri ve sekerie yakilan 

augardente. 

Kahve cekirdekierinin sekehi 

augardente iginde btrakilma- 

siyla yaprian bir likor. 

Beyaz Gaiicia sarabi (kOctik 

kaselerde icilir). 

Galicia dili 


GUNLER 
Pazartesi 
Sail 

Carfamba 
Per§embe 


runs 


diin 


onte 


martes 

mercores 
xoves 


bugiin 
yarin 


hoxe 
mafian 


Cuma 


venres 


Cumartesi 


sabado 


Pazar 


domingo 


AYLAR 
Ocak 


xaneiro 


Subat 


fevereiro 


Mart 


marzo 


Misan 


abril 


May is 


maio 


Haziran 


xuno 


Temmuz 


xuilo 


Agustos 


agosto 
-■ 


Eyliil 


setembro 


Ekim 


outubro 


Kasrm 


novembro 


Aralik 
SAYILAR 


decern bro PttSStf aliCia " iar Para binmine P6Sefa yerine 5°§ u " ,lJ Wa 1 


un/unha . 


6 


seis 


2 


dous/duas 


7 


sete 


3 


tres 


8 


oito 


4 


catro 


9 


nove 


5 


cinco 


10 


dez 384 385 
abortmar, el bono (de bilfetes) 
acayip rare (_ ra ) 

aceJe p^ 

acefem va r iengo prisa 
aci (biberj picantg 
aci $ekmek sufrir 
aorMinri fengo hambre 

aci c.kt* i a saflda ^ emerpencfa 
?v IK abierto (ta) 

aQifcfrenfc) clarQ(-ra) 

9 C |J| 5 ra inaugurseion 

a^mak aDr f r 

3da (a isla 

adatet lajusticia 

a «iet( a yba5[)jamenstruacr6n 
ad '™ el paso 

adres fa direction 

affetmek perdorrar 
a%et ofeunrfbuenprovechoi Afrika 

ag 

agac 
agir 
agiz 

aglamak 

3 §t-r kesici 
AIDS 
ak;l 
akjlfi 

aksesuvar 
aksam 
yemegi Africa 

la red 

el arbol 

pesado f-daj 

la bocg 
Jlorar 
el dofor 

analgesjco (-eg) 
fa SiDA 
la menle 
JnteJigente 
eJ accesorio 

fa cena ak^amJeyfn p or fa farde 
aku la ba terra afdafrnaca 
a ret 
aleyhinde 

adverts 
afosverise 
S'kmak 
aJmak 
almak 

(mektupj 
altrn 
ama 
amatdr 
smbuians 
amca 
Amerika 
amp uJ 
anahtar 
arrahtarlfk 
anrt 

anfamak 
anlamamak 
anlafmak 
anne 
antifriz 
antfka 
aptal 
araba 
araba 

surmek 
aramax 
ara$mda 
araftjrma 
ardindan 
arena 
ariza 
arkada§ 
arkasinda 
arkeoloji 
armuf 'a trampa 
ef utensflio 
contra 
Ja compra 

fr de compras 
tomar 

recibir 
el oro 
pero 
aficionado (-da) 

'a ambulancia 

el tfo (patemp) 

America 

la cornbifla 

fa Jlave 

el Uavero 

el mgnumento 

entender 

no entender 

contar . 

madre 

anticongelante 

Ja anligOedad 

tonto (-ia) 

elcoche conducir 

buscar 

entre 

fa investigation 

tras 

'a plaza de toros 

Ja averia 

eJ companero/Ia compafiera 
□etrag de 
fa arqueologia 
la pera asansor 


el ascensor 


asker 


el soldado 


as ken 


m Hilar 


asfci 


la percha 


asla 


jamas 


Asya 


Asia 


asagida 


abajo 


asi 


la vacuna 


If ik 


el/la amante 


a§ik olmak 


enamorarse 


asm 


exceso 


a. doz 


una sobredosis 


at 


el cabal lo 


ate§ 


el fiueoo 


ate§ 
(haslalik) 


la fiebre 


atki 


la bufanda 


atlamak 


saltar 


atmak 


tirar 


atmosfer 


la atmdsfera 


av 


la caza 


avantaj 


la ventaja 


Avrupa 


Europa 


Avrupai 


europeo (-a) 


Avrupa h 


europeo (-a) 


avukat 


el abogado 


ay (zaman) 


el mes 


ay (gokteki) 


la turta 


ayak 


el pie 


ayak kg bi 


el zapalo 


ayakkabici 


la zapateria 


aycicek yagiel aceite do girasol 


ayarmak 


separar 


ayin 


la rnisa 


ayna 


el espejo 


ayni 


Tinismo (-ma) 


aynm 


la discrimination 


aynnti 


el detalle 


32 


poco f-ca) 


azinhk 


la rninorla 


aziz/azlze 


el santo/la santa 


B 
baba 


padre 


bagaj 


oJ bagaje/equipaje 


bag (ijztim) 


sf vifiedo 


bagimlr 


adecto (-ta) 


bagimhhk 


la dependencia 386 bagjmiak 


gritar 


baharat 


las especias 


bahce 


el jardin 


bahsis 


la propina 


bakalim! 


jya veremos! 


bakanlik 


ol ministerio 


bakkal 


la tienda de alimentation 


bakliyat 


las legumbres 


bakmak 


mirar 


bakmak 
(gorrnek) 


ver 


balayi 


la luna de rniel 


bale 


d ballet 


balik (canli 


el poz 


bahk 
(yiyecekj 


el pesqado 


babkgi 


la pescaderia 


balkon 


e] balcon 


balta 


el hacha 


banka 


ef banco 


banks 
hQsabE 


la cuenta bancaria 


bankamatik el cajero automattco 


banknot 


e] bfllete de banco 


banliyo 


las cercanias 


bant [kaset) la'cinta 


banyo 


el cuarto de bafio 


bar 


el bar 


bardak 


oJ vaso 


bir b. su 


un vaso de agua 


bart§ 


la paz 


basil 


sencillo f-lla) 


bastoji 


el baston 


bag 


la cabeza 


ba^agnsi 


eJ dofor de cabeza 


ba^an 


el exito 


ba^armak 


lograr 


ba^ka 


otro {-tra} 


ba^lamak 


empezar 


bati 


el oeste 


battanlye 


Ja manta 


bavul 


la maleta 


bay 


eP serior: (WC) cabarioros 


bay an 


fa sonora/fa 
ssnorita; {WC) scfioras 


bayrak 


la bandera 


bayram 


el dia fesfivo; la fiesta 


bazen 


a veces- 


bazj 


algun, alguno (-na) 387 bedava gratis 
beden (giysi)la talla 
begenmek guslar 
bekar soitero (-ra) 

bekle! jespera! 

bekieme 

salonu la aala de espera 
beklemek esperar 
belediye el ayuntamienlo 
belediye 

baskani el alcalde 
beige el document 

belkemigi la columna vertebral 
belki t)ulza(s) 

belli evidente 

ben y 

benim m i( 8 ) 

benzin j a ggsolina 

benzin 

istasyonu la estaeion de gasolina 
beraber juntos 
beri (-den) desde 
beyaz bianco (-ca) 

beyaz esya los electrodomeslicos 
bez (gocuk) los paiiales 
break e| cuchillo 

brrakmak dejar 
bigim [a forma 

bi| ef el billeteda enlrada 

blletci el cobrador 

bi'gi la information 

Mgili sabio (-Ma) 

bilgisayar 

(tihaz) el ordenador 
bilgisayar 

(tetoiik) la informatiea 
bil|m las dencias 

bjlim adami el cientrtlco 
bilmek saber; conocer 

bilmiyorum no lose 
bin m n 

bina e | edificio 

binis kartr 

(ucaga) la tarjeta de emdarque 
binmek 

(hayvana) montar 
Wnmek (tasira) subir. coger, tomar 
bir sonraki el proximofla proxima 
bir sey algo D ' ra la cerveza 

bira bardagi lg carta 

birinci primero (-ra) 

birisi alguien 

brrkag Linos pocos 

bisiklet la dicioleta 

brtirmek terminar 

bit *i la planta 

bitmek acabarse 

Dlz nosotros/nosotras 

bi *im nuestro(s)/nue 5 tra(5) 

bluem [ 05 tejanos/vaqueras 

bog a el toco 

bogagurea i la corrida (de loros) 

borcu olmakdeber 

bos vacio (-a): (serbest) libre 

bofluk e | espacio 

boya la pintura 

boyamak pintar 

boyiam [ a lonniUjrj 

bozdurtnak 

(para) cambrar (dinera) 
bozuk estropeado (-da) 

bozuk P a '*> >a moneda suelta 
bocak e | bicho/insecto 

bolum la parte 

bronz el lalon 

brosiir s | fo|| Bto 

bu este/estafesto 

bu J~' la bujfa 

foulmak enconbar 

bulut la nube 

buivar | a avenida 

bunlar eslos/estas 

burada aqui 

bunjn la nariz 

buz el hielo 

bufetgazetejelquiosco 
bufe 

(tiifOn u.s.) si eslanco 
b "r° la oficina 

biitiin entero (-ra) 

b. gitn el dia enlero 
biiyiik grande 

biiyukanne la abuela 
biiyiikbaba el abuelo 
buyiikelci el embajador 
buyukelcilik la embajada 
buyiiklijk (ebat) si tamano 388 cadde la calls 

cafe er cafe, la cafeteria 

cam el vidrio 

cami la mezquita 

ceket la chaqueta 

cenaze el funeral 

cep el bolsilto 

cep telefonuet telefono movil 

cesur valrente 

cevap la respuesLa 

ceza el oastigo; (traftk) la multa 

cezalandirmak castigar 

ciddl serio (-ria) 

cilt {kitap) el tomo 

cilt (ten) la piel 

cumhuriyet la republica 

cijzdan la carters cagirmak Elamar 

cakmak el encendedor 

calar saat el despertador 

calgi el instrumento (de musics) 

cahskan ditigente 

calismak 

(dens) estudiar 
cah^mak 

(is) trabajar 
calmak 

(t^lgi) tocar 
calmak 

(hirsiz) robar 

camasir la ropa 
cama^irhane la lavanderia 

gamur el lodo 

canfa el bolso 

garsaf las sabanas 

catal el tenedor 
gafat-bigak- 

kastk los cLJbiertos 

gay el te 

cay salonu el salon de te 

cek e] cheque 

cekfc el martillo ' 

cekmek tirar cekmek 
(paraloto) sacar 


ger^eve 


el mar^o; (gozluk) la monlura 


^erez 


ios entremeses 


^evre 


el medio ambiente 


^ikarmak 


quitar 


eikt? 


la salida 


gikmak 
[biryerden}salir 


gikmak 
(yukan) 


subir 


gigek 


laflor 


gift (e?ya) 


un par de 


gift [insan) 


una pareja 


Qift yon 


el doble sentido 


gig 


crudo (-da) 


qik]et 


el chicle 


glkotata 


el chocolate 


gimen 


el cesped 


gl^mc 


las botas 


gizmek 


dibujar 


gocuk 


el nino/cJiico 


^ogunluk 


la rnayoria 


gok 


mucho; rnuy 


cok fazla 


demasiado 


gorap 


(erkek) los calcetines; 
(kadin) las medfas 


gorba 


la sgpa 


gol 


el desierto 


gomlek^i 


la alfareria 


cunku 


porque dag la mgntana 

daha todavia; aun 

daha az menos 

daha gok mas 

dahf p de tambien 

da hi I incluido (-da) 

dakika el minuto 

dalga la Ola 

damar la vena 

dana eti la temera 
daniftna 

bilrosu la oficina de informacion 

dans el baile 

dansetmek bailar 

dantel el encaje 389 dar 

dayi 

de degil 

defa 

deger 

degerlj angosto £-ta}; apretado (-da) 

el tlo(nr>ateino) 

tampoco 

la vez 

el valor 

precioso (-sa) degistirmek cambiar 

degmek 

delgi 

deli 

demek 

demiryolu 

denemek 

deniz 

deniz 

mahsuJIerr los marfscos 
deniz yolu (por) via marf&ma 
deodoran ef desodorante 
depozito el deposits 
deprem el terremoto 

dergi la revista 

deh (e$ya) el cuero tocar 

el taladro 

loco (-ca) 

decir 

el ferrocarril 

probar; inte-ntar 

el mgr derin 
ders 
deterjan 

di§ 

d is hatlar 

dibinde 

dikkat! 
dikmek 
(dikis) 
dilsjz 
dinlemek 
dinlenmc ftondo (-da) 

Ja class 

el detergente 

exterior 

los vuefos intern a cfonales 

en el fondo 

jcuidadol coser 

mudo (-da) 

escuchar 

el descanso 
direksiyon el voJante 
direkt directo f-ta) 

diskotek la discoleca 
<E$ el diente/Ja muefa 

di$ iplfgi e | hi;o dental 
di§ macumi Ja pasta dentffrica 
doga fa naturafeza 

dogru correcto f-ta) 

dogru f-e) hacia 
dogru! jes verdadJ 

dogru lamak confrrmar 
dagu [?| este 

dogum yeri eJ fugarde nacimiento 
I dogumgunii fos cumpleanos 
doktor eJ medico dokunmak tocar 

dolap el armano 

doJdurmak Uenar 

dolu ireno (naj 

domui el cerdo 

donanim el equipo 

dondurma el hetedo 

dondurulmu^, 

don m us congefado (-da) 

dost eJ amlgo/la amiga 

donem fa epoca 

dortkdsefi cuadrado (-da) 

dovjz | as divisas 
doviz burosu la oficina de cambio dua 
dudak 

dur! 
durak 

durmak 

duf 

duygular 

duyniak 

dugme 

diigiin 

dukkan 

dun 

dun gece 

diinya 

dureiin 

du^mek 

diissLince 

dufunmek 

duzen la oracKsn 
el Jabfo 
jalto! 

(otobus) la paracia; 

[metro) la estaoon 

parage 

la ducria 

los sentirtiientos 

oFr 

el bcton 

la boda 

Ja tienda 

ayer 

anoche 

er mundo 

loss gemelos 

caerse 

el pensarrriento 

pensar 

el orden duzenlemek organ izar 
duzey ef nivel 

diizine una docena ebat ef tamafio 

ebediyyen para siempre 

ebeveyn fos padres 

eczane |g farmacia 
ndbet^i e.f. de turno 

editor el editor [-ra) 
egzos 

borusu el tubo de escape 

egfence la diversion; el ocio eglenmek divertirse 
ehliyet e J came de conducir 

ekmek el pan 

ekmek?i/finn [a panaderia ekonomi 

ekvator 

el 

el y-apjmi 

elbise 

eldJven 

elektrik 
elektronrk 

efestfrmek crlticar 
ef^Jarl fa artesanfa 

elma Ja manzana 

emanet yeri fa consigna 

jublfado (Kla)r el/Tg pensionfsla 

la orden la economia 
el ecuador 
Ja rnano 
hecbo a mano 
el vestrdo 
Jos guantes 
fa electricidad 
electron ico (-ca) emekfi 
emrr 
emniygt 
kemerr 
ender 
endi^eM Ja cirrtura de seguridad 
raro (-ra) 
preocupado (-da) enjeksiyon la inyeocion enlem 


la lafjtud 


erken 


temprano 


ertelemak 


posponer 


asef 


la obra 


ssfci 


vJejo(-ja);(antJka) 
antiguo (-gua) 


eski fehir 


la cindad antigua, 
ef barrio viejo 


esmer 


moreno (-na) 


esarp 


el pafiuelo 


efcinsel 


homosexual 


e^ya (bagaj) el equipaje 


6t 


la came 


etrafinda 


glrededor de 


ev 


Ja casa 


evet 


si 


evlenmek 


casarse 


evJi 


casado (-da) 


evlilik 


el matrrmonio 


evren 


el un [verso fabrika 
faiz 

fakir la fabrics 
eJ uteres 
pobre fakirJfk 


la pobreza 


fark etmek darse cuenta de 


fafura 


la facttirg 


fa^lasryls 


demasiadc 


ferJbot 


ef transbordador 


fermuar 


la cremallera 


festival 


el festival 


fret birasi 


fa cerve^a de barril/de grjfo 


firca 


el cepillo 


firm 


ef horno 


firsat 


la oportunidad 


fikir 


la idea 


fflm 


la pelicula 


fin can 


la laza 


bir t gay una taza de te 


fiyat 


el precio 


form 


el formularig 


fotokopi 


fa fotocopia 


fotograf 
cekmek 


hacer fotos 


fotograf 
ftlmi 


el carrete 


fotograf 
makines 


la camara (de fotos) 


fotografci 


la tienda de fotograf fa 


fren 


el freno 


fuaye 


el vestibulo 


futbol 


el fulbol 


fume 


ahumado (-da) 


G 
gaferi 


la galena 


garaj 


eF garaje 


garson 


el carina rero 


gazete 


el periodjco 


gazete bay 


i el quiosco 


gazeteci 


el/la periodis^a 


gece 


la noche 


bug. 


esta noche 


yarm g. 


ma nana por la noche 


geceleyin 


por la nocbe 


geceyansi 


la medianoche 


gecikme 


el retraso 


gecikmek 


tardarse 


9eg 


tarde 


gecen 


pasado [-da] 


g. gun 


eJ otro dig 


g ay 


el mes pasado 


gacerJi 


valido (-da) 390 391 gecicr 


teniporaneo {-nea) 


goz 


el ojo 


gecmek 


pasar 


gozluk 


las gafas 


gegmis. 


pasado [-da) 


gdzllikrpu 


la optica 


gclecek 


eJ porvenir 


gravur 


el grabado 


geJecek 
grev 


la huelga 


hafta/ay/yil la seniana/et mes/el 


grip 


la gripe 
a no que viene 


grup 


el grupo 


geigit 


Is marea 


gurup 


la puesla del sol 


gelirvergisi el impueslo sobre [a renta 


gurur 


el org u No 


gelmek 


venir 


guc/sciz 


debil 


gemi 


el barco 


giilmek 


reirse 


gemide 


a bordo 


gumrtik 


la aduana 


gene 


joven 


giirn Lis 


la plata 


gene lik 


[ajuveniud 


gun 


el dia 


genis 


anctio (-cha) 


gunes 


el sol 


genis lik 


la anchors 


gunes. 
gercek 


la verdadi 


gozliigii 


las gafas de sol 


gerekli 


necesario (-rig) 


guney 


el sur 


gerekmek 


hacer falta 


gunluk 


diario (-ria) 


geri donmek volver, regresar 


giirultu 


el ruido 


geri vermek devolver 


giiven 


la confianza 


getsrrnek 


traer 


giivenli 


seguro (-ra) 


gezi 


el paseo 


guzel 


bonito (-ta). hermoso (-sal 


gezmek 


pasearse 


giizergah 


el iunerario 


gidi^-donu 


5 idg y vuelta 


girilmez! 


iprohibidoel paso! 


H 
giri§ 


la entrada 


girmek 


enlrgr 


haberJar 


las noticias 


gi§e 


la taquilla 


hag 


la cruz 


gitmek 


ir 


hafif 


figero [ma) 


giyim e^yasi la prenda de vestrr, la ropa 


tiafta 


la semana 


glymek 


vestir, llevar; [ayakkabi) calzar 


hafta sonu 


el fin de semana 


giysi 


la ropa 


hakkmda 


sobre 


gotik 


gotieo f-ca) 


haklr olmafc 


iener razon 


gbkyuzu 


el cielo 


hakhsmiz! 


tJene razon 


gal 


el lago 


hal 


el mercado 


golge 


]a somhra 


rials 


Ja tia (patema) 


gomlek 


la camisa 


hall 


la alfombra 


gondermak 


enviar 


halka acik 


publico (-ca) 


gdre [-e) 


segun 


hamile 


embarazada 


gorevli 


el empleado (-da) 


hangi? 


^ctial? 


gorrnek 


ver 


hang fieri? 


icuares? 


gorus^ 


la opinion 


hap 


la pastplla: la piJdora 


gosteri 
barafje 


las ruinas 


{eglence) 


eJ espectaculo- 


harcamak 


gastar 


gosteri 
harf 


la letra 


(siyasij 


la manifestation 


haric 


excluido [-da); excopto 


gostermek 


mostrar 


harika 


la ma ng villa; maravrlloso 


goturmek 


llevar 


harfta 


eJ mapa 392 hasta el enfermo 

hastalik la onfermedad 

hasfane el hospital 

hat la Tinea 

hatira esyasi 
dQkkanj la tienda de recuerdos 

acordarse 

el aire hatirlamak 

hava 

hava 

(duruniu) 
h a v as I a re i 
hsvsaJaru 

vergisi el tiempo 
el aeropuerto 

la tasa del aeropuerto 
bavaJarfdirma el aire acondicionado havlu 
havuz 
hayat 

haypr 
hayvan 
hazir 
hazir mama 

(kavanoz) los poiitos 
hazrrlamak 

hediye la toalFa 

ef estanque; la piscina 

la vida 
no 

el animal 
ifsto {-ta) hediye 
etmek 

hemen 
hemen 

heniiz 

hep 

hepsi 

her hir 

her gun preparar 

el regalo regaJar Eodavia 

siempre 

todo (-da) 

cada uno (una) 

cada dia, lodes los dias herhangi bir algun.algurio (-naj 

hesap la cuenta 
hesap 

makinesi la calculadora 

heykel Ja estatua; (sanat) la escyltura 

Hrristiyan cristiano (-na) 

hirsiz el ladron 

hrz la velocidad 

hizli rapido (-da) 

hig nada 

tiigbir fey nada 

hlssetmek sentir 

hostes la azafata 

hog agradable, bonito(-da} 

Jioglanmak gustarse 

hukumet el gobierno irmak el rio 

rsi (hava} ra temperatura 
isinma la calefaccion 

isink (bocek) [a picadura 
csirma (kdpek} la mordedura 
rsitmak calentar 

"slak mo|ado(-da) 

ismarlama a medida 
ismarlamak encargar 
i^ik la luz I 

i bad et 

ic 

fc hatfar 

icin 

icinde 

icki 

Icmek el rezio 

interior 

fos vuelos nacionales 

para, por 

en; dentro de 

la bebida 

beber h tomar igne{diki$) la agufa 
igne 

(enjeksiyon) la jeringa 
ihtiyaci olmak necesitar ikincl 

rkisi de 

fktidar 

Mag 

ilan 

ile 

Merde 

iiginc 

ilkyardim 

-Ernek 

imkansiz 

imza 

imzalamak 

fnatct 

indJirim 

inkar etmek negar 

inmek bajar 

Jnsanlar la gente 

irtfaat la construction 

■P la cuerda 

iptat etmek anular segundo {-da) 

los dos, ambos 

el poder 

la medicina 

el anuncio 

con 

mas adelante 

interesante 

los primeros auxilios 

ser/estar 

rmposible 

la firma 

firmar 

obstinado (-daj 

el descuento, la rebaja 393 

iskambil las cartas 
iskele el rnuelle 

iskemle la silla 
Ispanyol espanol [-la) 
istasyon 

(metro) la estacion (de metro) 
istasyon 

(tren) la estacion (de ferrocarril) 

istemek 

(arzu) querer, desear 

istemek 

(talep) pedrr 

istepne si neumatico de recambio 
ig !os negocios 

i. gezisi viaje de negocios 
if (calisma) el trabajo 
if Tlani el anuncio de trabajo 

if aret la sefial 

if $\ el obrero 

ifgal etmek ocupar 
itiraf etmek eonfesar 
id raz etmek protestar 
itmek empujar 

iy[ , bueno (-na); bien ■$. 

en iyi(si) el/la major 
izin el permiso 

izin vermek penmitir 
izjemek seguir 
ifitme cihazi el audifono jembon eljamon 

fiimej. jamon serrano 

pi§mif ]. jamon de York 

jeton una ficha telefonica 

jilet la hoja de afeitar 

K 

kabahat la culpa 

kabiz olmak estar estrefiido (-da) 

kabin la cabina 

kablolu TV el cable 

kabul etmek aceptar 

kae para? ££uanto e5? 

kac tane? £.cuanto(s)? 

kacmak huir 

kadar (-e) hasta kadeh la copa 

kafeteiya la cafeteria 
kagit el papel 

kagit mendil el pafmelo de papel 
kagit pe^ete la servilleta de papel 
kahvaltt el desayuno 
aksjam k. la merienda 
kahve el cafe 

kahverengi marron 
kaldinm la acera 
kaldirmak levantar 
kale la fortaleza 

kalenrbras. el sacapuntas 
kalite la calidad 

kalkif (hareket) la salida 
kalkmak levantarse; (hareket etimek) 

salir 
kalmak quedarse 

kalorifer la calefaccion 
kalp el corazdn 

kamping el camping 
kamyon el camion 
kangclarya la cancilleria 
kan grubu el grupo sanguineo 
kan tahlill el analisis de sangre 
kanal el canal 

kanamak sangrar 
kandirmak enganar 
kapali cerrado (-da) 

kapatmak cerrar 
kapi la puerta 

kapici el portero 

kapc-rta el capo 
kar la nieve 

k£r el beneficto 

kara (toprak) la lierra 
kara yoluyla por via terrestre 
karakol la comisaria (de policia) 
karanlik oscuro(-ra) 
karar vermek decJdir 
karavan la caravana 
karayolu la cairetera 
karde§ el hermano/la hermana 

kan (ef ) la esposa 
kan^tirmak mezclar 
karfisinda i rente a 
kart la taijeta 

kredf k r t- de credito 

teJefon k. t. de telefono bni$ k. t. de embarque 
fcariora e( carton 

rzrtpostal la tarjeta postaE 
<ssa (dukkanda) la caja; 

(bankada) caja fuerte 
fcasaba el pueblo 

*^sap 'a camfceria 

^set er casete 

■casket Ig gorra 

ofik Ja cuchara 

iaf mtj et comez6rVpicaz6n 

sat(bina) el piso 
v^talog d catalogo 

«^tedral Ea catedraE 
fcats dure- f-ra) 

<2tilmak participar 
katEanmak aguantar 
<avanoz la jarra 
tavga ia pelea 

|<£ybetmek perder 
;<aybolmak perderse; (golden) 
desaparecer 
<aza el accidente 

ozanmak ganar 
*'azma eizapapico 

KDV IVA 

fcedi el gate 

*ekik eftomillo 

•celime la palabra 

<?mer el cintur6n 

^emlk ei hueso 

^erpeten las tenazas 
'.esmek cortar 
^ffetmek descubrir 
taz la vez 

bir ke& cfaha una vez mas 
k" 1 &\ campo 

iunk roto (-ta) 

ormak romper 

brmizi rDjo (-ja) 

rirtasiyeci Ja papeleria 
fasa corto (-ta) 

stsa boylu bajo (ja) 
«cisa dQvre el corto circuito 
kisaltrnak acortar 
'iSk^ng celoso(-sa) 

*is el rnvrerno 

kita el contfnente 

kryi la costs kiz [evlat} la hija 
kizarmif 

ekmek el pan tostado 
krzgm enfadado (-da) 

kizirsasli pelirrijo (-ja) 
kizmak enfadar^e 

kilfse la iglesia 

Wit el candado 

kilitlemek cerrar con Have 
klm? iquien? 

kiralik el came de identidad 

kira eJ aEquiler 

kiralamak alquilar 
klrfetmek ensticiar 
kirli sucfo f-cia) 

kirlilik Ja contaminacidn 

kitap el Jibro 

kitapgi la libreria 

klisik clasico(-ca) 

kJikscn el claxon 
klmJk la ciinica 

koca (e?) ei esposo 
kod (posta) e! codigo postal 
kod (teJefon) eJ prefijo 
koku el olor 

kol eE brazo 

kolay faciE 

koltuk Ja butaca 

komisyon la compston 
kortaklama el alojamiento 
kcnaklamak alojarse 
kondiiktor eE revisor 
konser el concierto 

kor>serve 

kutusu la lata 
konsolosluk eJ consulado 
kontaklens los lentes de contacto 
kontrol etmek reviaar 
konu^mak bablar 
konyak el coiisc 

koridor el pasiJlo 

korkmak tener miedo 
korkun^ terrible 
korumak proteger 
kofmak correr 
kova e i cubo 

kcjvma el despido 

koymak poner, meter 
koyu (renk) oscuro (-ra) 394 395 kozmetik 


la cosmetics 


kucuk 


pequeno (-fia} 


"erak 
kopek 


el perro 


kul tabtasi 


el eenicero 


du^kun 


iJk)Ja aficion 


koprii 


el puente 


kurkgu 


la peleterfa 


rierdiver 


fa escalera 


kopilk 


la espuma 


kutuphane 


la biblioteca 


merhaba 


jhoJaJ 


kor 


ciego (-ga) 


mesai 
ko^e 


(ic) el rincon, (drsj la esquina 


L 
saatJer 


el horario fdetrabajo) 


kotii 


mairD (-la) 


mesaj 


e( mensaje/recado 


kby 


la aldea 


lastik 


el neumaticD 


-Tieslek 


la profesion 


feral 


el rey 


laka 


la mancha 


mesfektas. el/la cotega 


krali^e 


la reina 


lezzetti 


sabroso (-5a) 


rne§gQJ 


ocupado^nda) 


kravat 


la corbata 


liman 


el puerto 


me^rubat 


Jos refrescos 


kredf 


el credito 


limon 


el limon 


metro 


er metro 


kredi karti 


la tarjeta de credito 


Ijssn 


la lengua 


me-vki 


la cfase 


kref 


la guarderia 


Irse 


el liceo 


birinci m. de primera class 


kriko 


el gato 


lokanta 


el restaurante 


fkinei m 


. de segunda cfase 


kuafor 


la peluqueria 


lunapark 


el parque de atracciones 


mevsim 


la estacion 


kuafor 


la peluqueria; (berfcer) 


luks 


el lujo 


meyve 


las frutas 
el peluquero 


nnezar 


Ja Eumba 


kucaklamak abrgzar 


M 
mezarjrk 


el cementerio 


kulak 


la oreja 


misir patlagi fas palomitas (de rnaiz) 


kulaklik 


el auricular 


madeni 


de metal 


mide 


el estbmago 


kule 


Ja torre 


m agar a 


la cueva 


mihvap 


eJ attar 


kullanmak 


utilizar 


magaza 


los grandes almaceties 


mfktar 


fa cantidad 


kulp 


el manillar 


mahalle 


el barrio 


miflefJerarasj international 


kuma§ 


la tela 


mahkeme 


el tribunal 


* milfiyet, 
mill! park 


fa nacionalidad 


kumral 


de pelo ca&Lafto 


makas 


las tijeras 


el parque nacionaJ 


kupa 


la copa 


makbuz 


el recibo 


milyon 


miJIbn 


kupon 


el cup&n 


makine 


la maquina 


mrmar 


el arquitecto 


kurallar 


las reglas 


makyaj 
mimarlik 


Ja arquitectura 


feur§un 
malzemesi las articulos de maqulllgje 


mobiiya 
* model 


los muebles 


kalem 


e lapiz 


mal 


la mercancia 


eJ modeto 


kur$unsuz 


sin plomo 


mal alma 


costar 


modem 


ef modem 


kur$unsuz 
manastsr 


el monasterio 


modern 


moderno {-na) 


benzin 


lagasolina sin plomo 


manav 


la fruteria/la verduleria 


mokasen 

motor 

nionu 


el mocasin 


kurtarmak 


salvar 


mandal 


la pinza 


el motor 


kuru 


seco fea) 


manzara 


la vista 


Ja lista; el menu 


kuru 
marka 


la marca 


muhafazakar conservador (-raj 


temizleyici la tintoreria 


masa 


(a mesa 


mum 


la vela 


kuruiamak 


secar 


masaj 


ei masaje 


mutfak 


fa cocina 


kururn 


el institute! 


matkap 


el taladro electrico 


mutlu 


fefiz 


kusur (defc) el desperfecto 


mavi 


azul 


muz 


e! platano 


kusurlu 


defectuoso {■$$) 


mayo 


el bafiador 


mijcadele 
kus 


el pajaro 


me blag 


[a suma 


etmek 


Juchar 


kutlamak 
medeni ha! 


el estado civil 


miicevher 


lajoya;{dukkan)lajoyeria 


(birini) 


felicifcar 


mektup 


la carta 


muduf 


eJ director 


kuvvetli 


fuerte 


memnun 


cointento (-ta) 


mukemmel 


excelente 


kuyruk 


[a cola 


memur 


el funcionario (-ria) 


miilikat 


la entrevista 


kuyumcu 


la joyeria; (ki|i) eljoyero 


mendi! 


el panuelo 


mumkurt 


posible 


kuzey 


el none 


merak 


la curiosidad mumkun 

degil 
MiislLJitian 
mu§teri 
muzQ 
miizik 
miizisyen 

N no es posible 
musLlman (-naj 
el/Ja clrente 
el museo 
la mlisica 
el mirsico nakit 


en efectivo 


nakit para el dinero en efectivo 


rial bur 


Ja ferreteria 


nasi!? 


icomo? 


nazik 


amable 


re kadar? ^cuanto(s)? 


nezaman? icuindo? 


ne? 


ique? 


neden 


la razon 


neden? 


iporque? 


nefes almak respirar 


nehir 


el rio 


nerede? 


iddnde? 


nezle 


eJ catarro 


rtisjanli 


ef novio/la novia 


Noel 


la Navidad 


nokta 


el punto 


normal 


normal 


numara 


el numero 


niifus kagidi la parUda de nacimiento 


niikleer enerji la energia nuclear 


aque^aquella/aquelJo 


o (erkek) 


£1 


o (kadrn) 


eIJa 


oda 


Ja haJjiiacion, el cuarto 


ogul 


el Jiijo 


oksljen 


eJ oxigeno 


okuJ 


el coJegio; Fa escuela 


okumak 


Jeer 


okumak 
(egjtim) 


estudrar 


okyanus 


ef ocoano 


olagan 


corriente 


olmak 


ser/estar 


olur! 


jde acuerdoT 


onarmak 


reparar 396 397 onlar aquell&s/aquellas 

onlar (kisjler) ellos/ellas 

□nlanrt sufs) 

onun su(s) 

operasyon la operation 

orada ada 

ordii ef ejercito 

onjinal original 

■arm an el basque 

otel el hotel 

atobus el autobus, (sehirferarasi) 

el autocar 

ctogar la estaci6n de autobuses 

atomobtl el automovil 
otoyol 

(parasiz) la autovia; (parah) Ja autopfsia 
oturmak 

(biryerda) vivir 
oturrnek 

(brryere) sentarse 

ova la vega 

oynamak ji/gar 

oyun efjuego 

oyun (mag) el partido; la partida 

oyuncak el juguete odeme 


el pago 


odemek 


pagar 


6&]e yemeg] el almuerzo 


ogleden 
sonra 


por la larde 


b£Jeyin 


aJ mediodia 


ogrenim 


la educad6n 


ogrenmek 


aprender 


ogretmek 


ensefiar 


oksuruk 


la tos 


olcii 


la medtda 


oldCrmek 


matar 


olil 


muerto (-ta) 


olum 


Eg muerte 


on 


delante 


once 


antes de 


bir saat onca hgce una hora 


onemJi 


importanie 


oneri 


la prapuesta 


oniinde 


ante 


opmek 


besar opiicuk el beso 

ornek eJ ejemplo 

oteki otro (-tra) 

ovmek elogiar 

ozel privado (-da); especiaJ 

dziJrlu minusvalido (-da) pahaJi caro (-ra) 

paket el paquete ■ 
paket etmek envofver 

paltc el abrigo 

pamuk el algodon 

pansiyon la per>sf6n 

tam p. pension completa 

yarim p. media pension 

pantopon los panlalones 
para cekmeksacar dinero 
para 

makinesi el cajero automaiico 
para 

ya Ei rmak depositar dm ero 

parca el p-edazo 

pardon! jperdon! 

parfumeri la perTumerie 

park el parque 

park etmek aparcar 

parking el aparcamiento 

parmak el decTo 

passport el pasaporte 

paskaiya la Pascua 
pasJanmaz 

celfk de acero inxodable 

pasta eJ pasteJ, la fcarta 

pasts ne la pastelerfa 

paylas/mak Comparfir 

pazar yeri el mercado 

ped las compresas 

ped (cocuk) los pahales 

pencere la venlana 
pence re 

(ugak) fa ventanilla 

peron el anden 

pesin por adelantado 

peynir el queso 

pif la bate ha 

pipe la pipa 

piling el arraz pi^Irmek cocinar 

P'aj la playa 

ptaka la matncula 

plan el piano 

plastTk el plastico 

polis la polida 

p. memuru el guardia 

poHtika la poJitica 

politikati el politfco 

porseJen la porcelana 

portakal Ja naranja 
portakal 

suyu el zumo de naranja 

portmanto la percha 

portrg eJ reirato 
posta rt'titusu el buzon 

postane la offcrna de correos 

prezervatif los condones/preservatfvos 

priz el enchufe 

program el programs 

prova la prueba 
puan yapmak marcar 

puf el seJIo 

pusula la bruJLrla radyator el radiador 

raflar Jas estanterfas 

ra hat comodo {-6s ) 

rahibe fa menja 

rahip el sacerdote; el monje 

rakam la ctfra 

randevu Ja ciia 

rcddetmek negar 

rehber (kisi) el/la gufa 

rehber (kifcap) fa gufg 

renk eJ color 

renkli de color 

resmi oficial 

restoran el restaurants 

reservasyon Je reserva 

rica etmek rogar 

romork el remolque 

Ronesans ef Renacimiento 

rontgen la radiografia 

rotar eJ mstraso 

ruj el f^pizde labios 

rusjvet ef soborno ruya eJ sueno 

ruEgar ef wren to S saat el reloj; (zaman) Ja hora 

saat kac? ique hora es? 
saat kagta? ^a que hora? 

sabahJeyin por la mafiana 

sabtin eJ jab6n 

sag el pelo 

sacma absurdo (da) 

sad ik leal 

saf puro (-na) 

sagda a la rferecha 

sagir sordo (-da) 

saglik fasalud 

sahil la casta 

sahip el dueho {-ha) 

sahip oFmak lener 

sa h n e el esceng no 

sahte falso (-sa) 

sakin [ranquiro (-la) 

saklamak esconder 

salam-sosfs las fiambres 

saldirgan agresivo (-va) 

saldjrmak atacar 

saman 

nezlesi Ja alergia at polen 
sanat el arte 

guzei sanatlar fas bellas artes 
sanat eseri la obra de arte 
sanayi la ircdustria 

sandalye la silla 
sandVig el sandwich; el bocadilfo 
saniye el segundo 

sanmak creer 
sapmak doblar 
sa ray el palacio 

sarho^ borracho (-cha) 

san amarilfo {-lla) 

sansm rubio (-bia) 

satiJik (esta) en venla 

satrn afmak cgmprar 
r ,. s.almak istiyorum Quisiera comprar . 
... nereden s.alabrlirim? 

iDonde puedo comprar...? 
satmak vender 

sava§ laguerra 398 399 say fa la paglna 

saygi el respelo 

saymak contar 

seans la sesion 

sebze las verduras 

secmek escoger 

sekreter Ja secretaria 

seEamlamak saludar 

selamlarl jsaludos! 

self-servis autoservicig 

sen tu 

sendika el sindicalo 

senin tu(s) 

sentetik sintetico (-ca) 

seramik [a ceramics 

serbest libre 

sergf la exposicidn 

servis el servicio 

ses la voz 

sessiz siEencioso (-sa) 

sevgili el novio/la novia 

seving la alegria 

sevmek a mar 

seyahat acentasi la agenda de viajes 

seyahat £ekt el cheque de viaje 

seyirctler fog espectadores 

seyretmek mirar 

sicak caliente 

siftr e] cera 

siksik a menudo 

sikici aburrido (-da) 

simf el aula 

sinir la frontera; (limit) el limits 

siradag la cordillerg 

siraya girmek hacer cola 

SESka flaco (-ca) 

sigara el cigarrillo 

sigara icmek ftjmar 

sigorta el seguro 

silecek el Irmpiaparabrisas 

sinema el cine 

sirk el circo 

sis la niebla 

siyah negro (-gra) 

siz vosotros/vosotras 

-siz sin 

sizJn vuestro(syvuestra(s) 

sEayt la diapositiva 

soguk frio (-a) sogukalgcnEigi el resfriado 
sokak la calle 

solda a la izquierda 

son ultimo (-ma) 

son (bitjsj el fin 

son zamanlarda recientemente 

sonbahar el otono 

sonra despues {de) 

sonuncu ultimo (-ma) 

sormak preguntar 

soru la pregunta 

soru sormak preguntar 

sorun la cuestion, el problems 

sosyal sigorta el seguro social 

soyadt el apellido 

soyunma 
odalari las probadores 

sondurmek apagar 

soylemek decir 

soz vermek prometer 

sozciik la paiabra 

sozlegme el contrato 

sozltik el dfccionario 

spor el deporte 

spor 

ayakkkataisr zapatillas deporlivas 
sporcu el/la deportista 

stsdyum el estadia 
stil el estilo 

su el agua f 

sur las mural'las 

susadrm! jiengo sedl 
susuzluk la sed 
stinger la esponja 

super benzin la gasolina super 
supermarket eE Supermercado 
stipurge la escoba 
siirah i la jarra 

surekEi continue; permanent^ 

surprjz la sqrpresa 

surticu eJ conductor 

siit la leche 

sutun lacolunina 5a ka la broma 

saka yspmak bromear 
sampanya el cbampan 400 sampiyonluk el campeonato 


tamir takimr Jas herramientas 


sampuan 


el champu 


tamirci er mecanico 


sans 


la suerte 


tamirhane el taller 


sartslj 


afortunado (-da) 


tanimak conocer 


^apfca 


el sombrero 


tani§tirmak presentar 


SI lip 


e! vfno 


tansiyon la tension 


S^"<! 


la cancion 


tapinak el templa 


saria 
tanm |g agricultura 


soylemek cantar 


tarif etmek explicar 


sarfcuteri 


la charcuterfa; el delicatessen 


tarife e! horario 


sato 


el castillo 


farih la historia; (gun) la fecha 


5ef 


el jefe/la jefa 


tarla el campo 


s«hir 


Ja ciudad 


tarti^mak discutir 


fehir merkezi el cenfro de la ciudad 


tartmak pesar 


seftirierarasi fnterurdano 


tasdik (beige) la legalizacidn 


seker 


el azucar 


ta§ la piedra 


SelaJe 


la cascada 


tanimak llevar 


Ssnsrye 


(yagmur) el paraguas; 


tatil [as vacaciones 


fsdong 


(gQnes) el parasol 
la tumbona 


tatti dulce; (yemek u$tune) el postre 
tavsiye ei consejo 


§&%Bt 


la reclamacaon 


tavsiye etmek recomendar 


sjrket 


fa compania 


tavuk eE ppllo 


sise 


la bolella 


tedavi el tralamiento 


sise acacagi el abraboteEEas 


tehllke el peligro 


StSman 


gordo (-da) 


tehlikeli peligroso (sa) 


fU 


ese/esa/eso 


tek unico (-ca) 


sube 


el sucursar 


tekerlek la rueda 


siinlar 


esos/esas 


tekerlekli 


furada 


ahi 


sandalye la silla de ruedas 
teknik la tecnica 


T 
tekrarlamak repetir 

tel el aEambre 


3=ahhutEu 
telaffuz la pronunciacidn 


mektup 


una carta certiffcada 


tele sekreter el contestador automatico 


3bak 


el plato 


teleferEk el teleferico 


tsbeEa 


el fetnsro 


telefon el telefono 


:zarg 


eE cenioero 


telefbn kodu el prefijo 


tzjlo 


la pintura r el cuadro 


telefon rehberi la guia telefonica 


tzthmin etmek adivinar 


televTzyon la televisidn, (cihaz) el televisor 


tahta 


la madera 


telgraf el telegrama 


tskim elbise el traje 


tem be! perezoso (-sa ) 


sksr 


el taxr 


temiz limpio(-pia) 


Sksi 
ternizlemek limpiar 


oagirmak 


lEamar un taxi 


tepe la colina 


^ksitie 


a plazas 


tepsi E^ bandeja 


^kvim 


el calendario 


tereih etmek preferir 


aiaml 


de acuerdo 


tercuman el interprets 


srnir 


la reparacion 


terciinie 


Smir etmek 


reparar 


etmek Iraducir 
401 

tereyag 
terk etmek 
terminal 
terz.1 

testere 

tesekiir 
etrnek la manlequiJfa 
abandon a r 
el terminal 
(erkck) elsastre; 
(kadm) la modista 
la sierra 

dar gracias tefekkiirier qracias 

teyze Ja tig (materna) 

tezgahtar el dependiente 
"P le medicina 

t'ras. el afeite 

nra$ 
rnafcrnesi la afeitadora 
elekirikfi tm. maquina de afeitar 
tiras olmak afeftarse 
tirmanrnak trepar 

el comercio 

tipico fca) 

la camiseta 

el Leatro 

la pelota 

la reunion 

la bolsa 

el destomillador ticaret 

tipik 

tis^ott 

ti/atro 

top 

toplarrti 

torba 

tomavida 

torurt 
(erkek/kiz) el meto/la nieta 

taz hf*z\ el trapo 

frafik e l trafieg 

trafik istgr el semaToro 

tramvay ef tranvfa 

tren el tren 

tuhafiyecf Ja merceria 

tur la excursion; el Lour 

Jurist el/la turista 

turfstik turistico (-ca) 

turizm bgrosu | a oficina de tunsmo 

turnuva el torneo 

tutrnak coger; (yakafarnak) atrapar 

Euvalef [os aseos 

tuvalet kagidi eJ papel higienico 

tuz la sal 

tuzlu salado(^da) 

tuccar el comerciante 

tukenmez 

_fcalem el bofigrafo 

tupgaz ei cariucho de aas 

Turk turco (-ca) tutiin 


el tabaco 


tutuncii 

u 


el eslanco 


ucuz 


barato f-lg) 


ugak 


ei avion 


upak pasta si el correo aereo 


ucmak 


volar 


ucu§ 


el vuefo 


ugra§mak 


ocuparse 


ufusal 


national 


uJusJararasi international 


umumi 


publico (-ca) 


unutmak 


clvjdarse 


utanc 


fa verpue-nza 


uyandinmak desperfar 


utangag 


timido (-da) 


uyanmak 


despertarse 


uyarmak 


adverfir 


uygarfik 


la conization 


uygulamak 


aplicar 


uykum var 


ten go suefio 


uyumak 


doimir 


uyugturuct 


la droga 


uyusturuci. 
bagjmfiligi la drogadiction 


uzak 


lejos 


uzak mesafe (tren) de largo recorrfd 


uzay 


el espacio 


uzman 


ei/la espetiafista 


uzun 


largo (-ga) 


uzun boylu 

fj 


alto f-ta) 


ucretsiz 


gratis 


Dike 


el pals 


university 


la unfversidad 


iinlu 


famoso (-saj 


urun 


el produeto 


ustunde 


entima de 


u^uyorumi 


tengo frio 


utii ma^asi 


la tabla de planchar 


utQJemek 


pianchar 


Dye 


el miembro 


iizuJcTOml, 
uzgunum' 


[Jo siento! 402 vadi 

vsftiz 
■■=con 
restorer) 

vaktfnde 

vsntiJatiJr 

vapur 

vans 

vans yeri 

vsrmak 

varo§iar 

vstandashk 

vs 

veda 

vergi 

vermek 

vestiyer 

vezne 

vin^ 

virus 

vttamin 

vrtrin 

vfze 

viicut el vaUe 
el bautizo 

el vagon restaurants 

salvaje 

a tiempo 

el ventiladur 

el barco 

la Negada 

el destine 

Uegar 

las afueras (de) 

la citidadanig 

y 

la despedida 

el impuesto 

dar 

la guardarropia 

la caja 

la griia 
el virus 
la vitamrna 
el escaparate 
el visado 
el cuerpo yabanci extranjero (-ra) 
ya§ ef aceite 

ya£|mur la lluvia ' 
yakalamak atrapar 
yakjn cerca 

y akin da dentre de poco 
yakimnda cerca de 
yakisikli guapo (-pa) 
yakmak (ates)quemar 
yakmak (r^ik) encender 
yaTan 
soylemek mentir 
yalanci mentiroso (-sa) 

yalniz so[ [-la) 

yalnizca solamente 
yan el Jado 

yanrlma la equiVDcacion 
yaninda al lado de 
yamt la respuesta yanhs. incorrecto (-ta) 

yapabilmek poder 
yapabilirim puedo yapamam 
yapiJmif 

yapmak 

yaprak 

yararh 

yardim 
yardtm 

etmek 
yanm 
yanmada 
yan^ma 
yasa 
yasak no puedo 

hecho (^cha) (de) 

hacer 

la hoja 

util 

la ayuda ayudar 

medfo (-dia) 

Ja peninsula 

el concurso 

Ja lay 

prohrbido (-da) 
yasaklamak prohidir 
yassi piano f-^j 

yastik ytizii la funda de almohada 
yas Ja edad 

ya^amak vivir 
yash viejo (-ja) 

yatak fa cama 

yatmak acostarse 

yavaf despado 

yaya el peaton 

yayla i a meseta 

y 3 ^ el vera no 

yaziJim el programa/software 

yazmak escrjbir 

yedek parga la pieza de recambio 
yegen 
ferkek/kjz) eJ sobrino/la sobrina yelpaze 

yemek 

yemek 

yemek 
yeni 
yeni yil 
yenmek er abanioo 

la comida; ei pfato comer 
nugvo (-va) 
el afio nusvo 
veneer 

yer(kolluk) elasiento 

yer fmekan) el lugar, el sitio 

yer (zemin) ef suelo 

yer gosteren ki/nse 
ye^if 

yeterince 

yeteril 

yetifkfn el acomodador (-ra) 

verdg 

bastante 

suficiente 

ei adulto 403 yikama 
yikamak 
yikanmak 
ytkmak 
y.l 
bu yii el lavado 
lavar 
lavarse 
destruir 
el afio 
este afio 
get^en yil el afto pasado 
yildiz la estrella 

yildonumu el aniversario 
yithk enual 

yiyecek Eos alimentOS 

yogun intense (-sa) 

yol el camirto 

yola ctfcmak parti r, salir 
yolcu el pasajero 

yolculuk elviaje 

cansado [-da) 
ester cansado {-da) 
la interpretacion 
la direccitin 
aniba 
el huevo 
blando(-da) 
yurt difinda en eE exlranjero 
yuvarlak redondo [-da) 
yuvarlak hesap la cifra redonda 
yuksek alto (-la) 
yukseklik la altura yorgun 
yomlmak 

yorum 

yon 

yukarda 

yumurta 

yumus.ak yiln 


la lana 


yuriimek 


caminar 


yiiz (rakam) 


cien/ciento 


yiiz (surat) 


la cara 


ygzde 


por ciento 


yuzde 


el porcentaie 


yuzde tic 


el ires por ciento 


yiizme 
hatfuzu 


la piscina 


yuzmek 


nadar 


yiizytl 


el siglo 


Z 
zamart 


el tiempo 


zarf 


el sobre 


zarlar 


los dados 


zaten 


ya 


zayif 


delgado (-da) 


zemin 


el suelo 


zengin 


rico (-ca) 


zeytin 


la aceiluna 


zincir 


la cad en a 


ziyaret 


la visila 


ziyaret 
etmek 


visitar 


zor 


dificil ISPANYOLCA - TURKQE 
SOZLUK A 
adverti r 


uyarmak 
el 


aeropuerto 


havaalarsi 
a 


-e,-ye 


la 


afeifctiora 


tira§ makinesi 
abajo 


a§a§i 
afertarse 


tira§ olmak 


ei 


abanico 


yel paze 


el 


afeite 


tira§ 
abandonar 


birakrnak. 
aficionado (-da) 


amator; merak.li 


terk etmek 


la 


aficion 


merak, 
abierto (-ta) 


acik 


dO|kunJQk 


el 


a bo gad o 


avukal 
afortunado (-da) 


lalihli 
abrazar 


kucaklamak 
Africa 


Afrika 


el 


abrelatas 


sise acacagt 


las 


afueras 


banliyo, 


el 


abrigo 


palEo 


varoslar 


el 


abril 


nlsan 


la 


agenda de viajes 


seyahat 
abrir 


agmak 


acentasi 
ab$urdo (-da) 


sacma 


el 


agosto 


agustos 


sl/ia 


abuelo/abuela 


buyukbaba/ 
agradable 


ho§ 


anne 
agresivo (-va) 


saldirgan 
aburrido (-da) 


BlfelGI 


la 


agricultura 


tanm 
acabarse 


bitmek 


el 


agua 


SU 


el 


aceesorio 


aksesuvar 


la 


aguja 


igne (dikj§) 


el 


accidents 


kaza 
ahi 


^urada 


el 


aceite 


yag 
ahumado (-da) 


fume 
a. de girasol 


ayticek yagi 


el 


aire 


hava 
a, de oliva 


zeytinyagi 
a, acondicionado havalandirma 


la 


aceituna 


zeylin 


Ea 


alambre 


tel 
aceptar 


kabul elnnek 


el 


alcalde 


bediye bagkani 


la 


acera 


kaldinm 


la 


aldea 


koy 


el 


acero 


calik 


la 


a leg n a 


sevin^ 
a. includable 


paslanmaz 


la 


alergia 


allerji 


celik 
a. a I polen 


saman nezlesi 


el/la 


acomodador (-ra) 


yer gusteren 


la 


alfarena 


comlek^i 


kimse 


la 


alfombra 


hall 
acordarse 


hatirlamak 
algo 


bir §ey 
acortar 


kisallmak 


el 


algodon 


pamuk 
acostarse 


yatmak 
alguien 


birisi 


el 


acuerdo 


anlagma 
aigun : algu-no [-na) 


bazi 
de acuerdo 


tamam! 


la 


alimentacion 


gida 
adelante 


ilertde 


los 


aiimentos 


yiyecekler 
mas a. 


daha ilerde 
alia 


orada 
adicto (-ta) 


bag i mil 


el 


aimuerzo 


ogle yemegi 
adivinar 


tahmin etmek 


el 


alojamiento 


konaklama 


la 


adoracion 


ibadet 
alquilar 


kiralamak 


la 


aduana 


gumruk 


el 


alquiler 


k]ra 


el 


adulto 


yetiskin 
afrededor de 


etrafinda 404 405 


el 


altar 


mi h rap 


la 


arquitectura 


mi mart] K 
bailar 
alto (-ta) 


yukseki uzun 
arriba 


yukarda 


el 


baile 


boylu 


el 


arroz 


piling; pilav 
bajar 
jalto! 


dud 


el 


arte 


sanat 
bajo 


la 


attura 


yukseklik 


las 


bellas artes 


ouzel sanatlgr 
bajo [-ja) 
smab(§ 


nazik 


la 


artesania 


el isleri 


el 


baJcon 


eE/la 


amante 


tfik 


el 


articulo 


madde, 


el 


ballet 
amar 


sevmek 


malzeme 


el 


banco 
amarillo (-Ha) 


sari 
asado (-daj 


finnda ya da 


la 


bandeja 
ambos 


ikigi de 


aieste: pismis. 


la 


bandera 


la 


ambulancia 


ambulans 
came asada 


kebgp 


el 


banador 
America 


Amerika 


el 


a seen so r 


asansdr 


el 


bar 


el/la 


amigo/'amiga 


dost 


Jos 


aseos 


umumi tuvalet 
barato (-ta) 
analgesteo (-ca) 


agn kesici 
Asia 


Asya 


el 


barco 


el 


analisis de sang re 


kan tahlili 


el 


asiento 


yer; koltuk 


el 


barrio 
ancho {-cha) 


genis. 
atacar 


saldirmak 
b. viejo 


el 


anden 


peron 


la 


atmosfera 


atmosfer 
bastante 
angosto {-ta) 


dar 
airapar 


yakalamak 


el 


animal 


hay van 


el 


atun 


ton baligi 


el 


baston 


el 


aniversario 


yildcnumu 


el 


audifono 


isjtnnecihazi 


la 


bate ria 


el 


an is 


anasonlu bir 


el 


aula 


simf : derslik 


el 


bautiio 


icki 
aun 


daha 
beber 
anoche 


dun gece 
aun 


ha la 


Ja 


bebida 
ante 


[-injqnunde 


el 


auricular 


kulakhk 


el 


beicon 
ante aye r 


(dun degil) 


el 


autobus 


otobus 


el 


beneficJo 


evvelki ggn 


el 


autocar 


otobus 
besar 
antes de 


(-den) fince 


(sahirJerarasi) 


el 


beso 


el 


anticcngelante 


antifriz 


el 


automovil 


otomobil 


Ja 


biblioieca 
antiguo (-gua) 


eski; antika 


la 


autopisfca 


otoyol (paralij 


el 


bicho 


la 


antiguedad 


antika 


el 


autoservjcio 


self servis 


la 


brcicleta 
anual 


yilEik 


[a 


autovia 


otoyol 
bien 
anular 


iptal etmek 


el 


auxilio 


yardim 


el 


billete 


el 


an undo 


ilan 


la 


avenida 


bulvar 
b. de banco 
a. da trabajo 


is. ilani 


la 


ave ria 


anza 
bianco (-ta) 


el 


afio 


yn 


el 


avion 


ucgk 
blando (-da) 
a. tiuevo 


yeni yil 
ayer 


dQn 


fa 


boca 
el a. pasado 


gegen yi! 


la 


ayuda 


yardim 


el 


bocadillo 
apagar 


sondurmek 
ayudar 


yardim etmek 


el 


aparcamlenfo 


parking 


la 


ayuna 


oruc; 


la 


boda 
aparcar 


park etmek 
en ayunas 


ae karnina 


al 


boligrafo 


el 


apellido 


soy ad i 


el 


ayuntamiento 


belediye 
apiicar 


uygulamgk 


la 


azafata 


hostes 


la 


bolsa 
aprender 


S^renmek 
azul 


mavi 


ei 


boJsiJEo 
a p rota do (-da) 


dar, siki 


el 


azucar 


?eker 


el 


bolso 
aqueL/aquella/aquel 

el 


arbol 


a£ac 


Ja 


bombifJa 
aq u e 1 los/aq u e 1 las 


onlar 


bonito (-da) 
aqui 


burada 


B 


el 


bono (de bjllefes) 


el 


arm ado 


doJap 
a 


arqueologfa 


arkeoloji ] 


el 


bagaje 


bagaj 


l05 


boque rones dans etmek 
borracho (-cha) 


dans 


el 


bosque 


inmek 


las 


betas 


aEfmda 


la 


boteIJa 


aleak 


el 


botellm 


balkon 


bale 


el 


boton 


banka 
botones 


tepsi 


eJ 


brazo 


bayrak 


Fa 


broma 


mayo 
bromear 


bar, meyhane 


Ja 


brujula 


u^uz 
i bmen provechol 


gemj, vapur 
bueno (-na} 


mahaEle 


is 


bufanda 


eski isehir 


la 


bujia 


yetennce. 
buscar 


oldukca 


la 


butaca 


baston 


el 


buz6n 


pfl; akQ 


vaftiz 


C 
icmek 


icki 
cabal leros 


beykin 


el 


cabal Jd 


kar 


Ja 


cabeza 


opmek 


fa 


cabfna 


opOcuk 


el 


cable 


ktitQphane 
cada 


bocek 
c, dia 


bisJkJet 
cada (uno/una) 


fyf 


la 


cadena 


biJet 
caducado (-da} 


banknot 
caerse 


beyaz 


Ja 


cafeteria 


yurnusak 


el 


cafe 


agiz 
u.n c. con leche 


(kucuk ekmek 
un c, solo 


arasi) sandvic 


la 


caja 


dugun 
c. f ueiie 


tilkenmez 
kalem 


er 


cajero automatic© 


torba 


cep 


fos 


calamares 


panta 


los 


caEcetines 


ampur 


Ja 


calcuJadora 


gOzeJ, bos 


la 


calefaccion 


abonman 


bileli 


eE 


caJendario 


bamsF 
talentar sarhoa 
orman 

c^izrtie 

§Fse 

orta boy bira 

(1/4 II.)' 

dOgme 

(otelde) komr 

koE 

^aka 

?aka ya pniak 

pusu 

afiyet olsun! 

¥ 

atki 
bujf 

aramak 
koltuk 
posta kutusu (WC) bay 

at 

ba$ 

kabin 

kabJolu TV 

her 

her gun 

her (bin) 

zinctr 

surest gecmi^ 

diismek 

kafeierya 

kahve 

sutIO kabve 

sutsijz kahve 

kasa; vezne 

(bankada) kasa 

para 

makinesi 

(6ank24} 

kalamar 

(erkek) gorap 

hesap makinesr 

ismma; 

kalonfer 

takvim 

iSJtmak 406 407 la 
Ja calidad 

caJfsnte 
ca Fie 
caizar fa 
Ja el 
ef 
Ja 
fa 
el 

el 

ef 

el 

fa 

la 

el la 
una 

eJ 
la 
la 

el cama 

camara (de fotos) 

camarero 
cambjar 
c. diiiero 

cammar 

camino 

camion 

cam Ess 

camisefa 

campeonato 

camping 

campo 

canal 

cancilferla 

cancidn 

candado 

carrsado (-da) 

eantar 

Cantldad 

catia 

capo 

caravana 

came 

came de conducir 

came de identidad eJ 
la 
>a J as 

la 

eJ 

el 

Ja kalrte 
sicak 

eadde, sokak 
(ayakkabi 
numarasj) 
gfymek 
yatak 
fotograf 
makfnesf 
parson 
degi^tirmek 
JMra 
. bozdurmak 
yururnek 
yoi 

kamyon 
gtfmiek 
tisort 

sampjyonluk 
kamping 
kir; taria 
kanaf 
kancilarya 
?arki 

asma kilit 
yorgun 

Sarki suyJemek 
mfklar 

kuctik kupa bira 
[1/4 ft.) 
kaporta 
karavan 
et 

ehFfyet, 

surucii belgesi 
kimJik 
(belgesij 

pahafi 

fotograf filmi 

karayolu 

mektup camiceria 
caro (-raj 
carrete 

carrete ra 
carta 
una carta certfficada taahhGtlu 
mektup 
cartas 
carters 
carton 

cartucho de gas 
casa iskambil 
cuzcfan 
karton 
tupgaz ev eJ 

ef 

eJ 

el 

Ja 

una 

la las 
ef el 

Ja 

el/la 
la 

Ql 

eJ casado (-da) 

casarse 

cascada 

casete 

casi 

casta no 

castigar 

castigo 

castillo 

catarro 

catalogo 

catedraf 

cava 

caza 

ceda ef p aS o 

celoso (-s a ) 

cementerio 

cena 

canicero centre- de la ciudad s-eh 

merkezJ evfi 

evJenmek 
sefaJe 
kaset 

hemen hemen 

kumral renk 

cezalandiimaik 

cezg 

sato 

nezle 

katalog 

katedral 

sampanya 

av 

yoP verJ 

krskanc 

me2arJik 

aksamyeme^f 

kCrl tablasr cepiJIo 

cera mica 
cerca 
cerca de 

cercanias 
cerdo 
cero 

cerrado (-da) 
cerrar 

c, con J lave 
cerveza firca 

seramfk 

yakjn 

(-in) yakrnjnda; 

yakfafjk 

banfiyo 

domuz 

sifjr 

kapaJj 

kapamak 

kiiftlernek 

bira una e, de ba rrfl/grjfo frgj bira cesped 
ch ciego (-^a) 

cfelo 

eien/ciento 

ciencia 

Cientifico 

Cifra 

c r redonda 
cigarrflJo 
cms 
cinia 
cinturon cfmen 

(c'den sonra 
geJenayn CH 
harfine batoniz) 
feoV 

gokyuzu 

yuz frakamj 

biJim 

bflim adanir 

rakam 

yuvariak hesap 

sigara 

sfnema 

bant (kaset) 

kemer 

c. de seguridad emniyet 
...'i riereden aJabtlirim? 


kemeri 


las 


compras 


alisveri^ 

afisverise 

cikmak 

ped 


el 

la 


circo 
crta 


sirk 

randevu 
ir de c. 


la 


ciudad 


^ehir 


fa 


compress 
c. antigua 


eski sehir 
con 


ile 


la 


ciudadanla 


vatanda^hk 


el 


concierto 


konser 


la 


civilization 


uygartik 


el 


concurso 


yansma 
claro (-ra) 


acck, beNi; 


los 


condones 


prezervatif 


acik (renk) 
conducir 


araba sOrmek 


la 


cfase 


ders 


el 


conductor 


surijcu, sofur 
cfasEco (-ca) 


klasfk 
confesar 


itEraf etmek 


el 


ciaxon 


kfSkson 


la 


conffanza 


guven 
dognjiamak 


eJ/la 

fa 


cjjente 
cfinica 


mQsteri 
confirmar 


kiinik 
congelado (-da) 


dondurulmu^ 


el 


cobrador 


biletci; 
conocer 


tammak; bflmek 


kondQktur 


el 


consejo 


tavsiye 


el 


oocne 


araba 
consarvador (-ra) 


mtihafazakar 
cocido (-da) 


pi?mi5 


la 


consigna 


emanei yeri 


la 


cocina 


mutfak 


la 


const ruceidn 


insaat 
coefnar 


pj^irmek 


ei 


ccrtsuEado 


konsolosluk 
codigo 


kod 


Ja 


contaminacion 


cevre kirliligi 


el 


codfgo postal 


pos-ta kodu 
contar 


anlatmak; 


la 


coger 
coia 


almak; tutmak 
kuyruk 
contento (-ta) 


saymak 
memnun 
hacer a. 


kuyruga girmek 


el 


contestador 
el/la 


colega 


meslektas 
automatico 


tefe sekreter 


el 


Co leg 10 


okui 


el 


continente 


kita 


fa 


coJina 


tepe 
continue (-nua) 


devamh 


el 


color 


renk 
contra 


karsi 

(-in) aleyhinde 

sozlesma 

pasaport 


la 


de color 

cofumna 


renkli 
siJtun 


el 


en c, de 

contrato 


fa 


col umna vertebral 


befkemigi 


eJ 


control de 


un 


combinado 


kokleyl 
pasaporte 


kontroJ 
comer 


yemek yemek 


un 


conac 


konyak 
kadeh; kupa 


ef 


comercjante tuccar 
la 


copa 


el 


comercio 


ticaret 
unac. de vino 


bir kadeh 


el 


comezon 


ka^mti 


sarap 


la 


comEda 


yemek 


el 


corazon 


kalp 


la 


comfsaria (de policJa) karakol 


la 


corbata 


kravat 


fa 


comisEon 


kurmsyon 


la 


cordfllera 


siradag 
dogru 


el/la 


companero/ 


correcto f-ta) 
compahera 


arkada^ 


el 


correo 


posta 

ugak posta sj 


fa 


compafiia 


?irket 
c. aereo 
compartir 


payfasmak 
correr 


ko^mak 
comprar 


satin almak 


la 


corrida (de toros} 


bogagtire^i 
quiero comprar 


corriente 


olagan 
... satin almak Jsliyorum 
Cortar 


kesmek 
j,donde puedo comprar...? 
corto (-ta} 


kisa 408 409 ia 
Ja 
la I OS 

el 

la 
el 
[a la 
eJ CH un c. clrcuito 
coser 
cosmetics 
costa 
costumbre 
£Como? 
c6modo [=da) 
credito 
creer 

Cremglfera 
crist iano (-na) 
crit/ca r 
crudo (-da) 
cruz 
cuadrado (-da) 

cuadro 
cuarto 

cuarto de bano 

icual? 

icuales? 

icuando? 
tcuanto es? 
icuinto(s)? 

cubiertos 

cube 

c, de basura 
cuchara 
cuchillo 
cuenta 

c. bancaria 
cuerda 
euero 
cuerpo 
cuestidti 
cueva 
jcuidadaf 
culpa 

cumpleafios 
cupon 
curiosidad krsa devre 

(dikr?) dikmek 

kozmetik 

kiyj 

adet 

nasil? 

rahat 

kredi 

fnanmak; 

sanmak 

fermuar 

Hiristiyan 

ele§tirmek 

P9 

has 

dOrtko^eli^ 

ekose (kuma$) 

tablo 

oda- geymk; 

250 gr. 

banyn 

hangi? 

hangileri? 

ne zaman? 

kac para? 

kac tane?; 

ne kadar? 

gatal-brcak- 

kas/jk 

kgva 

£op kovasi 

ka?ik 

bacak 

hesap 

banka hesabi 

ip 

deri (esya) 

beden 

sorun 

magara 

dikkat! 

Kabahat 

do^LrmgurlLr 

kupon 

merak un cham pan s-ampanya las 
la 
la 
el 

el 
eJ 

el 
el champi nones 

chaqueta 
charcuteria 

cheque man tar 
ceket 
§arkOteri 
cek un ch. de vfajes seyahat £ekj 

chicle gjklet 

chico gocuk 

chocar carpmak 

chocolate cfoolata 

cborizo sucuk Lrn chupito ! dado 
dar 

d. gracias 

darse Clients de 
de 

[de acuerdo! 
debajo de 
deber 
decidir 
decir 

e] dedo 

defectuoso (-sa) 

dejar 

del ante de 
delgado (-da) 

el delicatessen 
demasiado 

la demora 

ia dentadura postiza 

dentro de 
d. de poco 
la dependencfa bir yudum el/la 


depend! ente 


eJ 


deporte 


el/la 


deportista 
depositar 
d. dinero 


el 


deposito 


[a 


derecha oyun zan 

vermek 

tesekkiir etmek 

fark etmek 

-nfn 

oJur! tamamr 

(-in) artmda) 

borcu olmak 

karar vermek 

demek, 

soylemek 

pannak 

kusurfu, 

defolu 

brrakmak 

(-in) oniinde 

zavif, srska 

§arkQten 

fazIasMa 

gecikme, 

oyaJanrna 

takm-a 

dis, protez 

(-ill) fcfnde 

yakmda 

baplik; 

ba^rmlilik 

tezgShtar 

spor 

sporcu 

yatirmak 

(hesaba) para 

yatjrmak 

depozito 

sag 

a la d. 


saga, sagda 


el 


dcrccho 


hak; hukgk 
desaperecer 


kaybolmak, 
ynk olmak 


el 


desayuno 


kshvaEti 
descansar 


dinlenmek 


el 


descanso 


dinlenme 
descubrir 


ke^fetmek 


&\ 


descuento 


indirim 
desde 


-den; (-den) beri 
desear 


jstemek, arzu 
etmek 


el 


desierto 


col 


c\ 


desodorante 


deodoran 
despaeio 


yavas; 


la 


despedida 


veda 


el 


desperfecto 


kusur 


el 


despertador 


calar saaL 
desperiar 


uyandirmak 


el 


despido 


isten ci karma 
despues de 


(-den) sonra 


el 


destine 


vans yeri 


e[ 


destomillador 


Eomavida 
destruir 


yikmak; 
irnha etrnek 


el 


details 


aynnLi 


el 


deterge nta 


deterjan 
detras de 


-[in) arkasmda 
devolver 


gen venmek 
debil 


gucsus 


la 


diapos.it! va 


siayt 
diario i-ria"; 


guniuk 
dibujar 


(desen) cizmek 


el 


diccionario 


sozluk 


el 


diciembre 


aralik (ayi) 


el 


dlente 


dis. 
dificil 


zor 
diligente 


gali^kan 


el 


dinero 


para 
d. en efectivo 


nakit para 


la 


direccion 


yon; adres 
d. prohibida 


donulmez! 
di recto (-ta) 


direkt; 
aktarmasiz tren 


el 


director 


mudur 


la 


discoteca 


diskotek 


la 


discrtminacion 


aynm 
dfscutir 


tartismak 


la 


diversion 


eglence las 

el una 

el 

el divertirse 

divisas 
dfa 

un d. festivo 

dob la r 
doble 

d, sentido 
docena 
documento 
dolor 

d. de cabeza 
doming o 

dOr-rtlif 
£donde? 
droga 
drogadiccion la ducha 

el/la dueno/duefia 
dulce 
duro (-ra) la 


economia 


la 


edad 


el 


edaficio 


el/la 


editor/edltora 


la 


educacion 
efectivo (-va) 
en efectivo 


l:I 


ejemplo 


cl 


ejercito 
el 


la 


electricidad 


los 


electrodomesti cos 
electron ico{-ca) 
el la 


la 


embajada 


el 


embajador 
embarazada 


los 


embutidos empezar 
elj'la empleaddV 
empleada 
empujar 
en eglenmek 

dOviz 

gun 

bir bayram 

gunu 

sapmak 

gift 

cift ydnlu yol 

dQzine 

beige 

agn 

basagnsi 

Pazar 

uyurnak " 

nerede? 

uyusturucu 

uyusturucu 

bagimLligE 

dus 

sahip 

tath 

ksii ekonomi 

bina 

sditor 

egitim 

etkili 

nakit olarak 

ornek 

ordu 

o {crkek) 

elektrik 

boyaz e§ya 

elektronik 

o (kadin) 

buyQkelcilik 

buyukelci 

hamile 

sucuk-sosis 

tipi yiyecekler 

bs5lamak 

gorevli memur 

itmek 

icinde 410 411 

enamorarse 
el encaje 


asik olmak 
dantel 


a] 
Ids 


espectaculo 
espectadores 


gosteri 
seyircifer 
extranjero (-ra) 
en el e. 


yabanci 
yurt dismda 


la 


frio (-a) 
frantera 


soguk 

smir 
encargar 


ismariamak 


el 


espejo 


ayna 
la 
la 


fruta 
fruteria 
el 


encendedor 


gakmak 
esperar 


beklemek 


F 


meyve 
manav 
encender 


(ates, ifik) 
yakmak 


la 


iesperal 
esponja 


bakl&i 
sQnger 


la 


factura 


fatura 


el 


fuego 
fuerte 


ates 
kuvvelli 


el 


enchufe 
encima da 


priz 

(.-in) ustunde 


la 
el 


esposa 
esposo 


kan (as) 
koca (es) 


la 


faciuracion 
de equipaje 


(havaalaninda) 
bagaj verme 


el/la 


fumar 
funcionarfo/ 


sigara icrnek 


Sa 
el 


encontrar 
energia nuclear 
enero 


bulmak 
nQklaar enerji 
ocak (ayi) 


la 
la 
la 


espuma 
esq u ina 

estacion 


koptik * 
(dis) kose 
rnevsim; 


la 


fa Iso {-sa) 
falta 


yen 

sahte 
eksrklik 


la 
el 


funcionana 

funda de almohada 
funeral 


meimur 
yastik yuzu 
cenaze Loreni 
enfadacfo (-da) 


kizgin 


istasyon 
hacerl 


gerekmek 


el 


futbol 


futbol 


la 


enfermedad 


hastaiik 
e. (de ferrocaml/metro) istasyon 
famoso (-sa) 


DnlCi 


enfermo {-ma) 


hasla 
e. de autobuses 


otogar 


la 


farm ac fa 


eczane 


G 
ensenar 


ogre Em ek 


el 


estadio 


stadyurn 
f. de tu mo 


nobet9i eczane 

"atrfta 

kolay 

?ubat 

tanh (gun) 

(tiirinr) 

kutlamak 
la 


extender 
entero (-ra) 

el dia e. 
entrada 

entrar 
antra 


anlamak 

butun 

butun gun 

giris 

girmek 

arasmda 


el 

el 
el 
el 
la 


estado 

set s do civil 

estanco 

estanque 

estanteria 

estar 


devlet; durum 

medeni hal 

biife (tutun v.s.) 

havuz 

raf 

-Emek, olmak 


la 

el 
la 


fabrica 
facJI 
febrero 
fecha 

felicitar 


las 

la 

. el 
la 


gafas 

g. de sol 
galeria 
ganar 

garaje 
gasolina 


gozlCik 

g Lines gozlQ^G 

galeri 

kazanrnak 

garaj 

benzin 


]qs 


entremeses 


.meze 


la 


estatua 


heykel 
faliz 


mutlu 
g. sin plomo 


kursunsuz 
b&r z : r 


la 


entravista 


roportaj; 
este 


dogu 


la 


ferreteria 


nalbur 
enviar 


mulikat 
g^ndermek 


el 


este/esta/esto 
estllo 


bu 
stii 


el 
el 


ferrocarril 
festival 


demiryolu 
festival 
g. super 
gastar 
gato 

gemelos 


super benzin 
harcamak 
envolver 


pakel etmek. 
estos/estas 


buniar 


las 


f iambi -s-s 


salgm-sosis 


el 


k&di; knlko 


sanrnak 


el 


estomago 


mide 


la 


ficha 


ns 


Eos 


d Grbun 


3a 


epoca 


d&nem 


la 


e stroll a 


yildiz; gece 
f. telefonica 


jeton 


la 


genta 


insanlar 


el 
el 
la 


equipaje 

equipo 

equivocacion 


esya (bagaj) 
donamm; takim 
yanilma, 
estrenido {-da) 
estropeado (-da) 


ireni 

kabiz 

bozuk 


la 
la 
el 


fiebre 

fiesta 
fin 


ates (hastalik) 
bayram 
son (bitis) 
hafla sonu 


el 
la 


gobierno 
gordo {-da) 
gorra 

gotico {-ca) 

grabado 

gracias 

mucnas gracias 

grande 

grandas almacenes 

gratis 


hukum^t 

sisman 
kasket 
Gotik 


yanltsjik 
estudiar 


ders galismak; 
f. de semana 
la 

el 
el 

la 


escalera 

escaparate 

escenario 

escoba 

escoger 

esconder 

escribir 

escuchar 


rnerdiven 
vilrin 

sahne 

supurge 

sccmek 

saklamak 

yazmak 

dinlemek 


el 


Europa 
europeo (-aj 

evldente 
examen 
excels nte 
excepto 


okurnak 

Avrupa 

Avrupai; 

Avrupah 

belli 

smav 

mukemmel 

haric, disjnda 


la 

la 
el 
el 

la 


firm a 
firmar 
flaco (-ca) 
flor 
folleto 
fori do 

en el f. 
forma 


imza 

icnzalamak 

si ska 

citek 

brosur 

dip 

dibinde 

blgim 

form 

kale 


el 
los 


grgvLir 

te^ekkiirler 

ct>k 

lesekkurler 

bijyQk 

buyuk magaza 

Qcrelsiz, 

bedava 

musluk 

grip 

badiirmak 

grup 

kan gnibu 

ving 

eldiven 

yaki^ikli 

vestiyer 


la 
la 


escuela 
escultura 


okuE 

heykel (sanali) 
exceso 

excluido {-da} 


as in 

baric, disjnda 


el 
la 


formulario 
fortaleza 


el 
la 


grtfo 
gripe 
grltar 
grupo 

g, sanguineo 
grida 
guantes 
guapo (-pa) 
gjardarropia 


Ql 


ese/es/eso 
esos/esas 
espacto 
espanol {-la) 


5u . 
sunlar 

bosluk; uzay 
ispanyol 


la 
el 


excursion 
exito 

ex plica r 


tur, gezi 
ba^an 
sciklamak; 
tarif etmek 


la 
la 
las 


fotocopia 
fotografia 
fotos 
hacer t 


fotokopi 
fotograf 
fotograf 
fotograf 


el 
la 


el/la 

las 


especial 
especial ista 
especias 


oze! 

uzrnan 
baharan 


la 
el 
el 


exposicion 

expreso 

exterior 


sergi 

ekspres 

dis 


el 


freno 
frente a 


oekmek 

fren 

(-in) kan?ssinda 


los 
la 412 413 la 


guarderia 


kre? 


el 


hueso 


kernik 


el 


guardia 


pplig. memuru; 


el 


huevo 


yurnurta 


jandarma 
huir 


kacmak 


la 


guerra 


saua^ 
el/la 


ggia 

la g. taEefonica 


rehber 
telefan rehberi 


1 
gustarse 


hpsuna gitmek 


la 


Ida y vueEta 


gidi$-donus. 
me gusta 


hosuma gider, 


la 


Idea 


fikir 


severim 


la 


Iglesia 


kilise 


un 


giiisqui 


viski 
Imped! r 
importante 


engellemek 
onemli 


H 
imposible 


imkansiz 
al 


impuesto 


vergi 
haber 


malik olmak 
i. sob re renta 


gelir vergisi 


la 


habitation 


oda 


la 


Inauguration 


acihs 
hablar 


konusmak 
incluido (-da) 


dahil, icinde 
hacer 


yapmak 
Incorrecto (-ta) 


yantis. 


el 


hacha 


balta 


la 


Industria 


sanayi 
hacia 


(-e) doyru 


la 


information 


bilgi 


el 


hambre 


aglik 


la 


Informatica 


bilgisayar 
tengo 3. 


aciktim 


(teknigi) 
hasta 


(-e) kadar 


el 


Insecto 


bocek 
hecho (-cha) (do) 


(-den) yapilmcs 


el 


Institute 


kyrum 
h. a mano 


el yapimi 


el 


instrumento 


alet 


el 


helado 


dondurma 
i. de musica 


calgi 


el/la 


hermano/ 


erkek/ 
inteligente 


zeki 
hermana 


kiz kardes. 
Intense [-sa) 


yo^un 
hermoso (-sa) 


gtizel 
intentar 


denemek. 


las 


herramientas 


Eamir takimi 


kalki^mak 


el 


hielo 


buz 
interesante 


ilging 


la 


hija 


kiz (evlat) 


el 


interes 


ilgi: faiz 


el 


hijo 


ogul 


el 


interior 


K 


el 


hilo 


iplik 
intern a clonal 


uluslararasi 
h. dental 


dis ipligf 


la 


interpretacion 


yoru/n 


la 


historia 


tarih 


eMa 


interprete 


tercuman 


la 


hoja 


yaprak 


la 


investigation 


arastimia 


une 


hoja de afeitar 


file* 


el 


rnvrerno 


kis 
iholaf 


merhabal 


la 


Enyecci6n 


enjeksiyon 
homosexual 


efcinsel 
rr(se) 


gitmek 
hon do {-lis.) 


derin 


la 


tela 


ada 


&] 


horario 


fcarife 


el 


itinerario 


gijzergah 
h. do trabajo 


if saalleri 
IVA 


KDV 


una 


horchata 


bad em ve siille 


la 


rzquierda 


sol 


yap 1 Ian bir 
a la izquierda 


sola; solda 


icecek 
al 


homo 


finnda pifinls 


J 


Bl 


hospltaE 


haslane 
el 


hotel 


otel 


el 


jabon 


sabun 


la 


huelga 


grev 
jamas 


asla el 


janion 


jambon 
leer 


dkumak 
J. de York 


pi^mfs. jambon 


la 


legal izacion 


tasdik (beEge) 
j. serrano 


fume jambon 


las 


legumbres 


bakliyat 


si 

Ja 


jardfn 


bahce 
lejos (de) 


(-den) uzak 


Jarra 


kavanoz; surahi 
Ea tengua 


lisan Hil 


el/la jeteJjefa 


§-ef 


los 


lentes de contacto kpntakt lenz 


un 


jerez 


brandy 


la 


letra 


harf 


la 


jeringa 


igne 


el 


letrero 


tebeia 


(enjeksiyon) 
levantar 


kaldirmak 
JDven 


gene 
levantarse 


ka Ikmak 


la 


joya 


mucevher 


la 


ley 


yasa 


la 


joyeria 


mQcevherler; 
kuyumeu 
Jibre 


serbest, bos; 
bzgUr 


(diikkam) 


la 


libreria 


kitapcF 


el 


joyero 


kuyumcu 


s\ 


libro 


kftap 
Ise 
jubilado (-da) 


emekli 


el 


Jiceo 


el 


juego 


oyun 
ligero (-ra) 


hafif 


el 


Jueves 


per^embe 


el 


limite 


limit 
jugar 


oynamak 


el 


Mm6n 


limon 


el 
el 


juguete 
JUllQ 


oyuncak 
temmuz 


cl 


limpiaparabrisas 
limpiar 


(araba) silecek 
Lemizlemek 


ei 


junio 


haziran 


Ea 


Hmpieza 


temlzlik 
juntos 


birlikte 
L seca 


kuru te-mizleme 


la 


justicia 


adalet 
limpio (-pia) 


tsmrz 


la 


juventud 


gen^Nk 


la 


Hnea 


hat; ciz;gi 


L 


la 


Ifsta 
listo (-ta) 


Jiste; yemek . 
lEslesi, mbnii 
hazij- 


el 
el 
ei 


labio 
laboratories 

[ado 


dudak 

laboraluvar 

yan 


una 


Jitrona 


buyDk si^e bira 
(1 It) 


el 
el 
la 


al 3. de 

ladron 

lago 

lana 

largo {-ga} 


(-in) yanjnda 

hirsiz 

gol 

yiin 

u^un 
11 


(II iEe baslayan 
sozcGkler i^in 
E'den sonra 
gelen LL 
barfine bakmrz} 

UZtlldQm!, 
f. recorrido 


uzun mesafe 
lo slentof 


la 


lata 


(treni) 
konserve 
loco (-ca) 


uzgQnumJ 
deli 


kutusu 


cl 


lodo 


gamur 
bgsarmak 
domuz sarami 
sucuk 


el 
el 
la 


Eaton 
lavado 

lavanderla 


brortz 

yikama 

£amf]?jrhane 


er 

la 


fograr 

lomo 

longaniza 
lavar 


yikamak 


Ja 


Eongitud 


bpyEam 
lavarse 


yikanmak 
kichar 


mucadeEe 


el 


lapiz 


kursunkalem 


etir eK 
1. de labios 


ruj 
lugar 


yer 


la 


leal 

leche 


sadik 
sfif 
1. de naoimfento 
el luio 


dogum yen" 414 415 la 


luna 


(gfikteki) ay 


la 


rrtarea 


gelgit 


el 


metro 


metro 
muerto (-ta) 


5Il) 
j.de miei 


balayi 


los 


mariscos 


deniz 
mezclar 


kan^tirmak 


la 


multa 


Ceza 


el 


lunes 


pazartesi 


mahsuEleri 


la 


mezquita 


cami 
poner una m. 


ceza kesmek 


La 


luz 


i$ik 


el 


ma iron 


kahverengi 


el 


medico 


doktor 


ei 


mundo 


dQnya 
gill* 
el 


martes 


sail 
mi(s) 


benim 


la 


muralla 


LL 


el 


martEllo 


oekic 


el 


miembro 


uye 


el 


museo 


mQze 
el 


marzo 


mart 


el 


rniercoles 


car^amba 


la 


musica 


muzfk 
llamar 


cagirmak 


el 


masaje 


masaj 
mil 


bin 


el 


musico 


mijzisyen 
Mflsluman 


la 


Have 


anahtar 
matar 


oldQrmek 
mi li tar 


askerT 
musulman (-na) 


el 


llsvero 


anabtarhk 


el 


matrimonio 


evIiIEk 


un 


miII6n 


milyon 
muy 


£Ok 

cok iyi 


la 


Hegada 


vans 


Ea 


matrioula 


plaka 


el 


ministerio 


bakanlik 
muy bien 
llegar 


varmak 


el 


mayo 


mayis 


la 


minoria 


azinhk 
lienar 


doldurmak 


la 


mayoria 


gogunJuk 
minusvilido (-da) 


ozDrlii, sakat 


N 
Heno {-na) 


dolu 


la 


maquina 


mgkine 


el 


minute 


dakika 


llevar 


goAurmek; 
m. de afeitar 


tira§ makinesi 
mirar 


bakmak; 
nacionaE 


Lxlusal 


lasimak; 
mas 


daha fazla 


seyretmek 


Ea 


nacionalidad 


mflliyet 

bio; hicbir sey 

yuzmek 

portakai 

burun 

dogaF 

doga 

Noel 

gerekli 

fhtiyaci olmak 

ihtiyacjm var 

inkar etmek; 

,'eddetnr ek 


giymek 


el 


me-canico 


tamirci 


fa 


misa 


(Hirfstiyan)ayir] 
nada 
llorar 


aglarnak 


una 


mediana 


normal gifsbirg 
mEsmo {-ma) 


ayni 
nadar 


la 


lluvia 


yaflmur 


[1/3 IL) 
mfo(s) 


benimki[ler) 


la 


naranja 
Ea 


median oche 


■geceyansi 


los 


mocasines 


mokasen 


la 


nariz 


M 


las 


medias 


kadin corabi 


el 


mode to 


model 
natural 
la 


medicina 


Elac; tip 


el 


mddem 


modem 


la 


naiuraleza 


la 


madera 


labia 


la 


medida 


SLcti 
modem o (-na) 


modern 


Ea 


Navidad 


la 


madre 


anne 
a medida 


ismarlama 


la 


modista 


kadin terzisi 
necesarjo (-ria) 


la 


madrugada 


gece cok gee 
medio (-dla) 


yanm 
mojado (-da) 


islak 
neccsitar 


ya da sabah 

cok erken vakit 


el 
el 


medio ambiente 
medEodia 


(dogal) cevre 
u£jle vakti 


al 
la 


monasterio 

morseda 


manastir 
maden? para 
necesfto 
negar 


el/la 


maestro/maestra 


ogretmen; usta; 
a medio dia 


ogleyin 
m. suelta 


bozuk para 


ustat 


lOS 


mejiltones 


midye ' 


Ea 


monja 


rahibe 


los 


negocios 


(ticari) is 

siyah 


la 


maleta 


bavul 
mejor 


daha fyi 


el 


monje 


ke^is 
negro (-gra) 
malo {4a) 


kotii 


el/la 


mejor 


en iyisi 


el 


montado 


kucClk sandvic 


el 


neumatico 


araba Easligi 

Istepne 

sfs 
mama 


anne(cigim) 
menos 


daha az 


la 


montaria 


dag 
n. de recambio 


la 


martcha 


leke 


el 


mensaje 


mesaj 
montar 


binmek 


la 


niebla 


la 


manifestacidn 


gosteri 


la 


menstruacidn 


adet h ayba§i 


la 


montura 


guzliik 


el/la 


nieto/nieta 


torun 


el 


ma pillar 


kulp 


la 


mente 


akil 


cercevesi 


(erkek/kiz) 

for 


la 


mano 


el 
mentir 


yalan soylemek ■ 


el 


monumento 


anit 


la 


nieve 


la 


manta 


battaniye 
mentiroso {-sa) 


yalanci 


la 


mordedura 


(kopek v.s..) 


el/la 


njrio/nina 


oocuk 
dOzey 
hayir 
gecrnek yasak! 

gece 
bugece 

yann gece 
normal 


la 


mantequiEla 


tereyagi 
a menudo 


sik sik 


isarma 


el 


nfvel 


la 


manzana 


el ma 


el 


menu 


monu 
moreno (-na) 


esmer 
no 


la 


ma nana 


sabah 


el 


mercado 


pazar yen. 
mostrar 


gtisterrnek 
no adeEantar 
par la m. 


sabahleyin 


car§i, hal 


e| 


motor 


motor 


ia 


noche 
m. por la m. 


yann sabah 


la 


meres ria 


tuhafiyeci 
mucho 


ook 
esta n. 


$1 


mapa 


harita 


Ea 


merienda 


aksam 
m T dinero 


ook para 
maftana por la n 


el 


maquillaje 


makyaj 


kahvaltisi 
m. fjempo 


uzun zaman 
normal 


el 


mar 


deniz 


el 


mes 


ay (zaman) 
mudo (-da) 


dflsiz 


el 


norte 


kuzey 

biz 


la 


maravjlta 


harika 


la 


mesa 


masa 


los 


muebles 


mobilya 
nosotros/nosotras 


la 


marca 


marka 


el 


metal 


maden 


la 


muela 


azr di§i 


las 


noticfas 


haberier 
marcar 


puan yapmak 
de metal 


rnaden'T 


el 


muelle 


iskele 


el 


noviembre 


kasim 


el 


marco 


cerceve 
meter 


koymak 


la 


muerte 


GEDm 


el/la 


novfo/novia 


nisanli; aevgili 416 417 fa 


nube 


bulut 


(renk) 


ia 


pallida de 


nuestro(sKnuestraf,sJbizim(kiEer) 


el 


otofio 


sonbahar 
nacimierrto 


nuTug kagidi 


Ja 


pequeno (-na) 
pera 

percha 
nuQvo (-va) 


yen! 
otro (-tra) 


ba^ka- dteki 


el 


partido 


parti; mac 


la 


el 


numero 


numara 


el 


oxigeno 


oksijen 
parb'r 


ayrilmak, 
yola cikmak 
perder 
perdonar la 


obra 


eser 


P 

el 


padre 


baba 
pasado (-da) gegmi$ 
eE ano pasado gecen yrl 
Ja semana pasada gecen hafla 


la 


iperdon: 
perezoso (-^a) 

perfumerfa 

ntiriftfi'ir-n 
o. de arte 


sanat eseri 


los 


padres 


ebeveyn 


el 


pasadomanana 


(yann degii) 


el 
obras 


(yolda) insaat 
pagar 


tfdemek 


dbQr gun 


ef/a rjerioriisfa 


varf 


la 


pagina 


say fa 


el 


pasajero 


yoicu 
pemnanente 

pErmiso 


el 


obrero 


W 


el 


pago 


flderne 


ef 


pasaporte 


pasaport 


ef 


eJ 


obstinado f-da} 
oceano 


inatci 
okyanus 


el 
el 


pais 
pajaro 


ulfee 

kus 


\s 


pasar 
Pascua 


gecmek 
paskalya 
p. de trabajo 
p. de resident 

permitir 

pero 

penro 

pesado (-da) 

pesar 

pescacferia 


el 


ocio 


eglence 


la 


pal a bra 


sozcQk, kelirne 
pasearse 


dolasmak 
el 


octubre 


ekrm (ayi) 


el 


palacro 


saray 


si 


paseo 


dolasma, gezi 


ocupado {-da) 
ocupar 


me§gul; dolu 
i^ggl etmek 


las 

Ql 


palomatas [de maiz| 
pan 


misirpatlagi 
ekmek 


el 

el 


pasiflo 
paso 


koridor 


el 
ocuparse 


ugras/nak, 
p. tostado 


kizaimis ekmek 


Ja 


pasta 


hamur 
me§gQI olmak 


la 


panaderfa 


ekmekci/finn 
p. dentJfrica 


dij macunu 


la 


el 


oeste 


bati 


el 


paneolllo 


kuctik ekmek; 


el 


pastel 


pasta 


official 


resm! 


kanape 


la 


pastelena 


pastane 


e| 


pescado 


[a 


oficina 


bQro; 


los 


pa nta tones 


pantoion 


eJ 


pasteJNro 


petifur 


o. de cambio 
o. de correos 


doviz buros-Li 
postane 


los 
el 


pa rial es 
panuelo 


cocuk bezi; ped 

esarp; mendil 


la 
ia 


pastiJIa 

patata 


hap 
patgtes 


el 


pescaito 

pez 

picadura 

picante 
o. de information danisms 
p. de papel 


kagit mendil 


la 


paz 


banj 


la 


burosu 


el 


Papa 


Papa 


el 


peaton 


yaya 


o, de turisrno 

oir 


turi2m burosu 
duymak 


el 


papa 
papel 


baba(ci|ini) 

kSgLl 


el 


pedazo 
pedir 


parga 
istemek, taiep 


el 

el 


picazon 
pie 


el 


ojo 


goz 
p. hlgienico 


tuvalet katjidi 


etnruek 


Ja 


piedra 

p. precJosa 
piel 
pieza 

p, de recambio 
pincho 


la 


ola 


dalga 


la 


papeleria 


kirtasiyeci 
pegar 


vurmafc 
el 


olor 


koku 


el 


paquete 


paket 


downek 


Ja 


la 
la 


olvldarse 

operation 
opinion 


unutmak 
operasyon 
gorus. ffkir 


un 
la 


par 

para 

parada 


cift 
ioin 
durak 


ra 
la 
ef 


peEea 

peJeteria 

peJfgro 


kavga 
ktjrk^ij 
tehlike 


ia 
ef 


la 


oportunrdad 


firsat 


el 


parador 


tarihT mekinda 
peJigroso f-saj 


tehllkeli 
Ea 


optica 


gozliikcu 


turistiklUks oLel 
pelirrojo (-jaj 


kazilsagli 
pintar 


(dukkam) 


el 


paraguas 


semsiye 


la 


peficula 


film 
La 


oracEon 


dug 
pararse 


durrnak 


el 


pelo 


sac 


el 


Orden 


dusen 


el 


parasol 


gunes 


la 


peiota 


top 


la 


pintura 


la 


orden 


emir 


semsiyesi 


Ja 


peluqueria 


kuafor (dijkk^n) 
el 


ordenador 


bilgisayar 
Spare! 


dur! 


el 


pefuquero 


kuafor, berber 


la 


pinza 

pipa 

pfscina 

piso 

pildora 

pJancha 


[cihaz) 


el 


pa roue 


park 


Ja 


peninsula 


yarimarJa 


la 


la 


oreja 


kulak 
p. de atracdones 


lunapark 


el 


pensamiento 


dii§urice 


la 
organizar 


duzenlemek 
p. nacion.il 


mill! park 
pensar 


dLj^unmek 


el 


el 


orgullo 


gunur 


el 


pa rqu imetro 


parkmetre 


ia 


pens!6n 


pansiyon 


la 
original 


orijinal 


la 


parte 


bdlGm 
p. compfeta 


tam pansiyon 


Ja 


el 


oro 


altin 
parti cipar 


katilmak 
media p. 


yanm pansiyon 
pranchaj 1 
oscuro (-ra) 


karanlik; koyu 


la 


parti da 


oyun {rnag) 


el/la 


pensionista 


erneklj 


el 


piano kQcuk 
armut 

askj- portmanto 
kaybfitmek 
affetmek 
pardon! 
tembel 
parfumeri 
gazefe 
gazetecr 
surekJi 
ian; 

galif ma izni 
;ia oturma \zni 
fzfn vermek 
ama 
kopek 
agir 
lartmak 
balikci 
(diikkanr) 
fyenflecek) 
baPik 

kucijk baPik 
(canli) balik 
fbDcek) isarrk 
acr (bfber) 
ka^mti 
ayak 
ta$ 

kpymeflf Ea? 
ciEE, ten; fcOrk 
E>ai"5a 

yedek parca 
birkurdanJik 
kanape 
boyamak; 
fesim 
yapmak 
boya; resrm 
sanati; tabJo 
mandal 
pfpo 

yuzrne .havuzu 
(binada) kat 
hap 

utti: sac (EevbaJ 
utulemek 
pfan 418 419 

piano f-na] 


yassi 


los 


preservativos 


prezervatif 


la 


planta 


(bina) Kat; bitki 


la 


presi6n (arterial) 


tansiyon 


el 


plastico 


pJastiK 


la 


prlmavera 


ilkbahar 


la 


plata 


gumu§ 
prime ro {-raj 


biringi 


el 


platano 


muz 


los 


primerosauxitios 


ilk yardim 


el 


plato 


tabak; yemek 


la 


prisa 


aceie 


la 


playa 


plaj 
ten go p. 


acefem var 


la 


plaza 


meydan 
privatio (-da) 


ozei 
la plaza tie toros 


arena 


los 


probadores 


soyunma 


eE 


plazo 


taksit 


odalan 
a p lazes 


taksitle 
probar 


denemek; 
pobre 


fakir 


prova 


la 


pobreza 


fakirlik 


etmek 
poco (-ca) 


32 


el 


problema 


sonjn 


el 


pa tier 


hktidar 


el 


products 


Qrijn 
potter 


yapabilmek 


la 


prates ion 


meslek 


la 


policia 


polis 


el 


programs 


program; 


el 


policia 


polls rnemuru 


yazilim 


el 


politico 


politikaci 
pro hi bi do (-da) 


yasak 


el 


polio 


tavuk 
;p. el pasol 


girflnriezl 
porter 


koymak 
ip, fumarl 


sigara i^ilmez! 
por 


icEn, ugruna 
prohibfr 


yasaklamak 
por adelantado 


pesin olarak 
promoter 


site vermek 
por ciento 


yuzde 


la 


pronunciation 


telaffuz 


la 


porcelana 


porselen 


la 


propina 


bahsis 


el 


porcentaj* 


yuzde 


la 


prcpuesta 


Bneri 
£por que? 


netlen? 
protager 


korumak 
porque 


cunku 
protestar 


itiraz etmek " 


e! 


portero 


kapici 


el 


provecho 


yarar 


el 


porvertif 


gelecek 
jbuen provecho! afiyet 
posible 


mtimkun 


olsunl 
no es posible 


mtimkun degil 
proximo (-ma) 


bir sonraki 
po&poner 


ertelemek 


la 


prueba 


deneme; prova 


el 


postre 


(yemek iistune 
yenilen) tatlr 
publico (-ca) 


rialka acik, 
umumi 


I OS 


potltos 


hazir mama 


ft] 


pueblo 


kasaba; halk 


(kavarHH) 


ftl 


puente 


ktiprii 


la 


precaution 


rjnlem 


la 


puerta 


kapi 


el 


precio 


ftyat 


el 


puerto 


llman 
precioso (-53) 


degerii; guzel 


la 


puesta del sol 


gurup 
preferir 


terdh etmek 


eE 


pulpo 


ahtapot 


el 


preffjo 


teleEbn kodu 


el 


punto 


nokta 


la 


pregunta 
preguntar 


soru 
sormak 
puro (-raj 


saf 


la 


pre n da de vastir 
preocupado {-da) 


giyirn esyasi 
endiseli 


Q 
preparer 


haziriamak 
quedar&e 


kalmak 
presenter 


sunmak: 
quejarss 


sikayet etmek 


tanistirmak 
quemar 


yakmak 

querer 


istemek, arzu 


el 


repuesto 


yedek parca 


etmek; sevmek 


ta 


republics 


cumhuriyet 


el 


queso 


peynir 


la 


reserva 


reservasyon 
ique? 


ne? 


el 


resfriado 


sogukalginhgi 
iquien? 


kEm? 


el 


respeto 


saygi 


un 


qufnto 


ku^uk §i§e bira 
resprrar 


nefes almak 


(1/5 It.) 


la 


respuesta 


yanit. cevap 


el 


quiosco 


gazete bayii, 
bufe 


el 


restaurante 


restoran, 
lokanta 
quiza(s) 


betkE 


el 


retraso 


r^tar, gecikme 
quitar 


(Qstunden) 


ei 


retrato 


portre 


[}3karmak 


la 


reunion 
revisar 


".3 plan 1 1 
konirpl etmek 


R 


el 


revisor 


kondukldr 
Ea 


revista 


dergi 


la 


ration 


porsiyon 


el 


rey 


krai 


el 


radiadar 


radyatGr 
rico (-ea) 


zengin; lez^etli 


la 


radiografi'a 


rontgen 


el 


rinc6n 


kose 
rafo (-ra) 


ender; tuhaf 


el 


rlo 


nehir 


la 


raz6n 


neden 
robar 


(hirsiz) faEmak 
tlenes razon 


haklisinf 
rogar 


rica etmek 
ripido (-da) 


tllZJl 
rojo (-ja) 


kirmizi 


las 


rebajas 


indirtm 
romper 


kirmak 


el 


recado 


mesaj 


el 


ron 


rom 
recibir 


(mektup v.s.) 


la 


ropa 


camasir; giysi 


almak 
roto [-ta) 


krnk 


el 


recibo 


makbuz 


la 


rotonda 


yuvarlak 
retientemente 


son zaman- 


kav^ak 


larda 
rub to (-bia) 


san^in 


la 


reclamation 


§ikayet 


la 


rueda 


tekerlek 
recomendar 


tavsiye etmek 


eE 


ruicfe 


gurultu 


los 


recuerdos 


hatcra e?yasi; 
selamlar 


las 


rulnas 


harabe 


la 


red 

redondo (-da) 


yuvadak 


S 


los 


refrescos 


me§njbat 


el 


sabado 


cumartesi 
regal ar 


hediye etmek 


la 


sabana 


cargaf 


el 


regale 


hediye 
saber 


bilmek 
regional 


bfilgeset 
sahio (-bis) 


bilgili 


la 


regis 


kural 
sabroso (-sa) 


lezzetli 
regr&sar 


gert ddnmek 


el 


sacapuntas 


kalemtara? 


la 


reina 


kralige 
sacar 


giksmak: 
rearse 


gUlmek 


(para 3 foto) 


el 


reloj 


saat (ilet) 


gek.TiGk 


eE 


remolque 


rOmork 


el 


sacerdote 


rahip 


el 


Renaclmiento 


Ronesans 


la 


sal 


tuz 


la 


reparation 


tamir 


la 


sala de espera 


bekJeme 
reparar 


orarmak 


salonu 
repetir 


tekrarlamak 
saEado (-da) 


luzlu; tuzlanmi^ 420 421 la salchichon 

saJida salir 

salon de te 
saltar 
salud 
[saludosl 

saludar 
salvaje 
satvar 

sandwich 

sangrar 

sangna la eJ e! el elfla santo/santa 
ei sastre 

sastre ria 

secar 

seco (-ca) 

secretaria 

Bed 

tengo sed 

seguir 

segun 

segundo 

segundo (-da) 

seguro 
s. social 

seguro {-raj 

sello 

s em ana 

semaforo 

semidirecto 

sencillo Mia) 

sentarse 

sentimiento 

sentir 

serial 

seflor 

senora 

senoras 

senorita 

separar 

septiembre 

ser 

serio (-lia) el la la la salam 


el 


servicio 


gjkis; katkis, 
servicios 


harekel 


la 


servitleta 


aaciJ cikis. 


la 


sesi6n 


crkmak; yula 
SI 


cikmak 


[a 


SIDA 


£ay saloriu 


la 


sidra 


atJamak 
siempre 


sagfik 
para siempre 


sela hilar! 


la 


sierra 


selamlamak 


el 


sigJo 


vahsi 
siiencioso (-sa) 


kurtamiak 


la 


silla 


sandvic; tost 
s. de ruedas 


kanamak 


§ekerli ve 
sfn 


meyveli §arap 


el 


sindicato 


aziz/azize 
sintetico £-eaJ 


erkek terzisi 


er 


sistema 


terzi 


el 


sitie 


kurutrnak 


el 


soborno 


kuru 
sobre 


sekxeter 


susuzluk 


el 


sob re 


susadim! 


la 


sobredosis 


izlemek 


el/la 


sobri no/sob rina 


{s) gore 


saniye 
social 


Ekinci 


stgorla 


el 


sol 


sosyal sigprta 
solamente 


q Liven li 


el 


soldado 


posta pulu 
solo Ms) 


hafta 
soltero {-ra) 


trafik isigi 


la 


sombra 


aktarmah (tren) 


el 


sombrero 


bastt 


la 


sopa 


oturmak 
sordo (-da) 


duygu 


la 


sorpresa 


hissetmek 
su(s) 


igaret 
subir 


bay 
subtitulada 


bayan 
sucio (-cla) 


(WC) bayan 


el 


sucursal 


(bekar) bayan 


el 


suelo 


ayirmak 


el 


sueno 


eylQl (ayi) 


la 


sub rte 


-imek, olmak 
suficiente 


eiddi 
sufrir servis 

tuvaleller 

pegete 

seans 

evet 

AiDS 

elrna sarabi 

hep, her zaman 

sons Liza dek 

testere 

yuzyii 

sessiz 

sandalye 

tekertekli 

sandalye 

-siz 

sendika 

sentetik 

si stem 

yer, mekan 

rusvet 

(-in) Ozerinde; 

hakkinda 

zarf 

Sfin doz 

yegen 

(erkek/kiz) 

sosyal, 

toplum&al 

gunes 

yalnjzca 

asker 

yalniz 

bakar 

Bulge 

sapka 

garbs 

sagir 

surpriz 

onun; onlarm 

(yukari) gikmak 

alt yazili (film) 

klrii 

sube 

yer, zemin 

uyku; dus 

sans 

yeterii 

acr oekmek la 


5uma 


r-cblap 
t. rnoY'il 


cep teEefonu 


el 


supermercado 


supermarket 


ra 


temperature 


rsi (hava) 
suponer 


tahmfn etmck 


el 


templo 


tapinak 


ei 


sur 


guney 
temporaneo (-nea) 


ge^ici 


el 


surtido 


kansik cesitier 
temprano 


erken 
suyo[s) 


onnjnki(ler); 


las 


tenazas 


kerpeten 


Onilarir]ki(Jer) 


el 


tenedor 

teiiei" 


catal 
sabip olmak 


T 
tengo frfo 
tengo bambre 


usuyorurn! 
aciktim! 


el 


tabaco 


tutiin 
tengo mledo 


korkuyoruml 


la 


tabla de pJ an char 


utu masasi 
tengo razon 


hakfiyim! 


el 


taladro 


delgi, matkap 
tengo sed 


susadim! 


[a 


talfa 


beden (giysi 
tengo sue no 


uykum var! 


buytiklugu) 


fa 


tension 


tansiyon 


el 


taller 


tamfrhane 


el 


terciopefo 


kadife 


el 


tamaflo 


buytikltik, ebat 


el 


terminal 


terminal 
tambien 


dahf. de 
term in ar 


bitirmek 
tampoco 


de de-p 


la 


tern era 


dana eti 


la 


tapa 


kanepe, gerez 


el 


terremoto 


deprem 


la 


taquilla 


9i?e 
terrible 


korkun^ 
tarda rse 


gecikmek 


Ja 


tra 


teyza; haia 
tarde 


ge<? 


el 


tiempo 


zaman, vakit; 
t. o temprano 


er ya da gef 


hava durumu 


ta 


tarde (por/en la) 


ogleden 
a tiempo 


vaktinde 


sonra 


la 


denda 


diikkan; garjir 


la 


tarjeta 


kart 


la 


tlerra 


Loprak; karg 
t. de credito 


kredi l^arb 


las 


tijeras 


makas 
t. postal 


kartpostal 
timfdo (-da) 


ulangao 
t de embarque 


(ucaga) 


la 


tintoreria 


kuru temizleyici 


bini^ karti 


el 


tio 


arnca; dayi 


la 


tarta 


pasta 
tipico i;-caj 


lipik 


la 


tasa 


vergi, resim 
Eirar 


cekmek; atmak 


el 


taxi 


laksi 


la 


toalla 


havlu 


el 


taxi metro 


Lakai metre 
tocar 


dokunmak; 


la 


tasa 


fincan 


(^'a«) 
una t de te 


bir fincan ^ay 


calmak 


el 


te 


cay 
todavia 


ben uz 


el 


teatro 


trystro 
todo (-da) 


hepsi; her; 


la 


tecnica 


teknik 


bUtun 


los 


tejanos 


blucin, kot 
panto Ion 
tomar 


almak; icmek; 
{ta§ita) binmek 


Ja 


t^la 


kuma^ 


el 


tomilEo 


kekik 


el 


teleferico 


teleferik 


el 


tomo 


ciit (kitap) 


el 


teEegrama 


telgraf 
tonto [-ta) 


aptal 


la 


television 


televizyon 


el 


torneo 


turnuva 


el 


televisor 


televizyon 


el 


toro 


bocs 


(cihaz) 


la 


torr^ 


kule 


el 


telefono 


telefon 


la 


tortilla 


omlel 422 423 la 
$1 


tos 


oksuruk 
vado penmanente 


sGrekli gecis 


el virus 


virus 


tour 


tut, gezi 


el 


vagon restaurants 


vagon restoran 


el vlsado 


vrze 


Y 
el 


trabajar 
trabajQ 
traducir 
traer 


gati^mak 

is 

tercume etmek 

getimnek 


el 
el 
los 


valido {-da) 
valte 
valor 
vaqueros 


gegerti 
vadf 
deger 
blucin, kot 


la visits 
visitar 
la vista 
la vitamfna 


ziyaret 

ziyaret etmek 
manzara 

vitamin 


y 

ya 
yo 


ve 

zaten 

ben 


el 

[a 


traje 

trampa 


takim elbfse 
tuzak- 


el 


vaso 


pantolon 

bardak 


vivir 


yasamak; (bir 

yerde) oturmak 


z 
el 
e[ 

el 

el 
el 

el 


tranquilo (-la) 

transbordador 

franvia 

trapo 
tras 

tratarmento 

trafico 

tren 


aldatmaca 

sakln 

feribot 

trarnvay 

[tozv.s,) bez 

ardmrian 

tedavi 

trafik 

tren 


la 
la 
la 

la 


un v. de agua 
vasco (-ca) 
vega 
vela 

velocidad 
vena 
veneer 
vender 
ventr 


bir bardak su 

Bask 

ova 

mum 

hrz 

damar 

yenmek 

satmak 

gelmek 


el volants 
volar 
volver 

vosotros/vosotras 
la voz 
e! vuelo 

vuelos 
Internationales 

vuelos nacionales 


direksiyon 

Lf$rnak 
geri donmek 

SIZ 

ses 

JJ£US 

dif hatlar 
ic hatlar 
) sizin(kiler) 


la zapatena 
las zapatillas 

deportivas 
el zapato 
la zarzuela 

el zumo 

z. de naranja 


ayakkabiCJ 
spor 

ayakkkabisi 
ayakkabi 
(ispanya'ya 
dzgu) operet 
rrteyve suyu 
portakal suyu 
t. de [argo 
recorrido 


uzak mesafe 
treni 


la 


venta 

en venta 


sati§ 
satilik 


vuestro(s)/vuestra(s 
trepar 


tirmanmak 


Ja 


ventaja 


avantaj 


er 


tribunal 


mahkeme 


la 


ventana 


pencere 
tu 


sen 


[a 


venta ni Ha 


[ugak 3 gise) 
tu(s) 


serin 


pencere 


el 


tubo 


uzun bardakla 
bira km It.) 


el 


ventllador 
ver 


vantiJator 
gijrmek 


el 


tube- de escape 


egzos borusu 


el 


vera no 


yaz 


la 


tumba 


mezar 


la 


verdad 


gercek 


la 


turn bona 
turco (-ca) 


sezlong— 
Turk 
es verdad 

verde 


dogrul 
yesil 


el/la 


turista 


turist 


la 


verdulerla 


manav 
tuifetlco 


turistik 


la 


verdura 


sebze 
tuyo(s) 


seninki(ler) 


la 
el 


verguenza 
vestJdo 


utanc 

elbise 


U 


el 


vestir 
vestibulo 


giymek 
fuaye 
ultimo (-ma) 


son(uncu) 


la 


vez 


kere, ke£ 
unico (-ca) 


tek 
a voces 


bazen 


la 


unrversldad 


Qniversfte 
una v. mas 


bir kez daha 


el 


universe 
urgsnte 


evren 
adl 


la 


via 

por via maritfma 


yo( 

deniz yolu(yla) 


el 


utensil io 


ale! 
por via terrestre 


karg yoJu(yJa) 
util 


yararii 


el 


vfaje 


yolculuk 
utilizar 


kullanmak 


la 

el 


vida 
vidrjo 


hayat 
Cam 

yash; eski 


V 
viejo (-ja) 
eJ 


vfento 


ruzgar 


las 


vacaciones 


fatil 


el 


viarnes 


Cuma 
vacEo (-a) 


bos 


el 


vino 


sarap 


la 


vacuna 


asi 


el 


vrnado 


bag (Gztirn) 424 425 . 1'. J .. INDICE ALFABETICO 


de materias 


Abreviaciones 


200 


Clubs nocturnos 


135 


Accesorios 


25 


Cocina 


122 


Aceptacion 


187 


Co lores 


272 


Aduana 


149 


Comedor 


122 


Adverbios de lugar 


360 


Comidas 


273 


Aeropuerto 


161 


Comisaria de policia 


194 


Agenda de viajes 


299 


Compras 


27 


Agradecimiento 


334 


Concierto 


204 


Alfombras 


152 


Consigna 


121 


Alimentation 


318 


Construction 


173 


Almacenes 


27,219 


Corrida de toros 


75 


Alquilerdecoche 


36 


Cuarto de bano 


122 


An i males 


166 


Cuarto del nino 


■22 


Aparcamiento 


257 


Dentista 


100 


Arboles 


22 


Deportes 


314 


Armas 


307 


Derecho 


172 


Articulos de bebe 


60 


Desayuno 


189 


Articulos de recuerdo 


188 


Despedida 


356 


Asuntos sociales 


337 


Disculpas 


24S 


Averia de auto 


32 


Dias 


15' 


Bails 


92 


Dormitorio 


122 


Banco 


52 


Economia 


;'9 


Bares 


79 


Edad 


357 


Bebidas 


73 


Enfermedades 


104 


Bicicleta 


73 


Eniremeses 


73 


Billetes 


66 


Escuela 


230 


Bocadiltos 


128 


Estaciones 


158 


Cafe/Bar 


79 


Estacion (de ferrocaml) 


174 


Calificativos 


304 


Expresiones de cortesia 


294 


Ca!le 


313 


Expresiones generates 


136 


Camping 


191 


Familia 


23 


Carniceria 


197 


Farmacia 


115 


Carreteras 


36 D 


Fast food 


128 


Casa 


122 


Fectia de nacimiento 


103 


Cerveza 


79 


Felicitaci&n 


212 


Cine 


308 


Fiestas 


59 


Citas 


270 


F I ores 
80 426 Foiografia 


132 


Ordenador 


72 


Frutas 


223 


Organos 


104 


Fruteria 


223 


Orientation 


360 


Gasolinera 


81 


Raises 


351 


Geografia 


85 


Papeleria 


198 


Granja 


91 


Parada de autobus 


244 


Hora 


291 


Pasaporte 


259 


Hospital 


155 


Pasatiempos 


170 


Hotel 


233 


Paseo turistico 


339 


information 


34? 


Peluqueria 


64, 207 


tnstrumentos de musica 


228 


Pension 


251 


Interjecciones 


355 


Perfurneria 


254 


Invitation 


94 


Perm iso 


186 


Jardin 


47 


Pescaderia 


50 


Joyeria 


213 


Pescados 


50 


Juegos 


170 


Pesame 


58 


Lenguas 


95 


Playa 


263 


Letreros 


321 


Policia 


194 


Libre ria 


201 


Policia urbana 


338 


Mariscos 


273 


Politica 


311 


Materias 


218 


Precios 


131 


Maquinas 


222 


Prendas de vestir 


139 


Medicinas 


115 


Presentation 


325 


Medidas 


247 


Profesiones 


179 


Medio ambienie 


89 


Puerto 


215 


Meses 


46 


Puntos eardinales 


360 


Mateo 


158 


Religiones 


198 


Metro 


226 


Repetition 


327 


Medico 


104 


Restaurante 


273 


M in usva lidos 


250 


Rodaje de peticula 


130 


Muebles 


122 


Ruegos 


289 


Museos 


339 


Salon 


122 


Musica 


228 


Salutacion 


297 


Nactonalidades 


351 


Sastreria 


332 


Negation 


188 


Sentimientos 


113 


Numeros 


295 


Senates 


321 


Oftcina 


78 


Servicio de habitation 


233 


Oflcina de cambio 


52 


Sugestiones 


248 


Oficina de turismo 


347 


Supermercado 


318 


Opera 


231 


Tabaco 


306 


Opinion 


146 


Tailer de autos 


32 


Optica 


147 


Tapas 


79 427 ESPANA Ad 
Ac 
Ac 
Ad 
Ac 
As 
Ac 

H 
fit 

Al 
Al 
Al 
Ai 
Al 
A 
Ai 
A 
A 
A 
A 
B 
E 
2 
E 
E 
E 
E 
C 
C 

c 
c 
( 

( Taxi 323 

Teatro 335 

Teias 139 

Television 331 

Telefono 328 

Te 87 

Tempo 158 ' 

Tienda de alimentation 48, 318 

Tiendas 27, 219 

Tintoreria 210 

Trabajo 179 

Trafico 333 V Trans porte 
Trastero 

Universidad 

Urgencias 

Utensilios 

Verduleria 

Verduras 

Viaje de negocios 

Viaje en coche 

Viajes 

Visits 

Zapateria 428 
Ab 

Ac 

Ac 

Ac 

A: 

Ac 

Ac 

A( 

A.i 

A I 

Al 

A! 

A 

A 

A 

A 
A 

A 
A 
A 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
C 
C 

c 
( 
( 

( 
w ■ 


<j 


'1 
~z_, 


s 
O 


Hi 


to 


-* 


■"" 


c@ 


LU! 


*. ■' -yr.- 


^ ■ 


o; 


'm 


■"1 


op 


< 


r ... H ..,. "j 


mi 
/•/ YA A LA VENT A , jffiODOYGRAMATrr, XENCtJA 
£X FiyjffiK METODO DE TURCO 
PARA HISPANOHABLANTES 'IV INKILAP Editorial: inkiISp Kitabevi 

Fax:0-212-514 06 12 

E-mail : posta@inkilap.com